Opties voor spelling, grammatica en schrijfstijl aanpassen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel wordt uitgelegd dat alle manieren kunt u de taalprogramma's aanpassen wanneer de automatische spelling- en grammaticacontrole. Zie spelling en grammatica controleren in Office 2010 en hogervoor informatie over het uitvoeren van de spelling- en grammaticacontrole.

Belangrijk : Voor de meeste procedures in dit artikel moet u eerst de taalprogrammaopties openen. Zie de eerste sectie hieronder voor informatie over het openen van de taalprogrammaopties voor het programma en de versie van Office die u gebruikt.

De controleopties verschillen door toepassing, maar gewoonlijk ziet u de volgende groepen met opties:

 • AutoCorrectie-opties: Klik op deze optie instellen of wijzigen van automatisch hoofdlettergebruik, automatische spellingcorrecties, wijzigen en toevoegen of automatische vervanging vermeldingen voor vaak verkeerd gespelde woorden, speciale symbolen of tekenreeksen van tekst wijzigen. Algemene met accenten woorden, zoals café, kunnen ook worden opgegeven of gewijzigd in de AutoCorrectie-opties. Als u wilt opgeven voorkeuren voor automatische opmaak van elementen zoals afbreekstreepjes en streepjes, aanhalingstekens, hyperlinks en breuken, Zie ongedaan maken of automatische opmaak uitschakelen.

 • Bij het corrigeren van de spelling in Microsoft Office-programma's: Hier kunt u aangeven of u wilt woorden in hoofdletters negeren en woorden die getallen of Internet-adressen bevatten, herhaalde woorden markeren of afdwingen hoofdletters met accenten en kunt u de woordenlijsten gebruikt in de spellingcontrole.

 • Bij het corrigeren van de spelling en grammatica in [programmanaam]: Hier kunt u voorkeuren bijvoorbeeld opgeven dat de spelling en grammatica automatisch controleren, vaak verward woorden markeren of Leesbaarheidsstatistieken weergeven. Deze sectie bevat in Word en Outlook, instellingen voor grammaticacontrole, kunt u voorkeuren zoals leestekens of spaties tussen zinnen en andere regels voor grammatica en stijl.

  Voorbeeld van de algemene opties voor taalprogramma 's
  voorbeeld van de algemene opties voor taalprogramma's   

Meer informatie over al deze opties zijn in de onderstaande secties. Word, Outlook en Project hebt ook enkele instellingen programma / regiospecifieke, die ook hieronder wordt uitgelegd.

 • In Office 2010 en hoger (behalve Outlook): Klik op bestand > Opties > controle.

 • In Outlook 2010 en hoger: Klik op Bestand > Opties > E-mail > Editoropties.

 • In de 2007-versie van Word, Excel, Access en PowerPoint: Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik op Opties voor [Programma] > Controle.

 • In Outlook 2007: Open een e-mailitem, klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik op Editoropties > Controle.

 • In de 2007-versie van InfoPath, OneNote, Publisher en Visio: Wijs in het menu Extra de optie Spellingcontrole aan en klik op Spellingopties.

 • In Project 2007: klik in het menu Extra op Opties, klik op het tabblad Spelling en klik vervolgens op Meer spellingopties.

Hier volgt een voorbeeld van de opties voor taalprogramma's. (In dit voorbeeld ziet u de opties in Word. Opties verschillen afhankelijk van het programma en de versie van Office die u gebruikt.)

Taalprogrammaopties in Word

Gebruik de AutoCorrectie-opties instellen of wijzigen van automatisch hoofdlettergebruik, automatische spellingcorrecties, wijzigen en toevoegen of automatische vervanging vermeldingen voor vaak verkeerd gespelde woorden, speciale symbolen of tekenreeksen van tekst wijzigen. Als u wilt opgeven voorkeuren voor automatische opmaak van elementen zoals afbreekstreepjes en streepjes, aanhalingstekens, hyperlinks en breuken, Zie ongedaan maken of automatische opmaak uitschakelen.

Klik op AutoCorrectie-opties boven aan de pagina om AutoCorrectie op de gewenste manier in te stellen. (In het volgende voorbeeld is Word gebruikt, maar u vindt de knop AutoCorrectie-opties in de taalprogrammaopties van elk programma.)

De knop AutoCorrectie-opties

Zie Automatisch beginkapitalen corrigeren, Automatisch spelling corrigeren en tekst en symbolen invoegen en Spelling automatisch corrigeren met woorden uit de hoofdwoordenlijst voor meer informatie.

De controleopties onder bij het corrigeren van de spelling in Microsoft Office-programma's toepassen op alle Microsoft Office-programma's, ongeacht het programma dat u gebruikt de optie wilt wijzigen. Hier kunt u aangeven of u wilt woorden in hoofdletters negeren en woorden die getallen of Internet-adressen bevatten, herhaalde woorden markeren of afdwingen hoofdletters met accenten en kunt u de woordenlijsten gebruikt in de spellingcontrole. (In het volgende voorbeeld is vanuit Word, maar deze instellingen vindt u in de opties voor taalprogramma's van elk programma.)

Algemene opties voor spellingcorrectie in Office

Selectievakje:

Actie:

Woorden in HOOFDLETTERS negeren

Hiermee negeert u woorden waarbij alle letters hoofdletters zijn. Als u deze optie selecteert, wordt ABC bijvoorbeeld niet als fout gezien.

Woorden met getallen negeren

Hiermee worden woorden genegeerd die getallen bevatten. Als u deze optie selecteert, wordt a1b2c3 bijvoorbeeld niet als fout gezien.

Internet- en bestandsadressen negeren

Hiermee worden woorden genegeerd die internet- en bestandadressen zijn. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van woorden die worden overgeslagen als deze optie is geselecteerd:

 • http://www.proseware.com/

 • \\proseware\public\

 • mailto:andy@proseware.com

Herhaalde woorden markeren

Hiermee wordt u gewaarschuwd voor herhaalde woorden. Als u deze optie selecteert, wordt hallo hallo bijvoorbeeld gezien als een fout.

Hoofdletters met accenten afdwingen in het Frans

Met deze optie krijgt u een waarschuwing als bij Franse woorden in hoofdletters accenten ontbreken.

Wanneer u Frans (Canadees) gebruikt, is deze optie standaard ingeschakeld, omdat de woordenlijst van deze taal hoofdletters met accenten bevat. Dit betekent dat de optie standaard is geselecteerd in de volgende gevallen:

Alleen suggesties uit de hoofdwoordenlijst

Hiermee worden alleen de woorden in de ingebouwde hoofdwoordenlijst van de spellingcontrole gebruikt voor suggesties. Als u deze optie selecteert, worden de woorden uit uw eigen woordenlijsten niet gebruikt als suggestie voor woorden bij het controleren van de spelling van een document.

Franse modi: Nieuwe spelling*

Klik op deze optie als u spellingsregels wilt gebruiken die zijn aanbevolen door de Franse Taalacademie sinds de spellingherziening van 1990. Als u deze optie selecteert, worden woorden die niet volgens deze regels zijn gespeld, als fouten gemarkeerd. De spellingcontrole geeft ook alleen suggesties uit de nieuwe spellingswoordenlijst, die ook woorden bevat die niet zijn gewijzigd in de spellingherziening, voor fout gespelde woorden.

Franse modi: Traditionele spelling*

Klik op deze optie als u spellingsregels wilt gebruiken van vóór de spellingherziening van 1990. Als u deze optie selecteert, worden woorden die niet volgens deze regels zijn gespeld, als fouten gemarkeerd. De spellingcontrole geeft ook alleen suggesties uit de traditionele spellingswoordenlijst, die ook woorden bevat die niet zijn gewijzigd in de spellingherziening, voor fout gespelde woorden.

Franse modi: Traditionele en nieuwe spelling*

Als u op deze optie klikt, accepteert de spellingcontrole zowel woorden die zijn gespeld volgens de traditionele als de nieuwe regels als juist gespeld. Ook worden er suggesties gedaan uit zowel de traditionele als de nieuwe spellingswoordenlijsten voor fout gespelde woorden.

* Deze optie is alleen van invloed op teksten in de Franse taal. Als u bijvoorbeeld op de optie Traditionele spelling klikt en een document bewerkt met het Franse woord bruler, wordt het woord als een fout gespeld woord gezien omdat dit de nieuwe spelling is van dit woord. Als u echter op de optie Nieuwe spelling of de optie Traditionele en nieuwe spelling klikt, wordt het woord niet gezien als fout.

Opmerking : Zie Woorden toevoegen of bewerken in een woordenlijst voor spellingscontrole voor meer informatie.

