Overzicht: een project instellen

Een projectconcept opzetten.

Wanneer u de planning in grote lijnen hebt opgezet (of als u daar nog mee moet beginnen), kunt u uw projectplan maken en instellen met Microsoft Project 2010. Vervolgens kunt u uw project op effectieve wijze beheren met de krachtige functies van Project.

Dit overzicht bevat de algemene stappen die u moet uitvoeren om een project in te stellen. Klik op de koppelingen in elke stap voor gedetailleerde informatie.

Wat wilt u doen?

Stap 1: een project maken

Stap 2: taken aan uw project toevoegen

Stap 3: een overzicht van uw project maken

Stap 4: kalenders maken

Stap 5: opslaan en publiceren

Stap 1: een project maken

U begint meestal door een nieuw, leeg projectplan te maken in Project 2010. U kunt uw nieuwe bestand ook baseren op een sjabloon of een bestaand project waarin taken of resources zijn opgenomen die lijken op de taken en resources die u nodig hebt.

Een nieuw project maken

Begin met een schone lei en voeg vervolgens taak, resources en andere planningsgegevens toe.

Een project openen

Maak gebruik van ideeën uit eerdere projecten door uw project te baseren op een bestaand project of een sjabloon.

Een bestand uit een eerdere versie openen

Met Project 2010 kunt u projecten openen die zijn gemaakt met eerdere versies van Project, maar door de conversie kunnen bepaalde functies worden gewijzigd.

Naar boven

Stap 2: taken aan uw project toevoegen

De meeste projecten ontstaan uit een takenlijst, die steeds complexer wordt en uiteindelijk een volledig projectplan met planning wordt. Nadat u een takenlijst hebt gemaakt of geïmporteerd, kunt u de relaties tussen de taken definiëren.

Taken toevoegen

Maak normale taken en terugkerende taken en voeg deze aan uw projectplan toe.

Taken en andere gegevens importeren

Voeg taken en veldgegevens uit andere programma's aan uw projectplan toe.

Een mijlpaal maken

Mijlpalen zijn taken die gelden als referentiepunten en die belangrijke gebeurtenissen in een project markeren.

De duur van taken instellen

Bepaal hoe lang het gaat duren om een taak te voltooien en voeg deze gegevens aan het plan toe.

Taken koppelen

Definieer koppelingen (afhankelijkheden) tussen de taken in uw takenlijst. Als een taak achterligt op schema, heeft dat gevolgen voor de volgende taak.

Een taak deactiveren

Annuleer een taak maar handhaaf de taakgegevens in het projectplan. Dit is een handige manier om de effecten van wijzigingen aan uw project te testen.

Naar boven

Stap 3: een overzicht van uw project maken

Maak uw takenlijst overzichtelijker en beter leesbaar door de inspringing van de projecttaken te vergroten of te verkleinen, zodat er een overzicht met samenvattingstaken en subtaken ontstaat. Anders dan in eerdere versies kunt u in Project 2010 eerst een lijst met samenvattingstaken maken en vervolgens subtaken voor die samenvattingstaken maken, in plaats van andersom.

Een overzicht van de taken maken

Maak taken en subtaken om structuur in uw takenlijst aan te brengen.

Top-down planning gebruiken

Bepaal eerst de belangrijkste fasen en splits deze vervolgens op in afzonderlijke taken.

Naar boven

Stap 4: kalenders maken

Als u meer inzicht hebt in de taken die moeten worden uitgevoerd en de relaties tussen alle onderdelen van uw project, kunt u de planning aanpassen. U kunt kalenders instellen voor het hele project, voor specifieke taken en voor de resources die voor het project worden ingezet.

Werktijden, vakanties en feestdagen instellen voor het project

Wijzig de uren voor alle werkdagen, voor bepaalde dagen (elke dinsdag) of voor specifieke datums (feestdagen).

Een kalender voor een taak maken (koppeling nog niet geïmplementeerd)

Bepaal de werktijd en de vrije tijd voor een bepaalde taak.

Hoe planning werkt in Project (koppeling nog niet geïmplementeerd)

Hier leest u hoe de planning wordt berekend in Project en hoe u taken handmatig kunt plannen.

Naar boven

Stap 5: opslaan en publiceren

Van tijd tot tijd moet u uw project opslaan om de wijzigingen die u hebt aangebracht te bewaren. U kunt ook een back-up maken, een sjabloon maken die u voor een ander project kunt gebruiken of uw project naar Project Server publiceren.

Een project opslaan

Sla een lokaal project of een ondernemingsproject op uw computer op.

Een project publiceren

Publiceer uw project naar Project Server, zodat het beschikbaar is voor andere gebruikers.

Een plan opslaan naar PDF of XPS

Deze indelingen kunnen op bijna elke computer worden weergegeven, zelfs als Project niet is geïnstalleerd.

Naar boven

Is van toepassing op: Project 2010, Project Standard 2010Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen