OData-feeds openen vanuit Power Query

Opmerking: Power Query heet Ophalen en transformeren in Excel 2016. De informatie hier is van toepassing op beide. Zie Ophalen en transformeren in Excel 2016 voor meer informatie.

Met Power query kunt u toegang krijgen tot OData-feeds die worden weergegeven in het Power BI-Beheercentrum voor Microsoft 365 met behulp van Power query voor Excel via Microsoft Online Services-ID-verificatie of Windows-verificatie.

Opmerking: De Power query-client moet zich bevinden in dezelfde Corpnet met de computer waarop de Data Management Gateway wordt gehost; anders kan de Power query-client geen toegang krijgen tot de gegevens die zijn opgenomen in de OData-feed.

Nadat een beheerder de OData-feed heeft ingeschakeld voor een lokale gegevensbron, kan de beheerder de URL van de OData-feed in het Beheercentrum zien. De beheerder kan de URL voor een gebruiker aanwijzen, die toegang heeft tot de OData-feed vanuit Power query voor Excel via Microsoft Online Services-ID of Windows-verificatie (alleen als deze optie apart wordt ingeschakeld).

Wanneer u de feed inschakelt, worden de metagegevens voor de feed automatisch geïndexeerd in de gegevenscatalogus, een onderdeel van selfservice-ondersteuning (self service Information Management) van Power BI voor Office 365. Gebruikers kunnen de feed zoeken en detecteren met de functie online zoeken in Power query voor Excel.

In de volgende secties worden beide manieren, met de URL en online zoeken vanuit Power query voor Excel, beschreven voor het gebruik van de OData-feed die wordt weergegeven via de on-premises gegevensbron.

Belangrijk: Download Microsoft Power query voor Excel als dit nog niet is geïnstalleerd op uw computer, of als u de sectie organisatie niet ziet op het lint van POWERQUERY in Excel, dat niet beschikbaar is in de eerdere versie van Power query.

De OData-feed openen via de URL

Als IT-beheerder kunt u het openen van de URL testen voordat u deze naar de data-engineering overlevert. Aan de hand van de volgende procedures kunt u de URL voor de OData-feed verkrijgen en de URL gebruiken om toegang te krijgen tot de feed.

URL voor de OData-feed ophalen via het Power BI-Beheercentrum

 1. Klik in het Power bi-Beheercentrumin het menu aan de linkerkant op gegevensbronnen .

 2. Klik op ... (beletselteken) Naast de gegevensbron om een pop-upvenster weer te geven.

 3. Kopieer de URL van de OData-feed naar het Klembord door hele tekst te selecteren en op CTRL + C te drukken of met de rechtermuisknop te klikken en op kopiërente klikken.

Deze URL is de URL van de cloud die het HTTPS-protocol gebruikt dat wordt omgezet in een on-premises URL voor HTTP/HTTPS. Het voordeel van deze methode is dat, ongeacht hoe de OData-feed is geconfigureerd voor Access (HTTP/HTTPS), dezelfde URL wordt gebruikt.

Bijvoorbeeld: https://<domeinnaam>. hybridproxy.clouddatahub.net/ODataService/v1.0/TestDB wordt omgezet in http://<naam van de machine>. <on-premises domeinnaam>. Corp.Microsoft.com:8000/TestDB of https://<naam van de computer>. <on-premises domeinnaam>. Corp.Microsoft.com:8000/TestDB.

De OData-feed openen vanuit Power query voor Excel

Microsoft Power query voor Excel is een Excel-invoegtoepassing waarmee de Business Intelligence-ervaring voor selfservice in Excel wordt verbeterd door het eenvoudiger maken van gegevensdetectie en toegang. Als Power query niet is geïnstalleerd op uw computer, installeert u de app.

Een OData-feed openen vanuit Power query:

 1. Start Excel en ga naar het tabblad Power query .

 2. Klik op het lint op basis van andere bronnen en klik op van OData-feed.

 3. Plak in het dialoogvenster OData-feed de URL die u eerder naar het Klembord hebt gekopieerd en klik op OK.

 4. Selecteer Microsoft Online Services-idof Windows voor verificatie. Als u Microsoft Online Services-id selecteert en u momenteel niet bent aangemeld bij Microsoft Online Services, moet u zich aanmelden met het account dat toegang heeft tot de OData-feed. U krijgt alleen toegang tot de feed met behulp van Windows-authenticatie als de toegang voor de authenticatie met behulp van het Power BI-Beheercentrum is ingeschakeld door een beheerder.

  Opmerking: Wanneer een beheerder een OData-feed inschakelt voor een gegevensbron, wordt standaard alleen Microsoft Online Services-ID-verificatie ondersteund voor clients om toegang te krijgen tot de feed. De beheerder gebruikt de pagina Algemeen van het tabblad instellingen in het Beheercentrum om toegang te krijgen tot OData-feeds met behulp van Windows-authenticatie. Zie Wat is Power bi-beheer? voor meer informatie.

 5. In het deelvenster Navigator ziet u de feeds die worden weergegeven op basis van de gegevensbron.

 6. Selecteer een gegevensset in de feed en klik op gereed.

Zoeken naar feeds in Power query voor Excel en deze detecteren

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u OData-feeds kunt zoeken, ontdekken en gebruiken in Power query voor Excel. Wanneer de OData-feed is ingeschakeld voor een gegevensbron, worden de metagegevens voor de feed geïndexeerd in de gegevenscatalogus in de cloud. Gebruikers kunnen daarom zoeken naar de feed met behulp van de volgende trefwoorden:

 • Naam van de gegevensbron in het beheercentrum

 • Beschrijving van de gegevensbron in het beheercentrum

 • Namen van tabellen en weergaven

 • Namen van kolommen in tabellen

 • Uitgever van de OData-feed

Als u naar het tabblad systeemstatus in het Beheercentrum gaat en vervolgens naar de pagina Logboeken gaat, moet u een bericht weergeven dat de status van het indexeren van metagegevens aangeeft. Wacht totdat er een bericht wordt weergegeven van de Indexeer bewerking van metagegevens in het logboek.

 1. Start Excel en ga naar het tabblad Power query .

 2. Klik op online zoeken op het lint. U ziet nu het venster online zoeken met een tekstvak om de zoektrefwoorden te typen.

 3. Voer het trefwoord in om de feed te zoeken. Stel het bereik in op organisatiemet behulp van de vervolgkeuzelijst naast de knop Zoeken. Druk op Enter of klik op de knop zoeken . U kunt volledige of gedeeltelijke namen van tabellen of kolommen van de oorspronkelijke tabel gebruiken om te zoeken in de on-premises database. Als de naam van de tabel SPCustomer is en de kolomnamen SPCustomerID en SPCustomerName zijn, kunt u het volgende zoeken met de trefwoorden: SPCustomer, SPCustomerID, SPCustomerName, SP, SPC, SPCu, etc...

 4. Beweeg de muisaanwijzer over het resultaat om de gegevens in de feed te bekijken.

 5. Klik op het resultaat om de gegevens van de OData-feed te importeren in Excel.

 6. Selecteer in het dialoogvenster een OData-feed openen de optie Microsoft Online Services-id- verificatie. Volg de instructies om u aan te melden met de organisatie-ID die toegang heeft tot de feed.

Zie ook

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×