De controleopties onder bij het corrigeren van de spelling en grammatica in [programmanaam] gelden alleen voor het Office-programma dat u momenteel gebruikt. (In het volgende voorbeeld is vanuit Word, maar deze instellingen vindt u in de opties voor taalprogramma's van elk programma.) Hier kunt u voorkeuren bijvoorbeeld opgeven dat de spelling en grammatica automatisch controleren, vaak verward woorden markeren of Leesbaarheidsstatistieken weergeven. Deze sectie bevat in Word en Outlook, instellingen voor grammaticacontrole, kunt u voorkeuren zoals leestekens of spaties tussen zinnen en andere regels voor grammatica en stijl.

Programmaspecifieke spelling- en grammatica-instellingen

Spelling controleren tijdens typen

Terwijl u aan het werk bent in een document, kan de spelling- en grammaticacontrole op de achtergrond actief zijn, fout gespelde woorden zoeken en deze automatisch van een vlag voorzien. Dit kan tijd besparen, vooral bij lange documenten. U kunt deze functie in- of uitschakelen met het selectievakje Spelling controleren tijdens typen.

Opmerking :  In Access, Excel en Project is automatische spellingcontrole op de achtergrond niet beschikbaar.

In de meeste gevallen kunt u het selectievakje Spelling controleren tijdens typen het best ingeschakeld laten. In de volgende gevallen wilt u het selectievakje wellicht uitschakelen:

 • U wilt de spelfouten (de rode golvende onderstreping) verbergen in Outlook-items die u aan het bewerken bent.

 • U gebruikt een computer die traag is vanwege hardware- of softwarebeperkingen.

Contextuele spelling gebruiken

Opmerking : De opties voor contextuele spelling zijn alleen beschikbaar in Office 2007 en Office 2010.

Hebt u ooit een fout getypt zoals in het volgende voorbeeld? I will see you their. In Outlook, PowerPoint en Word kunt u het selectievakje Contextspelling gebruiken voor hulp bij het vinden en corrigeren van dit soort fouten.

Als u bijvoorbeeld de selectievakjes Contextspelling gebruiken en Spelling controleren tijdens typen hebt ingeschakeld en het selectievakje Spelfouten niet aangeven hebt uitgeschakeld, worden de spelfouten gemarkeerd en wordt er een suggestie getoond wanneer u met de rechtermuisknop op het gemarkeerde woord klikt, zoals in de volgende afbeelding.

Met de rechtermuisknop op een contextuele spelfout klikken die door het Office-programma is gevonden.

Opmerking : Als u het selectievakje Contextspelling gebruiken inschakelt op een systeem met weinig geheugen, kan de computer trager gaan werken. Als u dit bemerkt, kunt u het selectievakje Contextspelling gebruiken uitschakelen om dit probleem te verhelpen.

Grammaticafouten markeren tijdens typen

U kunt ervoor kiezen grammaticafouten in Outlook en Word automatisch te markeren met een golvende lijn.

Grammaticafout in Word

Opmerking : In Outlook is de grammaticacontrole beschikbaar voor alle items, behalve notities.

Vaak door elkaar gehaalde woorden

Schakel het selectievakje Vaak door elkaar gehaalde woorden in om te controleren op woorden die vaak verkeerd worden gebruikt.

Grammatica tegelijk met spelling controleren

Schakel het selectievakje Grammatica tegelijk met spelling controleren in als u tijdens het controleren van de spelling ook in één keer de grammatica wilt controleren (bijvoorbeeld wanneer u op F7 drukt).

Leesbaarheidsstatistieken weergeven

Schakel het selectievakje Leesbaarheidsstatistieken weergeven in als u de leesbaarheidsstatistieken wilt weergeven nadat u de spellingcontrole in één keer hebt uitgevoerd (bijvoorbeeld door op F7 te drukken). Zie De leesbaarheid van een document testen voor meer informatie over deze functie.

Opmerking : De volgende informatie is van toepassing op Office 2013 en eerdere versies. Zie Opties voor grammatica en schrijfstijl selecteren in Office 2016 voor meer informatie over het kiezen van de grammaticaregelinstellingen in Office 2016.

Het menu Schrijfstijl in Word en Outlook bevat twee opties: Alleen grammatica en Grammatica en stijl. Als u de typen grammatica- en stijlregels wilt wijzigen die bij de grammaticacontrole worden gebruikt voor het controleren van uw tekst, klikt u op Instellingen naast Schrijfstijl in de taalprogrammaopties. In het dialoogvenster Instellingen voor grammaticacontrole kunt u de instellingen bekijken en de gewenste wijzigingen aanbrengen. Zie de onderstaande tabellen voor een beschrijving van alle instellingen.

