Overzicht van e-mailprofielen in Outlook

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Een e-mailprofiel wordt samengesteld uit e-mailaccounts, gegevensbestanden en informatie over de locatie waar de e-mail is opgeslagen. Profielen in Microsoft Outlook zijn vergelijkbaar met identiteiten in Outlook Express.

In dit artikel

Wat is een e-mailprofiel?

Eén profiel gebruiken

Uw profiel wijzigen

Meerdere profielen gebruikt

Een nieuw profiel maken

Outlook configureren zodat altijd hetzelfde profiel gebruiken

Outlook configureren zodat u kunt bij het opstarten een profiel kiezen

Afbeelding

Wat is een e-mailprofiel?

E-mailprofielen worden in Outlook gebruikt om te bepalen welke e-mailaccounts u gebruikt en waar de gegevens voor de accounts zijn opgeslagen. Een profiel geeft Outlook de volgende informatie:

 • De accountgegevens gebruiken     Deze informatie bevat de gebruikersnaam, weergavenaam, e-servernaam en accountwachtwoord van Internet serviceprovider (Internetprovider).

 • Waar de e-mailgegevens worden bezorgd en opgeslagen     In Outlook worden gegevens op de e-mailserver of in een PST-bestand op uw computer bezorgd en opgeslagen. Deze gegevens bestaan uit regels, berichten, contactpersonen, agenda's, notities, taken, logboeken, zoekmappen en andere instellingen.

E-mailprofielen in Outlook worden in het Windows-register opgeslagen. Als Outlook wordt gestart, worden de gegevens uit het register opgehaald.

Opmerking: U gebruikt het pictogram E-mail in het Configuratiescherm om toegang te krijgen tot de opties voor het configureren van e-mailprofielen in Outlook. Het pictogram E-mail is pas beschikbaar als u Outlook hebt geïnstalleerd en het programma ten minste eenmaal hebt uitgevoerd.

Als u Outlook voor de eerste keer uitvoert, helpt de wizard Startinstellingen u bij het maken van een nieuw profiel. Het profiel dat u dan hebt gemaakt, wordt iedere keer als u Outlook opstart geactiveerd. De meeste mensen gebruiken slechts één profiel. Soms is het echter handig om meerdere profielen te gebruiken. U kunt bijvoorbeeld een profiel gebruiken voor uw zakelijke e-mail en een ander profiel voor uw persoonlijke e-mail. Als meerdere mensen gebruikmaken van dezelfde computer, kunnen de accounts en instellingen voor iedereen in afzonderlijke profielen worden opgeslagen.

U kunt wachtwoorden niet gebruiken om te beveiligen mailprofielen in Outlook. Ter bescherming van uw Outlook-gegevens van het gebied door andere personen, moet u een wachtwoord beveiligde Windows-gebruikersaccount gebruiken.

Belangrijk: Schakelen tussen profielen is niet mogelijk als Outlook is geactiveerd.

Een eenvoudige profiel bestaat uit een of meer e-mailaccounts en een opslagbestand. Privé-personen mogelijk een Internet-e-mailaccount, zoals een POP3-account, terwijl zakelijke gebruikers mogelijk een Microsoft Exchange -account hebt. Accounts van andere typen (inclusief IMAP4- en HTTP-accounts) kunnen worden toegevoegd aan elk profiel en kunt u dus extra opslagruimte-bestanden (zoals een archief.pst voor oudere berichten bewaart). Soms extra services, zoals adresboek-mappen, fax en het adres, kunnen ook worden opgenomen.

Opmerking: Een profiel kan meerdere internet-e-mailaccounts bevatten, maar slechts één Exchange-account.

Naar boven

Eén profiel gebruiken

De meeste mensen hebben aan één profiel voldoende. Als u Outlook voor het eerst uitvoert, wordt het eerste profiel automatisch gemaakt. Dit profiel krijgt de naam 'Outlook'. Als u Outlook start, wordt dit profiel automatisch uitgevoerd. Als u e-mailaccounts toevoegt of uw e-mailaccount wijzigt, of als u een extra PST-bestand gaat gebruiken, past u uw profiel aan. U kunt uw profiel op ieder moment aanpassen, maar u kunt de naam van een profiel niet wijzigen nadat het profiel is gemaakt.

Naar boven

Een profiel aanpassen

 1. Klik in Microsoft Windows op de knop Start en klik op Configuratiescherm.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Windows Vista    Klik op Gebruikersaccountsen klik vervolgens op E-mail.

   Opmerking: Dubbelklik in de klassieke weergave op E-mail.

  • Microsoft Windows XP    Klik op Gebruikersaccountsen klik vervolgens op E-mail.

   Opmerking: Dubbelklik in de klassieke weergave op E-mail.

 3. Het pictogram E-mail is pas beschikbaar als u Outlook hebt geïnstalleerd en het programma ten minste eenmaal hebt uitgevoerd.

  Het dialoogvenster E-mailinstellingen verschijnt.

  e-mailinstellingen

 4. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Klik op E-mailaccounts als u een e-mailaccount wilt toevoegen.

  • Klik op Gegevensbestanden als u de opties van Outlook voor het opslaan van gegevens wilt wijzigen.

  • Klik op Profielen weergeven om de lijst met bestaande profielen weer te geven.

Naar boven

Meerdere profielen gebruiken

In de volgende situaties hebt u wellicht meerdere e-mailaccounts nodig:

 • Als u Outlook op een computer gebruikt die u met anderen deelt    
  Als u bijvoorbeeld voor uzelf en uw partner afzonderlijke e-mailaccounts hebt gemaakt, kunt u beiden een ander profiel gebruiken. Voor beide profielen geeft u dan de juiste account op en definieert u de gewenste instellingen.

 • Als u voor het behoud van meerdere Exchange-accounts   

Als u meerdere profielen nodig hebt, kunt u die op elk gewenst moment maken en vervolgens kunt u de gewenste accounts en instellingen aan de profielen toevoegen. Als u naar een ander profiel overschakelt, schakelt u over naar andere e-mailaccounts en instellingen die in een Outlook-sessie beschikbaar zijn.

Naar boven

Een nieuw profiel maken

 1. Klik in Microsoft Windows op de knop Start en klik op Configuratiescherm.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Windows Vista    Klik op Gebruikersaccountsen klik vervolgens op E-mail.

   Opmerking: Dubbelklik in de klassieke weergave op E-mail.

  • Microsoft Windows XP    Klik op Gebruikersaccountsen klik vervolgens op E-mail.

   Opmerking: Dubbelklik in de klassieke weergave op E-mail.

 3. Het pictogram E-mail is pas beschikbaar als u Outlook hebt geïnstalleerd en het programma ten minste eenmaal hebt uitgevoerd.

  Het dialoogvenster E-mailinstellingen verschijnt.

  e-mailinstellingen

 4. Klik op Profielen weergeven.

 5. Klik op Toevoegen.

 6. Typ een naam voor het profiel en klik op OK.

  Nieuw profiel

 7. Een e-mailaccount toevoegen die u in uw profiel kunt gebruiken door de aanwijzingen op het scherm op te volgen.

Naar boven

Outlook zodanig configureren dat altijd hetzelfde profiel wordt gebruikt

 1. Klik in Microsoft Windows op de knop Start en klik op Configuratiescherm.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Windows Vista    Klik op Gebruikersaccountsen klik vervolgens op E-mail.

   Opmerking: Dubbelklik in de klassieke weergave op E-mail.

  • Microsoft Windows XP    Klik op Gebruikersaccountsen klik vervolgens op E-mail.

   Opmerking: Dubbelklik in de klassieke weergave op E-mail.

 3. Het pictogram E-mail is pas beschikbaar als u Outlook hebt geïnstalleerd en het programma ten minste eenmaal hebt uitgevoerd.

  Het dialoogvenster E-mailinstellingen verschijnt.

  e-mailinstellingen

 4. Klik op Profielen weergeven.

 5. Klik onder Dit profiel gebruiken bij het starten van Microsoft Office Outlook op Altijd dit profiel gebruiken en selecteer het gewenste profiel uit de lijst.

  E-mail

Naar boven

Outlook zodanig configureren dat u bij het opstarten een profiel kunt kiezen

 1. Klik in Microsoft Windows op de knop Start en klik op Configuratiescherm.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Windows Vista    Klik op Gebruikersaccountsen klik vervolgens op E-mail.

   Opmerking: Dubbelklik in de klassieke weergave op E-mail.

  • Microsoft Windows XP    Klik op Gebruikersaccountsen klik vervolgens op E-mail.

   Opmerking: Dubbelklik in de klassieke weergave op E-mail.

   Het pictogram E-mail is pas beschikbaar als u Outlook hebt geïnstalleerd en het programma ten minste eenmaal hebt uitgevoerd.

 3. Het dialoogvenster E-mailinstellingen verschijnt.

  e-mailinstellingen

 4. Klik op Profielen weergeven.

 5. Klik onder Dit profiel gebruiken bij het starten van Microsoft Office Outlook op Te openen profiel opgeven.

  E-mail

 6. Als u Outlook start, klikt u in de lijst Profielnaam op de naam van het gewenste profiel.

  dialoogvenster profiel kiezen

Als u meerdere profielen gebruikt, is er meestal één profiel dat u het vaakst gebruikt. Als u de optie Te openen profiel opgeven gebruikt, kunt u Outlook zodanig configureren dat dat profiel altijd in de lijst Profielnaam wordt geselecteerd. Als u dat profiel wilt gebruiken, hoeft u dan alleen maar op OK te klikken:

 1. Klik in het dialoogvenster Profiel kiezen in de lijst Profielnaam op de naam van het profiel dat automatisch moet worden geselecteerd.

 2. Klik op Opties en schakel vervolgens onder Opties het selectievakje Als standaardprofiel instellen in.

Naar boven

Probeer de meest recente versie van Outlook

Wist u dat de meest recente versie van Outlook aanvullende functies heeft? U kunt meer accounts toevoegen, uw e-mail instellen in slechts een paar stappen en voorbeelden van bijlagen in het leesvenster weergeven.

Probeer de nieuwe versie van Office

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×