Outlook-items exporteren naar een Outlook-gegevensbestand (.PST)

De gegevens in Microsoft Outlook 2010 kunt u exporteren naar een Outlook-gegevensbestand (.PST). Dit is een manier om Outlook 2010-items over te brengen naar een computer of om een back-up te maken.

Mapeigenschappen zoals machtigingen en weergaven worden niet bewaard wanneer u exporteert naar een Outlook-gegevensbestand (.PST). Alleen de inhoud zelf wordt geëxporteerd.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Klik op Geavanceerd.

Opdracht Geavanceerd in het dialoogvenster Opties van Outlook

 1. Klik onder Exporteren op Exporteren.

Opdracht Exporteren in de weergave Backstage

Opmerking   De wizard Importeren en exporteren kan ook worden geopend door achtereenvolgens op het tabblad Bestand, Openen en Importeren te klikken.

 1. Selecteer Naar een bestand exporteren en klik op Volgende.

 2. Klik op Outlook-gegevensbestand (.PST) en klik op Volgende.

 3. Selecteer het account (een map op het hoogste niveau) dat u wilt exporteren. U kunt dan alle e-mailberichten, agenda, contactpersonen, taken en notities van dat account exporteren.

Opmerking    U kunt slechts de gegevens van een account tegelijk exporteren.

Zorg dat het selectievakje Inclusief submappen is ingeschakeld.

 1. Klik op Volgende.

 2. Klik op Bladeren om de locatie te selecteren waar u het Outlook-gegevensbestand (.PST) wilt opslaan en om een bestandsnaam op te geven. Klik op OK.

Opmerking    Als u de exportfunctie al hebt gebruikt, worden de vorige maplocatie en de bestandsnaam weergegeven. Zorg ervoor dat u de bestandsnaam wijzigt als u een nieuw bestand wilt maken in plaats van het bestaande bestand te gebruiken.

 1. Als u naar een bestaand Outlook-gegevensbestand (.PST) exporteert, geeft u onder Opties aan wat er moet gebeuren met de export van items die al in het bestand aanwezig zijn.

 2. Klik op Voltooien.

De export begint onmiddellijk, tenzij een nieuw Outlook-gegevensbestand (.PST) wordt gemaakt of de export plaatsvindt naar een bestaand bestand dat met een wachtwoord is beveiligd.

 • Als u een nieuw Outlook-gegevensbestand (.PST) maakt, kunt u met een optioneel wachtwoord het bestand helpen beveiligen. Wanneer het dialoogvenster Outlook-gegevensbestand maken wordt weergegeven, geeft u het wachtwoord op in de vakken Wachtwoord en Bevestig uw wachtwoord, en klikt u op OK. Geef in het dialoogvenster Wachtwoord voor Outlook-gegevensbestand het wachtwoord op en klik op OK.

 • Als u exporteert naar een bestaand Outlook-gegevensbestand (.PST) dat met een wachtwoord is beveiligd, geeft u in het dialoogvenster Wachtwoord voor Outlook-gegevensbestand het wachtwoord op en klikt u op OK.

Als u items voor meerdere accounts wilt exporteren, herhaalt u deze stappen voor elk account.

Tip    Als u gegevens wilt importeren uit een Outlook-gegevensbestand (.PST), raadpleegt u Outlook-items importeren uit een Outlook-gegevensbestand (.PST).

Naar boven

Is van toepassing op: Outlook 2010Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen