Objecten in Word voor Mac uitlijnen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt objecten uitlijnen Word hebt, zoals afbeeldingen, vormen, SmartArt- en grafieken, ten opzichte van de randen van de pagina, de marges of andere objecten.

Doordat Word volgt de uitlijnen, kunt u ervoor zorgen dat er precies objecten op een pagina worden uitgelijnd. Word kunt objecten op de links, centreren, rechts, boven, midden of onder uitlijnen. U selecteren of u deze posities ten opzichte van de pagina, de marges of andere objecten wilt.

Opmerking: Als de tekstterugloop voor een object is ingesteld op In tekstregel, kan het object in Word alleen worden uitgelijnd ten opzichte van de pagina of de marges. Deze instelling wordt standaard voor afbeeldingen gebruikt. Als u een afbeelding wilt uitlijnen op andere objecten, moet u de instelling wijzigen. U wijzigt de instelling door Control ingedrukt te houden en op het object te klikken, Tekstterugloop aan te wijzen en een andere instelling dan In tekstregel te selecteren. Zie Tekstterugloop rond objecten bepalen voor meer informatie over tekstterugloop.

Tip: Als u meerdere objecten op een pagina wilt plaatsen, is het misschien handig hierbij gebruik te maken van een raster. Zie Objecten uitlijnen op een raster voor meer informatie over het gebruik van rasters.

Een object uitlijnen op andere objecten, op marges of op de pagina

 1. Houd Shift ingedrukt en gebruik de muis of touchpad selecteert u de objecten die u wilt uitlijnen.

  Wanneer u een vorm of meerdere objecten selecteert, wordt door Word een wordt weergegeven op het tabblad Vormopmaak (of het tabblad Afbeeldingsopmaak als u een afbeelding hebt geselecteerd).

  Als u een of meer objecten die u hebt geselecteerd wilt uitlijnen, klikt u op Uitlijnen.

  Als de optie Uitlijnen niet wordt weergegeven op het tabblad Vormopmaak, klikt u op Schikken en vervolgens op Uitlijnen.

 2. Als u wilt aangeven of de geselecteerde objecten moeten worden uitgelijnd op de marges, op de pagina of dat de objecten relatief ten opzichte van elkaar moeten worden uitgelijnd, klikt u op Uitlijnen en selecteert u vervolgens een van de volgende opties:

  • Uitlijnen op pagina

  • Uitlijnen op marge

  • Geselecteerde objecten uitlijnen

 3. Klik nogmaals op Uitlijnen en klik vervolgens op het type uitlijning dat u wilt gebruiken in de drie categorieën Horizontaal, Verticaal of Verdelen.

  Als u objecten wilt uitlijnen ten opzichte van elkaar, selecteert u Geselecteerde objecten uitlijnen.

Tip: Nadat u objecten die zijn uitgelijnd als u nodig hebt, kunt u deze behoud van hun relatieve positie definiëren als een groepverplaatsen. Dit is handig, bijvoorbeeld wanneer de indeling in een gebied van een pagina is als u deze wilt, maar u moet de meerdere objecten van dit gebied verplaatsen naar een andere locatie. Zie voor hulp bij het gebruik van groepen, groep of de groepering van shapes, afbeeldingen of andere objecten.

U kunt objecten ten opzichte van een anker, zoals de marge, pagina en alinea uitlijnen. U kunt ook een exacte numerieke positie voor het object ten opzichte van het anker invoeren.

Een object uitlijnen op andere objecten, op marges of op de pagina

 1. Klik op het gewenste object om het te selecteren.

 2. Klik op het tabblad Opmaak (of het tabblad Afbeelding opmaken als u een afbeelding hebt geselecteerd).

 3. Als u wilt aangeven of de geselecteerde objecten moeten worden uitgelijnd op de marges, op de pagina of dat de objecten relatief ten opzichte van elkaar moeten worden uitgelijnd, klikt u op Uitlijnen en selecteert u vervolgens een van de volgende opties:

  • Uitlijnen op pagina

  • Uitlijnen op marge

  • Geselecteerde objecten uitlijnen

 4. Klik nogmaals op uitlijnen en klik vervolgens op het type uitlijning die u wilt gebruiken in de lijst.

Een object ten opzichte van de tekst uitlijnen

 1. Klik op het gewenste object om het te selecteren.

 2. Klik op het tabblad Opmaak (of het tabblad Afbeelding opmaken als u een afbeelding hebt geselecteerd).

 3. Klik onder Schikken op Tekstterugloop en klik op een andere stijl dan In tekstregel (bijvoorbeeld Contour  Knop Contour ).

  Groep Schikken in Word

 4. Klik in het document het object sleept volgens uw voorkeur.

 5. Als u wilt verfijnen, de positie van de afbeelding, klik onder Schikkenop positieen klik vervolgens op Meer opties voor indeling.

  Groep Schikken in Word

 6. Selecteer op het tabblad Positie de gewenste opties voor uw horizontale en verticale ankers (bijvoorbeeld, marge, pagina of alinea).

  Opmerking: Als u ervoor wilt zorgen dat het geselecteerde object omhoog of omlaag wordt verplaatst samen met de alinea waaraan dit is gekoppeld, schakelt u het selectievakje Object met tekst verplaatsen in.

Zie ook

Tekstterugloop rond objecten in Word voor Mac bepalen

Afbeeldingen invoegen in Office voor Mac

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×