Office Excel 2010 gebruiken met eerdere versies van Excel

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Nadat u Microsoft Excel 2010 hebt geïnstalleerd, wilt u misschien weten hoe u kunt zorgen dat werkmappen die u in een eerdere versie hebt gemaakt, toegankelijk blijven voor gebruikers die niet de huidige versie van Excel hebben. Mogelijk wilt u ook weten welke gevolgen de verschillen tussen de versies hebben voor de manier waarop u werkt.

Voor achterwaartse compatibiliteit met eerdere versies van Excel, zoals Excel 97-2003 of Excel 2007, kunt u een van de verschillende manieren gebruiken om werkmappen uit te wisselen tussen de verschillende versies.

 • Werken in de compatibiliteitsmodus    U kunt een werkmap openen die is gemaakt in een eerdere versie van Excel en werken in de compatibiliteitsmodus, zodat de werkmap de indeling behoudt die weer gewoon in de eerdere versie kan worden geopend. De compatibiliteitsmodus is niet beschikbaar voor Excel 2007-werkmappen.

 • Bestandsconversieprogramma's downloaden    U kunt bestandsconversieprogramma's downloaden waarmee u een Excel 2010-werkmap in een eerdere versie van Excel kunt openen.

 • Een werkmap controleren op compatibiliteit    Als u wilt werken in de huidige bestandsindeling, maar een werkmap moet delen met mensen die eerdere versies van Excel gebruiken, kunt u controleren of de gegevens compatibel zijn met eerdere versies van Excel. Vervolgens kunt u de benodigde wijzigingen aanbrengen om het verlies van gegevens of kwaliteit te voorkomen, dat kan optreden wanneer een werkmap in een eerdere versie van Excel wordt geopend.

In dit artikel

Werken in de compatibiliteitsmodus in Excel 2010

Bestandsconversieprogramma's in eerdere versies van Excel gebruiken om een Excel 2010-werkmap te openen

Functies in Excel 2010 die niet in eerdere versies van Excel worden ondersteund

Een werkmap converteren naar de bestandsindeling van Excel 2010

Functies van Excel 2007 en Excel 97-2003 die niet worden ondersteund in Excel 2010

Een Excel 2010-werkmap controleren op compatibiliteit met eerdere versies van Excel

Werken in de compatibiliteitsmodus in Excel 2010

Wanneer u in Excel 2010 een werkmap opent die is gemaakt in Excel 97-2003, wordt deze automatisch geopend in de compatibiliteitsmodus. Naast de bestandsnaam staat Compatibiliteitsmodus tussen vierkante haken (in Excel titelbalk). Aangezien in Excel 2007 dezelfde op XML gebaseerde bestandsindeling (.xlsx of .xlsm) wordt gebruikt als in Excel 2010, wordt een Excel 2007-werkmap niet geopend in de compatibiliteitsmodus.

De bestandsindeling van de compatibiliteitsmodus

In de compatibiliteitsmodus zijn nieuwe of verbeterde Excel 2010-functies niet beschikbaar wanneer u in een werkmap werkt. Dit voorkomt het verlies van gegevens en kwaliteit wanneer de werkmap wordt geopend in een eerdere versie van Excel. In plaats van de huidige bestandsindeling (.xlsx), wordt de werkmap ook opgeslagen in de bestandsindeling van Excel 97-2003 (.xls). Dit is een bestandsindeling die kan worden geopend in een eerdere versie van Excel.

De compatibiliteitsmodus is automatisch

In tegenstelling tot andere Microsoft Office 2010-programma's, zoals Microsoft Word 2010, kunt u de compatibiliteitsmodus in Excel niet handmatig inschakelen. U kunt ook geen nieuwe functies opnemen wanneer u in de compatibiliteitsmodus in een werkmap werkt.

De compatibiliteitsmodus afsluiten

Als u niet meer in de compatibiliteitsmodus wilt werken, kunt u de werkmap converteren naar de huidige bestandsindeling. Zie Een werkmap converteren naar de bestandsindeling van Excel 2010.

Naar boven

Bestandsconversieprogramma's in eerdere versies van Excel gebruiken om een Excel 2010-werkmap te openen

Specifieke updates en conversieprogramma's voor bestanden zijn beschikbaar op Office.com. Deze kunnen u helpen bij het openen van een Excel 2010-werkmap in een eerdere versie van Excel (Excel 2000-2003). Als u de updates en conversieprogramma's nog niet hebt geïnstalleerd en u een Excel 2010-werkmap opent, wordt u mogelijk gevraagd om dit te doen.

Na de installatie van de updates en conversieprogramma's, kunt u alle Excel 2010-werkmappen openen, zodat u ze kunt bewerken en opslaan zonder uw versie van Excel te hoeven upgraden naar Excel 2010. Specifieke functies en opmaak van Excel 2010 worden mogelijk niet weergegeven in de eerdere versie van Excel. Ze zijn echter nog steeds beschikbaar als de werkmap wordt opgeslagen en vervolgens weer wordt geopend in Excel 2010. Zie Functies van Excel 2007 en Excel 97-2003 die niet worden ondersteund in Excel 2010 voor meer informatie over functies en opmaak die niet worden weergegeven.

Bestandsconversieprogramma's downloaden en gebruiken

 1. Op de computer waarop de eerdere versie van Excel is geïnstalleerd, downloadt u het compatibiliteitspakket voor Microsoft Office via de website Microsoft Office-downloads en installeert u de updates en conversieprogramma's die u nodig hebt om Excel 2010-werkmappen te openen.

 2. In de eerdere versie van Excel (Excel 2000-2003) opent u de Excel 2010-werkmap.

Naar boven

Excel 2010-functies die niet in eerdere versies van Excel worden ondersteund

Niet alle functies van Excel 2010 worden in eerdere versies van Excel ondersteund. Als u in de compatibiliteitsmodus werkt of een Excel 2010-werkmap wilt opslaan naar de bestandsindeling Excel 97-2003 (.xls), kunt u met de compatibiliteitscontrole problemen identificeren die zouden kunnen leiden tot een aanzienlijk verlies van functionaliteit of een gering kwaliteitsverlies in de eerdere versie van Excel. Vervolgens kunt u in uw Excel 2010-werkmap de benodigde wijzigingen aanbrengen om het verlies van gegevens of functionaliteit in een eerdere versie van Excel te voorkomen.

De compatibiliteitscontrole wordt automatisch uitgevoerd wanneer u een Excel 2010-werkmap opslaat in de indeling van Excel 97-2003. Om echter te verifiëren dat een werkmap compatibel is met Excel 2007, moet u de compatibiliteitscontrole handmatig uitvoeren de eerste keer dat u de werkmap opslaat. Vervolgens kunt u opgeven dat de compatibiliteitscontrole automatisch wordt uitgevoerd elke keer wanneer u die werkmap opslaat. Zie Een Excel 2010-werkmap controleren op compatibiliteit met eerdere versies van Excel voor informatie over het uitvoeren van de compatibiliteitscontrole.

De compatibiliteitscontrole toont de gevonden compatibiliteitsproblemen en bevat een knop Zoeken en een knop Help voor veel problemen. U kunt vervolgens alle voorvallen van het probleem vinden en informatie krijgen over manieren om het probleem te verhelpen. Wanneer de compatibiliteitscontrole automatisch wordt uitgevoerd, wordt ook aangegeven in welke versie van Excel een potentieel probleem zich voordoet.

Compatibiliteitscontrole met gemarkeerde versies

Niet-ondersteunde werkbladfuncties

Niet-ondersteunde werkbladfuncties kunnen leiden tot de volgende compatibiliteitsproblemen, waardoor een aanzienlijk verlies van functionaliteit of een gering kwaliteitsverlies kan optreden.

Aanzienlijk verlies van functionaliteit

Oplossing

Deze werkmap bevat meer rijen en/of kolommen dan het aantal dat wordt ondersteund door de geselecteerde indeling. Gegevens die buiten het gebied van 256 (IV) kolommen bij 65.536 rijen vallen, worden niet opgeslagen. Eventuele formuleverwijzingen naar gegevens in dit gebied geven de fout #VERW! als resultaat.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 en Excel 2007 is de grootte van werkbladen 16.384 kolommen en 1.048.576 rijen. De grootte van werkbladen in Excel 97-2003 is echter slechts 256 kolommen bij 65.536 rijen. Gegevens in cellen die buiten deze kolom- en rijlimiet vallen, gaan verloren in Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de cellen en bereiken te zoeken die buiten het gebied voor het aantal rijen en kolommen vallen. Selecteer deze rijen en kolommen en plaats deze binnen het gebied voor het aantal rijen of kolommen van het werkblad of verplaats deze naar een ander werkblad met behulp van de opdrachten Knippen en Plakken.

Compatibiliteit controleren in het menu Controleren op problemen

Deze werkmap bevat scenario's met verwijzingen naar cellen buiten de rij- en kolomgrenzen van de geselecteerde bestandsindeling. Deze scenario's worden niet opgeslagen in de geselecteerde bestandsindeling.

Wat betekent dit?    In een scenario op het werkblad wordt verwezen naar een cel buiten de rij- en kolomgrenzen van Excel 97-2003 (256 kolommen bij 65.536 rijen). Het scenario is niet meer beschikbaar als u de werkmap opslaat in de bestandsindeling van een eerdere versie van Excel.

Wat moet u doen?    Zoek in het venster Scenariobeheer naar het scenario dat een verwijzing bevat naar een cel buiten de rij- en kolomgrenzen van de eerdere versie van Excel. Wijzig het scenario zodat wordt verwezen naar een locatie die binnen de grenzen valt.

Ga naar het tabblad Gegevens en klik in de groep Hulpmiddelen voor gegevens op Wat-als-analyse en vervolgens op Scenariobeheer. Zoek in het vak Scenario's naar het scenario waardoor het compatibiliteitsprobleem wordt veroorzaakt, en bewerk de verwijzing.

Deze werkmap bevat datums in een kalenderindeling die niet wordt ondersteund door de geselecteerde bestandsindeling. Deze datums worden weergegeven als Gregoriaanse datums.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 en Excel 2007 kunt u aangepaste internationale kalenderindelingen maken, zoals Hebreeuwse maan, Japanse maan, Chinese maan, Saka, Zodiak Chinees, Zodiak Koreaans, Rokuyou maan en Koreaanse maan. Deze kalenderindelingen worden echter niet ondersteund in Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    U moet de kalenderindeling wijzigen in een taal (landinstelling) die wel door Excel 97-2003 wordt ondersteund om verlies van functionaliteit te voorkomen.

Deze werkmap bevat datums in een kalenderindeling die niet wordt ondersteund door de geselecteerde bestandsindeling. U moet deze datums bewerken volgens de gregoriaanse kalender.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 en Excel 2007 kunt u een niet-Westers kalendertype toepassen, zoals Thai Boeddhistisch of Arabisch Hijri. In Excel 97-2003 kunnen deze kalendertypen alleen in de gregoriaanse kalender worden bewerkt.

Wat moet u doen?    U moet de kalenderindeling wijzigen in een taal (landinstelling) die wel door Excel 97-2003 wordt ondersteund om verlies van functionaliteit te voorkomen.

Deze werkmap bevat meer cellen met gegevens dan het aantal dat wordt ondersteund in eerdere versies van Excel. In eerdere versies van Excel kan deze werkmap niet worden geopend.

Wat dit betekent?    In Excel 2010 en Excel 2007 wordt het totaal aantal beschikbare celblokken (CLB's) alleen beperkt door het beschikbare geheugen. In Excel 97-2003 is het aantal beschikbare CLB's echter beperkt tot 64.000 per exemplaar van Excel.

Een CLB bevat 16 werkbladrijen. Als alle rijen in een werkblad gegevens bevatten, zou dit werkblad 4096 CLB's bevatten en kunnen er slechts 16 van dergelijke werkbladen voorkomen in één exemplaar van Excel (ongeacht het aantal geopende werkmappen in Excel).

Wat moet u doen?    Als u er zeker van wilt zijn dat de werkmap niet de CLB-grens van 64.000 overschrijdt en in Excel 97-2003 kan worden geopend, moet u in de compatibiliteitsmodus in Excel 2010 werken nadat u de werkmap hebt opgeslagen in de bestandsindeling van Excel 97-2003. In de compatibiliteitsmodus worden de CLB's in de actieve werkmap bijgehouden.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten een sparkline. Sparklines worden niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    In Excel 2007 en Excel 97-2003 worden sparklines waarmee trends in een reeks waarden worden aangegeven, niet in het werkblad weergegeven.

