Ontwerptips voor Power View

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Hier volgen enkele tips voor het werken in Power View in Excel en in SharePoint, kunt u interactieve weergaven van gegevens maken van gegevensmodellen in Excel-werkmappen of tabellaire modellen die zijn geïmplementeerd in SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1) Analysis Services exemplaren (SSAS).

In dit artikel

Een Power View-rapport maken

Power View in Excel

Power View in SharePoint

Een Power View-rapport aanpassen aan het venster

Waarom zijn diagrampictogrammen niet beschikbaar?

Wat betekenen de pictogrammen in de lijst met velden?

Velden in het veldengebied

Tabelnamen

Rijlabelvelden

Sectie Indeling

Een Power View-rapport in SharePoint weergeven in de Leesmodus en volledig-schermmodus modi

Items laten overlappen en invoegen boven op elkaar

Een visualisatie uitvouwen

De grootte van een visualisatie wijzigen

Ongedaan maken

'Helaas dat we uw gegevens niet weergeven omdat sterk gerelateerde velden zich op andere assen bevinden'

Oplossing 1: Verwijder het veld

Oplossing 2: Maak een dubbel veld in het gegevensmodel

Zie ook

Een Power View-rapport maken

Power View in Excel

Het is eenvoudig naar Power View starten in Microsoft Excel 2013.

Tab > Power View in Excel in het menu invoegen.

Lees meer over Power View in Excel 2013 starten.

Power View in SharePoint

Start Power View vanaf een gegevensmodel in een Excel (XLSX), gedeelde gegevensbron (RSDS), of BISM-verbinding (BISM) -bestand in SharePoint Server 2013.

Modellen kunnen zich in een standaarddocumentbibliotheek van SharePoint Server 2013 of in een PowerPivot-galerie. De ontwerpomgeving Power View wordt geopend en ziet u de weergave voor uw visualisaties.

Meer informatie over het maken, opslaan, exporteren, en Power View-rapporten afdrukken.

Naar boven

Een Power View-rapport aanpassen aan het venster

Het Power View-rapportblad in Microsoft Excel (of weergave in SharePoint) heeft een vaste grootte, net als een Microsoft Office PowerPoint-dia, in tegenstelling tot andere Excel-werkbladen.

Formaat van Power View aanpassen

Standaard is het blad past naar het venster, en verandert van grootte wanneer u meer deelvensters openen. Als u het filtergebied weergeven, moet het blad verkleind bijvoorbeeld het resterende venster. Kunt u dit uitschakelen.

Als u wilt stoppen met het blad aanpassen van tekstformaat aanpassen aan het venster, schakelt u de knop aanpassen aan venster .

Nu kunt u schuiven om weer te geven van de verschillende onderdelen van het blad.

Naar boven

Waarom zijn diagrampictogrammen niet beschikbaar?

Als een item op het lint is uitgeschakeld (lichtgrijs), betekent dit dat actie is niet beschikbaar voor wat u hebt geselecteerd in het blad of -weergave. Als een tabel bevat bijvoorbeeld geen geaggregeerde bedragen, zoals worden opgeteld of gemiddelden, u deze niet converteren naar een grafiek, zodat alle pictogrammen in de grafiek wordt uitgeschakeld op het tabblad ontwerpen .

Een numeriek veld aan de tabel toevoegen.

Lees meer over het wijzigen van een som een gemiddelde of andere aggregatie in Power View.

Naar boven

Wat betekenen de pictogrammen in de lijst met velden?

Het deelvenster aan de rechterkant van de weergave is de lijst met velden.

De sectie velden in het bovenste gedeelte worden de tabellen en velden weergegeven in het gegevensmodel waarop uw Power View-rapport is gebaseerd. Hierna ziet u de velden die u hebt beschikbaar is in uw rapport moeten worden geplaatst.

De onderste helft is de indelingssectie. Veld-indelingsopties voor de visualisatie die u hebt geselecteerd in de weergave wordt weergegeven.

Velden in het veldengebied

Klik op een veld en worden toegevoegd aan de weergave. Als een visualisatie is geselecteerd in de weergave, wordt klikt u vervolgens het nieuwe veld toegevoegd aan die visualisatie. Als dat niet zo is, klikt u vervolgens het nieuwe veld wordt een nieuwe visualisatie gestart in de weergave.

Of sleep een veld naar de weergave. U kunt een nieuwe tabel starten of toe te voegen aan een bestaande tabel.

Tabelnamen

Vouw de tabelnaam in het veldengebied om de velden in die tabel weer te geven.

Klik op de naam van de tabel zelf, Power View van de tabel standaardvelden worden toegevoegd aan de weergave. De standaardvelden zijn gedefinieerd in het gegevensmodel waarop uw rapport is gebaseerd.

Rijlabelvelden

∑ Aggregaties in een tabel zijn de velden die zijn gemarkeerd met een Sigma-symbool ∑. Een aggregatie is een numerieke waarde die aangeeft van de grootte, hoeveelheid, schaal, urgentie of mate van een ander nummer. Aggregaties zijn gedefinieerd in het model dat uw rapport is gebaseerd op. U moet ten minste één aggregatie maken van een SmartArt-afbeelding toevoegen.

Zie Eigenschappen voor tabelgedrag configureren voor Power View-rapportenvoor meer informatie.

U kunt ook een niet-statistische veld gebruiken als een aggregatie. Bijvoorbeeld, hebt u een veld Productnaam, kan u toe te voegen aan een tabel en stel deze om te tellen. Zie een som een gemiddelde of andere aggregatie in Power View wijzigen.

Rekenmachinepictogram in Power View Berekende velden in een tabel zijn gemarkeerd met een rekenmachine Rekenmachinepictogram in Power View symbool. Deze worden soms berekende eenheden genoemd. Elk berekend veld heeft een eigen formule die is gemaakt met een in DAX. U kunt de aggregatie niet wijzigen, bijvoorbeeld als dit is een som, kunnen niet een som.

Lees meer over het maken van visualisaties in Power View.

Naar boven

Sectie Indeling

Elementen in de indelingssectie varieert afhankelijk van welk type visualisatie die u hebt geselecteerd in de weergave. Bijvoorbeeld als u een grafiek hebt geselecteerd, ziet u velden in de vakken waarde en as reeks. Hier volgen enkele acties in de indelingssectie die u kunt uitvoeren:

Velden van het veldengebied van de lijst met velden slepen naar de vakken in de indelingssectie. Hiermee wordt deze toegevoegd aan de geselecteerde visualisatie in de weergave.

Velden verwijderen uit het lay-outgebied; Hiermee worden deze niet verwijderd uit het model.

Een aggregatie in de indelingssectie wijzigen. Standaard worden de meeste aggregaties totalen. U kunt permanent wijzigen van de standaardaggregatie van Power Pivot gebruiken. Of u kunt de aggregatie op basis van de gebruiken-door-klare wijzigen door te klikken op de pijl naast de naam van het veld in het vak waarden en gemiddelde, Minimum, Maximum of Count te selecteren.

Een veld wijzigen dat niet is wel een aggregatie in een aggregatie. Zie een som een gemiddelde of andere aggregatie in Power View wijzigenvoor meer informatie.

Een tegelcontainer maken. Als u een grafiek hebt geselecteerd, kunt u bijvoorbeeld tegels maken door een veld naar de tegel door vak slepen. Zie de tegels in Power Viewvoor meer informatie.

Veelvouden door te slepen van een veld naar een verticale of horizontale veelvouden vakken in de indelingssectie maken. Zie Visualisaties in Power Viewvoor meer informatie.

Naar boven

Een Power View-rapport in SharePoint weergeven in de Leesmodus en volledig-schermmodus modi

Het rapport neemt in Leesmodus, de hele browser. In de modus volledig scherm, het rapport in beslag Gantt-diagram, zoals de naam wordt gesuggereerd, vergelijkbaar met een PowerPoint-diavoorstelling. Dit is de modus wilt gebruiken wanneer u presenteren met Power View.

Klik op de Start tab > Leesmodus of Volledig scherm.

De lijst met het lint en het volgende veld zijn in beide gevallen verborgen, zodat de visualisaties in de weergave hebt veel meer ruimte. Het gebied Filters worden de staat er in ontwerpmodus – als dit zichtbaar is in de ontwerpmodus en vervolgens zichtbaar is in het leesvenster of klik in de modus volledig scherm te behouden.

In de Leesmodus en de modus voor volledig scherm schakelen tussen de weergaven in het rapport met behulp van de pijltoetsen of op het pictogram met meerdere weergaven in de linkerbenedenhoek te klikken. U kunt werken met het rapport visualisaties net zoals u in de ontwerpmodus kunt.

U kunt het rapport op lezen echter niet bewerken en volledig-schermmodi – bijvoorbeeld kunt u niet verplaatsen, vergroten of verkleinen, of visualisaties, verwijderen of kopiëren, opnieuw ordenen of verwijderen van weergaven.

Druk op ESC om de modus volledig scherm afsluiten en terug te gaan naar de modus u zijn laatste in, of ontwerpen of Leesmodus.

Naar boven

Items laten overlappen en invoegen boven op elkaar

Items in de weergave kunnen overlappen of elkaar volledig bedekt. U kunt bijvoorbeeld een kleinere grafiek op een grotere paden. U kunt beter ontwerp, objecten overbrengen doorsturen of helemaal naar de voorgrond of naar achteren of naar de achtergrond.

Volgorde van visualisatie schikken in Power View

Selecteer een visualisatie op het ontwerpoppervlak.

Klik op het tabblad-> ontwerpen

Naar voren en naar

De opdracht naar voorgrond

Naar achteren

Verzenden naar achtergrond

Tip: Als een visualisatie vóór de rechterbovenhoek van een andere visualisatie is, is het mogelijk moeilijk te Selecteer het pictogram filter of popout voor de visualisatie achter. Geef die visualisatie naar de voorgrond om te filteren en stuur deze terug opnieuw.

Als u een nieuwe visualisatie toevoegt wanneer de weergave vol is, wordt Power View deze boven aan de bestaande items in de weergave geplaatst.

Naar boven

Een visualisatie uitvouwen

Alle visualisaties hebben een pop-out knop Pop-outpictogram in Power View in de rechterbovenhoek. Wanneer u erop klikt, de visualisatie wordt weergegeven wilt uitvouwen zodat vullen de hele Power View-weergave, of als u zich in de lees- of volledig scherm te vullen de hele modus-modus. Deze functie is alleen tijdelijke. De rest van het rapport is nog steeds onder en wanneer u het pictogram van de pop-out opnieuw op, de visualisatie keert terug naar de plaats in het rapport.

Opmerking: Tegels hebben geen een pop-out-knop.

De grootte van een visualisatie wijzigen

Visualisaties formaat automatisch wanneer u nieuwe velden aan de visualisatie toevoegt. U kunt ook handmatig het formaat wijzigen.

  1. Selecteer de visualisatie.

  2. Plaats de muisaanwijzer de muisaanwijzer op een van de formaatgrepen van de visualisatie (een formaatgreep verschijnt wanneer u de muisaanwijzer boven het midden van een van de decimale grijze lijnen rondom de visualisatie). De muisaanwijzer verandert in een tweepuntige pijl Dubbele pijl in Power View .

  3. Sleep de tweepuntige pijl naar het gewenste formaat voor de visualisatie.

Opmerking: Nadat u handmatig het formaat van visualisatie deze niet meer automatisch aangepast zodat nieuwe velden. Schuifbalken worden weergegeven in plaats daarvan, zodat u de inhoud van de visualisatie kunt schuiven. Dubbelklik op van de formaatgrepen om terug te keren naar de modus automatisch aan te passen.

Ongedaan maken

Een van de uitstekende zaken aan bod ontwerpen in Power View is dat kunt u ongedaan te maken bijna alles wat die u doet. Hiermee maakt u om te experimenteren en leer omdat u deze altijd ongedaan kunt maken. U kunt meerdere stappen, in de volgorde waarin u ze hebt ongedaan maken.

Ongedaan maken/Opnieuw in Power View

Opmerking: Klik in Excel hebben Power View-bladen hun eigen knoppen ongedaan maken en opnieuw . Zijn de grote pijl terug en vooruit op het tabblad Power View .

'Helaas dat we uw gegevens niet weergeven omdat sterk gerelateerde velden zich op andere assen bevinden'

Dit bericht wordt in Power View weergegeven als een visualisatie hetzelfde veld in meer dan één gebied heeft, bijvoorbeeld in gebieden van de as en de legenda.

Als u met een SQL Server Analysis Services multidimensionaal model Power View-rapporten maakt in SharePoint (RDLX-bestanden), ziet u mogelijk dit bericht ook niet met verschillende velden als ze 'nauw verwant zijn"(als ze sommige sleutelvelden delen). Deze beperking is vanwege de toevoeging van ondersteuning voor multidimensionale modellen.

Oplossing 1: Verwijder het veld

Verwijder het veld uit alle maar een van de gebieden. Bijvoorbeeld, hebt u een kolomdiagram met hetzelfde veld op zowel de as en de legenda, deze verwijderen uit de legenda, alleen op de as te verlaten.

Oplossing 2: Maak een dubbel veld in het gegevensmodel

Als u toegang tot het gegevensmodel voor het Power View-rapport hebt, maakt u een kopie van dat veld. Stel dat u hebt een kolomdiagram met het veld "Land" op zowel de as en de legenda. In de gegevens modelleren, een berekende kolom maken met de formule "= [Land]", en noem deze "Country2". Sleep vervolgens land as en Country2 aan legenda in Power View.

Zie ook

Video’s over Power View en Power Pivot

Zelfstudie: Gegevens importeren in Excel en een gegevensmodel maken

Power View: uw gegevens verkennen, visualiseren en presenteren

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×