Opslaan als PDF

Als u een 2007 Microsoft Office-bestand hebt dat u wilt delen met anderen, maar waarvan u de opmaak niet wilt laten wijzigen, kunt u het bestand opslaan als een PDF-bestand.

In dit artikel

Wat is een PDF-indeling?

Opslaan in PDF-indeling in een Office-programma

Wat is een PDF-indeling?

Een PDF-bestand (Portable Document Format) behoudt de opmaak die u hebt aangebracht. De PDF-indeling is ook handig als u commerciële afdrukmethoden wilt gebruiken.

Belangrijk : 

 • Beschikt u niet over de PDF-optie? Download en installeer Acrobat van Adobe Systems.

 • Als u een PDF-bestand wilt weergeven, kunt u Adobe Acrobat reader van Adobe Systems downloaden en installeren op uw computer. Klik op Adobe Reader downloaden.

 • Als u PDF-bestanden wilt maken, kunt u Acrobat van Adobe Systems downloaden en installeren.

Opslaan in PDF-indeling in een Office-programma

In de volgende lijst vindt u het 2007 Microsoft Office-systeem-programma met meer informatie over het opslaan in de PDF-indeling.

Welk 2007 Microsoft Office-systeem-programma gebruikt u?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Access

 1. Open de tabel of het rapport dat u wilt publiceren als PDF.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , wijs de pijl naast Opslaan als aan en klik vervolgens op PDF of XPS.

 3. Typ of selecteer een naam voor het bestand in de lijst Bestandsnaam

 4. Klik in de lijst Opslaan als op PDF.

 5. Als u het bestand onmiddellijk wilt openen nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Bestand openen na publiceren in. Dit selectievakje is alleen beschikbaar als een PDF-reader op de computer is geïnstalleerd.

 6. Voer naast Optimaliseren voor een van de hierna beschreven acties uit. Het is hierbij van belang of bestandsgrootte of afdrukkwaliteit belangrijker is:

  • Als een hoge afdrukkwaliteit voor de tabel of het rapport wordt vereist, klikt u op Standaard (online publiceren en afdrukken).

  • Als de afdrukkwaliteit minder belangrijk is dan de bestandsgrootte, klikt u op Minimale grootte (online publiceren).

 7. Klik op Opties om diverse opties voor het bestand op te geven. (U vindt koppelingen naar meer informatie over deze opties in de sectie Zie ook.) Klik op OK.

 8. Klik op Publiceren in het dialoogvenster Publiceren als PDF of XPS.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen aan het PDF-bestand nadat u het hebt opgeslagen, gaat u terug naar het oorspronkelijke 2007 Microsoft Office-systeem-bestand dat u ervoor hebt gebruikt en slaat u het bestand opnieuw als PDF-bestand op. Zie Meer informatie over PDF- en XPS-bestandsindelingen voor meer informatie.

Naar boven

Excel

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , wijs de pijl naast Opslaan als aan en klik vervolgens op PDF of XPS.

 2. Typ of selecteer een naam voor het werkblad in de lijst Bestandsnaam.

 3. Klik in de lijst Opslaan als op PDF.

 4. Als u het bestand onmiddellijk wilt openen nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Bestand openen na publiceren in. Dit selectievakje is alleen beschikbaar als een PDF-reader op de computer is geïnstalleerd.

 5. Voer naast Optimaliseren voor een van de hierna beschreven acties uit. Het is hierbij van belang of bestandsgrootte of afdrukkwaliteit belangrijker is:

  • Als een hoge afdrukkwaliteit voor de werkmap wordt vereist, klikt u op Standaard (online publiceren en afdrukken).

  • Als de afdrukkwaliteit minder belangrijk is dan de bestandsgrootte, klikt u op Minimale grootte (online publiceren).

 6. Klik op Opties om diverse opties voor het bestand op te geven. (U vindt koppelingen naar meer informatie over deze opties in de sectie Zie ook.) Klik op OK.

 7. Klik op Publiceren.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen aan het PDF-bestand nadat u het hebt opgeslagen, gaat u terug naar het oorspronkelijke 2007 Microsoft Office-systeem-bestand dat u ervoor hebt gebruikt en slaat u het bestand opnieuw als PDF-bestand op. Zie Meer informatie over PDF- en XPS-bestandsindelingen voor meer informatie.

Naar boven

InfoPath

Ga als volgt te werk bij het invullen van een formulier in Office InfoPath 2007:

 1. Wijs Exporteren naar aan in het menu Bestand en klik vervolgens op PDF of XPS.

 2. Typ of selecteer een naam voor het formulier in de lijst Bestandsnaam.

 3. Klik in de lijst Opslaan als op PDF.

 4. Als u het bestand onmiddellijk wilt openen nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Bestand openen na publiceren in. Dit selectievakje is alleen beschikbaar als een PDF-reader op de computer is geïnstalleerd.

 5. Voer naast Optimaliseren voor een van de hierna beschreven acties uit. Het is hierbij van belang of bestandsgrootte of afdrukkwaliteit belangrijker is:

  • Als een hoge afdrukkwaliteit voor het formulier wordt vereist, klikt u op Standaard (online publiceren en afdrukken).

  • Als de afdrukkwaliteit minder belangrijk is dan de bestandsgrootte, klikt u op Minimale grootte (online publiceren).

 6. Klik op Publiceren.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen aan het PDF-bestand nadat u het hebt opgeslagen, gaat u terug naar het oorspronkelijke 2007 Microsoft Office-systeem-bestand dat u ervoor hebt gebruikt en slaat u het bestand opnieuw als PDF-bestand op. Zie Meer informatie over PDF- en XPS-bestandsindelingen voor meer informatie.

Naar boven

OneNote

 1. Klik op Publiceren als PDF of XPS in het menu Bestand.

 2. Typ of selecteer een naam voor het bestand in de lijst Bestandsnaam

 3. Klik in de lijst Opslaan als op PDF.

 4. Klik naast Paginabereik op de optie die het gedeelte van het notitieblok voorstelt dat u als PDF wilt opslaan.

 5. Klik op Publiceren.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen aan het PDF-bestand nadat u het hebt opgeslagen, gaat u terug naar het oorspronkelijke 2007 Microsoft Office-systeem-bestand dat u ervoor hebt gebruikt en slaat u het bestand opnieuw als PDF-bestand op. Zie Meer informatie over PDF- en XPS-bestandsindelingen voor meer informatie.

Naar boven

PowerPoint

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , wijs de pijl naast Opslaan als aan en klik vervolgens op PDF of XPS.

 2. Typ of selecteer een naam voor de presentatie in de lijst Bestandsnaam.

 3. Klik in de lijst Opslaan als op PDF.

 4. Als u het bestand onmiddellijk wilt openen nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Bestand openen na publiceren in. Dit selectievakje is alleen beschikbaar als een PDF-reader op de computer is geïnstalleerd.

 5. Voer naast Optimaliseren voor een van de hierna beschreven acties uit. Het is hierbij van belang of bestandsgrootte of afdrukkwaliteit belangrijker is:

  • Als een hoge afdrukkwaliteit voor de presentatie wordt vereist, klikt u op Standaard (online publiceren en afdrukken).

  • Als de afdrukkwaliteit minder belangrijk is dan de bestandsgrootte, klikt u op Minimale grootte (online publiceren).

 6. Klik op Opties om diverse opties voor het bestand op te geven. (U vindt koppelingen naar meer informatie over deze opties in de sectie Zie ook.) Klik op OK.

 7. Klik op Publiceren.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen aan het PDF-bestand nadat u het hebt opgeslagen, gaat u terug naar het oorspronkelijke 2007 Microsoft Office-systeem-bestand dat u ervoor hebt gebruikt en slaat u het bestand opnieuw als PDF-bestand op. Zie Meer informatie over PDF- en XPS-bestandsindelingen voor meer informatie.

Naar boven

Publisher

Opslaan als PDF voor delen of distributie op het web

Ga als volgt te werk als u de publicatie met een vaste indeling wilt delen over het web of over een netwerk:

 1. Klik op Publiceren als PDF of XPS in het menu Bestand.

 2. Typ of selecteer een naam voor de publicatie in de lijst Bestandsnaam.

 3. Klik in de lijst Opslaan als op PDF.

 4. Klik naast Optimaliseren voor op Wijzigen.

 5. Klik in de lijst Opgeven hoe deze publicatie moet worden afgedrukt of verspreid in het dialoogvenster Opties voor publiceren op de optimalisatie die geschikt is voor de publicatie. Als de publicatie bijvoorbeeld online wordt gedistribueerd en de afdrukkwaliteit minder belangrijk is dan een kleine bestandsgrootte, klikt u op Minimumformaat. Als de afdrukkwaliteit belangrijker is dan de bestandsgrootte, klikt u op Afdrukken met hoge kwaliteit.

 6. Klik op Geavanceerd om het volledige dialoogvenster weer te geven en selecteer de instellingen die u nodig hebt. (U vindt koppelingen naar meer informatie over deze opties in de sectie Zie ook.)

 7. Klik op OK.

 8. Als u het bestand wilt openen direct nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Bestand openen na publiceren in het dialoogvenster Opslaan als in. Het selectievakje Bestand openen na publiceren is alleen beschikbaar als er een PDF-reader op de computer is geïnstalleerd en als de optie Commerciële drukkerij in het dialoogvenster Opties voor publiceren is uitgeschakeld.

 9. Klik op Opslaan.

Opslaan als PDF voor commerciële afdrukken

Ga als volgt te werk om de publicatie naar een commerciële drukker te versturen:

 1. Kies Inpakken en wegwezen in het menu Bestand en klik vervolgens op Naar een commerciële afdrukservice.

 2. Klik in de lijst Hoe wordt deze publicatie afgedrukt? in het venster aan de linkerkant op de gewenste optie. Klik op Commerciële drukkerij als u van een offset-afdrukservice gebruikmaakt. Klik op Afdrukken met hoge kwaliteit als u de publicatie laat afdrukken bij een professioneel kopieerbedrijf.

 3. Klik op Afdrukopties.

 4. Selecteer de gewenste opties in het dialoogvenster Afdrukopties. (U vindt koppelingen naar meer informatie over deze opties in de sectie Zie ook.) Klik op OK.

 5. Repareer problemen die door Publisher zijn gedetecteerd onder Selecteer een item dat moet worden hersteld.

 6. Schakel het selectievakje Een PDF maken in onder Exporteren.

 7. Klik op Opslaan.

 8. Selecteer de locatie waarnaar u het bestand wilt exporteren in de Wizard Inpakken en wegwezen en klik op Volgende.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen aan het PDF-bestand nadat u het hebt opgeslagen, gaat u terug naar het oorspronkelijke 2007 Microsoft Office-systeem-bestand dat u ervoor hebt gebruikt en slaat u het bestand opnieuw als PDF-bestand op. Zie Meer informatie over PDF- en XPS-bestandsindelingen voor meer informatie.

Naar boven

Visio

 1. Klik op Publiceren als PDF of XPS in het menu Bestand.

 2. Typ of selecteer een naam voor de tekening in de lijst Bestandsnaam.

 3. Klik in de lijst Opslaan als op PDF.

 4. Als u het bestand onmiddellijk wilt openen nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Bestand openen na publiceren in. Dit selectievakje is alleen beschikbaar als een PDF-reader op de computer is geïnstalleerd.

 5. Voer naast Optimaliseren voor een van de hierna beschreven acties uit. Het is hierbij van belang of bestandsgrootte of afdrukkwaliteit belangrijker is:

  • Als een hoge afdrukkwaliteit voor de tekening wordt vereist, klikt u op Standaard (online publiceren en afdrukken).

  • Als de afdrukkwaliteit minder belangrijk is dan de bestandsgrootte, klikt u op Minimale grootte (online publiceren).

 6. Als u alleen een selectie van pagina's wilt afdrukken of als u andere publiceeropties wilt opgeven, klikt u op Opties en selecteert u de gewenste instellingen. (U vindt koppelingen naar meer informatie over deze opties in de sectie Zie ook.) Klik op OK.

 7. Klik op Publiceren.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen aan het PDF-bestand nadat u het hebt opgeslagen, gaat u terug naar het oorspronkelijke 2007 Microsoft Office-systeem-bestand dat u ervoor hebt gebruikt en slaat u het bestand opnieuw als PDF-bestand op. Zie Meer informatie over PDF- en XPS-bestandsindelingen voor meer informatie.

Naar boven

Word

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , wijs de pijl naast Opslaan als aan en klik vervolgens op PDF of XPS.

 2. Typ of selecteer een naam voor het document in de lijst Bestandsnaam.

 3. Klik in de lijst Opslaan als op PDF.

 4. Als u het bestand onmiddellijk wilt openen nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Bestand openen na publiceren in. Dit selectievakje is alleen beschikbaar als een PDF-reader op de computer is geïnstalleerd.

 5. Voer naast Optimaliseren voor een van de hierna beschreven acties uit. Het is hierbij van belang of bestandsgrootte of afdrukkwaliteit belangrijker is:

  • Als een hoge afdrukkwaliteit voor het document wordt vereist, klikt u op Standaard (online publiceren en afdrukken).

  • Als de afdrukkwaliteit minder belangrijk is dan de bestandsgrootte, klikt u op Minimale grootte (online publiceren).

 6. Klik op Opties om het af te drukken paginabereik in te stellen, om aan te geven of markeringen moeten worden afgedrukt of om de uitvoeropties te selecteren. (U vindt koppelingen naar meer informatie over deze opties in de sectie Zie ook.) Klik op OK.

 7. Klik op Publiceren.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen aan het PDF-bestand nadat u het hebt opgeslagen, gaat u terug naar het oorspronkelijke 2007 Microsoft Office-systeem-bestand dat u ervoor hebt gebruikt en slaat u het bestand opnieuw als PDF-bestand op. Zie Meer informatie over PDF- en XPS-bestandsindelingen voor meer informatie.

Opmerking : De producten van derden die in dit artikel worden besproken, worden niet door Microsoft geproduceerd. Microsoft geeft geen garantie, impliciet of anderszins, met betrekking tot de werking of betrouwbaarheid van deze producten.

Naar boven

Was deze informatie nuttig?

Wat kan er beter?

Wat kan er beter?

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.