Office-programma's die vastlopen, diagnosticeren en herstellen met behulp van Office Diagnostische gegevens

Microsoft Office Diagnostische gegevens in 2007 Microsoft Office-systeem is een serie diagnostische tests waarmee u kunt vaststellen waarom uw computer vastloopt (op niet-normale wijze wordt uitgeschakeld). De diagnostische tests kunnen een directe oplossing bieden voor sommige problemen en kunnen manieren aangeven waarop u andere problemen kunt oplossen.

Belangrijk   De diagnostische gegevens die over uw computer worden verzameld, worden op uw computer gecompileerd en bewaard. Wanneer in Office Diagnostische gegevens wordt vastgesteld dat de gegevens nuttig kunnen zijn bij het vaststellen en oplossen van een probleem, wordt u gevraagd of u de gegevens naar Microsoft wilt verzenden. Nadat de tests zijn voltooid, wordt u tevens gevraagd om een webpagina te bezoeken, waarop u advies ontvangt op basis van de resultaten van de tests. Alle informatie die u met Microsoft deelt, is volledig anoniem en geen enkele informatie is naar u te herleiden. Zie de privacyverklaring voor meer informatie over de vertrouwelijkheid van gegevens.

In dit artikel

Wat houden de afzonderlijke diagnostische tests in?

Hoe voer ik Office Diagnostische gegevens uit?

Wat houden de afzonderlijke diagnostische tests in?

Wanneer u Office Diagnostische gegevens uitvoert, voert u doorgaans alle tests uit. In sommige gevallen worden bepaalde tests niet uitgevoerd, bijvoorbeeld wanneer u een serverversie van Microsoft Windows uitvoert of als uw beheerder bepaalde tests heeft uitgeschakeld.

De Office Diagnostische gegevens zijn:

 • Installatiediagnose     Deze test controleert of de bestanden en de registratie-instellingen niet zijn beschadigd in uw installatie van 2007 Microsoft Office-systeem. Bestanden en instellingen kunnen worden beschadigd door schadelijke virussen of door hardware die defect is of onjuist is geconfigureerd.

  Hieronder volgen enkele belangrijke feiten over deze test:

  • De test kan vijftien minuten of langer duren.

  • Deze test kan mogelijk niet goed worden uitgevoerd als u bij het systeem bent aangemeld met behulp van Terminal Services of Extern bureaublad.

  • Tijdens het uitvoeren van de test kunt u bij hoge uitzondering worden gevraagd om de installatie-cd van Microsoft Office te plaatsen. Zorg ervoor dat de schijf of de netwerkshare waarmee u Office hebt geïnstalleerd beschikbaar is.

   Opmerking   In vorige versies van Office had deze voorziening de naam Analyse en herstel.

 • Schijfdiagnose     Bij deze test wordt gezocht naar problemen met de vaste schijf. Hierbij wordt met name gecontroleerd op fouten die zijn vastgelegd in:

  • Het systeemgebeurtenislogboek van Windows.

  • De SMART-functie van de vaste schijf (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology). SMART is een functie die door bepaalde fabrikanten van schijfstations wordt geboden en die gebruikers tijdig op de hoogste stelt van mogelijke fouten in de vaste schijf.

 • Geheugendiagnose     Deze test controleert de integriteit van het RAM-geheugen (Random Access Memory) van de computer.

  Opmerking   Deze test is standaard uitgeschakeld in serverversies van Windows.

 • Updatediagnose    Deze test controleert of uw computer de nieuwste, gratis servicepacks van Microsoft heeft. Servicepacks maken van Office een stabieler product. Als er een of meer servicepacks in de installatie van Office ontbreken, is het belangrijk dat die zo snel mogelijk worden geïnstalleerd. (Updates zijn beschikbaar via Downloads op Microsoft Office Online. Klik onder Office Update op Controleren op updates.) U moet deze test inschakelen als u deze wilt uitvoeren.

  Hoe kan ik de test Updatediagnose inschakelen?

  Ga op een van de volgende manieren te werk in het betreffende 2007 Microsoft Office-systeem-programma:

  • Word, Excel, PowerPoint of Access

   1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Opties voor programmanaam, waarbij programmanaam de naam is van het programma waarin u werkt, bijvoorbeeld Opties voor Word.

   2. Klik achtereenvolgens op Vertrouwenscentrum en op Instellingen voor het Vertrouwenscentrum. Klik vervolgens op Privacyopties.

   3. Schakel het selectievakje Periodiek een bestand downloaden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of er systeemproblemen zijn in.

   4. Wacht ongeveer een week tot het bestand is gedownload en voer Microsoft Office Diagnostische gegevens daarna opnieuw uit.

  • Visio, Outlook, Publisher of InfoPath

   1. Klik op Vertrouwenscentrum in het menu Extra en klik vervolgens op Privacyopties.

   2. Schakel het selectievakje Periodiek een bestand downloaden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of er systeemproblemen zijn in.

   3. Wacht ongeveer een week tot het bestand is gedownload en voer Microsoft Office Diagnostische gegevens daarna opnieuw uit.

 • Compatibiliteitsdiagnose     Deze test stelt vast of er conflicterende versies van Microsoft Office Outlook op uw computer zijn geïnstalleerd. Als er twee verschillende versies van Outlook op dezelfde computer zijn geïnstalleerd, levert dit problemen op met de stabiliteit.

 • Zoeken naar bekende oplossingen     Deze test doorzoekt de gegevens over crashes van Office 2007-versie die zich onlangs op uw systeem hebben voorgedaan. Vervolgens wordt er verbinding gemaakt met een server om na te gaan of er oplossingen bekend zijn voor het probleem dat de crashes veroorzaakt.

Naar boven

Hoe voer ik Office Diagnostische gegevens uit?

Voer het volgende uit om Office Diagnostische gegevens te kunnen uitvoeren en ervoor te zorgen dat alle tests kunnen worden voltooid:

 • Plan het uitvoeren van de tests op een tijdstip dat u het systeem niet hoeft te gebruiken. Gebruik het systeem zeker niet als Geheugendiagnose wordt uitgevoerd.

 • Sluit zoveel mogelijk programma's.

Ga als volgt te werk in de desbetreffende programma's van 2007 Microsoft Office-systeem:

Access, Excel, PowerPoint of Word

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Opties voor programmanaam, waarbij programmanaam de naam is van het programma waarin u werkt, bijvoorbeeld Opties voor Word.

 2. Klik op Informatiebronnen.

 3. Klik op Diagnose, klik op Doorgaan en klik vervolgens op Diagnostische gegevens starten.

InfoPath, OneNote, Outlook, Publisher, Project, SharePoint Designer of Visio

 1. Klik in het menu Help op Office Diagnostische gegevens.

 2. Klik op Doorgaan en klik vervolgens op Diagnostische gegevens starten.

Hoe kan ik Office Diagnostische gegevens uitvoeren als ik geen Office-programma kan uitvoeren?

Indien nodig kunt u Office Diagnostische gegevens uitvoeren vanuit het menu Start.

 • Klik in Microsoft Windows op Start op de taakbalk, wijs Alle programma's aan, wijs Microsoft Office en Microsoft Office-hulpprogramma's aan en klik vervolgens op Microsoft Office Diagnostische gegevens.

Naar boven

Is van toepassing op: Access 2007, Office 2010, Outlook 2007, Excel 2007, Project Standard 2007, SharePoint Designer 2007, OneNote 2007, Project 2007, Word 2007, PowerPoint 2007, Office 2007, Visio Standard 2007, InfoPath Edit Mode 2007, Visio 2007, Publisher 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen