Oude RSS-items automatisch verwijderen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De hoeveelheid inhoud op sommige RSS-Feeds kan zijn zeer hoog. Wanneer u meer RSS-Feeds aan Microsoft Office Outlook 2007 toevoegen, ontdekt u mogelijk dat uw Microsoft Exchange- postvak of bestand met persoonlijke mappen (.pst) snel met groter grootte wordende is.

De functie AutoArchiveren in Microsoft Outlook u een automatische manier om items die ouder dan een bepaalde datum zijn te verwijderen. Veel RSS-Feeds opnemen nieuws of andere gegevens tijdgevoelig. Is het nodig om oudere items te laten meestal niet zo belangrijk als u ervoor dat uw e-mailberichten.

Opmerking: De procedures in dit artikel is vereist voor het gebruik van de functie AutoArchiveren. AutoArchiveren is mogelijk niet beschikbaar als een van uw mailprofielen in Outlook op uw computer zijn opgenomen in een Exchange-account met messaging beheer van records.

In dit artikel

Meer informatie over AutoArchiveren

AutoArchiveren aanpassen voor RSS-items

AutoArchiveren inschakelen

Instellingen voor AutoArchiveren voor elke map RSS-Feeds opgeven

Handmatig archiveren of verwijderen

Meer informatie over AutoArchiveren

AutoArchiveren is standaard ingeschakeld en wordt automatisch uitgevoerd met geplande intervallen. Hierbij worden oude items gearchiveerd en, als dit is opgegeven, uit alle Outlook-mappen verwijderd. Oude items zijn de items die een opgegeven archiveringsouderdom bereiken.

Standaard worden via Outlook de archiefbestanden op de volgende locatie gemaakt:

 • Windows Vista    

  Drive:\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  Als de map Local niet wordt weergegeven, is deze mogelijk verborgen. Zie Microsoft Windows Help voor meer informatie over het weergeven van verborgen mappen.

 • Microsoft Windows XP of Microsoft Windows Server 2003   

  station: \Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  Als de map Local Settings niet wordt weergegeven, is deze mogelijk verborgen. Zie Windows Help voor meer informatie over het weergeven van verborgen mappen.

Nadat Outlook items gearchiveerd, kunt u de items die rechtstreeks vanuit Archiefmappen in het navigatiedeelvenster in Outlook kunt openen. Als u wilt de Archiefmappen in het navigatiedeelvenster in het menu Ga ziet, klikt u op Mappenlijst.

Wanneer u Archiefmappen opent, kunt u zien dat de bestaande mapstructuur bewaard is gebleven. Als de map die u hebt gearchiveerd een bovenliggende map heeft, wordt de bovenliggende map gemaakt in het archiefbestand, maar worden alleen de items gearchiveerd die voldoen aan de criteria voor AutoArchiveren. Als u de gearchiveerde items wilt terugplaatsen in het hoofdpostvak, kunt u alle items uit het archiefbestand importeren in de oorspronkelijke mappen of in andere opgegeven mappen. U kunt items ook handmatig verplaatsen of kopiëren, onder andere door deze tussen de mappen te verslepen.

Naar boven

AutoArchiveren voor RSS-items aanpassen

Er zijn twee sets met instellingen voor AutoArchiveren, globale instellingen en instellingen per map:

 • Globale instellingen    Een afkorting standaardinstellingen, bepalen globale instellingen of AutoArchiveren wordt uitgevoerd en acties al dan niet standaard met de items in een Outlook-map, contactpersonen, behalve dat is vrijgesteld van AutoArchiveren.

 • Instellingen per map    Deze instellingen overschrijven de standaardinstellingen, zodat u kunt afzonderlijke mappen anders archiveren.

Als u instellingen voor AutoArchiveren voor een specifieke map niet opgeeft, wordt de map niet gearchiveerd. Instellingen voor AutoArchiveren gelden voor alleen het huidige postvak. Dit betekent dat als u Selecteer een map in uw Exchange-account en stel vervolgens globale instellingen voor AutoArchiveren, de instellingen gelden alleen voor het Exchange-account.

Opmerking: Naast de instellingen voor AutoArchiveren, geldt voor de items in het postvak mogelijk ook een bewaarbeleid of beheer van berichtrecords van de organisatie. Met het bewaarbeleid en beheer van berichtrecords wordt het bewaren van items door gebruikers beperkt tot een vaste periode. Deze periode wordt bepaald via het organisatiebeleid. Dit beleid heeft een hogere prioriteit dan de instellingen voor AutoArchiveren. AutoArchiveren wordt volledig uit een Outlook-profiel op de computer verwijderd wanneer het beheer van berichtrecords is ingeschakeld voor een Exchange-account in een Outlook-profiel op de computer.

Naar boven

AutoArchiveren inschakelen

Hoewel AutoArchiveren is standaard ingeschakeld, kunt u uitschakelen en schakel de functie als vereist. AutoArchiveren moet worden ingeschakeld voor de procedures in dit artikel om te werken.

Als u AutoArchiveren alleen wilt gebruiken voor RSS-kanaalmappen, wordt u aangeraden de standaardinstellingen zo te wijzigen dat AutoArchiveren is ingeschakeld, maar dat alleen acties worden uitgevoerd op de specifieke mappen die u configureert. Hierdoor voorkomt u dat mappen onbedoeld worden gearchiveerd of verwijderd.

 1. Kies Opties in het menu Extra.

 2. Klik op het tabblad Overig op AutoArchiveren.

  Instellingen voor AutoArchiveren

 3. Schakel het selectievakje Elke n dagen .

 4. Voer een getal tussen 1 en 60 in het vak voor hoe vaak AutoArchiveren om uit te voeren.

  Als u wilt gebruiken effectief AutoArchiveren met RSS-Feeds mappen, wordt u aangeraden die u een waarde tussen 1 en 7 dagen gebruikt. Dit is niet het aantal dagen dat items worden bewaard, maar hoe vaak AutoArchiveren wordt uitgevoerd. Hoe vaak AutoArchiveren wordt uitgevoerd, hoe nauwkeuriger uw bewaarbeleid perioden zijn.

 5. Schakel onder Tijdens archiveren de selectievakjes Verlopen items verwijderen (alleen in e-mailmappen) en Oude items verwijderen of archiveren uit.

  Door deze selectievakjes uit te schakelen, voorkomt u dat AutoArchiveren onbedoeld wordt uitgevoerd op mappen die niet moeten worden gearchiveerd. Later in dit artikel wordt besproken hoe u de instellingen voor AutoArchiveren kunt opgeven per map.

  Als u AutoArchiveren al gebruikt en u voor een aantal mappen de globale standaardinstellingen gebruikt, hoeft u de instellingen niet te wijzigen.

Naar boven

Instellingen voor AutoArchiveren opgeven voor elke RSS-kanaalmap

Moet u de instellingen voor AutoArchiveren voor elke map RSS-Feeds opgeeft. AutoArchiveringseigenschappen zijn niet recursieve, eigenschappen niet worden overgenomen van een bovenliggende map.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de map RSS-Feeds die u wilt instellen voor en klik vervolgens op Eigenschappen in het snelmenu.

 2. Klik op het tabblad AutoArchiveren.

  Instellingen voor AutoArchiveren voor de RSS-kanaalmap

 3. Klik op Deze map archiveren met de volgende instellingen.

 4. Voer in opschonen items die ouder zijn dan n termijn , waarbij n de numerieke waarde tussen 1 en 999 en periode is gelijk aan maanden, dagenof weken, de maximale lengte van de tijd die u wilt dat de RSS-items moeten worden bewaard.

 5. Klik op Oude items permanent verwijderen.

 6. Klik op OK.

 7. Herhaal dit voor alle RSS-kanaalmappen met items die u automatisch wilt verwijderen.

Naar boven

Handmatig archiveren of verwijderen

 1. Klik in het menu Bestand op Archiveren.

 2. Opgeven of alle mappen wilt archiveren met behulp van de instellingen van AutoArchiveren (dat wil zeggen de standaardinstellingen of instellingen per map die u hebt opgegeven voor afzonderlijke mappen) of een afzonderlijke map archiveren met behulp van de opties die u opgeeft in in dit dialoogvenster.

Opmerking: Als u wilt archiveren naar een bestand dan de standaardmap, geeft u een andere naam in het vak archiefbestand . Outlook automatisch gemaakt van een ander archiefbestanden voor items in de geselecteerde map.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×