Alle sparklines blijven echter in de werkmap beschikbaar en worden toegepast zodra de werkmap weer wordt geopend in Excel 2010.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die sparklines bevatten, en breng de vereiste wijzigingen aan. U kunt bijvoorbeeld voorwaardelijke opmaak toepassen in plaats van of in aanvulling op de sparklines die niet in de eerdere versie van Excel wordt weergegeven.

Gering kwaliteitsverlies

Oplossing

Eerdere versies van Excel ondersteunen geen kleuropmaak in kop- en voettekst. De kleuropmaakgegevens worden als niet-opgemaakte tekst weergegeven in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    U kunt in Excel 2010 en Excel 2007 kleuropmaak toepassen op kop- en voetteksten. In Excel 97-2003 is dat niet mogelijk.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Herstellen als u de kleuropmaak wilt verwijderen.

Compatibiliteitscontrole

Deze werkmap bevat werkbladen met kop- en voetteksten op een even pagina of op de eerste pagina. Deze kop- en voetteksten voor pagina's kunnen niet worden weergegeven in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    U kunt in Excel 2010 en Excel 2007 verschillende kop- en voetteksten weergeven op even pagina's of de eerste pagina. In Excel 97-2003 kunnen kop- en voetteksten voor even pagina's of de eerste pagina niet worden weergegeven, maar deze zijn weer zichtbaar als u de werkmap opnieuw opent in Excel 2010.

Wat moet u doen?    Voor een werkmap die u geregeld in de bestandsindeling van Excel 97-2003 opslaat, kunt u beter geen kop- of voetteksten op even pagina's of de eerste pagina's gebruiken.

Een aantal cellen of stijlen in deze werkmap bevat opmaak die niet wordt ondersteund in de geselecteerde bestandsindeling. Deze opmaak wordt geconverteerd naar de meest overeenkomende opmaak die beschikbaar is.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 en Excel 2007 zijn verschillende opties voor celopmaak of celstijlen beschikbaar, zoals speciale effecten en schaduwen. Deze opties zijn niet beschikbaar in Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Als u doorgaat met het opslaan van de werkmap, wordt de meest overeenkomende opmaak toegepast. Mogelijk is deze identiek aan opmaak die u op een ander onderdeel van de werkmap hebt toegepast. Als u dubbele opmaak wilt voorkomen, kunt u de niet-ondersteunde celopmaak en celstijlen wijzigen of verwijderen voordat u de werkmap in de bestandsindeling van Excel 97-2003 opslaat.

Deze werkmap bevat meer typen unieke celopmaak dan het aantal dat wordt ondersteund in de geselecteerde bestandsindeling. Sommige typen celopmaak worden niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 en Excel 2007 kunt u 64.000 unieke typen celopmaak gebruiken. In Excel 97-2003 zijn dit er echter slechts 4000. Unieke celopmaak is elke specifieke combinatie van opmaak die is toegepast in een werkmap.

Wat moet u doen?    Als u specifieke typen celopmaak in Excel 97-2003 wilt behouden, kunt u sommige typen celopmaak verwijderen die u minder belangrijk vindt.

Deze werkmap bevat meer unieke lettertypen dan het aantal dat wordt ondersteund in de geselecteerde bestandsindeling. Bepaalde lettertypen worden niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 en Excel 2007 zijn 1024 globale lettertypen beschikbaar en kunt u per werkmap 512 lettertypen gebruiken. In Excel 97-2003 worden minder unieke typen lettertypeopmaak ondersteund.

Wat moet u doen?    Als u specifieke typen lettertypeopmaak in Excel 97-2003 wilt behouden, kunt u sommige typen verwijderen die u minder belangrijk vindt.

Zie de volgende artikelen voor meer informatie over het oplossen van een of meer van deze compatibiliteitsproblemen:

Naar boven

Niet-ondersteunde functies voor Excel-tabellen

Niet-ondersteunde functies voor Excel-tabellen kunnen leiden tot de volgende compatibiliteitsproblemen, waardoor een gering kwaliteitsverlies kan optreden.

Gering kwaliteitsverlies

Oplossing

De tabel bevat een aangepaste formule of tekst in de rij met totalen. In eerdere versies van Excel worden de gegevens zonder een tabel weergegeven.

Wat betekent dit?    Hoewel de formules en de tekst in Excel 97-2003 behouden blijven, worden de gegevens niet meer in een tabel weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de tabel met de aangepaste formule of tekst te zoeken. Verwijder de formule of tekst vervolgens uit de totaalrij en gebruik alleen formules die in de totaalrij beschikbaar zijn.

Een tabel in deze werkmap wordt zonder veldnamen weergegeven. In eerdere versies van Excel worden de gegevens zonder een tabel weergegeven tenzij het aankruisvakje Veldnamenrij is geselecteerd in de optiegroep Opties voor tabelstijlen op het tabblad Ontwerp in de Hulpmiddelen voor tabellen.

Wat betekent dit?    In Excel 97-2003 kan een tabel niet zonder veldnamenrij worden weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de tabel te zoeken die zonder veldnamenrij wordt weergegeven. Geef de veldnamenrij vervolgens weer.

In deze werkmap wordt een tabelstijl toegepast op een tabel. De tabelstijlopmaak kan niet worden weergegeven in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 97-2003 zijn themastijlen voor tabellen niet beschikbaar en kunnen deze niet worden weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de tabel te zoeken waarop een tabelstijl is toegepast. Verwijder de tabelstijl en maak de tabel vervolgens handmatig op.

Een tabel in deze werkmap is gekoppeld aan een externe gegevensbron. De tabelfunctionaliteit gaat verloren, maar de koppeling van de gegevens blijft behouden. Als de tabel rijen bevat die met een filter worden verborgen, blijven deze rijen ook verborgen in een eerdere versie van Excel.

Wat betekent dit?    De tabelfunctionaliteit gaat in Excel 97-2003 verloren.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de tabel te zoeken die aan een externe gegevensbron is gekoppeld. Verbreek vervolgens de koppeling tussen de tabel en de externe gegevensbron. In Excel 97-2003 kunt u vervolgens de gegevens opnieuw koppelen aan de externe gegevensbron.

Een tabel in deze werkmap bevat een alleen-lezenverbinding met een Windows SharePoint Services-lijst. De tabelfunctionaliteit gaat hierdoor verloren, en ook de mogelijkheid om de verbinding te vernieuwen of te bewerken. Als tabelrijen door een filter worden verborgen, blijven deze verborgen in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    De tabelfunctionaliteit gaat in Excel 97-2003 verloren.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de tabel te zoeken die een alleen-lezenverbinding met een Microsoft SharePoint Foundation-lijst heeft. Verbreek vervolgens de verbinding tussen de tabel en de SharePoint-lijst. In Excel 2003 kunt u de SharePoint-lijst vervolgens importeren als een lijst voor alleen-lezen/schrijven.

U kunt ook een lijst voor alleen-lezen/schrijven in Excel 97-2003 maken en vervolgens in de compatibiliteitsmodus in Excel 2010 werken, waardoor de lijst de bestandsindeling van Excel 97-2003 behoudt.

Er is alternatieve tekst toegepast op een tabel in deze werkmap. Alternatieve tekst in tabellen wordt verwijderd in versies van vóór Excel 2007.

Wat betekent dit?    Alternatieve tekst is niet beschikbaar in Excel 2007 en Excel 97-2003 en kan niet in eerdere versies van Excel worden weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de Excel-tabel te zoeken die alternatieve tekst bevat. Alternatieve tekst die u in de eerdere versie van Excel wilt weergeven, kunt u naar een lege cel in het werkblad kopiëren. U kunt ook een opmerking met de tekst invoegen.

Klik met de rechtermuisknop in de tabel, klik op Tabel en vervolgens op Alternatieve tekst. Selecteer in het vak Beschrijving de alternatieve tekst en druk op Ctrl+C om deze te kopiëren.

Er is alternatieve tekst toegepast op een tabel in deze werkmap. Alternatieve tekst kan niet worden weergegeven in Excel 2007.

Wat betekent dit?    Alternatieve tekst is niet beschikbaar in Excel 2007 en kan niet worden weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de Excel-tabel te zoeken die alternatieve tekst bevat. Alternatieve tekst die u in de eerdere versie van Excel wilt weergeven, kunt u naar een lege cel in het werkblad kopiëren. U kunt ook een opmerking met de tekst invoegen.

Klik met de rechtermuisknop in de tabel, klik op Tabel en vervolgens op Alternatieve tekst. Selecteer in het vak Beschrijving de alternatieve tekst en druk op Ctrl+C om deze te kopiëren.

Zie het volgende artikel voor meer informatie over het oplossen van een of meer van deze compatibiliteitsproblemen:

Naar boven

Niet-ondersteunde functies voor draaitabellen

Niet-ondersteunde functies voor draaitabellen kunnen leiden tot de volgende compatibiliteitsproblemen, waardoor een aanzienlijk verlies van functionaliteit of een gering kwaliteitsverlies kan optreden.

Aanzienlijk verlies van functionaliteit

Oplossing

Een draaitabel in deze werkmap overschrijdt de vroegere grenzen, en zal verloren gaan als de draaitabel wordt opgeslagen in eerdere bestandsindelingen. Alleen draaitabellen die zijn gemaakt in de compatibiliteitsmodus, werken in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kan een draaitabel 1.048.576 unieke items per veld bevatten, terwijl in Excel 97-2003 slechts 32.500 items per veld worden ondersteund.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om het draaitabelrapport te zoeken dat de vroegere grenzen overschrijdt. Sla de werkmap op in Excel 97-2003-indeling en maak het draaitabelrapport opnieuw in de compatibiliteitsmodus.

Een draaitabel in deze werkmap bevat voorwaardelijke opmaakregels die zijn toegepast op cellen in samengevouwen rijen of kolommen. Als u deze regels niet wilt kwijtraken in eerdere versies van Excel, moet u de rijen of kolommen uitvouwen.

Wat betekent dit?    Regels voor voorwaardelijke opmaak die zijn toegepast op cellen in samengevouwen rijen of kolommen, gaan in Excel 97-2003 verloren.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de samengevouwen rijen of kolommen met regels voor voorwaardelijke opmaak te zoeken, en vouw deze rijen of kolommen uit voordat u de werkmap in de bestandsindeling van een eerdere versie van Excel opslaat.

Deze werkmap bevat benoemde sets die niet zijn gekoppeld aan een draaitabel. Deze benoemde sets worden niet opgeslagen

Wat betekent dit?    Benoemde sets die niet aan een draaitabel zijn gekoppeld, worden in Excel 2007 en Excel 97-2003 verwijderd.

Wat moet u doen?    Om dit probleem te voorkomen moet u ervoor zorgen dat u een draaitabel maakt met behulp van een verbinding.

Voor een draaitabel in deze werkmap is een wat-als-analyse ingeschakeld. Niet-gepubliceerde wat-als-wijzigingen gaan verloren in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    Wat-als-wijzigingen die niet op de server zijn gepubliceerd, gaan verloren in eerdere versies van Excel.

Wat moet u doen?    Publiceer de wijzigingen van de wat-als-analyse voordat u de werkmap in een eerdere versie van Excel opent (Hulpmiddelen voor draaitabellen, tabblad Opties, groep Hulpmiddelen, knop Wat-als-analyse).

Een draaitabel in deze werkmap bevat een gegevensas waarop dezelfde eenheid meerdere malen wordt weergegeven. Deze draaitabel wordt niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kunt u een maateenheid in een draaitabel dupliceren die is verbonden met een OLAP-gegevensbron (Online Analytical Processing). De draaitabel kan niet worden weergegeven in Excel 2007 en Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om het draaitabelrapport te zoeken dat een gegevensas bevat waarop dezelfde eenheid meerdere malen wordt weergegeven. Verwijder dubbele eenheden zodat er slechts één eenheid over blijft.

Een draaitabel of gegevensverbinding in deze werkmap bevat serverinstellingen die niet aanwezig zijn in eerdere versies van Excel. Bepaalde serverinstellingen van de draaitabel of gegevensverbinding worden niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    Bepaalde serverinstellingen van de draaitabel of gegevensverbinding die niet beschikbaar zijn in Excel 2007 en Excel 97-2003, gaan verloren.

Wat moet u doen?    Controleer of de gebruikte serverinstellingen compatibel zijn met eerdere versies van Excel en breng zo nodig wijzigingen aan (Hulpmiddelen voor draaitabellen, tabblad Opties, groep Gegevens, knop Gegevensbron wijzigen, opdracht Eigenschappen van de verbinding).

Een draaitabel in deze werkmap bevat gegevens die worden vertegenwoordigd met de functie Waarden weergeven als. Deze aangepaste uitvoer wordt niet opgeslagen en wordt vervangen door de oorspronkelijke waarden uit de gegevensbron.

Wat betekent dit?    De functie Waarden weergeven als wordt niet ondersteund in Excel 2007 en Excel 97-2003. Gegevens voor aangepaste waarden die u hebt ingevoerd (zoals % van eindtotaal, % van kolomtotaal of voorlopig totaal in), kunnen niet worden weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de draaitabellen te zoeken die uitvoer van aangepaste waarden bevatten en verwijder vervolgens deze uitvoer (Hulpmiddelen voor draaitabellen, tabblad Opties, groep Berekeningen, knop Waarden weergeven als).

Er is alternatieve tekst toegepast op een draaitabel in deze werkmap. Alternatieve tekst in draaitabellen wordt verwijderd in versies van vóór Excel 2007.

Wat betekent dit?    Alternatieve tekst is niet beschikbaar in Excel 2007 en Excel 97-2003 en kan niet in eerdere versies van Excel worden weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om het draaitabelrapport te zoeken dat alternatieve tekst bevat. Alternatieve tekst die u in de eerdere versie van Excel wilt weergeven, kunt u naar een lege cel in het werkblad kopiëren. U kunt ook een opmerking met de tekst invoegen.

Klik met de rechtermuisknop in de draaitabel en selecteer Opties voor draaitabel. Klik op het tabblad Alt-tekst, selecteer in het vak Beschrijving de alternatieve tekst en druk op Ctrl+C om deze te kopiëren.

Er is alternatieve tekst toegepast op een draaitabel in deze werkmap. Alternatieve tekst kan niet worden weergegeven in Excel 2007.

Wat betekent dit?    Alternatieve tekst is niet beschikbaar in Excel 2007 en kan niet worden weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om het draaitabelrapport te zoeken dat alternatieve tekst bevat. Alternatieve tekst die u in de eerdere versie van Excel wilt weergeven, kunt u naar een lege cel in het werkblad kopiëren. U kunt ook een opmerking met de tekst invoegen.

Klik met de rechtermuisknop in de draaitabel en selecteer Opties voor draaitabel. Klik op het tabblad Alt-tekst, selecteer in het vak Beschrijving de alternatieve tekst en druk op Ctrl+C om deze te kopiëren.

Gering kwaliteitsverlies

Oplossing

Deze werkmap bevat een draaitabel waarop een draaitabelstijl is toegepast. Opmaak met draaitabelstijlen kan niet worden weergegeven in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    Themastijlen voor draaitabellen zijn niet beschikbaar in Excel 97-2003 en kunnen niet worden weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om het draaitabelrapport te zoeken waarop een draaitabelstijl is toegepast. Verwijder de draaitabelstijl en pas vervolgens handmatig opmaak op de draaitabel toe die in de eerdere versies van Excel wordt ondersteund.

Een draaitabel in deze werkmap werkt niet in eerdere versies dan Excel 2007. Alleen draaitabellen die zijn gemaakt in de compatibiliteitsmodus, werken in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    Een draaitabelrapport dat u in Excel 2010 hebt gemaakt, kan niet in Excel 97-2003 worden vernieuwd.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om het draaitabelrapport te zoeken dat met de huidige bestandsindeling is gemaakt. Sla de werkmap op in Excel 97-2003-indeling en maak dit draaitabelrapport opnieuw in de compatibiliteitsmodus zodat u het in Excel 97-2003 kunt openen zonder dat functionaliteit verloren gaat.

Een draaitabel in deze werkmap heeft velden in compacte vorm. In eerdere versies van Excel wordt deze indeling gewijzigd in tabelindeling.

Wat betekent dit?    Compacte vorm (zelfstandig of in combinatie met tabelindeling of overzichtindeling) wordt gebruikt om te voorkomen dat gerelateerde gegevens horizontaal over het scherm worden verspreid, zodat de noodzaak om door gegevens te schuiven tot het minimum beperkt blijft. Deze vorm is niet beschikbaar in Excel 97-2003. De velden worden in tabelindeling weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om het draaitabelrapport te zoeken dat velden in compacte vorm bevat. Wijzig deze indeling naar keuze in de overzichtsindeling of tabelindeling door het selectievakje Cellen met labels samenvoegen en centreren uit te schakelen (Hulpmiddelen voor draaitabellen, tabblad Opties, groep Draaitabel, opdracht Opties, tabblad Indeling & opmaak).

Voor een draaigrafiek in deze werkmap zijn specifieke veldknoppen ingeschakeld of uitgeschakeld. Alle veldknoppen worden opgeslagen als ingeschakeld.

Wat betekent dit?    Veldknoppen die niet in een draaigrafiek worden weergegeven, worden opgeslagen als ingeschakeld als u de werkmap in een eerdere versie van Excel opent en opslaat.

Wat moet u doen?    Als u een werkmap opnieuw opent nadat u deze hebt opgeslagen in een bestandsindeling van een eerdere versie van Excel, moet u de veldknoppen mogelijk in- en uitschakelen om de gewenste veldknoppen weer te geven (Hulpmiddelen voor draaigrafieken, tabblad Analyse, groep Weergeven/verbergen, knop Veldknoppen).

Deze werkmap bevat slicers die kunnen worden gebruikt om draaitabellen en kubusfuncties binnen de werkmap te filteren. Slicers werken niet in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    Slicers zijn niet beschikbaar in Excel 2007, maar blijven voor gebruik in Excel 2010 beschikbaar.

Wat moet u doen?    In eerdere versie van Excel kunt u gegevens filteren met behulp van draaitabelfilters.

Deze werkmap bevat slicers die kunnen worden gebruikt voor het filteren van draaitabellen en kubusfuncties in de werkmap. Slicers worden niet opgeslagen. Voor formules die naar slicers verwijzen, wordt de fout #NAAM? geretourneerd.

Wat betekent dit?   Slicers worden niet ondersteund in Excel 97-2003 en kunnen niet worden weergegeven.

Wanneer u de verbinding vernieuwt of een draaitabel bijwerkt, worden de filters die zijn toegepast door de slicers niet meer weergegeven en gaan de slicers verloren.

Bij het vernieuwen van verbindingen die OLAP-functies bevatten die naar slicers verwijzen, wordt in plaats van de verwachte resultaten de fout #NAAM? geretourneerd.

Wat moet u doen?    Gebruik geen slicers maar draaitabelfilters om de gegevens te filteren.

Er is een slicerstijl aanwezig in deze werkmap en deze wordt niet ondersteund in eerdere versies van Excel. Deze slicerstijl wordt niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    Een aangepaste slicerstijl gaat verloren als u de werkmap opslaat in een bestandsindeling van een eerdere versie van Excel.

Wat moet u doen?    Wijzig de aangepaste slicerstijl in een ingebouwde stijl, voordat u de werkmap in een eerdere Excel-bestandsindeling opslaat (Hulpmiddelen voor slicers, tabblad Opties, galerie Slicerstijlen).

Een draaitabel in deze werkmap bevat een of meer velden die herhaalde labels bevatten. Deze labels gaan verloren als de draaitabel wordt vernieuwd.

Wat betekent dit?    Herhaalde labels worden niet ondersteund in Excel 2007 en Excel 97-2003. De labels gaan verloren als u het draaitabelrapport in een eerdere versie van Excel vernieuwt.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de draaitabel te zoeken die herhaalde labels bevat. Schakel het herhalen van labels uit (Hulpmiddelen voor draaitabellen, tabblad Ontwerp, groep Indeling, knop Rapportindeling, opdracht Labels niet herhalen).

Zie het volgende artikel voor meer informatie over het oplossen van een of meer van deze compatibiliteitsproblemen:

Naar boven

Niet-ondersteunde functies voor sorteren en filteren

Niet-ondersteunde functies voor sorteren en filteren kunnen leiden tot de volgende compatibiliteitsproblemen, waardoor een gering kwaliteitsverlies kan optreden.

Gering kwaliteitsverlies

Oplossing

Een werkblad in deze werkmap bevat een sortering met meer dan drie sorteervoorwaarden. Deze informatie gaat verloren in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    U kunt in Excel 2010 sorteringen toepassen met 64 sorteervoorwaarden voor het sorteren van gegevens, maar in Excel 97-2003 worden alleen sorteringen met drie voorwaarden ondersteund. Als u geen sorteringsgegevens wilt verliezen in Excel 97-2003, kunt u het beste de sortering wijzigen in een sortering waarbij niet meer dan drie voorwaarden worden gebruikt. In Excel 97-2003 is het ook mogelijk om de gegevens handmatig te sorteren.

Alle sorteringsgegevens blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast zodra de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de sorteringsgegevens in Excel 97-2003 zijn bewerkt.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de gegevens te zoeken die zijn gesorteerd met meer dan drie voorwaarden en wijzig vervolgens de sortering met hoogstens drie voorwaarden of minder.

Een werkblad in deze werkmap bevat een sortering met een aangepaste lijst. Deze informatie gaat verloren in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    U kunt in Excel 2010 sorteren op een aangepaste lijst. Als u in Excel 97-2003 een vergelijkbaar sorteerresultaat wilt bereiken, kunt u de gewenste gegevens groeperen en deze vervolgens handmatig sorteren.

Alle sorteringsgegevens blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast zodra de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de sorteringsgegevens in Excel 97-2003 zijn bewerkt.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de gegevens te zoeken die zijn gesorteerd met een aangepaste lijst, en wijzig vervolgens de sortering zodanig dat deze geen aangepaste lijst meer bevat.

Een werkblad in deze werkmap bevat een sortering waarin opmaakgegevens worden opgegeven. Deze informatie gaat verloren in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    U kunt in Excel 2010 gegevens sorteren op specifieke opmaak, zoals celkleur, lettertypekleur of pictogramreeksen. In Excel 97-2003 kunt u alleen tekst sorteren.

Alle sorteringsgegevens blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast zodra de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de sorteringsgegevens in Excel 97-2003 zijn bewerkt.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de gegevens te zoeken die zijn gesorteerd volgens een bepaalde opmaak, en wijzig vervolgens de sortering zonder opmaakgegevens op te geven.

Gering kwaliteitsverlies

Oplossing

Sommige gegevens in deze werkmap worden gefilterd op een manier die niet wordt ondersteund in eerdere versies van Excel. Rijen die door het filter worden verborgen, blijven verborgen, maar het filter zelf wordt niet goed weergegeven in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kunt u filters toepassen die niet worden ondersteund in Excel 97-2003. Als u verlies van filterfunctionaliteit wilt voorkomen, kunt u het beste het filter wissen voordat u de werkmap opslaat in een eerdere Excel-bestandsindeling. In Excel 97-2003 kunt u vervolgens de gegevens handmatig filteren.

Alle filterstatusgegevens blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast zodra de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de filterstatusgegevens in Excel 97-2003 zijn bewerkt.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de gefilterde gegevens te zoeken en wis vervolgens het filter om de verborgen rijen weer zichtbaar te maken. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Sorteren en filteren en klik vervolgens op Wissen om het filter te wissen.

Sommige gegevens in de werkmap worden gefilterd op een celkleur. In eerdere versies van Excel worden rijen die met het filter worden verborgen, niet weergegeven, maar wordt het filter zelf niet correct weergegeven.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kunt u filteren op celkleur, tekstkleur of pictogrammenset. Deze methoden worden niet ondersteund in Excel 97-2003. Als u verlies van filterfunctionaliteit wilt voorkomen, kunt u het beste het filter wissen voordat u de werkmap opslaat in een eerdere Excel-bestandsindeling. In Excel 97-2003 kunt u vervolgens de gegevens handmatig filteren. 

Alle filterstatusgegevens blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast zodra de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de filterstatusgegevens in Excel 97-2003 zijn bewerkt.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de gefilterde gegevens te zoeken en wis vervolgens het filter om de verborgen rijen weer zichtbaar te maken. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Sorteren en filteren en klik vervolgens op Wissen om het filter te wissen.

Sommige gegevens in de werkmap worden gefilterd op een tekstkleur. In eerdere versies van Excel worden rijen die met het filter worden verborgen, niet weergegeven, maar wordt het filter zelf niet correct weergegeven.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kunt u filteren op celkleur, tekstkleur of pictogrammenset. Deze methoden worden niet ondersteund in Excel 97-2003. Als u verlies van filterfunctionaliteit wilt voorkomen, kunt u het beste het filter wissen voordat u de werkmap opslaat in een eerdere Excel-bestandsindeling. In Excel 97-2003 kunt u vervolgens de gegevens handmatig filteren. 

Alle filterstatusgegevens blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast zodra de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de filterstatusgegevens in Excel 97-2003 zijn bewerkt.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de gefilterde gegevens te zoeken en wis vervolgens het filter om de verborgen rijen weer zichtbaar te maken. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Sorteren en filteren en klik vervolgens op Wissen om het filter te wissen.

Sommige gegevens in de werkmap worden gefilterd op een pictogram. In eerdere versies van Excel worden rijen die met het filter worden verborgen, niet weergegeven, maar wordt het filter zelf niet correct weergegeven.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kunt u filteren op celkleur, tekstkleur of pictogrammenset. Deze methoden worden niet ondersteund in Excel 97-2003. Als u verlies van filterfunctionaliteit wilt voorkomen, kunt u het beste het filter wissen voordat u de werkmap opslaat in een eerdere Excel-bestandsindeling. In Excel 97-2003 kunt u vervolgens de gegevens handmatig filteren. 

Alle filterstatusgegevens blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast zodra de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de filterstatusgegevens in Excel 97-2003 zijn bewerkt.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de gefilterde gegevens te zoeken en wis vervolgens het filter om de verborgen rijen weer zichtbaar te maken. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Sorteren en filteren en klik vervolgens op Wissen om het filter te wissen.

Sommige gegevens in de werkmap worden gefilterd op meer dan twee criteria. In eerdere versies van Excel worden rijen die met het filter worden verborgen, niet weergegeven, maar wordt het filter zelf niet correct weergegeven.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kunt u gegevens filteren op meer dan twee criteria. Als u verlies van filterfunctionaliteit wilt voorkomen, kunt u het beste het filter wissen voordat u de werkmap opslaat in een eerdere Excel-bestandsindeling. In Excel 97-2003 kunt u vervolgens de gegevens handmatig filteren.

Alle filtergegevens blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast als de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de filtergegevens in Excel 97-2003 zijn bewerkt.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de gefilterde gegevens te zoeken en wis vervolgens het filter om de verborgen rijen weer zichtbaar te maken. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Sorteren en filteren en klik vervolgens op Wissen om het filter te wissen.

Sommige gegevens in deze werkmap worden gefilterd met een gegroepeerde hiërarchie van datums met meer dan twee criteria als resultaat. In eerdere versies van Excel worden rijen die met het filter worden verborgen, niet weergegeven, maar wordt het filter zelf niet correct weergegeven.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kunt u datums filteren op een gegroepeerde hiërarchie. Dit wordt niet ondersteund in Excel 97-2003 en daarom kunt u het beste de hiërarchie van datums opheffen. Als u verlies van filterfunctionaliteit wilt voorkomen, kunt u het beste het filter wissen voordat u de werkmap opslaat in een eerdere Excel-bestandsindeling.

Alle filtergegevens blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast als de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de filtergegevens in Excel 97-2003 zijn bewerkt.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de gefilterde gegevens te zoeken en wis vervolgens het filter om de verborgen rijen weer zichtbaar te maken. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Sorteren en filteren en klik vervolgens op Wissen om het filter te wissen.

U kunt de groepering van datums ook uitschakelen op het tabblad Geavanceerd in het dialoogvenster Opties voor Excel (tabblad Bestand, Opties).

Naar boven

Niet-ondersteunde formulefuncties

Niet-ondersteunde formulefuncties kunnen leiden tot de volgende compatibiliteitsproblemen, waardoor een aanzienlijk verlies van functionaliteit of een gering kwaliteitsverlies kan optreden.

Aanzienlijk verlies van functionaliteit

Oplossing

Sommige werkbladen bevatten meer matrixformules die verwijzen naar andere werkbladen dan worden ondersteund door de geselecteerde bestandsindeling. Sommige van deze matrixformules worden niet opgeslagen en worden geconverteerd naar fouten van het type #WAARDE!.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 zijn werkmapmatrices die naar andere werkbladen verwijzen, beperkt door het beschikbare geheugen, maar in Excel 97-2003 kunnen werkbladen slechts 65.472 werkbladmatrices bevatten die naar andere werkbladen verwijzen. Werkmapmatrices boven de maximale grens worden geconverteerd naar en weergegeven als fouten van het type #WAARDE!.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die matrixformules bevatten die verwijzen naar een ander werkblad en breng vervolgens de noodzakelijke wijzigingen aan om de fout #WAARDE! te voorkomen.

Sommige formules bevatten meer waarden, verwijzingen en/of namen dan worden ondersteund door de geselecteerde bestandsindeling. Deze formules worden niet opgeslagen en worden geconverteerd naar fouten van het type #WAARDE!.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 bedraagt de maximale lengte van formules 8.192 tekens en is de maximale interne formulelengte 16.384 bytes. In Excel 97-2003 is de maximale lengte van formules 1.024 tekens en bedraagt de maximale interne formulelengte 1.800 bytes. Wanneer alle formule-argumenten (inclusief waarden, verwijzingen en/of namen) de maximale limieten van Excel 97-2003 overschrijden, leveren de formules de fout #WAARDE! op wanneer u de werkmap opslaat in een eerdere Excel-bestandsindeling.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de cellen te zoeken die formules bevatten die de maximale formulelengte van Excel 97-2003 overschrijden en breng vervolgens de noodzakelijke wijzigingen aan om de fout #WAARDE! te voorkomen.

Sommige formules hebben meer geneste niveaus dan wordt ondersteund in de geselecteerde bestandsindeling. Formules met meer dan zeven geneste niveaus worden niet opgeslagen en worden geconverteerd naar fouten van het type #WAARDE!.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kan een formule 64 geneste niveaus bevatten, maar in Excel 97-2003 is het maximale aantal geneste niveaus slechts 7.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken met meer dan 7 geneste niveaus en breng de benodigde wijzigingen aan om #WAARDE!-fouten te voorkomen.

Sommige formules bevatten functies met meer argumenten dan worden ondersteund door de geselecteerde bestandsindeling. Formules met meer dan 30 argumenten per functie worden niet opgeslagen en worden geconverteerd naar fouten van het type #WAARDE!.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kan een formule 255 argumenten bevatten, maar in Excel 97-2003 is de maximale limiet voor argumenten in een formule slechts 30.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken met meer dan 30 argumenten en breng de benodigde wijzigingen aan om #WAARDE!-fouten te voorkomen.

Sommige formules gebruiken meer operanden dan is toegestaan door de geselecteerde bestandsindeling. Deze formules worden niet opgeslagen en worden geconverteerd naar fouten van het type #WAARDE!.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kunnen maximaal 1024 operanden in formules worden gebruikt, maar in Excel 97-2003 is het maximale aantal operanden in formules slechts 40.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de cellen te zoeken die formules bevatten met meer dan 40 operanden en breng vervolgens de noodzakelijke wijzigingen aan om de fout #WAARDE! te voorkomen.

Sommige formules bevatten functies met meer argumenten dan wordt ondersteund door de geselecteerde bestandsindeling. Formules met meer dan 29 argumenten per functie worden niet opgeslagen en worden geconverteerd naar fouten van het type #WAARDE!.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kan een door de gebruiker gedefinieerde functie (UDF) die u maakt met VBA (Visual Basic for Applications) maximaal 60 argumenten bevatten, maar in Excel 97-2003 wordt het aantal argumenten in UDF's door VBA beperkt tot 29.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken met functies die meer dan 29 argumenten gebruiken, en breng de benodigde wijzigingen aan om #WAARDE!-fouten te voorkomen. Mogelijk moet u VBA-code gebruiken om door de gebruiker gedefinieerde functies te wijzigen.

Een of meer functies in deze werkmap zijn niet beschikbaar in eerdere versies van Excel. Wanneer deze functies in eerdere versies opnieuw worden berekend, wordt de fout #NAAM? weergegeven en niet de huidige resultaten.

Wat betekent dit?    Excel 2010 beschikt over nieuwe functies en functies waarvan de naam is gewijzigd. Omdat deze functies niet beschikbaar zijn in Excel 97-2003 of Excel 2007, retourneren deze de fout #NAAM? in plaats van het verwachte resultaat wanneer de werkmap wordt geopend in een eerdere versie van Excel.

In sommige gevallen wordt het voorvoegsel _xlfn toegevoegd aan de formule, bijvoorbeeld =_xlfn.ALS.FOUT (1;2).

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de cellen te zoeken die functies bevatten die niet beschikbaar zijn in eerdere versies van Excel en breng vervolgens de noodzakelijke wijzigingen aan om de fout #NAAM? te voorkomen.

Er zijn compatibele functies aanwezig voor alle functies waarvan de naam is gewijzigd. U kunt die functies gebruiken om fouten te voorkomen.

Nieuwe functies kunnen worden vervangen door de juiste functies die beschikbaar zijn in eerdere versies van Excel. U kunt formules die nieuwe functies gebruiken ook verwijderen door deze te vervangen door de resultaten van de formules.

Sommige formules bevatten verwijzingen naar tabellen die niet worden ondersteund in de geselecteerde bestandsindeling. Deze verwijzingen worden omgezet in celverwijzingen.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kunt u gestructureerde verwijzingen gebruiken om veel gemakkelijker en intuïtiever te kunnen werken met tabelgegevens als u formules gebruikt die naar een tabel verwijzen (delen van een tabel of de hele tabel). Deze functie wordt niet ondersteund in Excel 97-2003. Gestructureerde verwijzingen worden geconverteerd naar celverwijzingen.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken met formules met gestructureerde verwijzingen naar tabellen, zodat u deze kunt wijzigen in de celverwijzingen die u wilt gebruiken.

Sommige formules bevatten verwijzingen naar tabellen in andere werkmappen die momenteel niet zijn geopend in dit exemplaar van Excel. Deze verwijzingen worden geconverteerd naar #VERW! als de werkmap wordt opgeslagen in de indeling Excel 97-2003 omdat ze niet kunnen worden geconverteerd naar bladverwijzingen.

Wat betekent dit?    In Excel 2007 kunt u gestructureerde verwijzingen gebruiken, zodat u veel gemakkelijker en intuïtiever kunt werken met tabelgegevens wanneer u formules gebruikt die verwijzen naar een tabel (naar delen van een tabel of naar de hele tabel). Deze functie wordt niet ondersteund in Excel 97-2003 en gestructureerde verwijzingen worden omgezet naar celverwijzingen. Als de gestructureerde verwijzingen echter wijzen naar tabellen in andere werkmappen die momenteel niet zijn geopend, worden ze omgezet in en weergegeven als de fout #VERW!.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de cellen te zoeken die formules bevatten met gestructureerde verwijzingen naar tabellen in andere werkmappen, zodat u ze kunt wijzigen om zo de fout #VERW! te voorkomen.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten regels voor gegevensvalidatie die verwijzen naar meer dan 8192 niet-aaneengesloten gebieden met cellen. Deze regels voor gegevensvalidatie worden niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kunnen regels voor gegevensvalidatie verwijzen naar neer dan 8192 niet-aaneengesloten gebieden met cellen. In Excel 2007 en Excel 97-2003 wordt dit type regel voor gegevensvalidatie niet ondersteund en is niet beschikbaar.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die regels voor gegevensvalidatie bevatten die naar meer dan 8192 niet- aaneengesloten gebieden verwijzen en breng de benodigde wijzigingen aan.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten regels voor gegevensvalidatie die verwijzen naar waarden in andere werkbladen. Deze regels voor gegevensvalidatie worden niet ondersteund in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kunt u regels voor gegevensvalidatie implementeren die verwijzen naar waarden in andere werkbladen. Dit wordt niet ondersteund in Excel 97-2003 en Excel 2007.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die regels voor gegevensvalidatie bevatten die verwijzen naar waarden in andere werkbladen en breng de benodigde wijzigingen aan zodat de regels verwijzen naar waarden in hetzelfde werkblad.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten regels voor gegevensvalidatie die verwijzen naar waarden in andere werkbladen. Deze regels voor gegevensvalidatie worden niet ondersteund in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kunt u regels voor gegevensvalidatie gebruiken die verwijzen naar waarden in andere werkbladen. In Excel 2007 en Excel 97-2003 wordt dit type regel voor gegevensvalidatie niet ondersteund en niet weergegeven in het werkblad.

Alle regels voor gegevensvalidatie blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast als de werkmap weer wordt geopend in Excel 2010, tenzij de regels in Excel 2007 of Excel 97-2003 zijn bewerkt.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die regels voor gegevensvalidatie bevatten die verwijzen naar waarden in andere werkbladen en breng de benodigde wijzigingen aan op het tabblad Instellingen van het dialoogvenster Gegevensvalidatie (tabblad Gegevens, groep Hulpmiddelen voor gegevens).

Deze werkmap bevat een bereik voor gegevensconsolidatie met verwijzingen naar cellen die buiten de limiet voor rijen en kolommen van de geselecteerde bestandsindeling vallen. Formuleverwijzingen naar gegevens in dit gebied worden aangepast en worden mogelijk niet correct weergegeven in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kan een bereik voor gegevensconsolidatie formules bevatten die verwijzen naar gegevens die buiten de limiet voor rijen en kolommen van de geselecteerde bestandsindeling vallen. In Excel 97-2003 kan een werkblad maximaal 256 kolommen en 65.536 rijen bevatten. Formuleverwijzingen naar gegevens in cellen die buiten deze limiet voor rijen en kolommen vallen, worden aangepast en mogelijk niet correct weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om bereiken voor gegevensconsolidatie te zoeken die formuleverwijzingen bevatten naar gegevens die buiten de limiet voor rijen en kolommen van Excel 97-2003 vallen en breng de benodigde wijzigingen aan.

Gering kwaliteitsverlies

Oplossing

Sommige matrixformules in deze werkmap verwijzen naar een hele kolom. In eerdere versies van Excel kunnen deze formules bij het herberekenen worden geconverteerd naar fouten van het type #GETAL!.

Wat betekent dit?    Matrixformules die verwijzen naar een hele kolom in Excel 2010 en Excel 2007 worden bij het herberekenen in Excel 97-2003 geconverteerd naar en weergegeven als fouten van het type #GETAL!.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de matrixformules te zoeken die verwijzen naar een hele kolom, zodat u vervolgens de noodzakelijke wijzigingen kunt aanbrengen om de fout #GETAL! te voorkomen.

Een of meer gedefinieerde namen in deze werkmap bevatten formules die meer dan de 255 toegestane tekens bevatten in de geselecteerde bestandsindeling. Deze formules worden opgeslagen, maar worden afgekapt als ze worden bewerkt in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    Als benoemde bereiken in formules de limiet van 255 tekens overschrijden die in Excel 97-2003 wordt ondersteund, werkt de formule correct, maar wordt afgekapt in het dialoogvenster Naam en kan niet worden bewerkt.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken met benoemde bereiken in formules en breng de benodigde wijzigingen aan zodat gebruikers de formules kunnen bewerken in Excel 97-2003.

Sommige formules in deze werkmap zijn gekoppeld aan andere werkmappen die gesloten zijn. Als deze formules in eerdere versies van Excel worden herberekend zonder de gekoppelde werkmappen te openen, kunnen tekens die de limiet van 255 tekens overschrijden, niet worden geretourneerd.

Wat betekent dit?    Als formules in een werkmap zijn gekoppeld aan andere werkmappen die gesloten zijn, kunnen ze maximaal 255 tekens weergeven bij herberekening in Excel 97-2003. De formuleresultaten kunnen zijn afgekapt.

Wat moet u doen?    Zoek de cellen met formules die zijn gekoppeld aan andere werkmappen die gesloten zijn, zodat u de koppelingen kunt controleren en de benodigde wijzigingen kunt aanbrengen om afgekapte formuleresultaten in Excel 97-2003 te voorkomen.

Een formule voor gegevensvalidatie heeft meer dan 255 tekens.

Wat betekent dit?    Wanneer formules voor gegevensvalidatie de limiet van 255 tekens, die wordt ondersteund in Excel 97-2003, overschrijden, werken de formules correct, maar worden ze afgekapt en kunnen ze niet worden bewerkt.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken met gegevensvalidatie in formules, en gebruik minder tekens in de formule zodat gebruikers deze kunnen bewerken in Excel 97-2003.

Sommige formules bevatten matrices met meer elementen dan wordt ondersteund in de geselecteerde bestandsindeling. Matrices met meer dan 256 kolommen of 65536 rijen worden niet opgeslagen en kunnen andere resultaten produceren.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kunt u matrixformules gebruiken die elementen met meer dan 256 kolommen en 65.536 rijen bevatten. In Excel 2007 wordt hiermee de limiet voor matrixelementen overschreden en worden mogelijk andere resultaten geretourneerd.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die matrixformules bevatten met meer elementen dan in eerdere versies van Excel wordt ondersteund en breng de benodigde wijzigingen aan.

Deze werkmap bevat aangepaste beschrijvingen voor functies die door gebruikers in VBA zijn gedefinieerd. Alle aangepaste beschrijvingen worden verwijderd.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kunt u met VBA (Visual Basic for Applications) door de gebruiker gedefinieerde functies (UDF's) maken met aangepaste beschrijvingen. Aangepaste beschrijvingen worden niet ondersteund in Excel 2007 en Excel 97-2003 en worden verwijderd.

Wat moet u doen?    U hoeft niets te doen omdat alle aangepaste beschrijvingen worden verwijderd.

Ga voor meer informatie over het oplossen van een of meer van deze compatibiliteitsproblemen naar Wat is nieuw: gewijzigde functies in Excel.

Naar boven

Niet-ondersteunde functies voor voorwaardelijke opmaak

Niet-ondersteunde functies voor voorwaardelijke opmaak kunnen leiden tot de volgende compatibiliteitsproblemen, waardoor een aanzienlijk verlies van functionaliteit kan optreden.

Aanzienlijk verlies van functionaliteit

Oplossing

Een aantal cellen bevat meer voorwaardelijke opmaak dan wordt ondersteund in de geselecteerde bestandsindeling. In eerdere versies van Excel worden alleen de eerste drie voorwaarden weergegeven.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kan voorwaardelijke opmaak maximaal 64 voorwaarden bevatten, maar in Excel 97-2003 worden alleen de eerste drie voorwaarden weergegeven.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken met een voorwaardelijke opmaak en meer dan drie voorwaarden en breng de benodigde wijzigingen aan zodat niet meer dan drie voorwaarden worden gebruikt.

In een aantal cellen overlappen de bereiken van voorwaardelijke opmaak elkaar. In eerdere versies van Excel zullen niet alle voorwaardelijke opmaakregels van de overlappende cellen worden geëvalueerd. De overlappende cellen zullen verschillende voorwaardelijke opmaak hebben.

Wat betekent dit?    Overlappende bereiken met voorwaardelijke opmaak worden niet ondersteund in Excel 97-2003 en de voorwaardelijke opmaak wordt niet weergegeven zoals verwacht.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken met overlappende bereiken voor voorwaardelijke opmaak en breng de benodigde wijzigingen aan om overlappen te voorkomen.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten voorwaardelijke opmaak, zoals gegevensbalken, kleurenschalen of pictogrammensets, die niet wordt ondersteund in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 97-2003 ziet u geen typen voorwaardelijke opmaak, zoals gegevensbalken, kleurenschalen, pictogrammensets, waarden met een hoge of lage rangschikking, waarden boven of onder een gemiddelde, unieke of dubbele waarden en vergelijking van tabelkolommen om te bepalen welke cellen moeten worden opgemaakt.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die typen voorwaardelijke opmaak bevatten die nieuw zijn in Excel 2010, en breng vervolgens de benodigde wijzigingen aan zodat alleen typen worden gebruikt die in de eerdere versie van Excel worden ondersteund.

Sommige cellen bevatten voorwaardelijke opmaak waarvoor het selectievakje Stoppen indien Waar is uitgeschakeld. In eerdere versies van Excel wordt dit selectievakje niet herkend en zal altijd worden gestopt na de eerste voorwaarde Waar.

Wat betekent dit?    In Excel 97-2003 is voorwaardelijke opmaak zonder te stoppen zodra aan de voorwaarde is voldaan, geen optie. Voorwaardelijke opmaak wordt niet meer toegepast nadat de eerste voorwaarde waar is.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken met voorwaardelijke opmaak waarbij de optie Stoppen indien Waar is uitgeschakeld en klik vervolgens op Herstellen om het compatibiliteitsprobleem op te lossen.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten voorwaardelijke opmaak voor een niet-aangrenzend bereik (zoals bovenste/onderste N, bovenste/onderste N%, boven/onder gemiddelde of boven/onder standaarddeviatie). Dit wordt niet ondersteund in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 97-2003 is voorwaardelijke opmaak in niet-aaneengrenzende cellen niet zichtbaar.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken met een type voorwaardelijke opmaak op een niet-aangrenzend bereik en breng de benodigde wijzigingen aan, zodat regels voor voorwaardelijke opmaak worden gebruikt die beschikbaar zijn in eerdere versies van Excel.

Sommige draaitabellen in deze werkmap bevatten voorwaardelijke opmaak die mogelijk niet correct werkt in eerdere versies van Excel. De regels voor voorwaardelijke opmaak geven niet dezelfde resultaten weer als u deze draaitabellen gebruikt in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In draaitabelrapporten in Excel 97-2003 worden mogelijk andere resultaten van voorwaardelijke opmaak weergegeven dan in draaitabelrapporten in Excel 2010.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om draaitabelrapportvelden met regels voor voorwaardelijke opmaak te zoeken en pas vervolgens regels voor voorwaardelijke opmaak toe die beschikbaar zijn in eerdere versies van Excel.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten voorwaardelijke opmaak die verwijst naar waarden in andere werkbladen. Deze voorwaardelijke opmaak wordt niet ondersteund in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 2007 en Excel 97-2003 wordt voorwaardelijke opmaak die verwijst naar waarden in andere werkbladen niet weergegeven.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 2007 of Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die voorwaardelijke opmaak bevatten die verwijst naar waarden in andere werkbladen en pas vervolgens voorwaardelijke opmaak toe die niet verwijst naar waarden in andere werkbladen.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten voorwaardelijke opmaak waarbij 'Tekst met' wordt gebruikt met een celverwijzing of formule. Deze voorwaardelijke opmaak wordt niet ondersteund in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?     In Excel 2007 en Excel 97-2003 wordt voorwaardelijke opmaak waarin formules worden gebruikt voor tekst die regels bevat, niet weergegeven in het werkblad.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 2007 of Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die voorwaardelijke opmaak bevatten waarin formules voor tekst worden gebruikt die regels bevat en pas voorwaardelijke opmaak toe die wordt ondersteund in eerdere versies van Excel.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten een regel die niet wordt ondersteund in eerdere versies van Excel, omdat er een formulefout aanwezig is in het bijbehorende bereik.

Wat betekent dit?    In Excel 2007 en Excel 97-2003 kan voorwaardelijke opmaak waarin bereikregels worden gebruikt, niet juist worden weergegeven in het werkblad als de bereikregels een formulefout bevatten.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die regels bevatten die op een bereik zijn gebaseerd en formulefouten bevatten. Breng vervolgens de benodigde wijzigingen aan zodat deze regels geen formulefouten bevatten.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten een pictogrammencombinatie voor voorwaardelijke opmaak die niet wordt ondersteund in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 2007 en Excel 97-2003 wordt voorwaardelijke opmaak waarin een specifieke pictogrammenset-indeling wordt weergegeven, niet ondersteund. De pictogrammenset-indeling wordt niet in het werkblad weergegeven.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 2007 of Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die voorwaardelijke opmaak bevatten waarbij een bepaalde pictogrammencombinatie wordt weergegeven en zorg ervoor dat die pictogrammencombinatie niet wordt weergegeven in de voorwaardelijke opmaak.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten een gegevensbalkregel waarin de instelling 'Negatieve waarde' wordt gebruikt. Deze gegevensbalken worden niet ondersteund in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 2007 en Excel 97-2003 wordt voorwaardelijke opmaak die een gegevensbalkregel bevat waarvoor een negatieve waarde wordt gebruikt, niet in het werkblad weergegeven.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 2007 of Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die voorwaardelijke opmaak bevatten met negatieve gegevensbalken omdat de notatie voor negatieve waarden is ingesteld op Automatisch in het dialoogvenster Nieuwe opmaakregel, of omdat Asinstellingen is ingesteld op Automatisch of op Middelpunt van cel in het dialoogvenster Instellingen voor negatieve waarde en as en breng vervolgens de gewenste wijzigingen aan.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten voorwaardelijke opmaak die verwijst naar meer dan 8192 niet-aaneengesloten gebieden met cellen. Deze voorwaardelijke opmaak worden niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    In Excel 2007 en Excel 97-2003 wordt in een werkblad geen voorwaardelijke opmaak weergegeven die verwijst naar meer dan 8192 niet-aaneengesloten celgebieden.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 2007 of Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die voorwaardelijke opmaak bevatten die naar meer dan 8192 niet-aaneengesloten gebieden met cellen verwijst en wijzig het aantal niet-aaneengesloten gebieden waarnaar wordt verwezen.

Gering kwaliteitsverlies

Oplossing

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten een gegevensbalkregel waarmee een opvulling, rand of balkrichting wordt ingesteld. Deze gegevensbalken worden niet ondersteund in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 2007 en Excel 97-2003 wordt in het werkblad geen voorwaardelijke opmaak weergegeven die een gegevensbalkregel bevat waarin gebruik wordt gemaakt van een opvulling of een rand in een effen kleur of van instellingen van links naar rechts en van rechts naar links voor gegevensbalken.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 2007 of Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken met een gegevensbalkregel met voorwaardelijke opmaak waarin gebruik wordt gemaakt van een opvulling of een rand in een effen kleur of van instellingen van links naar rechts en van rechts naar links voor gegevensbalken. Breng vervolgens de vereiste wijzigingen aan.

Zie het volgende artikel voor meer informatie over het oplossen van een of meer van deze compatibiliteitsproblemen:

Naar boven

Niet-ondersteunde grafiekfuncties

Niet-ondersteunde grafiekfuncties kunnen leiden tot de volgende compatibiliteitsproblemen, waardoor een aanzienlijk verlies van functionaliteit kan optreden.

Aanzienlijk verlies van functionaliteit

Oplossing

Een grafiek bevat een titel of gegevenslabel met meer dan 255 tekens. Tekens die buiten de limiet van 255 tekens vallen, worden niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    Grafiek- of astitels en gegevenslabels mogen in Excel 97-2003 maximaal 255 tekens bevatten. Gegevens die buiten deze limiet vallen, gaan verloren.

Wat moet u doen?    Klik in de Compatibiliteitscontrole op Zoeken om de titels of gegevenslabels te vinden die de limiet van 255 tekens overschrijden, selecteer de titels of gegevenslabels en bewerk ze vervolgens zodat ze maximaal 255 tekens bevatten.

Bepaalde opmaak van grafieken in deze werkmap wordt niet ondersteund in lagere versies van Excel en wordt niet weergegeven.

Wat betekent dit?    Aangepaste opvullingen van vormen, omtrekken van vormen en vormeffecten (zoals een gloed en schuine randen of kleurovergangen) zijn niet beschikbaar in Excel 97-2003 en kunnen niet worden weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de Compatibiliteitscontrole op Zoeken om de aangepaste opmaak te vinden die niet wordt ondersteund en wijzig die aangepaste opmaak in opmaak die wel wordt ondersteund in eerdere versies van Excel.

In lagere versies van Excel worden alleen de kleuren van het kleurenpalet ondersteund. Wanneer de werkmap wordt geopend in een lagere versie van Excel, worden alle lijnkleuren toegewezen aan de kleur in het kleurenpalet die het dichtst in de buurt komt en kunnen er in een grafiek meerdere reeksen in dezelfde kleur worden weergegeven.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 en Excel 2007 worden maximaal 16 miljoen kleuren ondersteund, terwijl in Excel 97-2003 alleen de kleuren worden ondersteund die in het standaardkleurenpalet beschikbaar zijn. Niet-ondersteunde kleuren worden omgezet in de meest overeenkomende kleur in het standaardkleurenpalet, die mogelijk al wordt gebruikt.

Wat moet u doen?    Klik in de Compatibiliteitscontrole op Zoeken om de aangepaste kleuren te vinden die niet worden ondersteund en wijzig de niet-ondersteunde kleuropmaak vervolgens met behulp van het standaardkleurenpalet.

Deze werkmap bevat grafieken met meer gegevenspunten dan kunnen worden weergegeven in eerdere versies van Excel. Alleen de eerste 32.000 gegevenspunten per reeks in 2D-grafieken en de eerste 4.000 gegevenspunten per reeks in 3D-grafieken worden weergegeven als de werkmap wordt geopend in een versie van Excel die ouder is dan de huidige versie.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kunt u meer dan 32.000 gegevenspunten per reeks gebruiken in 2D-grafieken en meer dan 4.000 gegevenspunten per reeks in 3D-grafieken. Dit overschrijdt het maximale aantal gegevenspunten per reeks in Excel 97-2003 en Excel 2007.

Wat moet u doen?    Klik in de Compatibiliteitscontrole op Zoeken om de grafiek te vinden die te veel gegevenspunten per reeks bevat en breng de benodigde wijzigingen aan om het aantal gegevenspunten binnen de limiet te houden.

Naar boven

Niet-ondersteunde functies voor afbeeldingen, objecten en ActiveX-besturingselementen

Niet-ondersteunde functies voor afbeeldingen, objecten en ActiveX-besturingselementen kunnen leiden tot de volgende compatibiliteitsproblemen, waardoor een aanzienlijk verlies van functionaliteit kan optreden.

Aanzienlijk verlies van functionaliteit

Oplossing

Effecten die op dit object zijn toegepast, worden verwijderd. Eventuele tekst die buiten de grenzen van deze afbeelding valt, wordt afgekapt weergegeven.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 en Excel 2007 kunt u speciale effecten gebruiken, zoals doorzichtige schaduwen. Deze speciale effecten worden niet ondersteund in Excel 97-2003 en worden verwijderd.

Wanneer u bovendien in Excel 2010 en Excel 2007 tekst invoegt in een vorm die breder is dan de vorm, loopt de tekst over de grenzen van de vorm heen. In Excel 97-2003 wordt deze tekst afgekapt. U kunt afgekapte tekst voorkomen door de vorm aan te passen.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om objecten te zoeken waarop speciale effecten zijn toegepast, zodat u die effecten desgewenst kunt verwijderen.

Dit object kan niet meer worden bewerkt.

Wat betekent dit?    Ingesloten objecten die zijn gemaakt in Excel 2010 en Excel 2007, kunnen niet worden bewerkt in Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om objecten te zoeken die tekst bevatten die niet kan worden bewerkt en breng de benodigde wijzigingen aan.

Niet-geïnitialiseerde ActiveX-besturingselementen kunnen niet worden overgebracht naar de geselecteerde bestandsindeling. Als u doorgaat, gaan de besturingselementen verloren.

Wat betekent dit?    Als een werkmap ActiveX-besturingselementen bevat die worden beschouwd als niet veilig voor initialisatie (UFI), gaan deze verloren als u de werkmap opslaat in een eerdere Excel-bestandsindeling. U kunt het beste deze besturingselementen markeren als veilig voor initialiseren (SFI).

Wat moet u doen?    Als u een werkmap met hoge beveiliging opent die niet-geïnitialiseerde ActiveX-besturingselementen bevat, moet u deze eerst inschakelen via de berichtenbalk voordat ze kunnen worden geïnitialiseerd.

In een of meer objecten in deze werkmap, zoals vormen, WordArt of tekstvakken, kan tekst over de objectgrenzen heen lopen. In eerdere versies van Excel wordt deze optie niet herkend en wordt overlopende tekst verborgen.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kunt u tekstvakken weergeven op objecten, zoals vormen, en de tekst buiten de grenzen van deze objecten laten doorlopen. In Excel 2007 en Excel 97-2003 is tekst die buiten de grenzen van een object doorloopt, niet zichtbaar.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om het tekstvak te zoeken met de tekst die buiten de grenzen van de vorm doorloopt. Breng vervolgens de benodigde wijzigingen aan om de tekst binnen de objectbegrenzing te houden en schakel de optie voor het doorlopen van tekst uit (klik met de rechtermuisknop op de vorm of het tekstvak, Vorm opmaken, categorie Tekstvak, selectievakje Toestaan dat tekst buiten vorm doorloopt).

Gering kwaliteitsverlies

Oplossing

Deze werkmap bevat tekstvakken met tekstopmaak die niet beschikbaar is in eerdere versies van Excel. De tekst in die tekstvakken wordt anders weergegeven in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 kunt u voor objecten, zoals vormen, een tekstvak gebruiken waarin meerdere kolommen met tekst worden weergegeven. In Excel 97-2003 wordt de tekst in een andere opmaak weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om het tekstvak te zoeken waarin meerdere kolommen met tekst worden weergegeven. Breng vervolgens de benodigde wijzigingen aan om de tekst in één kolom weer te geven (klik met de rechtermuisknop op de vorm, Vorm opmaken, categorie Tekstvak, knop Kolommen).

Naar boven

Niet-ondersteunde aanpassingsfuncties

Niet-ondersteunde aanpassingsfuncties kunnen leiden tot de volgende compatibiliteitsproblemen, waardoor een gering kwaliteitsverlies kan optreden.

Gering kwaliteitsverlies

Oplossing

Deze werkmap bevat een aangepaste werkbalk Snelle toegang en/of aangepaste gebruikersinterfaceonderdelen die niet worden ondersteund in eerdere versies van Excel. Deze aangepaste functies zijn niet beschikbaar in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    Omdat de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface in Excel 2010 en Excel 2007 sterk afwijkt van de menu's en werkbalken in Excel 97-2003, zijn aanpassingen van de werkbalk Snelle toegang die in Excel 2010 zijn aangebracht niet beschikbaar in Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    In Excel 97-2003 kunt u vergelijkbare aangepaste opdrachten aan werkbalken en menu's toevoegen.

Naar boven

Niet-ondersteunde functies voor samenwerking

Niet-ondersteunde functies voor samenwerking kunnen leiden tot de volgende compatibiliteitsproblemen, waardoor een gering kwaliteitsverlies kan optreden.

Gering kwaliteitsverlies

Oplossing

Als iemand deze werkmap met behulp van een bestandsconversieprogramma opent in een eerdere versie van Excel, wordt deze werkmap alleen-lezen en zullen functies voor gedeelde werkmappen niet beschikbaar zijn. Als u wilt dat gebruikers de werkmap als gedeelde werkmap kunnen blijven gebruiken in eerdere versies van Excel, moet u de werkmap opslaan in een bestandsindeling uit die eerdere versies.

Wat betekent dit?    Het is niet mogelijk om een gedeelde werkmap in een Excel 2010-bestandsindeling te delen met gebruikers die werken met Excel 97-2003.

Wat u moet doen    Als u de gedeelde werkmap wilt blijven delen met personen die Excel 97-2003 gebruiken en als u zeker wilt weten dat alle functies van de gedeelde werkmap in de eerdere versies beschikbaar zijn, slaat u de gedeelde werkmap op in de Excel 97-2003-bestandsindeling en werkt u met die werkmap in de compatibiliteitsmodus.

Zie het volgende artikel voor meer informatie over het oplossen van een of meer van deze compatibiliteitsproblemen:

Naar boven

Een werkmap converteren naar de bestandsindeling van Excel 2010

Wanneer u een werkmap opent die is gemaakt in Excel 97-2003 en andere gebruikers deze werkmap niet meer gaan gebruiken in deze eerdere versie, kunt u de werkmap converteren naar de huidige Excel 2010-bestandsindeling. Wanneer u de werkmap naar huidige bestandsindeling converteert, hebt u de beschikking over alle nieuwe en verbeterde functies en functionaliteit die Excel 2010 te bieden heeft en is de bestandsgrootte over het algemeen ook kleiner.

Wanneer u de werkmap wilt converteren, kunt u het volgende doen:

 • De werkmap converteren naar de huidige bestandsindeling    Wanneer u een werkmap converteert, wordt deze vervangen door een kopie van de werkmap in de huidige bestandsindeling (.xlsx of .xlsm). Nadat de werkmap is geconverteerd, is deze niet meer beschikbaar in de oorspronkelijke bestandsindeling.

  U converteert een werkmap als volgt naar de huidige bestandsindeling:

  1. Open de werkmap die u wilt converteren naar de huidige bestandsindeling.

   Opmerking    De werkmap wordt geopend in de compatibiliteitsmodus.

  2. Klik op het tabblad Bestand op Info en klik vervolgens in de sectie Compatibiliteitsmodus op de knop Converteren.

  3. Als u een bericht krijgt over het converteren van werkmappen, klikt u opOK.

   Tip    Als u dit bericht over het converteren van werkmappen niet meer wilt zien, selecteert u de optie Niet meer vragen om werkmappen te converteren.

  4. Als u wilt werken in de huidige bestandsindeling, klikt u op Ja om de werkmap te sluiten en opnieuw te openen.

 • De werkmap opslaan in de huidige bestandsindeling    Als u een kopie van de werkmap in de oorspronkelijke indeling wilt bewaren, in plaats van de werkmap te converteren, kunt u een kopie van de werkmap opslaan in de bestandsindeling van Excel 2010 (.xlsx).

  U slaat een werkmap als volgt op in de huidige bestandsindeling:

  1. Klik op het tabblad Bestand op Opslaan als.

  2. Accepteer de naam in het vak Bestandsnaam of typ een nieuwe naam voor de werkmap.

  3. Voer een van de volgende handelingen uit in de lijst Opslaan als:

   • Klik op .xlsx wanneer u de werkmap in de huidige werkmapindeling van Excel wilt opslaan.

   • Als u wilt het bestand wilt opslaan in de nieuwe binaire bestandsindeling, klikt u op .xlsb.

   • Klik op .xltx wanneer u de werkmap als een sjabloon wilt opslaan.

   • Als de sjabloon macro's bevat die u wilt behouden, klikt u op .xlsm.

   • Als de werkmap macro's bevat die u wilt behouden en u de werkmap wilt opslaan als een sjabloon, klikt u op .xltm.

  4. Klik op Opslaan.

Naar boven

Functies van Excel 2007 en Excel 97-2003 die niet in Excel 2010 worden ondersteund

Wanneer u een werkmap die is gemaakt in Excel 97-2003 opent in Excel 2010, worden bepaalde functies van de eerdere versie van Excel niet in de werkmap ondersteund. Niet-ondersteunde functies zijn vervangen door nieuwe functies en functionaliteit, of verwijderd omdat ze zelden werden gebruikt.

Tip    Als functies niet beschikbaar zijn op het lint maar nog wel in Excel 2010, kunt u deze functies nog steeds gebruiken door ze toe te voegen aan de werkbalk Snelle toegang of het lint.

De volgende functies van Excel 97-2003 kunnen anders functioneren, zijn verwijderd of zijn niet beschikbaar op het lint.

Niet-ondersteunde werkbladfuncties

In Excel 97-2003

In Excel 2010

U kunt de functie AutoOpmaak toepassen om een van de verschillende opmaken toe te passen en snel een gegevensbereik op te maken.

Galerieën met stijlen voor tabellen, cellen en draaitabellen bieden een verzameling professionele opmaken die snel kunnen worden toegepast. U kunt kiezen uit veel vooraf gedefinieerde opmaakstijlen of naar wens een eigen stijl maken. Stijlen vervangen AutoOpmaak als de eenvoudigste manier om een bereik van cellen op te maken.

U kunt de opdracht AutoOpmaak ook nog steeds gebruiken, maar dan moet u de opdracht eerst toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang.

Naar boven

Niet-ondersteunde tabelfuncties

In Excel 97-2003

In Excel 2010

U kunt een Excel lijst-tabel maken om groepen met gerelateerde gegevens in een werkblad eenvoudiger te beheren en te analyseren.

Excel-lijsten worden nu Excel-tabellen genoemd, zodat deze overeenkomen met deze functie in andere Microsoft Office-programma's, zoals Word en PowerPoint.

Met een invoegrij (een speciale rij in de Excel-lijsten) kunt u snel een nieuwe rij met gegevens toevoegen aan het einde van een lijst.

De invoegrij is niet meer beschikbaar. Als u nieuwe rijen wilt toevoegen aan een tabel, drukt u op TAB, of typt of plakt u de gegevens die u direct onder aan een tabel wilt toevoegen. U kunt ook rijen invoegen om extra rijen met gegevens op te nemen.

U kunt namen voor lijsten definiëren.

Wanneer u een tabel maakt, wordt tegelijkertijd een gedefinieerde naam voor de hetzelfde bereik gemaakt. Deze naam kan worden gebruikt om te verwijzen naar de tabel in formules waarin de functie voor nieuwe, gestructureerde verwijzingen worden gebruikt.

Namen die worden gebruikt voor lijsten in eerdere versies van Excel, voldoen mogelijk niet aan de vereisten voor bereiknamen in Excel 2010 en kunnen daarom niet worden gebruikt voor het verwijzen naar de tabel in de formules die de nieuwe functie voor gestructureerde verwijzingen gebruiken. Als u tabelnamen in gestructureerde verwijzingen wilt gebruiken, moet u de gedefinieerde namen wijzigen.

U kunt een Excel-lijst publiceren op een Windows SharePoint Services-site en verbinding maken met de gepubliceerde lijst op de SharePoint-site om de gegevens in de lijst te synchroniseren tussen Excel en Windows SharePoint Services.

Synchronisatie in twee richtingen van Excel-tabellen met SharePoint-lijsten wordt niet meer ondersteund. Wanneer u gegevens in een tabel naar een SharePoint-lijst exporteert, kunt u alleen een eenzijdige verbinding maken met de gegevens in de SharePoint-lijst.

Via een eenzijdige verbinding met de gegevens in de SharePoint-lijst kunnen wijzigingen die zijn aangebracht in de gegevens in de SharePoint-lijst worden opgenomen in Excel 2010. Wanneer u de tabelgegevens in Excel 2010 vernieuwt, overschrijven de meest recente gegevens van de SharePoint-site de gegevens in een tabel in het werkblad, inclusief eventuele wijzigingen die u in de gegevens in een tabel hebt aangebracht. U kunt in Excel 2010 een SharePoint-lijst niet meer bijwerken met wijzigingen die u aanbrengt in de tabelgegevens in Excel, nadat die gegevens zijn geëxporteerd.

Als u de verbinding in twee richtingen wilt behouden, moet u de Excel 97-2003-bestandsindeling van de werkmap behouden in plaats van deze te converteren naar de Excel 2010-bestandsindeling.

Zie de volgende artikelen voor meer informatie over het vervangen of omzeilen van een niet-ondersteunde functie:

Naar boven

Niet-ondersteunde formulefuncties

In Excel 97-2003

In Excel 2010

Volledige rij- en volledige kolomverwijzingen die worden gebruikt in een werkmap, kunnen gegevens bevatten in cellen die zich bevinden binnen de rij- en kolomgrenzen van Excel 97-2003.

In volledige rij- en volledige kolomverwijzingen wordt automatisch rekening gehouden met de cellen in het grotere raster van Excel 2010. Dit betekent dat de verwijzing = A:A die verwijst naar cellen A1:A65536 in eerdere versies van Excel, verwijst naar cellen A1:A1048576 in de Excel 2010-bestandsindeling.

Het converteren van een werkmap van een eerdere versie van Excel naar de bestandsindeling Excel 2010 kan problemen veroorzaken wanneer volledige rij- of kolomverwijzingen in die werkmap worden gebruikt en gegevens die geen deel uit moeten maken van de verwijzingen, zijn ingevoerd in de cellen die buiten de rij- en kolomgrenzen van de eerdere versie van Excel.

Wanneer specifieke functies die het aantal cellen, rijen of kolommen in de verwijzing tellen, zijn gebruikt (zoalsAANTAL.LEGE.CELLEN, RIJEN en KOLOM), en deze functies verwijzingen bevatten naar volledige rijen of kolommen, zijn de resultaten van deze functies mogelijk anders dan verwacht.

Specifieke namen die gebruikmaken van een combinatie van letters en cijfers (zoals VS1, VOE100 en MGR4), kunnen worden gedefinieerd en gebruikt in formules in Excel 97-2003 omdat ze niet met celverwijzingen conflicteren.

Met de nieuwe limiet van 16.384 kolommen lopen de kolommen in Excel 2010 tot en met kolom XFD. Dit betekent dat specifieke namen (zoalsVS1, VOE100 en MGR4) die u in eerdere versies van Excel kon definiëren, een conflict kunnen veroorzaken met geldige celverwijzingen in Excel 2010. Bovendien worden in Excel 2010 namen die met een XL beginnen gereserveerd voor intern gebruik.

Als niet-compatibele namen worden gevonden wanneer u een werkmap converteert van een eerdere versie van Excel naar de bestandsindeling van Excel 2010, krijgt u een waarschuwing over het conflict. Om deze namen van celverwijzingen te onderscheiden, wordt automatisch een onderstrepingsteken (_) als een voorvoegsel toegevoegd aan de namen die niet compatibel zijn.

Externe werkmapverwijzingen en functies die tekenreeksverwijzingen (zoals INDIRECT) opnemen, worden niet bijgewerkt. Deze verwijzingen en functies moeten handmatig worden gewijzigd.

In Excel 2010 worden ook geen gedefinieerde namen gewijzigd waarnaar wordt verwezen in VBA-code (Microsoft Visual Basic for Applications). VBA-code die verwijst naar niet-compatibele namen, werkt niet meer en moet worden bijgewerkt.

Naar boven

Niet-ondersteunde grafiekfuncties

In Excel 97-2003

In Excel 2010

Een grafiek maken.

U een grafiek maken door te klikken op het grafiektype dat u op het lint wilt weergeven (tabblad Invoegen, groep Grafieken). Nadat u de grafiek hebt gemaakt, kunt u de grafiek met behulp van Hulpmiddelen voor grafieken wijzigen en opmaken.

U kunt de grootte van meerdere grafieken tegelijkertijd wijzigen.

U moet de grootte van elke grafiek afzonderlijk wijzigen.

Wanneer u een bestaand grafiekblad met gegevens selecteert, kunt u op F11 drukken om een grafiekblad met dezelfde gegevens te maken.

U kunt grafiekbladen met gegevens niet meer dupliceren door op F11 te drukken.

Wanneer u een bestaand grafiekblad met gegevens selecteert en op F11 drukt, wordt een nieuw een grafiekblad gemaakt zonder gegevens.

U kunt met de muis de draaiing van een 3D-grafiek wijzigen.

U kunt de muis niet gebruiken om de draaiing van een 3D-grafiek te wijzigen.

U kunt alleen de draaiing van een 3D-grafiek wijzigen door instellingen op te geven in de categorie 3D-draaiing in het dialoogvenster Grafiekgebied opmaken.

U kunt opvulpatronen in grafiekelementen gebruiken.

U kunt in grafiekelementen afbeeldings- en patroonopvullingen gebruiken in plaats van opvulpatronen.

Grafieken met opvulpatronen die zijn gemaakt in een eerdere versie van Excel, zien er hetzelfde uit wanneer ze worden geopend in Excel 2010, maar u kunt de opvulpatronen niet gebruiken in andere grafiekelementen.

U kunt de opdracht Grootte met venster gebruiken om te zorgen dat de grootte van de grafieken die zich op grafiekbladen bevinden, automatisch wordt aangepast wanneer u de grootte van het venster wijzigt.

In plaats van de opdracht Grootte met venster kunt u de opdracht Inzoomen op selectie gebruiken om soortgelijke resultaten te bereiken.

Wanneer u op een willekeurige plaats in een grafiek klikt en begin met typen, wordt automatisch een tekstvak gemaakt.

U kunt geen tekstvak geen maken door op een willekeurige plaats in een grafiek te klikken en te beginnen met typen.

Gebruik de opdracht Tekstvak invoegen wanneer u een tekstvak aan de grafiek wilt toevoegen.

Een gekopieerde grafiek wordt standaard als een afbeelding geplakt in een Word-document of PowerPoint-presentatie.

Een gekopieerde grafiek wordt in een Word 2010-document of PowerPoint 2010-presentatie standaard geplakt als een object dat is gekoppeld aan de Excel-grafiek.

U kunt de manier wijzigen waarop een gekopieerde grafiek wordt geplakt door te klikken op de knop Plakopties die wordt weergegeven wanneer u de grafiek plakt en vervolgens de grafiek als een afbeelding of een hele werkmap te plakken.

U kunt een Word-tabel gebruiken als de gegevens voor een nieuwe grafiek.

Een tabel in Word 2010 kan niet worden gebruikt als de gegevens voor een nieuwe grafiek.

Wanneer u een grafiek maakt in Word 2010, krijgt u een werkblad met voorbeeldgegevens in plaats van de gegevens in de geselecteerde Word-tabel. Als u de gegevens van de Word-tabel in de nieuwe grafiek wilt uitzetten, kopieert u die gegevens naar het werkblad, waarbij u de bestaande voorbeeldgegevens vervangt.

U kunt de grootte van de afgedrukte grafiek en schaalopties opgeven op het tabblad Grafiek van het dialoogvenster Pagina-instelling. Het tabblad Grafiek is alleen beschikbaar wanneer er een grafiek is geselecteerd (menu Bestand, opdracht Pagina-instelling).

De opties voor grootte van afgedrukte grafiek en schaal zijn niet langer beschikbaar op het tabblad Grafiek van het dialoogvenster Pagina-instelling. Het tabblad Grafiek is alleen beschikbaar wanneer er een grafiek is geselecteerd (tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling, Startpictogram voor dialoogvenster Knopafbeelding ).

U kunt gegevens toevoegen aan een grafiek door de gegevens in het werkblad te selecteren en deze naar de grafiek te slepen.

Het is niet meer mogelijk gegevens van een werkblad naar een grafiek slepen.

U kunt andere methoden gebruiken om gegevens aan een grafiek toe te voegen.

U kunt gegevenspunten slepen naar een grafiek en de bijbehorende bronwaarden op het werkblad wijzigen.

Het verslepen van gegevenspunten naar het werkblad om de bronwaarden te wijzigen, wordt niet meer ondersteund.

Vormen worden getekend in een indeling die verschilt van de vormindeling die wordt gebruikt in Excel 2010.

Vormen die zijn getekend in eerdere versies van Excel, kunnen niet worden gegroepeerd met vormen die zijn getekend in Excel 2010, zelfs niet wanneer de vormen worden bijgewerkt naar de huidige versie. U kunt vormen die zijn gemaakt in verschillende versies van Excel, niet tegelijkertijd selecteren. Vormen die zijn gemaakt in verschillende versies van Excel, worden boven op de huidige vormen gestapeld.

Net als vormen, kunnen grafieken die zijn gemaakt in Excel 2010 niet worden gestapeld op dialoogbladen die zijn gemaakt in eerdere versies van Excel. Bovendien kunt u grafieken die onder deze dialoogbladen zijn gestapeld, niet weergeven.

Wanneer u de huidige grafieken wilt selecteren, gebruikt u het selectievakje voor grafiekelementen (Hulpmiddelen voor grafieken, tabblad Indeling, groep Huidige selectie).

Wanneer u verborgen grafieken of vormen die in een eerdere versie van Excel zijn gemaakt, wilt selecteren, voegt u eerst de opdracht Meerdere objecten selecteren toe aan de werkbalk Snelle toegang of aan een aangepast groep op het lint.

Zie het volgende artikel voor meer informatie over het vervangen of omzeilen van een niet-ondersteunde functie:

Naar boven

Niet-ondersteunde functies voor draaitabellen

In Excel 97-2003

In Excel 2010

U kunt namen voor draaitabelrapporten definiëren.

Namen die worden gebruikt voor draaitabelrapporten in eerdere versies van Excel voldoen mogelijk niet aan de vereisten voor bereiknamen in Excel 2010 en kunnen daarom niet worden gebruikt voor het verwijzen naar een tabel in de formules die de nieuwe functie voor gestructureerde verwijzingen gebruiken. Als namen voor draaitabelrapporten in gestructureerde verwijzingen wilt gebruiken, moet u de gedefinieerde namen wijzigen.

Berekende leden die zijn gedefinieerd in de OLAP-kubussen, worden standaard weergegeven in draaitabelrapporten.

Berekende leden die zijn gedefinieerd in de OLAP-kubussen, worden niet meer standaard weergegeven in draaitabelrapporten, maar berekende eenheden (berekende leden in de dimensie maateenheden) worden standaard weergegeven.

Wanneer u berekende leden wilt weergeven, selecteert u Berekende onderdelen van OLAP-server weergeven op het tabblad Weergeven in het dialoogvenster Opties draaitabel (Hulpmiddelen voor draaitabellen, tabblad Opties, groep Draaitabel, Opties).

Versies van Microsoft SQL Server Analysis Services eerder dan SQL Server 2005 Analysis Services worden gebruikt voor het ondersteunen van OLAP-draaitabelrapporten.

De nieuwe filteropties in OLAP-draaitabelrapporten vereisen ondersteuning voor subselecties op de OLAP-server. SQL Server 2005 Analysis Services of SQL Server 2008 Analysis Services ondersteunen subselecties om alle filteropties beschikbaar te stellen.

Wanneer u een werkmap converteert van een eerdere versie van Excel naar de Excel 2010-bestandsindeling, zijn alleen de filteropties die beschikbaar zijn in Excel 2003-draaitabelrapporten beschikbaar in Excel 2010-draaitabelrapporten, omdat de eerdere versies van SQL Server Analysis Services geen subselecties ondersteunen.

U kunt de wizard OLAP-kubus gebruiken om OLAP-kubusbestanden te maken van relationele gegevensbronnen. Met deze functie kunt u een hiërarchische structuur aan relationele gegevens toevoegen, zodat de relationele gegevens kunnen worden bekeken in draaitabelrapporten en in een afzonderlijk bestand kunnen worden opgeslagen.

De wizard OLAP-kubus is niet meer beschikbaar. Wanneer u draaitabelrapporten wilt maken op basis van relationele gegevens, kunt u rechtstreeks met de relationele gegevens verbinding maken of de relationele gegevens importeren in een Excel-werkmap.

U gebruikt de wizard Draaitabel om een draaitabelrapport te maken en de wizard Draaigrafiek om een draaigrafiekrapport te maken.

De wizard Draaitabel en de wizard Draaigrafiek zijn niet beschikbaar op het Office Fluent-lint. In plaats daarvan gebruikt u de opdrachten Draaitabel invoegen en Draaigrafiek invoegen om in één stap een draaitabelrapport of draaigrafiekrapport te maken (tabblad Invoegen, groep Tabellen, knop Draaitabel).

U kunt de wizard Draaitabel en de wizard Draaigrafiek nog steeds gebruiken door deze toe te voegen aan de werkbalk Snelle toegang of een aangepaste groep op het lint. Sommige vertrouwde functies zijn alleen beschikbaar wanneer u de wizards gebruikt, zoals op de server gedefinieerde paginavelden, de optie voor het optimaliseren van geheugen, het expliciet maken van een draaitabelrapport op basis van een ander draaitabelrapport en het gebruik van meerdere bereiken voor gegevensconsolidatie.

Aangepaste labels en itemopmaak gaan verloren wanneer u velden samenvouwt.

De aanpassingen in items (zoals aangepaste labels en opmaak) blijven in draaitabelrapporten behouden, zelfs wanneer die items tijdelijk niet zichtbaar zijn in het draaitabelrapport.

Wanneer u een werkmap converteert van een eerdere versie van Excel naar de Excel 2010-bestandsindeling, worden de aangepaste labels en itemopmaak toegepast wanneer u velden samenvouwt. Aangepaste labels zijn altijd beschikbaar in de werkmap, zelfs wanneer velden zijn verwijderd uit de draaitabelrapporten en later opnieuw zijn toegevoegd.

Zie de volgende artikelen voor meer informatie over het vervangen of omzeilen van een niet-ondersteunde functie:

Naar boven

Niet-ondersteunde functies voor ontwikkelaars

In Excel 97-2003

In Excel 2010

Microsoft Script Editor is beschikbaar via het menu Extra (Extra, Macro, Microsoft Script Editor) zodat u deze kunt gebruiken voor het bewerken van HTML-bestanden.

Integratie met Microsoft Script Editor is verwijderd uit de Microsoft Office 2010-suite, wat betekent dat onderdelen voor foutopsporing in scripts niet langer beschikbaar zijn in Excel 2010. Microsoft Script Editor wordt echter nog steeds geïnstalleerd met de Office 2010 en u kunt Microsoft Script Editor als zelfstandig programma gebruiken om HTML-bestanden te bewerken.

Naar boven

Niet-ondersteunde bestandsindelingen

Ondersteuning voor de volgende bestandsindelingen is verwijderd uit Office 2010. U kunt geen werkmappen in deze bestandsindelingen openen en opslaan.

Bestandsindelingen die niet worden ondersteund in Excel 2010

WK1, ALLE(1-2-3)

WK4 (1-2-3)

WJ1 (1-2-3 Japans) (*.wj1)

WJ3 (1-2-3 Japans) (*.wj3)

WKS (1-2-3)

WKS (Works, Japans) (* .wks)

WK3, FM3(1-2-3)

WK1, FMT(1-2-3)

WJ2 (1-2-3 Japans) (*.wj2)

WJ3, FJ3 (1-2-3 Japans) (*.wj3)

DBF 2 (dBASE II)

WQ1 (Quattro Pro/DOS)

Microsoft Excel-grafiek (*.xlc)

Ondersteuning voor de volgende bestandsindelingen is gewijzigd.

Bestandsindeling

In Excel 2010

Webpagina (*.htm; *.html)

In Office 2010 wordt informatie over Excel-specifieke functies niet langer in deze bestandsindeling opgeslagen. U kunt een bestand in deze indeling openen met behoud van Excel-specifieke functies die zijn gemaakt in een eerdere versie van Excel. U kunt een dergelijk bestand (of een andere werkmap) echter alleen in deze bestandsindeling opslaan voor publicatiedoeleinden.

Gecombineerd webpaginabestand (*.mht; *.mhtml)

In Office 2010 wordt informatie over Excel-specifieke functies niet langer in deze bestandsindeling opgeslagen. U kunt een bestand in deze indeling openen met behoud van Excel-specifieke functies die zijn gemaakt in een eerdere versie van Excel. U kunt een dergelijk bestand (of een andere werkmap) echter alleen in deze bestandsindeling opslaan voor publicatiedoeleinden.

Naar boven

Een Excel 2010-werkmap controleren op compatibiliteit met vorige versies van Excel

Om zeker te weten dat een Excel 2010-werkmap geen compatibiliteitsproblemen heeft die leiden tot een aanzienlijk verlies van functionaliteit of een gering kwaliteitsverlies in een eerdere versie van Excel, kunt u de compatibiliteitscontrole uitvoeren. De compatibiliteitscontrole vindt mogelijke compatibiliteitsproblemen en helpt u een rapport te maken zodat u deze problemen kunt oplossen.

Belangrijk    Wanneer u werkt met een werkmap in de compatibiliteitsmodus, waarbij de werkmap de bestandsindeling van Excel 97-2003 (.xls) heeft in plaats van de nieuwe XML-bestandsindeling (.xlsx) of binaire bestandsindeling (.xlsb) van Excel 2010, wordt de compatibiliteitscontrole automatisch uitgevoerd wanneer u een werkmap opslaat.

 1. Open in Excel 2010 de werkmap die u wilt controleren op compatibiliteit.

 2. Klik op het tabblad Bestand op Info.

 3. Klik op de knop Controleren op problemen en klik vervolgens op Compatibiliteit controleren.

  dialoogvenster compatibiliteitscontrole

 4. Als u de werkmap elke keer dat u deze opslaat op compatibiliteit wilt laten controleren, schakelt u het selectievakje Compatibiliteit controleren bij opslaan van deze werkmap in.

 5. Wanneer u in een apart werkblad een rapport wilt maken van alle problemen die worden weergegeven in het vak Samenvatting, klikt u op Kopiëren naar een nieuw blad.

  Tip    Indien beschikbaar, kunt u klikken op Zoeken om problemen in het werkblad op te sporen of op Oplossen om eenvoudige problemen op te lossen. Bij complexere problemen klikt u op Help voor meer informatie.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×