Outlook-gegevensbestanden zoeken en naar een andere computer overbrengen

Outlook-gegevensbestanden zoeken en naar een andere computer overbrengen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In Outlook worden back-upgegevens in verschillende locaties opgeslagen. Afhankelijk van het type account dat u hebt, kunt u een back-up maken van uw e-mail, uw persoonlijke adresboek, de instellingen voor het navigatievenster, uw handtekeningen, sjablonen en nog meer.

Als u een account voor Microsoft Exchange, Office 365 of Outlook.com gebruikt, wordt er een back-up van uw e-mailberichten op de e-mailserver gemaakt. In de meeste gevallen hebt u geen bestand met persoonlijke mappen (PST-bestand) voor deze accounttypen.

Als u back-upbestanden van Outlook wilt bekijken, moet u de verborgen systeembestanden en bestandsextensies zichtbaar maken. Zie Mappen en bestandsnaamextensies zichtbaar maken voor informatie over hoe u dit kunt doen.

Back-upgegevens voor Office 365-, Exchange- en Outlook.com-accounts

Voor Office 365-accounts, Exchange-accounts of Outlook.com-, Hotmail.com- of Live.com-accounts waartoe met POP of IMAP geen toegang is, beschikt u niet over een bestand met persoonlijke mappen (PST-bestand). U hebt wel een bestand met offlinemappen (OST-bestand), maar dat wordt automatisch gemaakt als u een nieuw e-mailaccount toevoegt. U kunt dat bestand niet van de ene naar de andere computer verplaatsen.

Voor Office 365-accounts, Exchange-accounts of Outlook.com-, Hotmail.com- of Live.com-accounts waartoe met POP of IMAP geen toegang is, kunnen de volgende gegevens van de ene naar de andere computer worden overgedragen.

U vindt deze instellingen op een van de volgende locaties:

 • Windows 10    station: \Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook\profile data\microsoft\outlook\profielnaam.XML

 • Oudere versies van Windows    station: \Documents and Settings\user\Application data\microsoft\outlook\profielnaam.XML

U vindt het bestand Outlprnt op een van de volgende locaties:

 • Windows 10    station: \Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook\Outlprnt

 • Oudere versies van Windows    station: \Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook\Outlprnt

U vindt de diverse bestanden voor uw Outlook-handtekeningen op een van de volgende locaties:

 • Windows 10    station: \Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures

 • Oudere versies van Windows    station: \Documents and Settings\user\Application data\microsoft\handtekeningen

Briefpapier kan worden opgeslagen op twee verschillende locaties, een voor de 32-bits en een voor de 64-bits versie van Outlook. U vindt de diverse bestanden voor uw Outlook-briefpapier op een van de volgende locaties:

 • Alle versies van Windows    station: \Program Files\Microsoft Shared\Briefpapier

 • Alle versies van Windows    station: \Program Files (x86) \Common Files\microsoft Shared\Stationery

U vindt de diverse bestanden voor uw aangepaste Outlook-formulieren op een van de volgende locaties:

 • Windows 10    station: \Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Forms

 • Oudere versies van Windows    station: \Documents and Settings\user\Local Settings\Application data\microsoft\formulieren

De bestanden voor aangepaste woordenboeken zijn opgeslagen op ene van de twee volgende locaties:

 • Windows 10    station: \Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

 • Oudere versies van Windows    station:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Microsoft\UProof

Een Outlook-sjablonen die u hebt gemaakt, worden opgeslagen in een van twee plaatsen. Sjablonen heeft een .oft-extensie.

 • Windows 10    station:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

 • Oudere versies van Windows    station:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Microsoft\Templates

Uw verzenden en ontvangen instellingen zijn welke accounts met welke frequentie zijn ingeschakeld. U kunt zoeken naar uw verzenden en ontvangen van instellingenbestand in een van de volgende locaties. Het bestand heeft een .srs extensie.

 • Windows 10    station:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

 • Oudere versies van Windows    station:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Microsoft\Outlook

Gegevens van e-mail, agenda, contactpersonen en taken voor POP- en IMAP-accounts

Als u een POP- of IMAP-account hebt, zijn alle gegevens opgeslagen in een bestand met persoonlijke mappen (PST-bestand). U kunt dit bestand naar een andere computer overdragen, zodat u deze gegevens kunt behouden. Als u een PST-bestand van de ene naar de andere computer verplaatst, worden de instellingen voor uw e-mailaccount niet overgedragen. Als u Outlook op een andere computer wilt instellen, kopieert u het PST-bestand van de oude computer en stelt u uw e-mailaccount in op de nieuwe computer. Vervolgens kunt u het PST-bestand op de nieuwe computer openen.

De locatie van het PST-bestand hangt af van uw versie van Outlook, uw versie van Windows en hoe u het account hebt ingesteld of het PST-bestand hebt gemaakt. U vindt het PST-bestand op een van de volgende locaties:

 • Windows 10    station: \Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Outlook

 • Windows 10    station: \Users\<username>\Roaming\Local\Microsoft\Outlook

 • Oudere versies van Windows    station: \Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Tip: Als uw Outlook-gegevensbestand (.pst) groot dit de synchronisatie van uw OneDrive kan vertragen en kan weergeven 'Wijzigingen verwerken' of 'een bestand is in gebruik'. Informatie over het verwijderen van een PST-bestand vanuit OneDrive.

Opmerking: Uw configuratie bevat mogelijk niet al deze bestanden, omdat sommige alleen worden gemaakt als u Outlook-functies aanpast.

Kunt u de mappen niet vinden?

Een aantal van deze mappen kan verborgen zijn. Ga als volgt te werk als u verborgen mappen in Windows wilt weergeven:

 1. Klik op de knop Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Open Mapopties.

  U vindt Mapopties door in het zoekvak boven in het venster Mapopties te typen. Open in Windows XP Configuratiescherm en typ Mapopties in het vak Adres.

 3. Ga naar het tabblad Weergaveen selecteer onder Geavanceerde instellingen, Bestanden en mappen, Verborgen bestanden en mappen de optie Verborgen bestanden en mappen weergeven.

Outlook-gegevensbestand (.pst)

Outlook-gegevensbestanden (.pst) bevatten uw e-mailberichten, agenda's, contactpersonen, taken en notities. U moet Outlook gebruiken als u met de items in een PST-bestand wilt werken.

Als u Outlook-gegevens archiveert, worden de items in een PST-bestand opgeslagen.

Notities: 

 • Voor Microsoft Exchange Server-accounts worden uw gegevens op de mailserver opgeslagen. Als u Exchange-modus met cache wilt gebruiken of offline wilt werken, worden kopieën van uw items in een offline Outlook-gegevensbestand (.ost) opgeslagen. Zie de sectie Outlook-gegevensbestanden (.ost) voor meer informatie. Bij sommige organisaties kunt u uw items in een PST-bestand exporteren of archiveren.

 • Een PST-bestand verplaatsen naar een netwerkshare wordt niet ondersteund. Klik op het nummer in het volgende artikel zodat in het Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie:
  297019bestanden met persoonlijke mappen worden niet ondersteund in een LAN of via een WAN-koppeling

Het identificeren van de naam en locatie van uw bestand met persoonlijke mappen

Microsoft Outlook 2010

 1. Klik op het tabblad bestand op het lint in Outlook 2010, en klik vervolgens op het tabblad Info in het menu.

 2. Klik op Accountinstellingen en klik op Accountinstellingen.

 3. Klik op bestanden.

 4. Houd rekening met het pad en de bestandsnaam van het PST-bestand. Bijvoorbeeld C:\Exchange\Mailbox.pst wordt aangegeven met een PST-bestand met de naam Mailbox.pst en bevindt zich in de Exchange-map op uw station C.

Outlook-gegevensbestanden (.pst) die in Outlook 2010 zijn gemaakt, worden op uw computer opgeslagen in de map Documenten\Outlook-bestanden. Als u Windows XP gebruikt, worden deze bestanden gemaakt in de map Mijn documenten\Outlook-bestanden.

Tip: Als uw Outlook-gegevensbestand (.pst) groot dit de synchronisatie van uw OneDrive kan vertragen en kan weergeven 'Wijzigingen verwerken' of 'een bestand is in gebruik'. Informatie over het verwijderen van een PST-bestand vanuit OneDrive.

Als u een upgrade hebt uitgevoerd naar Outlook 2010 op een computer waarop al gegevensbestanden staan die in oudere versie van Outlook zijn gemaakt, worden deze bestanden op een andere locatie opgeslagen in een verborgen map.

Windows 7 en Windows Vista     station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     station:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Tip: Zie Windows Help en ondersteuning voor informatie over verborgen mappen in Windows.

Microsoft Office Outlook 2007

 1. Start Outlook.

 2. Klik in het menu Extra op Opties.

 3. Klik op de knop Gegevensbestanden op het tabblad E-mailinstellingen .

 4. Houd rekening met het pad en de bestandsnaam van het PST-bestand. Bijvoorbeeld C:\Exchange\Mailbox.pst wordt aangegeven met een PST-bestand met de naam Mailbox.pst zich in de Exchange-map op uw station C.

5. Klik op sluiten, klikt u op OKen klik vervolgens op afsluiten en afmelden in het menu bestand Outlook afsluiten.

Het kopiëren van uw bestand met persoonlijke mappen

 1. In het menu Start, wijs achtereenvolgens programma's en klik vervolgens op Windows Verkenner.

 2. Blader door de bestanden naar de locatie van het PST-bestand.

 3. Uw PST-bestand naar de locatie die u wilt kopiëren.

Voor meer informatie over het kopiëren van een bestand of map als volgt te werk:

 1. Klik op de knop Start en klik vervolgens op Help.

 2. Klik op het tabblad Zoeken en typ vervolgens kopiëren.

 3. Klik op kopiëren of verplaatsen van een bestand of mapin het vak Onderwerp selecteren om weer te geven .

Hoe Outlook verwijzen naar uw nieuwe bestand met persoonlijke mappen

Microsoft Outlook 2010

 1. Open Outlook 2010.

 2. Klik op het tabblad bestand op het lint en klik vervolgens op het tabblad Info in het menu.

 3. Klik op het tabblad Accountinstellingen en klik vervolgens nogmaals op Accountinstellingen .

 4. Klik op het tabblad Gegevensbestanden op Toevoegen.

 5. Selecteer onder Opslaan als, Outlook-gegevensbestand (* .pst).

 6. Zoeken naar de nieuwe locatie voor uw PST-bestand en klik vervolgens op OK.

 7. Selecteer het PST-bestand en klik vervolgens op als standaard instellen.

 8. Als dit de standaardlocatie voor de bezorging van e-mail, ontvangt u het volgende bericht:

U kunt de standaardlocatie voor deliver hebt gewijzigd voor uw e-mailberichten. Hiermee wijzigt u de locatie van uw postvak in, agenda en andere mappen. Deze wijzigingen worden van kracht als u de volgende keer dat u Outlook start. 

9. Klik op OK.

10. het PST-bestand dat is aangegeven in het gedeelte 'Hoe naar identificeren de naam en locatie van uw bestand met persoonlijke mappen' op en klik vervolgens op verwijderen om het te verwijderen van het lokale PST-bestand uit uw profiel. 

11. Klik op Ja, klikt u op sluitenen klik vervolgens op OK om alle dialoogvensters te sluiten. 

12. Klik op het menu bestand op Afsluiten

13. Start Outlook opnieuw. 

Uw profiel is nu verwijst naar uw PST-bestand in de nieuwe locatie. Uw nieuwe PST-bestand wordt geopend en u kunt nu het PST-bestand verwijderen van de oude locatie. 

Microsoft Office Outlook 2007

 1. Open Outlook.

 2. Klik in het menu Extra op Opties.

 3. Klik op het tabblad E-mailinstellingen klikt u op de knop e-mailaccounts , zelfs als er geen een e-mailaccount dat is opgegeven.

 4. Klik op het tabblad Gegevensbestanden op Toevoegen.

 5. Klik op Bestand met persoonlijke mappen (.pst) van Office Outlook en klik op OK.

 6. Zoeken naar de nieuwe locatie voor uw PST-bestand en klik vervolgens tweemaal op OK .

 7. Klik op als standaard instellen.

 8. Als dit de standaardlocatie voor de bezorging van e-mail, ontvangt u het volgende bericht:

U kunt de standaardlocatie voor deliver hebt gewijzigd voor uw e-mailberichten. Hiermee wijzigt u de locatie van uw postvak in, agenda en andere mappen. Deze wijzigingen worden van kracht als u de volgende keer dat u Outlook start.

9. Klik op OK.

10. het PST-bestand dat is aangegeven in het gedeelte 'Het identificeren van de naam en locatie van uw bestand met persoonlijke mappen' op en klik vervolgens op verwijderen om het te verwijderen van het lokale PST-bestand uit uw profiel.

11. Klik op Ja, klikt u op sluitenen klik vervolgens op OK om alle dialoogvensters te sluiten.

12. Klik op het menu bestand op Afsluiten.

13. Start Outlook opnieuw.

Als het PST-bestand de standaardlocatie voor berichtbezorging is, ontvangt u het volgende bericht:

De locatie waarop berichten worden bezorgd naar is gewijzigd voor dit gebruikersprofiel. Als u wilt deze bewerking niet voltooien, moet u mogelijk de inhoud van de oude Outlook-mappen kopiëren naar de nieuwe Outlook-mappen. Zie Help bij Microsoft Outlook voor informatie over het voltooien van de wijziging van de bezorgingslocatie. Sommige van de snelkoppelingen in de Outlook-balk werkt niet meer. Wilt u dat Outlook de snelkoppelingen? Alle sneltoetsen die u hebt gemaakt worden, verwijderd.  

Klik op Ja om de Outlook-balk snelkoppelingen bijwerken zodat ze naar uw nieuwe PST-bestandslocatie verwijzen, Outlook of klik op Nee om te laat u de sneltoetsen voor uw oorspronkelijke lokale PST-bestand. 

Uw profiel is nu verwijst naar uw PST-bestand in de nieuwe locatie. Uw nieuwe PST-bestand wordt geopend en u kunt nu het PST-bestand verwijderen van de oude locatie. 

Bestand (.ost)

Het OST-bestand wordt gesynchroniseerd met de items op de server waarop Exchange wordt uitgevoerd. Aangezien uw gegevens op de Exchange-server blijven opgeslagen, kunt u dit OST-bestand opnieuw maken op de nieuwe computer zonder dat u een back-up van het OST-bestand hoeft te maken.

Windows 7 en Windows Vista      station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     station:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Persoonlijk adresboek (.pab)

Windows 7 en Windows Vista      station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     station:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Opmerking: Persoonlijke adresboeken (.pab) worden in Outlook 2010 niet ondersteund. Als u een upgrade uitvoert naar Outlook 2010, wordt u gevraagd eventuele PAB-bestanden in contactgegevens te importeren. Als u geen PAB-bestand wilt importeren als u Outlook 2010 voor de eerste keer uitvoert, kunt u het later importeren met de opdracht Importeren in de Microsoft Office Backstage-weergave.

Offlineadresboek (.OAB)

Het offlineadresboek (.OAB) wordt gebruikt door Microsoft Exchange Server-accounts. Het bevat gegevens, zoals namen, e-mailadressen, titels en kantoorlocaties, uit de algemene adreslijst op de server waarop Exchange wordt uitgevoerd.

U hoeft van dit bestand geen back-up te maken en u hoeft het niet te herstellen. Het wordt automatisch gemaakt en bijgewerkt.

Windows 7 en Windows Vista      station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     station:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Instellingen van het navigatiedeelvenster (.xml)

Het bestand bevat gegevens over de inhoud van het navigatiedeelvenster.

Windows 7 en Windows Vista     station:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\Outlook\profielnaam.xml

Windows XP     station:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Microsoft\Outlook\profielnaam.xml

Geregistreerde Microsoft Exchange-extensies (.DAT)

Windows 7 en Windows Vista     station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     station:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Outlook-lijst met contactpersonen voor automatisch aanvullen

De lijst voor automatisch aanvullen is een functie waarmee een suggestie voor namen en e-mailadressen wordt weergegeven terwijl u deze begint te typen. Deze suggesties zijn mogelijke overeenkomsten uit een lijst met namen en e-mailadressen voor de e-mails die u hebt verstuurd.

In Outlook 2007 wordt het bestand voor de lijst voor automatisch aanvullen (.nk2) opgeslagen op de volgende locaties:

Windows Vista    station:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP    station:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook

In Outlook 2010 wordt het bestand voor de lijst voor automatisch aanvullen (.nk2) niet meer gebruikt. De vermeldingen in de lijst voor automatisch aanvullen worden nu opgeslagen in het Microsoft Exchange Server-postvak of in het Outlook-gegevensbestand (.pst) voor uw account.

Exchange Server-accounts

Als u een Exchange Server-account gebruikt, wordt de lijst voor automatisch aanvullen opgeslagen in uw postvak op de server waarop Exchange wordt uitgevoerd. Hierdoor kan de lijst voor automatisch aanvullen worden gebruikt vanaf elke computer waarop u Outlook met uw Exchange-account gebruikt.

Hoe weet ik of ik een Microsoft Exchange Server-account heb?

Ga naar het tabblad Bestand. Klik op Accountinstellingen en klik op Accountinstellingen. Op het tabblad E-mail wordt in de lijst met accounts het type van elk account aangegeven.

voorbeeld van een exchange-account in het dialoogvenster accountinstellingen

POP3-accounts

De lijst voor automatisch aanvullen wordt opgeslagen in het Outlook-gegevensbestand (.pst). Raadpleeg het gedeelte Zoeken en overbrengen van Outlook-gegevensbestanden van de ene computer naar een andere locatie informatie.

IMAP- en Outlook.com-accounts

De lijst voor automatisch aanvullen wordt opgeslagen in het Outlook-gegevensbestand (.pst). De Outlook-gegevensbestanden (.pst) voor deze accounttypen verschillen van de overige Outlook-gegevensbestanden (.pst) in Outlook. Deze bestanden worden gebruikt als kopieën van gegevens over uw mailserveraccount en mogen niet worden verplaatst of teruggezet. Er wordt een nieuw Outlook-gegevensbestand (.pst) gemaakt als u een IMAP- of Outlook.com-account (voorheen Hotmail-account) configureert in een ander Outlook-profiel of op een andere computer. De lijst voor automatisch aanvullen is daarom uniek voor de computer en het profiel waarvoor het account is ingesteld en de vermeldingen zijn niet aanwezig in een ander profiel dat u gebruikt of op een andere computer.

Regels (.rwz)

Windows 7 en Windows Vista      station: \Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP     station: \Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook

Opmerking: Als u een upgrade hebt uitgevoerd naar Outlook 2010 voor een Outlook-versie die ouder is dan Microsoft Outlook 2002, dan is er waarschijnlijk een RWZ-bestand op de harde schijf aanwezig. Het RWZ-bestand is niet meer nodig en de gegevens over de regels worden nu bewaard op de server met Microsoft Exchange en in het Outlook-gegevensbestand (.pst) voor POP3- en IMAP-e-mailaccounts. U kunt het bestand verwijderen.

Als u de functie voor het importeren en exporteren van regels gebruikt, is de standaardlocatie voor RWZ-bestanden de map Documenten.

Afdrukstijlen (Outlprnt zonder extensie)

Windows Vista     station: \Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP     station: \Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook

Handtekeningen (.rtf, .txt, .htm)

Windows 7 en Windows Vista      station: \Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures

Windows XP     station:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Handtekeningen

Briefpapier (.htm)

Windows 7 en Windows Vista      station:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Briefpapier

Windows 7 en Windows Vista 64-bits met Outlook 2010 32-bits     station: \Program bestanden (x86) \Common Files\Microsoft Shared\Briefpapier

Windows XP     station:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Briefpapier

Aangepaste formulieren

Windows 7 en Windows Vista      station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Forms

Windows XP     station:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Forms

Woordenlijst (.dic)

Windows 7 en Windows Vista      station: \Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

Windows XP     station: \Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\UProof

Sjablonen (.oft)

Windows 7 en Windows Vista      station: \Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

Windows XP     station: \Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Sjablonen

Instellingen voor verzenden/ontvangen (.srs)

Windows 7 en Windows Vista      station: \Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP     station: \Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook

Bericht (.msg, .htm, .rtf)

Windows 7 en Windows Vista     station:\Users\gebruiker\Documenten

Windows XP     station:\Documents and Settings\user\Mijn documenten

Mappen en bestandsnaamextensies zichtbaar maken

Sommige mappen zijn mogelijk verborgen mappen en misschien zijn in Windows bepaalde bestandsnaamextensies (zoals .pst, .ost, .pab) uitgeschakeld. Ga als volgt te werk om verborgen bestanden en bestandsnaamextensies zichtbaar te maken:

 1. Open het Configuratiescherm.

  • Klik in Windows 10 op de knop Start en klik op Configuratiescherm.

  • In Windows 8 drukt u op de Windows-toets + X en klikt u op Configuratiescherm.

  • In Windows 7 klikt u op Start > Configuratiescherm.

 2. Zorg in de lijst Weergeven op dat Grote pictogrammen of Kleine pictogrammen is geselecteerd, zodat u alle pictogrammen in het Configuratiescherm kunt zien.

 3. Klik op Mapopties.

 4. Klik op het tabblad Weergave.

 5. Doe het volgende in het vak Geavanceerde instellingen:

  1. Schakel onder Bestanden en mappen het selectievakje Extensies voor bekende bestandstypen verbergen uit

  2. Klik onder Verborgen bestanden en mappen op de knop Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven.

  3. Klik op OK.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×