Over het ontwerpen van een presentatie

PowerPoint biedt alle flexibiliteit om een eenvoudige presentatie te maken of uw presentatie verder aan te passen doordat u een eigen sjabloon kunt maken. Alles wat u nodig hebt voor een eenvoudige presentatie zijn de standaardontwerpelementen van PowerPoint. Voor een presentatiesjabloon maakt u uw eigen aangepaste dia-indelingen, voegt u algemene elementen toe die op elke dia worden weergegeven en slaat u het bestand op als een sjabloon zodat anderen deze als uitgangspunt kunnen gebruiken bij het maken van hun eigen presentaties.

Als u een eenvoudige presentatie wilt maken, begint u met de volgende ontwerpelementen:

  • Thema's    Kies een thema om een uniform uiterlijk voor uw presentatie te maken met behulp van themakleuren, themalettertypen, thema-effecten en dia-achtergronden die elkaar aanvullen. Wanneer u een nieuwe presentatie maakt, wordt het standaardthema automatisch op uw presentatie toegepast, maar u kunt het thema op elk gewenst moment wijzigen.

  • Themakleuren    Wijzig de kleur van het thema in een kleurenschema dat geschikt is voor uw presentatie. De themakleuren maken gebruik van gecoördineerde kleuren voor elementen op een dia, zoals tekst in de tijdelijke aanduiding voor de titel of de tijdelijke aanduiding voor inhoud, kleurenopvullingen in de tabellen, grafieken, vormen of lijnen en de dia-achtergrond. Themakleuren zorgen ervoor dat de verschillende elementen op de dia op elkaar zijn afgestemd en bijdragen aan een uniform geheel van uw presentatie.

  • Dia's en dia-indelingen    Wanneer u een dia toevoegt, hebt u de keuze uit een verscheidenheid aan dia-indelingen die beschikbaar zijn in PowerPoint. Dia-indelingen definiëren de positie en de opmaak van tekst en objecten die op een dia worden weergegeven.

  • Overgangen en animaties    Maak een overgang tussen elke dia om de diavoorstelling visueel interessanter te maken. Of ga een stap verder door het toepassen van animatie-effecten op tekst en objecten op een dia om uw punt te illustreren.

Pas de volgende ontwerpelementen aan om uw eigen presentatiesjabloon te maken:

  • Diamodel    Wijzig het diamodel door het toevoegen van tekst of object die u op elke dia wilt weergegeven. Het diamodel definieert de positie en opmaak van tijdelijke aanduidingen voor titels, tijdelijke aanduidingen voor inhoud en voettekstelementen in de bijbehorende dia-indelingen. Wijzigingen die u in het diamodel aanbrengt, worden weergegeven in de bijbehorende dia-indelingen, die vervolgens worden doorgevoerd in de dia's van de presentatie waarvoor de dia-indelingen worden gebruikt.

  • Dia-indelingen in de diamodelweergave    Wijzig bestaande dia-indelingen of maak in de diamodelweergave een aangepaste dia-indeling die aan uw wensen voldoet. Vervolgens kunt u aan uw presentatie dia's met de aangepaste indelingen toevoegen.

Zie ook

Een eenvoudige presentatie maken in vier stappen

Uw eigen sjabloon maken en gebruiken

Dia-indelingen maken of wijzigen

Is van toepassing op: PowerPoint 2016 for MacWas deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen