Outlook-gegevensbestanden (.PST en .OST) verkleinen

Outlook-gegevensbestanden (.PST en .OST) verkleinen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Uw Microsoft Outlook-postvak in omvang groeit bij het maken en items ontvangen. Als u items verwijdert, kan het zijn dat de grootte van het Outlook-gegevensbestand (.pst en .ost)-bestand niet af in verhouding tot de hoeveelheid gegevens die u hebt verwijderd. Er zijn verschillende manieren voor het beheren van uw postvak en de grootte van het gegevensbestand verkleinen.

Met de functie Postvak opruimen kunt u de grootte van uw postvak en van individuele mappen controleren. U kunt oudere items ook archiveren in een Outlook-gegevensbestand (.pst) en de map Verwijderde items leeg maken.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Extra > Postvak opruimen.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Postvakgrootte weergeven om de totale grootte van uw postvak en van afzonderlijke mappen in het postvak weer te geven.

  • Als u oudere items wilt opsporen, selecteert u Items zoeken die ouder zijn dan n dagen, voert u een getal in tussen 1 en 999 en klikt u vervolgens op Zoeken.

  • Als u grote items wilt opsporen, selecteert u Items zoeken die groter zijn dan n kB, voert u een getal in tussen 1 en 9999 en klikt u vervolgens op Zoeken.

  • Als u oudere items in uw postvak wilt archiveren in een Outlook-gegevensbestand (.PST), klikt u op AutoArchiveren.

   Outlook-gegevensbestanden (.PST) worden op uw computer opgeslagen in de map Documenten\Outlook-bestanden. Als u Windows XP gebruikt, worden PST-bestanden opgeslagen in de map Mijn documenten\Outlook-bestanden.

  • Als u de grootte van de map Verwijderde items wilt bekijken, klikt u op Grootte van verwijderde items weergeven.

  • Klik op Leegmaken als u de map Verwijderde items leeg wilt maken.

  • Als u de grootte van de map Conflicten wilt bekijken, klikt u op Grootte van conflicten weergeven.

  • Klik op Verwijderen als u de inhoud van de map Conflicten wilt verwijderen.

Als u items verwijdert uit een Outlook-gegevensbestand (.PST), wordt het bestand automatisch op de achtergrond gecomprimeerd wanneer u uw computer niet gebruikt en Outlook is gestart. U kunt de opdracht om het bestand te comprimeren ook handmatig starten. Het kan enkele minuten duren om een Outlook-gegevensbestand (.PST) te comprimeren.

 1. Verwijder alle items die u niet wilt bewaren.

 2. Open de mappenlijst. Klik onder in het navigatiedeelvenster op het pictogram van de mappenlijst of druk op Ctrl+6.

 3. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de map Verwijderde items en klik vervolgens op Map leegmaken.

 4. Klik op het tabblad Bestand.

 5. Klik op Accountinstellingen en nogmaals op Accountinstellingen.

 6. Klik op het tabblad Gegevensbestanden op het gegevensbestand dat u wilt comprimeren en klik op Instellingen.

 7. Klik op het tabblad Geavanceerd > Instellingen van Outlook-gegevensbestand.

 8. Klik op Nu comprimeren in het dialoogvenster Instellingen van Outlook-gegevensbestand en klik vervolgens op OK.

Opmerking: U hoeft Outlook niet af te sluiten nadat u een Outlook-gegevensbestand (.PST) hebt gecomprimeerd.

Offline-Outlook-gegevensbestanden (.OST) zijn exclusief voor Microsoft Exchange Server-accounts. Het verkleinen van een offline-Outlook-gegevensbestand (.OST) kan de prestaties verbeteren als u veel items hebt verwijderd. Via deze procedure worden geen items verwijderd die zijn opgeslagen op de computer waarop Microsoft Exchange Server wordt uitgevoerd.

 1. Verwijder alle items die u niet wilt bewaren.

 2. Open de mappenlijst. Klik onder in het navigatiedeelvenster op het pictogram van de mappenlijst of druk op Ctrl+6.

 3. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de map Verwijderde items en klik vervolgens op Map leegmaken.

 4. Klik op het tabblad Bestand.

 5. Klik op Accountinstellingen en nogmaals op Accountinstellingen.

 6. Klik op het tabblad Gegevensbestanden op het gegevensbestand dat u wilt comprimeren en klik op Instellingen.

 7. Klik op het tabblad Geavanceerd > Instellingen van Outlook-gegevensbestand.

 8. Klik op Nu comprimerenin het dialoogvenster Instellingen van Outlook-gegevensbestand en klik vervolgens op OK .

Opmerking: U hoeft niet te sluiten van Outlook nadat u een Outlook-gegevensbestand (.ost)-bestand comprimeren.

 • Als u een item uit zowel online- als offlinemappen wilt verwijderen, selecteert u het item en drukt u op Delete.

 • Als u met een Exchange-account werkt en de Exchange-modus met cache hebt geactiveerd, wordt alleen de geselecteerde map uit het offline-Outlook-gegevensbestand (.OST) leeggemaakt. De items op de server worden bij de volgende synchronisatie weer naar het OST-bestand gedownload als u de map voor het Exchange Server-e-mailaccount hebt geselecteerd onder Mapopties in Instellingen voor verzenden/ontvangen.

 • Als u de Exchange-modus met cache gebruikt, worden favoriete openbare mappen niet standaard gesynchroniseerd. Als u openbare mappen wilt synchroniseren, is het mogelijk dat de grootte van uw offline-Outlook-gegevensbestand (.OST) aanzienlijk toeneemt.

Met de functie Postvak opruimen kunt u de grootte van uw postvak en van individuele mappen controleren. U kunt oudere items ook archiveren in een Outlook-gegevensbestand (.pst) en de map Verwijderde items leeg maken.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opschoonprogramma's.

 3. Klik op Postvak opruimen.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Postvakgrootte weergeven om de totale grootte van uw postvak en van afzonderlijke mappen in het postvak weer te geven.

  • Als u oudere items wilt opsporen, selecteert u Items zoeken die ouder zijn dan n dagen, voert u een getal in tussen 1 en 999 en klikt u vervolgens op Zoeken.

  • Als u grote items wilt opsporen, selecteert u Items zoeken die groter zijn dan n kB, voert u een getal in tussen 1 en 9999 en klikt u vervolgens op Zoeken.

  • Als u oudere items in uw postvak wilt archiveren in een Outlook-gegevensbestand (.PST), klikt u op AutoArchiveren.

   Outlook-gegevensbestanden (.PST) worden op uw computer opgeslagen in de map Documenten\Outlook-bestanden. Als u Windows XP gebruikt, worden PST-bestanden opgeslagen in de map Mijn documenten\Outlook-bestanden.

  • Als u de grootte van de map Verwijderde items wilt bekijken, klikt u op Grootte van verwijderde items weergeven.

  • Klik op Leegmaken als u de map Verwijderde items leeg wilt maken.

  • Als u de grootte van de map Conflicten wilt bekijken, klikt u op Grootte van conflicten weergeven.

  • Klik op Verwijderen als u de inhoud van de map Conflicten wilt verwijderen.

Als u items verwijdert uit een Outlook-gegevensbestand (.PST), wordt het bestand automatisch op de achtergrond gecomprimeerd wanneer u uw computer niet gebruikt en Outlook is gestart. U kunt de opdracht om het bestand te comprimeren ook handmatig starten. Het kan enkele minuten duren om een Outlook-gegevensbestand (.PST) te comprimeren.

 1. Verwijder alle items die u niet wilt bewaren.

 2. Open de mappenlijst. Klik onder in het navigatiedeelvenster op het pictogram van de mappenlijst of druk op Ctrl+6.

 3. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de map Verwijderde items en klik vervolgens op Map leegmaken.

 4. Klik op het tabblad Bestand.

 5. Klik op Accountinstellingen en nogmaals op Accountinstellingen.

 6. Klik op het tabblad Gegevensbestanden op het gegevensbestand dat u wilt comprimeren en klik op Instellingen.

 7. Klik op Nu comprimeren.

Opmerking: U hoeft Outlook niet af te sluiten nadat u een Outlook-gegevensbestand (.PST) hebt gecomprimeerd.

Offline-Outlook-gegevensbestanden (.OST) zijn exclusief voor Microsoft Exchange Server-accounts. Het verkleinen van een offline-Outlook-gegevensbestand (.OST) kan de prestaties verbeteren als u veel items hebt verwijderd. Via deze procedure worden geen items verwijderd die zijn opgeslagen op de computer waarop Microsoft Exchange Server wordt uitgevoerd.

 1. Verwijder alle items die u niet wilt bewaren.

 2. Open de mappenlijst. Klik onder in het navigatiedeelvenster op het pictogram van de mappenlijst of druk op Ctrl+6.

 3. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de map Verwijderde items en klik vervolgens op Map leegmaken.

 4. Klik op het tabblad Bestand.

 5. Klik op Accountinstellingen en nogmaals op Accountinstellingen.

 6. Klik op het tabblad Gegevensbestanden op het gegevensbestand dat u wilt comprimeren en klik op Instellingen.

 7. Klik op Nu comprimeren.

Opmerking: U hoeft niet te sluiten van Outlook nadat u een Outlook-gegevensbestand (.ost)-bestand comprimeren.

 • Als u een item uit zowel online- als offlinemappen wilt verwijderen, selecteert u het item en drukt u op Delete.

 • Als u met een Exchange-account werkt en de Exchange-modus met cache hebt geactiveerd, wordt alleen de geselecteerde map uit het offline-Outlook-gegevensbestand (.OST) leeggemaakt. De items op de server worden bij de volgende synchronisatie weer naar het OST-bestand gedownload als u de map voor het Exchange Server-e-mailaccount hebt geselecteerd onder Mapopties in Instellingen voor verzenden/ontvangen.

 • Als u de Exchange-modus met cache gebruikt, worden favoriete openbare mappen niet standaard gesynchroniseerd. Als u openbare mappen wilt synchroniseren, is het mogelijk dat de grootte van uw offline-Outlook-gegevensbestand (.OST) aanzienlijk toeneemt.

U kunt de functie Postvak opruimen gebruiken om de grootte van uw postvak en van individuele mappen te controleren. U kunt oudere items ook archiveren in een archiefbestand met persoonlijke mappen (.PST) en de map Verwijderde items leeg maken.

 1. Klik in het menu Extra op Postvak opruimen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Postvakgrootte weergeven om de totale grootte van uw postvak en de grootte van afzonderlijke mappen in het postvak weer te geven.

  • Als u oudere items wilt opsporen, selecteert u Items zoeken die ouder zijn dan n dagen, voert u een getal in tussen 1 en 999 en klikt u vervolgens op Zoeken.

  • Als u grote items wilt opsporen, selecteert u Items zoeken die groter zijn dan n kB, voert u een getal in tussen 1 en 9999 en klikt u vervolgens op Zoeken.

  • Als u wilt oudere items in uw Postvak verplaatsen naar een archief bestand met persoonlijke mappen (.pst), klikt u op AutoArchiveren. De standaardmap voor archiefbestanden is c:\Documents and Settings\gebruikersnaam\Menu Settings\gebruikersnaam\Local Settings\ toepassing Data\Microsoft\Outlook.

  • Als u de grootte van de map Verwijderde items wilt bekijken, klikt u op Grootte van verwijderde items weergeven.

  • Klik op Leegmaken als u de map Verwijderde items leeg wilt maken.

  • Als u de grootte van de map Conflicten wilt bekijken, klikt u op Grootte van conflicten weergeven.

  • Klik op Verwijderen als u de inhoud van de map Conflicten wilt verwijderen.

Naar boven

Als u items verwijdert uit een bestand met persoonlijke mappen (.PST), wordt het bestand automatisch op de achtergrond gecomprimeerd wanneer u uw computer niet gebruikt en Outlook gestart is. Als u de grootte van het bestand onmiddellijk wilt verkleinen, kunt u zelf het bestand comprimeren. De procedure om een gegevensbestand te comprimeren kan enkele minuten in beslag nemen.

 1. Klik in het menu Bestand  op Gegevensbestandsbeheer.

 2. Klik op het gegevensbestand dat u wilt comprimeren en klik vervolgens op Instellingen.

 3. Klik op Nu comprimeren.

Opmerking: U hoeft Outlook niet af te sluiten nadat u een PST-bestand hebt gecomprimeerd.

Naar boven

Het verkleinen van het bestand met offlinemappen-bestand (.ost) kunt u de prestaties verbeteren als u een grote hoeveelheid items hebt verwijderd. Deze procedure worden alle items die zijn opgeslagen op de server niet verwijderd.

 1. Verwijder alle items die u niet wilt bewaren en maak vervolgens de map Verwijderde items leeg.

 2. Klik op Accountinstellingen in het menu Extra.

  De opdracht Accountinstellingen ontbreekt.

  De opdracht Accountinstellingen kunt u vinden in het menu Extra in Microsoft Office Outlook 2007. Wanneer u een eerdere versie van Outlook gebruikt, zijn de volgende instructies niet van toepassing. Gebruik de Help-informatie die bij dat product is geleverd. Wanneer de titelbalk van het programma dat u gebruikt Microsoft Outlook Express weergeeft, gebruikt u een programma dat niet hetzelfde is als Outlook. Zie de Help in Outlook Express voor meer informatie.

 3. Selecteer in de lijst Microsoft Exchange Server en klik vervolgens op Wijzigen.

 4. Klik op Meer instellingen.

 5. Klik op het tabblad Geavanceerd en klik vervolgens op Instellingen van bestand met offlinemappen.

 6. Klik op Nu comprimeren.

Opmerking: U hoeft niet te sluiten van Outlook nadat u een .ost-bestand comprimeert.

 • Als u een item uit zowel online- als offlinemappen wilt verwijderen, selecteert u het item en drukt u op Delete.

 • Als u met een Exchange-account werkt en de Exchange-modus met cache hebt geactiveerd, wordt alleen de geselecteerde map uit het lokale OST-bestand leeggemaakt. De items op de server worden bij de volgende synchronisatie weer naar het OST-bestand gedownload als u de map voor de Exchange Server-e-mailaccount hebt geselecteerd onder Mapopties in Instellingen voor verzenden/ontvangen.

 • Als u de Exchange-modus met cache gebruikt, worden favoriete openbare mappen niet standaard gesynchroniseerd. Als u favoriete openbare mappen wilt synchroniseren, is het mogelijk dat de grootte van het bestand met offlinemappen (.OST) aanzienlijk toeneemt.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×