Nieuwe voorzieningen in Microsoft Office Excel 2007

Belangrijk   Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Weet u niet upgraden naar versie? Excel 2010 heeft enkele belangrijke verbeteringen voor Excel 2007, inclusief verbeteringen van functies en draaitabellen en nieuwe functies voor het visualiseren van gegevens, zoals slicers en sparklines.
Probeer Office 365!

Aanduiding voor nieuwe functies in Excel 2007

In de nieuwe, resultaatgerichte gebruikersinterface van Microsoft Office Excel 2007 beschikt u over hulpprogramma's en functies waarmee u gegevens vrijwel moeiteloos kunt analyseren, delen en beheren.

In dit artikel

Resultaatgerichte gebruikersinterface

Meer rijen en kolommen en meer capaciteit

Office-thema's en Excel-stijlen

Gevarieerde voorwaardelijke opmaak

Eenvoudig formules schrijven

Nieuwe OLAP-formules en kubusfuncties

Verbeterde sorteer- en filterfuncties

Meer opties voor Excel-tabellen

Nieuw uiterlijk voor grafieken

Gedeeld gebruik van grafieken

Gebruiksvriendelijke draaitabellen

Snel verbinding maken met externe gegevensbronnen

Nieuwe bestandsindelingen

Perfecte afdrukken

Andere manieren om uw werk met anderen te delen

Snelle toegang tot meer sjablonen

Resultaatgerichte gebruikersinterface

U werkt gemakkelijk in Microsoft Office Excel dankzij de nieuwe gebruikersinterface. Opdrachten en functies waar u vaak naar moest zoeken in complexe menu's en op werkbalken, kunt u nu snel vinden op taakgebaseerde tabbladen met logisch geordende opdrachten en functies. Een groot aantal dialoogvensters is vervangen door vervolgkeuzelijsten waarin de beschikbare opties worden weergegeven en u aan de hand van voorbeelden en knopinfo de juiste optie kunt kiezen.

Wat u ook wilt doen, gegevens opmaken of analyseren, in de nieuwe interface krijgt u precies de hulpmiddelen gepresenteerd die u voor de uitvoering van die ene taak nodig hebt.

Begin van pagina

Meer rijen en kolommen en meer capaciteit

Office Excel 2007 biedt ondersteuning voor maar liefst één miljoen rijen en zestienduizend kolommen per werkblad, waardoor u enorme hoeveelheden gegevens in werkbladen kunt evalueren. Om precies te zijn omvat het Office Excel 2007-raster 1.048.576 rijen bij 16.384 kolommen, waardoor u 1.500% meer rijen en 6.300% meer kolommen tot uw beschikking hebt dan in Microsoft Office Excel 2003. Voor de nieuwsgierigen onder u: de kolommen eindigen nu niet bij IV maar bij XFD.

U kunt nu niet vierduizend maar een onbeperkt aantal typen opmaak gebruiken in dezelfde werkmap. Het aantal celverwijzingen per cel is verhoogd van achtduizend naar het maximum aantal dat het beschikbare geheugen toelaat.

Voor betere prestaties in Excel is de capaciteit voor het geheugenbeheer verhoogd van 1 GB geheugen in Microsoft Office Excel 2003 naar 2 GB in Office Excel 2007.

U merkt ook dat berekeningen in grote werkbladen met veel formules sneller worden uitgevoerd doordat in Office Excel 2007 multiple-processors en chipsets met multithreads worden ondersteund.

Office Excel 2007 biedt daarnaast ondersteuning voor wel 16 miljoen kleuren.

Begin van pagina

Office-thema's en Excel-stijlen

In Office Excel 2007 kunt u de gegevens in een werkblad snel opmaken door een thema toe te passen of door een specifieke stijl te gebruiken. Thema's kunnen worden gedeeld met andere Office 2007-versie-programma's, zoals Microsoft Office Word en Microsoft Office PowerPoint, maar stijlen zijn bedoeld om de opmaak aan te passen van onderdelen die specifiek zijn voor Excel, zoals tabellen, grafieken, draaitabellen, vormen en diagrammen.

Thema's toepassen     Een thema is een vooraf gedefinieerde verzameling kleuren, lettertypen, lijnen of opvuleffecten die kan worden toegepast op de hele werkmap of op bepaalde onderdelen, zoals grafieken of tabellen. Met thema's kunt u documenten maken die er prachtig uitzien. Misschien beschikt uw bedrijf al over een eigen bedrijfslogo dat u kunt gebruiken, maar u kunt ook een keuze maken uit de vooraf gedefinieerde thema's die beschikbaar zijn in Excel. U kunt bovendien gemakkelijk een eigen thema maken waarmee u al uw werkmappen en andere Office 2007-versie-documenten hetzelfde uiterlijk geeft. Als u een thema maakt, kunt u kleuren, lettertypen en opvuleffecten aanpassen. U kunt ervoor kiezen al deze opties te wijzigen of elke optie afzonderlijk.

Stijlen gebruiken     Een stijl is een vooraf gedefinieerde, thematische opmaak die u kunt toepassen om tabellen, grafieken, draaitabellen, vormen of diagrammen in Excel een ander uiterlijk te geven. Als de vooraf gedefinieerde standaardstijlen niet aan uw behoefte voldoen, kunt u een aangepaste stijl maken. Voor grafieken hebt u de keuze uit een groot aantal vooraf gedefinieerde stijlen maar voor grafieken kunt u geen eigen stijlen maken.

Evenals in Excel 2003 worden celstijlen (celopmaakprofielen) gebruikt om geselecteerde cellen op te maken, alleen kunt u nu snel een vooraf gedefinieerde celstijl toepassen. De meeste celstijlen zijn niet gebaseerd op het thema dat op de werkmap wordt toegepast en u kunt zonder veel moeite zelf een stijl maken.

Begin van pagina

Gevarieerde voorwaardelijke opmaak

In Office 2007-versie kunt u uw gegevens voor zowel analyse- als presentatiedoeleinden zichtbaar annoteren met behulp van voorwaardelijke opmaak. Als u meerdere regels voor voorwaardelijke opmaak invoert en beheert, kunt u uitzonderingen sneller vinden en vallen trends in de gegevens beter op. Op gegevens die aan deze regels voldoen, wordt gevarieerde visuele opmaak toegepast in de vorm van kleurovergangen, gegevensbalken en pictogramseries. Elk type voorwaardelijke opmaak kunt u snel toepassen: al na een paar muisklikken ziet u de relaties tussen de gegevens, die u voor analyses kunt gebruiken.

Begin van pagina

Eenvoudig formules schrijven

Dankzij de volgende verbeteringen is het schrijven van formules in Office Excel 2007 nu veel eenvoudiger.

Verstelbare formulebalk     Het formaat van de formulebalk wordt automatisch aangepast aan lange, complexe formules. Hiermee wordt voorkomen dat de formules andere gegevens in het werkblad bedekken. U kunt ook langere formules schrijven met meer geneste niveaus dan in oudere versies van Excel.

De functie Automatisch aanvullen     Met de functie Automatisch aanvullen kunt u in een handomdraai een formule met de correcte syntaxis schrijven. Alles gaat sneller met deze functie: van het vinden van de functies die u wilt gebruiken tot aan assistentie bij het invullen van de formuleargumenten, zodat u elke formule de eerste keer meteen al correct schrijft.

Gestructureerde verwijzingen     Naast celverwijzingen, zoals A1 en R1K1, kunt u in Office Excel 2007 gestructureerde verwijzingen gebruiken die verwijzen naar benoemde bereiken en tabellen in een formule.

Gemakkelijke toegang tot benoemde bereiken     Met Namen beheren van Office Excel 2007 kunt u meerdere benoemde bereiken op een centrale locatie ordenen, bijwerken en beheren, waardoor iedereen die met uw werkblad moet werken de formules en gegevens daarin beter kan interpreteren.

Begin van pagina

Nieuwe OLAP-formules en kubusfuncties

Als u in Office Excel 2007 werkt met een multidimensionale database (zoals SQL Server Analysis Services), kunt u OLAP-formules gebruiken om complexe OLAP-rapporten te maken die gegevensgebonden zijn en een vrije indeling hebben. Er worden nieuwe kubusfuncties gebruikt om OLAP-gegevens (verzamelingen en waarden) op te halen van Analysis Services en deze in een cel weer te geven. OLAP-formules kunt u genereren door draaitabelformules te converteren naar celformules of wanneer u tijdens het typen van formules gebruikmaakt van de functie Automatisch aanvullen voor argumenten van kubusfuncties.

Begin van pagina

Verbeterde sorteer- en filterfuncties

In Office Excel 2007 kunt u met verbeterde sorteer- en filterfuncties snel de gegevens in een werkblad ordenen om de gewenste uitkomst te krijgen. Nu kunt u gegevens bijvoorbeeld op kleur en op meer dan 3 (en tot en met 64) niveaus sorteren. U kunt gegevens ook filteren op kleur of datums, meer dan duizend items weergeven in de AutoFilter-vervolgkeuzelijst, meerdere items selecteren om op te filteren en gegevens in draaitabellen filteren.

Begin van pagina

Meer opties voor Excel-tabellen

In Office Excel 2007 kunt u met de nieuwe gebruikersinterface snel een Excel-tabel maken, opmaken en uitvouwen (dit wordt in Excel 2003 een Excel-lijst genoemd) om de gegevens op het werkblad zo te ordenen dat u er veel gemakkelijker mee kunt werken. De nieuwe of verbeterde functies zijn onder meer:

Tabelkoprijen     U kunt tabelkoprijen in- en uitschakelen. Als tabelkoprijen worden weergegeven, blijven deze boven de gegevens in de tabelkolommen staan en vervangen de werkbladkopteksten wanneer u navigeert in een lange tabel.

Berekende kolommen     Voor een berekende kolom wordt één formule gebruikt die voor elke rij wordt aangepast. Berekende kolommen worden automatisch uitgebreid met extra rijen waarop de formule van toepassing is. U hoeft de formule slechts eenmaal op te geven en hoeft de opdracht Doorvoeren of Kopiëren dus niet te gebruiken.

Automatisch AutoFilter     De functie AutoFilter is standaard ingeschakeld in een tabel zodat u tabelgegevens nog effectiever kunt sorteren en filteren.

Gestructureerde verwijzingen     Als u dit type verwijzingen gebruikt, kunt u in formules tabelkopnamen gebruiken in plaats van celverwijzingen zoals A1 of R1K1.

Totaalrijen     In totaalrijen kunt u nu aangepaste formules en tekstgegevens gebruiken.

Tabelstijlen     U kunt een tabelstijl toepassen als u snel professioneel ogende tabellen wilt maken. Als een alternatieve stijl voor rijen is ingeschakeld, wordt deze alternatieve stijl ook gehandhaafd bij bewerkingen zoals filteren, rijen verbergen of handmatig ordenen van rijen en kolommen.

Begin van pagina

Nieuw uiterlijk voor grafieken

In Office Excel 2007 kunt u nieuwe grafiekhulpmiddelen gebruiken om vrijwel moeiteloos professioneel ogende grafieken te maken waarmee u informatie effectief overbrengt. Afhankelijk van het thema dat op de werkmap wordt toegepast, wordt het nieuwe, actuele uiterlijk voor grafieken bewerkstelligt door gebruik van speciale effecten, zoals 3D, doorzichtigheid en zachte schaduwen.

Met de nieuwe gebruikersinterface kunt u alle beschikbare grafiektypen even uitproberen zodat u de juiste grafiek voor uw gegevens kunt kiezen. U hebt de beschikking over talrijke, vooraf gedefinieerde grafiekstijlen om zonder veel moeite een aantrekkelijke opmaak toe te passen en de gewenste details op te nemen in de grafiek.

Visuele kiezers voor grafiekelementen     Behalve de indeling en opmaak kunt u nu elk grafiekelement in de nieuwe gebruikersinterface snel apart aanpassen om de gegevens in de beste vorm te presenteren. U kunt met enkele muisklikken titels, legenda's, gegevenslabels, trendlijnen en andere grafiekelementen toevoegen of verwijderen.

Een eigentijds uiterlijk met OfficeArt     Omdat grafieken in Office Excel 2007 met OfficeArt worden getekend, kunt u bijna alles wat u met een OfficeArt-vorm kunt doen ook met een grafiek en de elementen van die grafiek doen. U kunt als effect bijvoorbeeld een zachte schaduw of een schuine rand aanbrengen om een element te laten opvallen. U kunt ook doorzichtigheid toepassen om elementen zichtbaar te maken die deels aan het zicht zijn onttrokken in een grafiekindeling. U kunt ook realistische 3-D-effecten toepassen.

Duidelijke lijnen en lettertypen     Lijnen in grafieken zien er minder rafelig uit. Met de gebruikte ClearType-lettertypen wordt tekst beter leesbaar.

Meer kleuren dan ooit     U kunt eenvoudig een keuze maken uit de vooraf gedefinieerde themakleuren en variëren met de intensiteit van die kleuren. Als u meer kleuren wilt kunnen instellen, kunt u bovendien uw eigen kleuren toevoegen door kleuren te kiezen uit zestien miljoen kleuren in het dialoogvenster Kleuren.

Grafieksjablonen     In de nieuwe gebruikersinterface kunt u grafieken die u bij voorkeur gebruikt nog gemakkelijker als grafieksjabloon opslaan.

Begin van pagina

Gedeeld gebruik van grafieken

Werken met Excel-grafieken in andere programma's     In Office 2007-versie kunnen grafieken worden gedeeld in Excel, Word en PowerPoint. In Word en PowerPoint worden nu niet de grafiekfuncties van Microsoft Graph gebruikt maar de krachtige grafiekfuncties van Excel. Omdat een Excel-werkblad dient als gegevensblad voor Word- en PowerPoint-grafieken, kan bij gedeeld grafiekgebruik de uitgebreide functionaliteit van Excel worden benut, zoals gebruik van formules, filter- en sorteerfuncties, en de mogelijkheid een grafiek te koppelen aan een externe gegevensbron, bijvoorbeeld Microsoft SQL Server Analysis Services (OLAP) om gegevens in de grafiek voortdurend actueel te houden. Het Excel-werkblad met de gegevens van de grafiek kunt u in het Word-document of de PowerPoint-presentatie opslaan. Eventueel u kunt het werkblad in een afzonderlijk bestand opslaan om een document niet te groot te laten worden.

Grafieken kopiëren naar andere programma's    U kunt grafieken gemakkelijk door kopiëren en plakken van het ene in het andere document of van het ene programma in het andere programma plaatsen. Een grafiek die u uit Excel naar Word of PowerPoint kopieert, wordt automatisch geschikt gemaakt voor het Word-document of de PowerPoint-presentatie. Als u wilt, kunt u echter ook de Excel-grafiekopmaak behouden. U kunt de Excel-werkbladgegevens insluiten in het Word-document of de PowerPoint-presentatie, maar u kunt de gegevens ook in het Excel-bronbestand laten.

Grafieken met animatie in PowerPoint     U kunt de gegevens in Excel-grafieken nu heel eenvoudig van animatie voorzien in PowerPoint. U kunt de hele grafiek of alleen de legenda en de aslabels van animatie voorzien. In een kolomdiagram kunt u zelfs afzonderlijke kolommen van animatie voorzien om een bepaald punt beter uit te lichten. Animatiefuncties zijn sneller te vinden en u kunt veel meer zelf regelen. U kunt bijvoorbeeld afzonderlijke animatiestappen wijzigen en meer animatie-effecten gebruiken.

Begin van pagina

Gebruiksvriendelijke draaitabellen

In Office Excel 2007 werkt u veel gemakkelijker met draaitabellen dan in oudere versies van Excel. Met de nieuwe gebruikersinterface voor draaitabellen kunt u met enkele muisklikken de gewenste informatie uit uw gegevens halen. U hoeft geen gegevens meer te slepen naar neerzetgebieden waarop u niet altijd zo gemakkelijk gegevens kunt plaatsen. U kunt nu volstaan met het selecteren van de gewenste velden in de nieuwe veldenlijst van de draaitabel.

En nadat u een draaitabel hebt gemaakt, kunt u nog vele andere nieuwe of verbeterde functies benutten om de draaitabelgegevens samen te vatten, te analyseren en op te maken.

De opdracht Ongedaan maken gebruiken in draaitabellen     De meeste bewerkingen die u uitvoert in draaitabellen kunt u nu ongedaan maken.

Plus- en min-indicatoren voor detailweergave     Deze indicatoren zijn bedoeld om aan te geven of u delen van de draaitabel kunt uitvouwen of samenvouwen als u meer of minder informatie wilt zien.

Sorteren en filteren     Als u wilt sorteren, hoeft u nu niets anders te doen dan een item te selecteren in de kolom die u wilt sorteren en gebruik te maken van sorteerknoppen. U kunt gegevens filteren met behulp van draaitabelfilters, zoals datumfilters, labelfilters, waardefilters of handmatige filters.

Voorwaardelijke opmaak     U kunt per cel of snijpunt van cellen voorwaardelijke opmaak toepassen op een Office Excel 2007-draaitabel.

Stijl en indeling voor draaitabellen     Zoals bij tabellen en grafieken in Excel kunt u snel een vooraf gedefinieerde of aangepaste stijl toepassen op een draaitabel. Ook het wijzigen van de draaitabelindeling is in de nieuwe gebruikersinterface veel eenvoudiger.

Draaigrafieken     Draaigrafieken maakt u net als draaitabellen ook met veel meer gemak in de nieuwe gebruikersinterface. De verbeterde filterfuncties zijn ook beschikbaar voor draaigrafieken. Als u een draaigrafiek maakt, kunt u eveneens gebruikmaken van specifieke hulpmiddelen en contextmenu's die voor draaigrafieken beschikbaar zijn om de gegevens in de grafiek te kunnen analyseren. U kunt daarnaast de indeling, stijl en opmaak van de grafiek of de elementen in de grafiek wijzigen zoals u dat voor een gewone grafiek kunt doen. In Office Excel 2007 blijft de grafiekopmaak die u hebt toegepast, behouden wanneer u de draaigrafiek wijzigt, wat een verbetering is ten opzichte van oudere versies van Excel.

Begin van pagina

Snel verbinding maken met externe gegevensbronnen

In Office Excel 2007 hoeft u niet langer de namen te kennen van de server of database met de gegevensbronnen van uw bedrijf. U kunt nu met Snel starten een keuze maken in een lijst met gegevensbronnen die de beheerder of projectleider u ter beschikking heeft gesteld. Via een optie voor verbindingsbeheer in Excel kunt u alle verbindingen in een werkmap bekijken en verbindingen sneller opnieuw gebruiken of door andere vervangen.

Begin van pagina

Nieuwe bestandsindelingen

Bestanden met XML-indeling     In 2007 Microsoft Office-systeem introduceert Microsoft nieuwe bestandsindelingen voor Word, Excel en PowerPoint, die de Office Open XML-indelingen worden genoemd. Met deze nieuwe bestandsindelingen verloopt de integratie met externe gegevensbronnen soepeler. Tevens maken deze indelingen kleinere bestanden en verbeterd gegevensherstel mogelijk. In Office Excel 2007 is de standaardindeling voor een Excel-werkmap de op XML-gebaseerde Office Excel 2007-bestandsindeling (.XLSX). Andere beschikbare XML-indelingen zijn de Office Excel 2007-bestandsindeling voor macro's (.XLSM), de Office Excel 2007-bestandsindeling voor een Excel-sjabloon (.XLTX) en de Office Excel 2007-bestandsindeling voor een Excel-sjabloon met macro's (.XLTM).

Office Excel 2007 binaire bestandsindeling     Naast de nieuwe XML-bestandsindelingen wordt in Office Excel 2007 ook een binaire versie geïntroduceerd van de gesegmenteerde, gecomprimeerde bestandsindeling voor grote of complexe werkmappen. Deze binaire (of BIFF12) Office Excel 2007-bestandsindeling (.XLS) kunt u gebruiken voor het optimaliseren van de prestaties en achterwaartse compatibiliteit.

Compatibiliteit met oudere versies van Excel     U kunt een Office Excel 2007-werkmap controleren op functies en opmaak die niet compatibel zijn met een oudere versie van Excel zodat u de nodige wijzigingen kunt aanbrengen voor een betere achterwaartse compatibiliteit. Voor oudere versies van Excel kunt u updates en conversieprogramma's installeren zodat u een Office Excel 2007-werkmap kunt openen, bewerken, opslaan en opnieuw openen in Office Excel 2007 zonder Office Excel 2007-specifieke functionaliteit of opties kwijt te raken.

Begin van pagina

Perfecte afdrukken

Weergave voor pagina-indeling     Naast de weergaven Normaal en Pagina-eindevoorbeeld biedt Office Excel 2007 een Weergave voor pagina-indeling. In deze weergave kunt u een werkblad maken en tegelijk in de gaten houden hoe het werkblad eruitziet op een afdruk. In deze weergave kunt u direct in het werkblad werken met kop- en voetteksten en marge-instellingen op de pagina. Verder kunt u objecten, zoals grafieken of vormen, precies op de gewenste positie plaatsen. In de nieuwe interface kunt u ook gemakkelijk alle pagina-instellingsopties op het tabblad Pagina-indeling openen om snel bepaalde opties toe te passen, zoals voor de afdrukstand. Omdat u meteen ziet wat er op elke pagina wordt afgedrukt, voorkomt u meerdere afdrukpogingen en afgekapte tekst op afdrukken.

Opslaan met PDF- of XPS-indeling   

Opslaan als een PDF- of XPS-bestand vanuit een 2007 Microsoft Office-systeem-programma kan alleen nadat u een invoegtoepassing hebt geïnstalleerd. Zie Ondersteuning inschakelen voor andere bestandsindelingen, zoals PDF en XPS voor meer informatie.

Begin van pagina

Andere manieren om uw werk met anderen te delen

Excel Services gebruiken voor het delen van uw werk     Als u toegang tot Excel Services hebt, kunt u deze gegevens in een werkblad Office Excel 2007 delen met andere mensen, zoals de leidinggevenden en belanghebbenden in uw organisatie. In Office Excel 2007, kunt u een werkmap opslaan in Excel Services en opgeven welke werkbladgegevens die u andere mensen wilt laten zien. In een browser, kunnen ze vervolgens Microsoft Office Excel Web Access gebruiken om te bekijken, analyseren, afdrukken en dit werkbladgegevens ophalen. Ze kunnen ook een statische momentopname van de gegevens maken met regelmatige tussenpozen of op aanvraag. Microsoft Office Excel Web Access kunt u gemakkelijk bewerkingen als schuiven, filteren, sorteren en met behulp van grafieken weergeven inzoomen in draaitabellen. U kunt het webonderdeel Excel Web Access ook verbinden met andere webonderdelen om gegevens op andere manieren weer te geven. En met de juiste machtigingen Excel Web Access-gebruikers kunnen een werkmap openen in Office Excel 2007 zodat ze de volledige mogelijkheden van Excel gebruiken kunnen om te analyseren en te werken met de gegevens op hun eigen computer als ze Excel geïnstalleerd hebt.

Uw werk te delen met behulp van deze methode zorgt ervoor dat andere mensen toegang hebben tot één versie van de gegevens op één locatie die u houdt met de meest actuele gegevens up-to-date. Als u andere mensen, zoals de teamleden, moet leveren met opmerkingen en bijgewerkte informatie, kunt u op dezelfde manier als in eerdere versies van Excel voor het verzamelen van de informatie die u nodig hebt voordat u deze in Excel Services opslaat voor een werkmap deelt.

Met behulp van de Server voor documentbeheer     Excel Services kan worden geïntegreerd met de Server voor documentbeheer maken een validatieproces om nieuwe Excel-rapporten en werkstroomacties voor werkmapberekeningen, zoals een celmelding of een werkstroomproces op basis van een complexe Excel-berekening. U kunt ook Server voor documentbeheer nachtelijke herberekening van complexe plannen.

Begin van pagina

Snelle toegang tot meer sjablonen

In Office Excel 2007 kunt u een nieuwe werkmap baseren op een van de vele verschillende sjablonen die bij Excel zijn geïnstalleerd. U kunt ook snelle toegang krijgen tot Microsoft Office Online waar u sjablonen kunt downloaden.

Begin van pagina

Opmerking   Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Is van toepassing op: Excel 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen