Overschakelen naar een ander e-mailprofiel in Outlook

Een Microsoft Outlooke-mailprofiel wordt samengesteld uit e-mailaccounts, gegevensbestanden en informatie over de locatie waar de e-mail is opgeslagen. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u meerdere profielen gebruikt en wordt uitgelegd hoe u van een profiel een standaardprofiel kunt maken en hoe u naar een ander profiel kunt overschakelen. Zie Overzicht van e-mailprofielen in Outlook als u niet bekend bent met e-mailprofielen.

In dit artikel

Meerdere profielen gebruiken

Outlook zodanig configureren dat altijd hetzelfde profiel wordt gebruikt

Outlook zodanig configureren dat u bij het opstarten een profiel kunt kiezen

Meerdere profielen gebruiken

Als u meerdere profielen gebruikt, kunt u in Outlook aangeven dat u altijd hetzelfde profiel wilt gebruiken, of dat u wordt gevraagd een profiel te selecteren als u het programma start. Als u naar een ander profiel overschakelt, schakelt u over naar andere e-mailaccounts en instellingen voor de huidige Outlook-sessie.

Belangrijk   Schakelen tussen profielen is niet mogelijk als Outlook is geactiveerd.

Naar boven

Outlook zodanig configureren dat altijd hetzelfde profiel wordt gebruikt

 1. Klik in Microsoft Windows op de knop Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Windows Vista    Klik op Gebruikersaccounts en vervolgens op E-mail.

   Opmerking   Dubbelklik in de klassieke weergave op E-mail.

  • Microsoft Windows XP    Klik op Gebruikersaccounts en vervolgens op E-mail.

   Opmerking   Dubbelklik in de klassieke weergave op E-mail.

 3. Het pictogram E-mail is pas beschikbaar als u Outlook hebt geïnstalleerd en het programma ten minste eenmaal hebt uitgevoerd.

  Het dialoogvenster E-mailinstellingen verschijnt.

  E-mailinstellingen

 4. Klik op Profielen weergeven.

 5. Klik onder Dit profiel gebruiken bij het starten van Microsoft Office Outlook op Altijd dit profiel gebruiken en selecteer het gewenste profiel uit de lijst.

  Dialoogvenster E-mailinstellingen

Naar boven

Outlook zodanig configureren dat u bij het opstarten een profiel kunt kiezen

 1. Klik in Microsoft Windows op de knop Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Windows Vista    Klik op Gebruikersaccounts en vervolgens op E-mail.

   Opmerking   Dubbelklik in de klassieke weergave op E-mail.

  • Microsoft Windows XP    Klik op Gebruikersaccounts en vervolgens op E-mail.

   Opmerking   Dubbelklik in de klassieke weergave op E-mail.

 3. Het pictogram E-mail is pas beschikbaar als u Outlook hebt geïnstalleerd en het programma ten minste eenmaal hebt uitgevoerd.

  Het dialoogvenster E-mailinstellingen verschijnt.

  E-mailinstellingen

 4. Klik op Profielen weergeven.

 5. Klik onder Dit profiel gebruiken bij het starten van Microsoft Office Outlook op Te openen profiel opgeven.

  Dialoogvenster E-mail

 6. Als u Outlook start, klikt u in de lijst Profielnaam op de naam van het gewenste profiel.

  Dialoogvenster Profiel kiezen

Tip   Als u meerdere profielen gebruikt, is er meestal één profiel dat u het vaakst gebruikt. Als u de optie Te openen profiel opgeven gebruikt, kunt u Outlook zodanig configureren dat dat profiel altijd in de lijst Profielnaam wordt geselecteerd. Als u dat profiel wilt gebruiken, hoeft u dan alleen maar op OK te klikken:

 1. Klik in het dialoogvenster Profiel kiezen in de lijst Profielnaam op de naam van het profiel dat automatisch moet worden geselecteerd.

 2. Klik op Opties en schakel vervolgens onder Opties het selectievakje Als standaardprofiel instellen in.

Naar boven

Is van toepassing op: Outlook 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen