Notities publiceren naar een weblog

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u een weblog (ofwel blog) bijhoudt, kunt u uw notities vanuit OneNote als nieuwe weblogitems naar uw website publiceren.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar als u werkt met een computer waarop zowel Office OneNote 2007 als Office Word 2007 is geïnstalleerd.

 1. Selecteer op de huidige pagina het deel van uw notities dat u als weblogitem wilt publiceren door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  • Als u slechts een deel van de notities wilt selecteren, sleept u de aanwijzer over de gewenste tekst en afbeeldingen.

  • Als u notities in specifieke notitiecontainers op de huidige pagina wilt selecteren, houdt u CTRL ingedrukt terwijl u op de gewenste notitiecontainers klikt.

  • Als u één pagina met notities wilt selecteren, klik op de betreffende paginatab.

  • Als u meerdere pagina's met notitities wilt selecteren, houdt u SHIFT of CTRL ingedrukt terwijl u op de gewenste paginatabs klikt.

  • Als u een pagina en de bijbehorende subpagina's wilt selecteren, klikt u op de betreffende paginatab en dubbelklikt u vervolgens op een van de pagina's in de paginagroep.

 2. Wijs Verzenden naar aan in het menu Bestand en klik op Weblog.

 3. U wordt mogelijk gevraagd een blogaccount te registreren als u dit nog niet hebt gedaan in Office Word 2007. Als het dialoogvenster Een blogaccount registreren wordt weergegeven, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als u uw blogprovider wilt opgeven, klikt u op Nu registeren en volgt u de instructies van de wizard.

  • Als u de configuratie wilt overslaan en de weblogpagina wilt maken, klikt op Later registreren.

 4. Klik op Publiceren in het Word-document dat is gemaakt, om de notities naar uw geregistreerde weblogsite te verzenden.

  Opmerking: Als u op Publiceren klikt zonder de wizard voor weblogconfiguratie te hebben voltooid, kunt u uw blogbericht niet publiceren. U kunt het blogbericht echter nog steeds als Word-document opslaan en het bestand later publiceren, nadat u uw account hebt geconfigureerd.

Zie Help bij bloggen in Wordvoor meer informatie over de functies van de blog.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×