Dialoogvenster Instellingen voor grammaticacontrole

Waarom zijn de knoppen Schrijfstijl en Instellingen niet beschikbaar in Outlook?

Er is een bekend probleem waardoor dit menu en deze knop niet beschikbaar zijn in Microsoft Outlook. U kunt dit probleem omzeilen door de taalprogrammaopties te openen vanuit een geopend item, zoals een e-mail of een afspraak.

Opmerking :  Wijzigingen die u aanbrengt in deze instellingen, gelden voor alle items die u bewerkt, niet alleen voor het item waaraan u op dit moment werkt.

Vereist

Instelling

Opties

Komma vereist voor het laatste item in de lijst

Selecteer niet controleren als u niet wilt dat de grammaticacontrole dit probleem controleert.

Kies nooit als u wilt dat tijdens de grammaticacontrole zinnen met een komma voor het laatste item worden aangegeven. Hier volgt een voorbeeld van een zin die tijdens de grammaticacontrole met deze instelling als incorrect wordt aangegeven: Koop alsjeblieft melk, brood, en bananen.

Kies altijd als u wilt dat tijdens de grammaticacontrole zinnen zonder komma voor het laatste item worden aangegeven. Hier volgt een voorbeeld van een zin die tijdens de grammaticacontrole met deze instelling als incorrect wordt aangegeven: Koop alsjeblieft melk, brood, en bananen.

Interpunctie vereist met aanhalingstekens

Selecteer niet controleren als u niet wilt dat de grammaticacontrole dit probleem controleert.

Selecteer binnen als u wilt dat tijdens de grammaticacontrole zinnen binnen aanhalingstekens waarbij de komma zich buiten de aanhalingstekens bevindt, als fout worden aangegeven. Hier volgt een voorbeeld van een zin die tijdens de grammaticacontrole met deze instelling als fout wordt beschouwd: Hoewel de critici vinden dat het acteren "een bron van inspiratie is", wijzen ze op de inconsequenties van de intrige.

Selecteer buiten als u wilt dat tijdens de grammaticacontrole zinnen binnen aanhalingstekens waarbij de komma zich binnen de aanhalingstekens bevindt, als fout worden aangegeven. Hier volgt een voorbeeld van een zin die tijdens de grammaticacontrole met deze instelling als fout wordt beschouwd: Hoewel de critici vinden dat het acteren "bezield is," wijzen ze op de inconsistenties in de plot.

Spaties tussen zinnen vereist

Selecteer niet controleren als u niet wilt dat de grammaticacontrole dit probleem controleert.

Selecteer 1 als zinnen met meer dan één spatie achter de punt als fout moeten worden gemarkeerd.

Selecteer 2 als zinnen met één spatie of meer dan twee spaties achter de punt als fout moeten worden gemarkeerd.

Grammatica

Selectievakje

Beschrijving

Hoofdlettergebruik   

Problemen met het gebruik van hoofdletters, zoals eigennamen ("Dhr. jansen" moet "Dhr. Jansen zijn") of titels die voorafgaan aan eigennamen ("tante Helene" moet "Tante Helene" zijn). Hiermee wordt ook het overmatig gebruik van hoofdletters gedetecteerd.

Delen en doorgaan zonder alinea   

Zinsdelen en zinnen die doorgaan zonder alinea.

Foutieve woorden   

Incorrect gebruik van bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden, vergelijkende naamwoorden en de overtreffende trap, zoals 'als' als een voegwoord, 'noch' versus 'of', 'wat' versus 'welk', 'wie' versus 'wiens', maateenheden, voegwoorden, voorzetsels en voornaamwoorden.

Ontkenning   

Gebruik van meerdere ontkenningen.

Naamwoordzinnen   

Onjuiste naamwoordzinnen, foutief gebruik van een/één, problemen met overeenkomst in getal in naamwoordzinnen ("vijf machine" in plaats van "vijf machines").

Bezittelijke naamwoorden en meervouden   

Gebruik van een bezittelijk naamwoord in plaats van een meervoud en omgekeerd. Detecteert tevens ontbrekende apostroffen in bezittelijke naamwoorden.

Interpunctie   

Foutieve interpunctie, zoals komma's, dubbele punten, interpunctie aan het einde van een zin, interpunctie binnen aanhalingstekens, meerdere spaties tussen woorden of een puntkomma in plaats van een komma of een dubbele punt.

Vraagzinnen   

Niet-standaardvragen zoals "Hij vroeg of er nog koffie was?", "Welke maakt een aanbieding een goede oplossing?" en "Ze heeft gevraagd of je alsnog bent gegaan?".

Betrekkelijke bijzinnen   

Foutief gebruik van betrekkelijke voornaamwoorden en interpunctie, zoals 'wie' in plaats van 'wat' als het om dingen gaat, 'wat' in plaats van 'wie' als het om personen gaat, overbodig gebruikt van 'dat' in combinatie met 'waardoor' of 'wiens' in plaats van 'van wie'.

Overeenkomst tussen onderwerp en werkwoord   

Foutieve overeenkomst tussen onderwerp en werkwoord, zoals overeenkomst tussen onderwerp en werkwoord met voornaamwoorden en hoeveelheidsaanduidingen (bijvoorbeeld "Alle studenten is weggegaan" in plaats van "Alle studenten zijn weggegaan").

Werkwoordzinnen   

Foutieve werkwoordzinnen, onjuiste werkwoordtijd, overgankelijke werkwoorden gebruikt als niet-overgankelijke werkwoorden.

Stijl

Selectievakje

Beschrijving

Gemeenplaatsen, omgangstaal en vaktaal   

 • Woorden of zinnen die in het woordenboek als gemeenplaatsen worden aangegeven.

 • Zinnen die woorden en zinsdelen met omgangstaal bevatten, zoals 'erg', 'zat' en 'vet', twee achtereenvolgende bezittelijke naamwoorden, het gebruik van 'krijgen' als passief werkwoord, 'risicovol' in plaats van 'riskant', 'hoe kan dat' in plaats van 'waarom'.

 • Gebruik van technische, zakelijke of industriële vaktermen.

Tegenstrijdigheden   

Het gebruik van samentrekkingen die volledig zouden moeten worden gespeld of die te informeel voor een specifieke schrijfstijl, bijvoorbeeld "Dat lukt 'm nooit" in plaats van "Dat lukt hem nooit".

Fragment - stijlsuggesties   

Fragmenten die u in formele teksten mogelijk wilt vermijden, zoals "Prachtige dag!" of "Waarom?".

Geslachtsspecifieke woorden   

Geslachtsspecifieke taal, zoals 'raadsman' en 'raadsvrouw'.

Woorden met een liggend streepje en samengestelde woorden   

Woorden met een streepje die geen streepje zouden moeten hebben en omgekeerd. Detecteert ook samenstellingen die geen samenstellingen kunnen zijn en omgekeerd.

Verkeerd gebruikte woorden - stijlsuggesties   

Niet-standaardwoorden zoals 'echie' en verschillende vormen van gebruik zoals 'boos met' in plaats van 'boos op'.

Getallen   

Getallen die moeten worden geschreven (gebruik negen in plaats van 9) en omgekeerd (gebruik 21 in plaats van eenentwintig). Detecteert tevens het incorrecte gebruik van '%' in plaats van 'percentage'.

Passieve zinnen   

Zinnen die passief zijn geschreven. Waar mogelijk worden actieve zinnen gesuggereerd.

Bezittelijke naamwoorden en meervouden - stijlsuggesties   

Twijfelachtig, maar niet strikt foutief gebruik van bezittelijke voornaamwoorden zoals "Haar geheugen is net als een olifants geheugen" of "Ik ben bij Jan's langs geweest".

Interpunctie - stijlsuggesties   

Onnodige komma's in datumzinnen, informele opeenvolgende interpunctietekens en ontbrekende komma's voor citaten, bijvoorbeeld "Hij zei 'Hij komt om twaalf uur.'"

Bijzinnen - stijlsuggesties   

Twijfelachtig gebruik van 'die', 'dat', 'wie', 'wat' of 'welk'.

Zinslengte (meer dan 60 woorden)   

Zinnen die uit meer dan 60 woorden bestaan.

Zinsbouw   

Zinsdelen, zinnen zonder alinea, overmatig gebruik van voegwoorden (zoals 'en' of 'of'), niet-parallelle zinsbouw (zoals verschuivingen tussen actieve en passieve vorm in een zin), onjuiste zinsbouw van vragen en verkeerd geplaatste bepalingen.

Zinnen die beginnen met 'En', 'Maar' of 'Hopelijk'   

Gebruik van voegwoorden en bijwoorden aan het begin van de zin, of het gebruik van 'plus' als een voegwoord tussen twee onafhankelijke bijzinnen.

Losstaande zelfstandige naamwoorden   

Opeenvolging van verschillende zelfstandige naamwoorden die mogelijk niet duidelijk zijn, bijvoorbeeld "De belasting kantoor werkwijzen zijn hetzelfde gebleven".

Achtereenvolgende voorzetselconstituenten (meer dan drie)   

Reeks voorzetselconstituenten, bijvoorbeeld "Het boek op de boekenplank in de hoek van de bibliotheek aan de rand van de stad was uitgeleend".

Onduidelijke formuleringen   

Dubbelzinnige formuleringen, bijvoorbeeld "meer" gevolgd door een bijvoeglijk naamwoord en een meervoud of een zelfstandig naamwoord dat geen meervoud kent ("We hebben meer nauwgezette medewerkers nodig" in plaats van "We hebben meer medewerkers nodig die nauwgezet zijn") of zinnen die meerdere mogelijke referenten hebben voor een voornaamwoord ("Alle afdelingen hebben geen rapport ingediend" in plaats van "Niet alle afdelingen hebben een rapport ingediend").

Gebruik van de eerste persoon   

Voornaamwoorden ik en mij, die niet gebruikt zouden moeten worden in wetenschappelijke en technische teksten.

Werkwoordzinnen - stijlsuggesties   

Het gebruik van de indicatieve werkwoordsvorm als de voorkeur uitgaat naar de aanvoegende wijs, zinnen met gesplitste werkwoorden en passieve werkwoordsconstructies, bijvoorbeeld "De rode peper kan worden gesneden zonder de vingers te branden".

Overbodige woorden   

Overbodige relatieve bijzinnen of vage bepalingen (zoals 'behoorlijk' en 'best'), overbodige bijwoorden, te veel ontkenningen, het onnodig gebruik van 'of niet', of het gebruik van 'kan mogelijk zijn' in plaats van 'is mogelijk'.

Woorden met gesplitste infinitieven (meer dan één)   

Twee of meer woorden tussen 'te' en een werkwoord in de onbepaalde wijs, bijvoorbeeld "te zeer hard lopen".

In Word kunt u als volgt de automatische spelling- en grammaticacontrole in- of uitschakelen voor alle documenten die u vanaf nu maakt, of voor alleen het document dat op dit moment is geopend:

 1. Klik in de taalprogrammaopties onder Uitzonderingen voor op Alle nieuwe documenten of klik op de naam van het geopende bestand.

 2. Schakel de selectievakjes voor het weergeven of verbergen van spelling- en grammaticafouten in of uit.

Opmerking : Als u automatische spelling- en grammaticacontrole uitschakelt voor een bestand waaraan u met meerdere mensen werkt, is het aan te raden hun mee te delen dat u deze wijziging hebt aangebracht.

 • Klik op het tabblad Bestand achtereenvolgens op Opties en E-mail.

  • Als u de spellingcontrole wilt uitvoeren als u op Verzenden klikt, schakelt u het selectievakje Altijd spelling controleren voor verzenden in.

  • Als u niet de spelling wilt controleren van een bericht dat u beantwoordt of doorstuurt, schakelt u het selectievakje Tekst van oorspronkelijke bericht negeren bij beantwoorden of doorsturen in.

Mogelijk gebruikt u velden in Project waarvan u de spelling niet wilt laten controleren.

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opties en klik vervolgens op Controle.

 2. Schakel onder Bij het corrigeren van de spelling in Project alle selectievakjes uit van velden waarvan u de spelling niet wilt controleren.

Als u feedback of suggesties over de spelling, grammatica en stijlopties hebt, kunt u zet ze hier.

Zie ook

Spelling en grammatica controleren

Automatische opmaak ongedaan maken of uitschakelen

De spelling- en grammaticacontrole werkt niet zoals verwacht

Opties voor grammatica en schrijfstijl selecteren in Office 2016

Woorden toevoegen aan de woordenlijst voor de spellingcontrole

Spelling en grammatica in een andere taal controleren

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Was deze informatie nuttig?

Wat kan er beter?

Wat kan er beter?

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.