Nieuwe functies in micro soft Access 2010

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In micro soft Access 2010 kunt u webdatabases maken en deze publiceren op een share point-site. Share point-bezoekers kunnen uw database toepassing gebruiken in een webbrowser, met behulp van share point-machtigingen om te bepalen wie wat kan zien. En u kunt beginnen met een sjabloon, zodat u direct aan de slag kunt met samen werken.

De gebruikers interface van Access is ook gewijzigd. Als u niet bekend bent met Office Access 2007, zijn het lint en het navigatie deel venster waarschijnlijk voor u. Het lint vervangt de menu's en werk balken uit eerdere versies. In het navigatie deel venster wordt de functionaliteit van het database venster vervangen en uitgebreid. En nieuw in de back stage-weer gave krijgt u toegang tot alle opdrachten die van toepassing zijn op een hele data base, zoals comprimeren en herstellen, of opdrachten die afkomstig zijn uit het menu bestand.

In dit artikel worden de functies beschreven die in Office Access 2007 en Access 2010 zijn geïntroduceerd. Zie het artikel aan de slag met Access 2010als u een algemene inleiding voor Access nodig hebt.

In dit artikel

Overzicht

Nieuwe gebruikers interface

Krachtigere hulp middelen voor het maken van objecten

Nieuwe gegevens typen en besturings elementen

Verbeterde presentatie van gegevens

Verbeterde beveiliging

EEN betere manier om problemen op te lossen

Verbeterde spelling controle

Overzicht

Als u toegang hebt tot een share point-site waarop Access Services is geconfigureerd, kunt u een webdatabase maken met Access 2010. Personen met accounts op de share point-site kunnen uw data base gebruiken in een webbrowser, maar u moet Access 2010 gebruiken om ontwerp wijzigingen te maken. Hoewel sommige functies van de bureaublad database niet worden omgezet in het web, kunt u veel van dezelfde dingen doen met behulp van nieuwe functies, zoals berekende velden en gegevens macro's.

Een Data Base op het web delen

 • Een sjabloon gebruiken    Vijf sjablonen worden geleverd met Access 2010: contact personen, activa, projecten, gebeurtenissen en liefdadigheids bijdragen. U kunt ook een sjabloon wijzigen voor of na het publiceren.

 • Helemaal opnieuw beginnen    Wanneer u een lege nieuwe Data Base maakt, kiest u tussen een gewone data base en een webdatabase. Deze optie is van invloed op de ontwerp functies en-opdrachten die u ziet, zodat u er zeker van bent dat uw toepassing compatibel is met het web.

 • Een bestaande data base converteren naar een webdatabase    U kunt een bestaande toepassing publiceren op het web. Niet alle functies van de bureaublad database worden ondersteund op het web, dus u moet mogelijk sommige functies van uw toepassing aanpassen.

  U kunt de nieuwe web-compatibiliteits controle uitvoeren om eventuele compatibiliteits problemen op te sporen en op te lossen.

 • Intranet of Internet    U kunt publiceren naar uw eigen share Point-server of u kunt een gehoste share point-oplossing gebruiken.

  Opmerking:  Voor gebruik van een webdatabase is een gebruikersaccount nodig. Anonieme toegang wordt niet ondersteund.

Zie het artikel een Data Base maken om op het web te delenvoor meer informatie over webdatabases.

Nieuwe opbouw functie voor macro's

Access 2010 biedt een nieuwe opbouw functie voor macro's die IntelliSense en een schone, eenvoudige interface bevat.

Opbouwfunctie voor macro's

1. Selecteer een actie in de lijst...

2.... of dubbel klik op een actie in de actie catalogus om deze toe te voegen aan de macro.

3. het tabblad ontwerpen wordt weer gegeven wanneer u aan een macro werkt.

Wanneer u een actie toevoegt, worden er meer opties weer gegeven in de opbouw functie voor macro's. Wanneer u bijvoorbeeld een actie ' als ' toevoegt, ziet u het volgende:

Macro met If-actie

Bekijk de volgende video om te zien hoe de nieuwe opbouw functie voor macro's werkt.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Naast traditionele macro's gebruikt u de nieuwe opbouw functie voor macro's om gegevens macro's te maken, een nieuwe functie.

Gegevens macro's: gegevens wijzigen op basis van gebeurtenissen

Gegevens macro's helpen bij het ondersteunen van aggregaties in webdatabases en bieden ook een manier om triggers te implementeren in een Access 2010-data base.

Stel dat u een veld PercentComplete en een status veld hebt. U kunt een gegevens macro gebruiken om percentagevoltooid in te stellen op 100 wanneer u de status instelt op voltooiden 0 wanneer u de status instelt op niet gestart.

U kunt gegevens macro's in de volgende video bekijken.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Verbeterde opbouw functie voor expressies

De opbouw functie voor expressies is nu een IntelliSense-functie, zodat u de opties kunt zien terwijl u typt. Ook wordt in het venster opbouw functie voor expressies Help-informatie weer gegeven voor de geselecteerde expressie waarde. Als u bijvoorbeeld de functie spaties. wissen selecteert, wordt in de opbouw functie voor expressies de volgende tekst weer gegeven:

Trim (teken reeks) geeft als resultaat een variant van het type teken reeks die een kopie van een opgegeven teken reeks zonder voor loop-en volg spaties bevat.

Zie het artikel de opbouw functie voor expressies gebruikenvoor meer informatie.

Berekende velden

U kunt een veld maken waarin de resultaten van een berekening worden weer gegeven. De berekening moet verwijzen naar andere velden in dezelfde tabel. U gebruikt de opbouw functie voor expressies om de berekening te maken.

Nieuwe database sjablonen

Access 2010 bevat een suite met professioneel ontworpen database sjablonen voor het bijhouden van contact personen, taken, gebeurtenissen, leerlingen/studenten en activa, onder andere typen gegevens. U kunt ze meteen gebruiken of verf raaien en deze verfijnen om informatie precies de gewenste manier bij te houden.

Beschikbare sjablonen in de weergave Backstage

Elke sjabloon is een volledige tracking-toepassing die vooraf gedefinieerde tabellen, formulieren, rapporten, query's, macro's en relaties bevat. De sjablonen zijn zo ontworpen dat ze direct bruikbaar zijn, zodat u snel aan de slag kunt. Als het sjabloon ontwerp aan uw behoeften voldoet, bent u klaar om te gaan. Anders kunt u de sjabloon gebruiken om aan de slag te gaan bij het maken van de data base die aan uw specifieke behoeften voldoet.

Webdatabase Activa

Naast de sjablonen die deel uitmaken van Access 2010, kunt u verbinding maken met Office.com en meer sjablonen downloaden.

Toepassings onderdelen voor het toevoegen van functionaliteit aan een bestaande data base

U kunt eenvoudig functionaliteit toevoegen aan een bestaande data base met behulp van een toepassings onderdeel. In Access 2010 is een toepassings onderdeel een sjabloon die deel uitmaakt van een Data Base, bijvoorbeeld een vooraf opgemaakte tabel of een tabel met een bijbehorend formulier en rapport. U kunt bijvoorbeeld een toepassings onderdeel voor taken toevoegen aan uw data base en u krijgt een tabel taken, een taken formulier en de optie om de taken tabel te koppelen aan een andere tabel in de data base.

Toepassingsonderdelen op het tabblad Maken

Zie het artikel database ontwerp elementen opslaan en opnieuw gebruikenvoor meer informatie.

Verbeterde gegevens blad weergave

U kunt een tabel maken en deze gebruiken zonder dat de velden van tevoren worden gedefinieerd: Klik op de tab maken en begin met het invoeren van gegevens in het nieuwe gegevens blad dat wordt weer gegeven. in Access 2010 wordt automatisch het beste gegevens type voor elk veld bepaald, zodat u er geen tijd in hoeft te werken. In de kolom toevoegen om een nieuw veld toe te voegen, en als u het gegevens type of de weer gave van een nieuw of bestaand veld wilt wijzigen, kunt u de opdrachten op het lint op het tabblad velden gebruiken. U kunt ook gegevens uit micro soft Excel-tabellen in een nieuw gegevens blad plakken, met Access 2010 worden alle velden gemaakt en worden de gegevens typen automatisch herkend.

klik om titel toe te voegen in de gegevensbladweergave

Het deelvenster Lijst met velden

Met het deel venster lijst met velden, dat is geïntroduceerd in Access 2007, kunt u velden uit andere tabellen toevoegen. U kunt velden uit de tabel in uw record bron slepen, uit gerelateerde tabellen, of uit niet-gerelateerde tabellen in de data base. Als er een relatie tussen tabellen nodig is, wordt deze automatisch gemaakt of wordt u door het proces gevraagd.

Het deelvenster Lijst met velden

In de indelings weergave kunt u het ontwerp van formulieren en rapporten versnellen

Gebruik de indelings weergave om ontwerp wijzigingen aan te brengen terwijl u gegevens weergeeft in een formulier of rapport.

De indelings weergave bevat verschillende verbeteringen ten opzichte van Access 2007 en is vereist als u een formulier of rapport voor het Web ontwerpt.

Formulier in de indelingsweergave met live gegevens

Opmaak van besturings elementen gebruiken om alles overzichtelijk te houden

Indelingen die in Office Access 2007 worden geïntroduceerd, zijn groepen besturings elementen die u kunt verplaatsen en het formaat ervan wijzigen als eenheid. In Access 2010 zijn indelingen verbeterd voor een flexibele plaatsing van besturings elementen in formulieren en rapporten. U kunt cellen horizon taal of verticaal splitsen of samen voegen, zodat u velden, kolommen of rijen eenvoudig opnieuw moet rangschikken.

U moet de indelings weergave gebruiken bij het ontwerpen van webdatabases, maar de ontwerp weergave blijft beschikbaar voor de ontwerp functie van de bureau blad-data base.

Nieuwe gebruikers interface

De nieuwe gebruikers interface, die is geïntroduceerd in Office Access 2007 en verbeterd in Access 2010, is zodanig ontworpen dat u eenvoudig opdrachten en functies kunt vinden die voorheen in complexe menu's en werk balken stonden.

Het lint

Het lint is een verzameling tabbladen die groepen opdrachten bevatten, geordend op functie en functionaliteit. Het lint vervangt de lagen van menu's en werk balken die worden weer gegeven in eerdere versies van Access. In de volgende afbeelding ziet u het lint waarop het tabblad Start is geselecteerd.

Het lint in Access 2010

De belangrijkste functies van het lint zijn:

 • Opdracht tabbladen: tabbladen die opdrachten weer geven die vaak samen worden gebruikt, zodat u de opdrachten kunt vinden die u nodig hebt wanneer u ze nodig hebt.

 • Contextuele opdracht tabbladen: een opdracht tabblad dat wordt weer gegeven afhankelijk van de context (dat wil zeggen het object waarmee u werkt of de taak die u uitvoert). EEN contextuele opdracht tabblad bevat de opdrachten die waarschijnlijk van toepassing zijn op wat u aan het doen bent.

 • Galerieën: nieuwe besturings elementen waarin een voor beeld van een stijl of optie wordt weer gegeven, zodat u de resultaten kunt zien voordat u een keuze doorvoert.

Backstage-weergave

De Access 2010 back stage-weer gave bevat opdrachten die u kunt Toep assen op een volledige data base, zoals comprimeren en herstellen, of een nieuwe Data Base openen. Opdrachten zijn gerangschikt op tabs aan de linkerkant van het scherm en elk tabblad bevat een groep verwante opdrachten of koppelingen. Als u bijvoorbeeld op Nieuw klikt, ziet u een reeks knoppen waarmee u een volledig nieuwe Data Base kunt maken of door een bibliotheek van professioneel ontworpen database sjablonen te selecteren.

Het tabblad Nieuw in de weergave Backstage

Veel van de opdrachten die u in de weer gave back stage vindt, zijn beschikbaar in het menu bestand in eerdere versies van Access, naast de data bases die u onlangs hebt geopend en (als u verbinding hebt met Internet) voor Office.com-artikelen.

Als u de weer gave back stage wilt openen, klikt u op het tabblad bestand.

navigatiedeelvenster

Deze functie is geïntroduceerd in Access 2007.

In het navigatie deel venster vindt u eenvoudig toegang tot alle objecten in de data base die momenteel is geopend.

Navigatiedeelvenster Noordenwind 2007

Gebruik het navigatie deel venster om uw objecten te ordenen op object type, datum gemaakt, datum gewijzigd, gerelateerde tabel (gebaseerd op object afhankelijkheden) of in aangepaste groepen die u maakt. Hebt u meer ruimte nodig om aan het formulier ontwerp te werken? U kunt eenvoudig het navigatie deel venster samen vouwen, zodat het weinig ruimte inneemt, maar nog steeds beschikbaar blijft.

Het navigatie deel venster vervangt het database venster dat is gebruikt in versies van Access ouder dan Access 2007.

Objecten met tabbladen

Deze functie is geïntroduceerd in Access 2007.

Uw tabellen, query's, formulieren, rapporten en macro's worden standaard weer gegeven als objecten met tabbladen in het Access-venster.

U kunt deze instelling per data base wijzigen en objecten gebruiken in plaats van tabs.

Objecten met tabs in Access 2007 Als u op de object tabbladen klikt, kunt u eenvoudig tussen verschillende objecten scha kelen.

Helpvenster

Access 2010 biedt zowel Access als Help en toegang tot Naslag informatie voor ontwikkel aars in hetzelfde Help-venster. De twee systemen bevatten verschillende typen hulp-inhoud. In de Help-viewer kunt u kiezen welke inhoud u wilt weer geven. U kunt het bereik van uw zoek opdracht alleen wijzigen in de naslag informatie voor Access voor ontwikkel aars. Ongeacht de instellingen die u maakt in het Help-venster, is de inhoud van Access Help en toegang tot naslag voor ontwikkel aars altijd online beschikbaar op Office.com of op MSDN.

Krachtigere hulp middelen voor het maken van objecten

Access 2010 biedt een intuïtieve omgeving voor het maken van database objecten.

Tabblad maken

Gebruik het tabblad maken om snel nieuwe formulieren, rapporten, tabellen, query's en andere database objecten te maken. Als u een tabel of query in het navigatie deel venster selecteert, kunt u met de opdracht formulier of rapport in één klik een nieuw formulier of rapport maken op basis van dat object.

Het tabblad Maken op het lint in Access

De nieuwe formulieren en rapporten die met deze procedure worden gemaakt, gebruiken een bijgewerkt ontwerp om ze visueel aantrekkelijker en direct nuttig te maken. Automatisch gegenereerde formulieren en rapporten krijgen een professioneel uiterlijk en koppen die een logo en een titel bevatten. Daarnaast bevat een automatisch gegenereerd rapport ook de datum en tijd, evenals informatieve voet teksten en totalen.

Rapport weergave en indelings weergave

Met deze weer gaven, die zijn geïntroduceerd in Office Access 2007 en verbeterd in Access 2010, kunt u interactief met formulieren en rapporten werken. Als u de rapport weergave gebruikt, kunt u een nauw keurige weer gave van het rapport bekijken zonder dat u dit moet afdrukken of weer geven in het afdruk voorbeeld. Als u zich wilt concentreren op bepaalde records, gebruikt u de filter functie of gebruikt u een zoek bewerking om overeenkomende tekst te zoeken. U kunt de opdracht kopiëren gebruiken om tekst naar het klem bord te kopiëren of op de actieve hyper links in het rapport klikken om een koppeling in uw browser te volgen.

In de indelings weergave kunt u ontwerp wijzigingen aanbrengen terwijl u door uw gegevens bladert. U kunt de indelings weergave gebruiken om veel gang bare ontwerp wijzigingen aan te brengen terwijl u gegevens weergeeft in een formulier of rapport. Als u bijvoorbeeld een veld wilt toevoegen, sleept u een veld naam in het deel venster lijst met velden of wijzigt u de eigenschappen met behulp van het eigenschappen venster.

De indelings weergave biedt nu verbeterde ontwerp indelingen, zoals groepen besturings elementen die u als één kunt aanpassen, zodat u eenvoudig velden, kolommen, rijen of hele indelingen kunt herschikken. U kunt ook gemakkelijk een veld verwijderen of opmaak toevoegen in de indelings weergave. Rapport in de indelingsweergave

GeStroomlijnde creatie van groeperen en sorteren in rapporten

Deze functie is geïntroduceerd in Access 2007.

Access heeft een nieuwe manier om gegevens te groeperen en sorteren in rapporten en om totalen toe te voegen. De interface is eenvoudig te navigeren en te herkennen en wanneer deze wordt gebruikt in de nieuwe indelings weergave, ziet u het effect van uw wijzigingen direct.

Deelvenster Groeperen, Sorteren en Totaal berekenen

Stel dat u de totale verkoop per regio in een rapport wilt weer geven. Gebruik de indelings weergave en het deel venster groeperen, sorteren en totaal berekenen om een groeps niveau toe te voegen en een totaal aan te vragen, en Bekijk de wijzigingen in het rapport. Met de totaalrij kunt u een som, gemiddelde, aantal, maximum of minimum toevoegen aan de kopteksten of voet teksten van uw rapport. Eenvoudige totalen vereisen niet langer hand matig een berekend veld maken. Klik nu op.

Een Totaal in een rapport opnemen

Verbeterde indelingen voor besturings elementen om u te helpen bij het maken van fraaie formulieren en rapporten

Formulieren en rapporten bevatten vaak gegevens in tabel vorm, zoals een kolom die klant namen bevat of een rij die alle velden voor een klant bevat. U kunt deze besturings elementen groeperen in een indeling die u gemakkelijk kunt manipuleren als één eenheid, inclusief het label.

Opdrachten in de groep Indeling besturingselementen op het tabblad Rangschikken

Omdat u besturings elementen uit verschillende secties kunt selecteren, zoals het label in de kop-of voet tekst van een sectie, is er een aanzienlijke flexibiliteit. U kunt het volgende eenvoudig doen:

 • Een indeling verplaatsen of het formaat ervan wijzigen. U kunt bijvoorbeeld een kolom naar de linker-of rechter kant verplaatsen.

 • Een indeling opmaken. Stel bijvoorbeeld de kolom klant naam in op vet, zodat deze eruit komt te zien.

 • Voeg een kolom (veld) toe aan een indeling.

 • Een kolom (veld) verwijderen uit een indeling.

 • Cellen samenvoegen of splitsen

Een kolom verplaatsen in de indelingsweergave

Indelingen worden bij uw ontwerp opgeslagen, zodat ze beschikbaar blijven. In de volgende video ziet u hoe indelingen werken in formulieren en rapporten.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

GeSplitste formulieren voor het snel door bladeren van gegevens

Deze functie is geïntroduceerd in Access 2007.

Een gesplitst formulier gebruiken om een formulier te maken waarin een gegevens blad weergave en een formulier weergave worden gecombineerd. U kunt een eigenschap instellen om toegang te geven tot het gegevens blad aan de bovenkant, de onderkant, de linker-of rechter kant.

Gesplitst formulier

Opmerking: GeSplitste formulieren zijn niet beschikbaar in webdatabases.

Inge sloten macro's in formulieren en rapporten

Deze functie is geïntroduceerd in Access 2007.

Gebruik Inge sloten macro's om te voor komen dat u code schrijft. Een Inge sloten macro wordt opgeslagen in een eigenschap en maakt deel uit van het object waartoe het behoort. U kunt het ontwerp van een Inge sloten macro wijzigen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over andere besturings elementen die de macro kunnen gebruiken — elke Inge sloten macro is onafhankelijk. Inge sloten macro's worden vertrouwd omdat ze automatisch mogelijk onveilige bewerkingen kunnen uitvoeren.

Een ingesloten macro toewijzen aan de gebeurtenis OnDblClick

Nieuwe gegevens typen en besturings elementen

Met behulp van nieuw in Access 2010 kunt u het resultaat van een berekening opslaan in berekende velden.

Office Access 2007 heeft de volgende nieuwe en verbeterde gegevens typen en besturings elementen geïntroduceerd:

 • Velden met meerdere waarden

 • Gegevenstype Bijlagen

 • Velden met uitgebreide memo

 • Ingebouwd kalender besturings element voor datum/tijd-velden

Berekende velden

U kunt een veld maken waarin een waarde wordt weer gegeven die wordt berekend op basis van andere gegevens in dezelfde tabel. U kunt de opbouw functie voor expressies gebruiken om de berekening te maken, dus u profiteert van IntelliSense en eenvoudig toegang tot Help voor expressie waarden.

Gegevens uit andere tabellen kunnen niet worden gebruikt als de bron voor de berekende gegevens. Sommige expressies worden niet ondersteund door berekende velden.

Velden met meerdere waarden

Deze functie is geïntroduceerd in Access 2007.

In een veld met meerdere waarden kan meer dan één waarde per record worden opgeslagen. Stel dat u een taak moet toewijzen aan een van uw werk nemers of aannemers, maar u deze wilt toewijzen aan meer dan één persoon. In de meeste database beheersystemen en in versies van Access die ouder zijn dan Office Access 2007, hebt u een veel-op-veel-relatie gemaakt om dit goed te doen.

Opmerking: In Access wordt een verborgen tabel gemaakt om de benodigde veel-op-veel-relaties voor elk veld met meerdere waarden te behouden.

Velden met meerdere waarden zijn met name geschikt wanneer u werkt met een share point-lijst die een van de velden met verschillende waarden bevat die in Windows SharePoint Services worden gebruikt. Access 2010 is compatibel met deze gegevens typen.

Veld met meerdere waarden

Bijlage velden voor bestanden

Deze functie is geïntroduceerd in Access 2007.

Met het gegevens type bijlage kunt u eenvoudig alle soorten documenten en binaire bestanden in de data base opslaan, zonder dat er onnodige groei is in de omvang van de data base. Access comprimeert bijlagen automatisch wanneer dit mogelijk is, om ruimte gebruik te minimaliseren. Wilt u een Word-document toevoegen aan een record of een reeks digitale afbeeldingen opslaan in de data base? Met bijlagen kunt u deze taken veel eenvoudiger maken. U kunt zelfs meerdere bijlagen toevoegen aan één record.

Dialoogvenster Bijlagen

Opmerking: U kunt bijlage velden gebruiken in webdatabases, maar elke Webtabel kan Maxi maal één bijlage veld bevatten.

In Memo velden wordt nu tekst met opmaak en ondersteuning voor wijzigingen in RTF opgeslagen

Deze functie is geïntroduceerd in Access 2007.

Velden met tekst met opmaak in RTF-indeling betekent dat u niet langer beperkt bent van tekst zonder opmaak in uw records. U kunt tekst opmaken met opties (zoals vet, cursief, naast verschillende letter typen en kleuren en andere veelgebruikte opmaak opties) en de tekst opslaan in de data base. Tekst met opmaak wordt opgeslagen in een Memo veld in een HTML-indeling die compatibel is met het gegevens type tekst met opmaak in Windows SharePoint Services. U stelt de nieuwe eigenschap TextFormat in op onbewerkte tekst of tekst zonder opmaaken de gegevens worden vervolgens op de juiste manier opgemaakt in besturings elementen van een tekstvak en in de gegevens blad weergave.

Memo velden zijn handig voor het opslaan van grote hoeveel heden informatie. U kunt de eigenschap alleen toevoegen configureren om een geschiedenis van alle wijzigingen in een Memo veld te behouden. U kunt vervolgens een geschiedenis van deze wijzigingen bekijken. Deze functie biedt ook ondersteuning voor de functie bijhouden in Windows SharePoint Services, zodat u ook de geschiedenis van share point-lijst inhoud kunt weer geven in Access.

Agenda voor het verzamelen van datums

Deze functie is geïntroduceerd in Access 2007.

Velden en besturings elementen waarin het gegevens type datum/tijd wordt gebruikt, krijgen automatisch ondersteuning voor een ingebouwde interactieve agenda, die is geïntroduceerd in Access 2007. De knop Agenda wordt automatisch rechts van de datum weer gegeven. Wilt u weten wat de datum voor deze komende vrijdag is? Klik op de knop en de agenda wordt automatisch weer gegeven, zodat u de datum kunt vinden en kiezen. U kunt ervoor kiezen om de agenda voor een veld of een besturings element uit te scha kelen met behulp van een eigenschap.

Verbeterde presentatie van gegevens

Met de nieuwe functies voor gegevens presentatie kunt u database objecten sneller maken en vervolgens uw gegevens gemakkelijker analyseren.

Verbeterde functies voor sorteren en filteren

Deze functie is geïntroduceerd in Access 2007.

Stel dat u snel een overeenkomende waarde moet vinden of een kolom met gegevens kunt sorteren. Met de auto filter-functie die in Office Access 2007 is geïntroduceerd, worden al krachtige filter mogelijkheden uitgebreid, zodat u snel kunt concentreren op de gegevens die u nodig hebt. U kunt eenvoudig een keuze maken uit de unieke waarden in een kolom, wat handig is voor situaties waarin u de naam die u nodig hebt niet kunt intrekken, of u kunt de waarden sorteren met behulp van opties voor het snelmenu in de normale taal, zoals sorteren van oud naar nieuw of sorteren van klein naar groot.

AutoFilter

De meest gebruikte filter opties zijn eenvoudig zichtbaar in menu opdrachten of u kunt snelle filters gebruiken om gegevens te beperken op basis van de gegevens die u invoert. Opties voor snelle filters worden automatisch aangepast op basis van het gegevens type, zodat u verstandigere keuzes ziet voor tekst, datum en numerieke informatie.

Menu Datumfilters

Totalen en afwisselende achtergrond kleuren in gegevens bladen

Deze functie is geïntroduceerd in Access 2007.

De gegevens blad weergave bevat een totaalrij, waarin u een som, aantal, gemiddelde, maximum, minimum, standaard deviatie of variantie kunt weer geven. Nadat u de totaalrij hebt toegevoegd, wijst u de pijl in de cel van de kolom aan en selecteert u de gewenste berekening.

Rij Totaal in gegevensblad

Gegevens bladen, rapporten en continue formulieren ondersteunen een afwisselende achtergrond kleur voor rijen, die u onafhankelijk van de standaardachtergrondkleur kunt configureren. Elke tweede rij arceren is eenvoudig en u kunt een wille keurige kleur kiezen.

Gegevensblad met wisselende rijkleur

Voorwaardelijke opmaak

in Access 2010 worden nieuwe opties voor voorwaardelijke opmaak toegevoegd, zodat u een aantal van dezelfde opmaak stijlen kunt verkrijgen als in Excel. U kunt nu bijvoorbeeld gegevens balken toevoegen om een kolom met getallen beter leesbaar te maken, zoals wordt weer gegeven in de volgende afbeelding:

Voorwaardelijke opmaak in een Access-rapport

Opmerking: Voorwaardelijke opmaak is niet beschikbaar in webdatabases.

Verbeterde beveiliging

Verbeterde beveiligings functies en een sterke integratie met Windows SharePoint Services helpen u effectiever te beheren en toe te staan dat uw toepassingen voor het bijhouden van gegevens veiliger zijn dan voorheen. Door de gegevens van de traceer toepassing op te slaan in lijsten op Windows SharePoint Services, kunt u de revisie geschiedenis controleren, verwijderde informatie herstellen en gegevens toegangs machtigingen configureren.

in Office Access 2007 is een nieuw beveiligings model geïntroduceerd dat is getransporteerd en verbeterd in Access 2010. Uniforme vertrouwens beslissingen zijn geïntegreerd in het micro soft Office vertrouwens centrum. Vertrouwde locaties maken het gemakkelijker om alle data bases in veilige mappen te vertrouwen. U kunt een Office Access 2007-toepassing laden met code of macro's die zijn uitgeschakeld voor een veiligere, sandbox-ervaring (dat wil zeggen dat onveilige opdrachten niet kunnen worden uitgevoerd). Vertrouwde macro's worden uitgevoerd in de sandbox-modus.

Gegevens verzamelen met behulp van InfoPath-formulieren en Outlook

Deze functie is geïntroduceerd in Access 2007.

De functie gegevens verzamelen helpt u bij het verzamelen van feedback door gebruik te maken van Outlook en, optioneel, InfoPath. U kunt automatisch een InfoPath-formulier of HTML-formulier genereren en in de hoofd tekst van een e-mail bericht insluiten. U kunt het formulier vervolgens verzenden naar geadresseerden die zijn geselecteerd in uw Outlook-contact personen of naar de namen van geadresseerden die zijn opgeslagen in een veld in uw Access-Data Base.

E-mailbericht gebruiken om gegevens te verzamelen

U kunt kiezen of u nieuwe gegevens wilt verzamelen of bestaande gegevens wilt bijwerken. Geadresseerden vullen het formulier vervolgens in en retour neren ze. In Outlook worden binnenkomende formulieren herkend en worden de gegevens in uw Access-Data Base automatisch opgeslagen, en hoeft niet opnieuw te worden getypt.

Exporteren naar PDF en XPS

In Access 2010 kunt u gegevens exporteren naar een PDF-bestands indeling (Portable Document Format) of XPS (XML Paper Specification) voor het afdrukken, posten en distribueren van e-mail berichten, mits u eerst de invoeg toepassing publiceren als PDF of XPS installeert. een formulier, rapport of-programma exporteren met gegevens blad naar een PDF-of. XPS-bestand kunt u informatie vastleggen in een eenvoudig te distribueren formulier dat alle opmaak kenmerken bevat, maar anderen niet nodig hebben om toegang te installeren op hun computer om de uitvoer af te drukken of te controleren.

 • Portable Document Format    EEN PDF is een elektronische bestands indeling met een vaste indeling waarin de document opmaak behouden blijft en waarmee bestanden kunnen worden gedeeld. De PDF-indeling zorgt ervoor dat wanneer het bestand online wordt weer gegeven of wordt afgedrukt, de juiste opmaak behouden blijft en de gegevens in het bestand niet gemakkelijk kunnen worden gekopieerd of gewijzigd. De PDF-indeling is ook handig voor documenten die worden weer gegeven met behulp van commerciële afdruk methoden.

 • Specificatie XML-papier    Een XPS is een elektronische bestands indeling waarin de document opmaak behouden blijft en waarmee bestanden kunnen worden gedeeld. De XPS-indeling zorgt ervoor dat wanneer het bestand online wordt weer gegeven of wordt afgedrukt, de juiste opmaak behouden blijft en de gegevens in het bestand niet gemakkelijk kunnen worden gekopieerd of gewijzigd.

Werken met externe gegevens die eenvoudiger zijn geworden

U kunt nu verbinding maken met een webservice als externe gegevens bron. U hebt een bestand met de definitie van een webservice nodig dat is opgegeven door de beheerder van de webservice. Nadat u het definitie bestand hebt geïnstalleerd, kunt u een koppeling naar de gegevens van de webservice maken als een gekoppelde tabel.

Nieuwe functies in Office Access 2007 maken het gemakkelijker om gegevens te importeren en te exporteren. U kunt een import-of export bewerking opslaan en vervolgens de opgeslagen bewerking opnieuw gebruiken wanneer u dezelfde taak de volgende keer wilt uitvoeren. In de wizard werk blad importeren kunt u het gegevens type overschrijven dat door Access is gekozen en kunt u bestanden importeren, exporteren en koppelen met de Office Excel 2007 ten minste de bestands indelingen.

EEN betere manier om problemen op te lossen

Deze functie is geïntroduceerd in Access 2007.

Micro soft Office Diagnostische gegevens bestaat uit een reeks diagnostische tests waarmee u kunt ontdekken waarom uw computer vastloopt. Met de diagnostische tests kunt u een aantal problemen rechtstreeks oplossen en kunt u zien hoe u andere problemen kunt oplossen. Micro soft Office Diagnostische gegevens vervangt de volgende micro soft Office 2003-functies: analyse en herstel en micro soft Office-toepassings herstel.

Verbeterde spelling controle

Deze functie is geïntroduceerd in Access 2007.

Hier volgen enkele nieuwe functies van de spelling controle.

 • Het spellingcontrole programma gedraagt zich consistent in de Office-Program ma's. Voor beelden van deze wijziging zijn:

  • Verschillende opties voor spelling controle zijn nu algemeen. Als u een van deze opties wijzigt in een Office-programma, wordt die optie ook gewijzigd voor alle andere Office-Program ma's.

  • Naast het delen van dezelfde aangepaste woorden lijsten, kunnen alle Program ma's ze beheren met behulp van hetzelfde dialoog venster. Zie het artikel aangepaste woorden lijsten gebruiken om woorden toe te voegen aan de spelling controlevoor meer informatie.

 • Het spellingcontrole programma bevat de nieuwe Franse woorden lijst. In micro soft Office 2003 was dit een invoeg toepassing die afzonderlijk moest worden geïnstalleerd.

 • Er wordt automatisch een uitsluitings woordenlijst gemaakt voor een taal wanneer die taal voor het eerst wordt gebruikt. U kunt uitsluitings woordenlijsten gebruiken om te zorgen dat de spelling controle woorden markeert die u wilt vermijden. UitSluitings woordenlijsten zijn handig voor het voor komen van woorden die aanstootgevend zijn of die niet overeenkomen met uw stijl hulplijn. Zie het artikel uitsluitings woordenlijsten gebruiken om een voorkeurs spelling voor een woord op te gevenvoor meer informatie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×