Nieuwe functies in PowerPoint 2007

Belangrijk   Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Opmerking   This topic is a summary of the new features in Microsoft Office PowerPoint 2007. For information about legacy features, see the PowerPoint 2007 Help-and-How-To page on Office Online.

Nieuwe functies in PowerPoint 2007

To help you produce professional-looking presentations, PowerPoint 2007 provides a comprehensive set of features that you can use to create and format your information. You can create and add designer-quality SmartArt graphics with only a few clicks of your mouse.

Wat wilt u doen?

Dynamische presentaties maken en geven

A new and intuitive user interface

Thema's en Snelle stijlen

Aangepaste dia-indelingen

SmartArt-afbeeldingen van ontwerpkwaliteit

Nieuwe en verbeterde effecten

Nieuwe opties voor tekst

Verbeterde tabellen en diagrammen

Taalprogramma's

Weergave voor presentator

Informatie op effectieve wijze met anderen delen

Diatheken

XML-bestandsindelingen van PowerPoint

Opslaan als PDF of XPS

Informatie beveiligen en beheren

Presentaties beveiligen

Wijzigingen in de definitieve versie van een document voorkomen

Verborgen metagegevens en persoonlijke gegevens in documenten zoeken en verwijderen

Een digitale handtekening toevoegen aan uw presentatie

Information Rights Management

Documenteigenschappen beheren in het documentinformatiepaneel

Office Diagnostische gegevens

Herstel van het programma

Dynamische presentaties maken en geven

A new and intuitive user interface

Office PowerPoint 2007 has a new, intuitive user interface called the Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface, which helps you create better presentations much more quickly than you could in earlier versions of PowerPoint. Office PowerPoint 2007 offers new and improved effects, themes, layouts, and enhanced formatting options that you can use to create great-looking, dynamic presentations in a fraction of the time that you used to spend. You can:

 • Functies en opdrachten vinden op intuïtief gecategoriseerde tabbladen en bijbehorende groepen.

 • Tijd besparen en betere presentaties maken door snel bereikbare opmaakopties te selecteren uit galerieën met vooraf gedefinieerde snelle stijlen, indelingen, tabelopmaak, effecten en nog veel meer.

 • Gebruikmaken van de functie voor livevoorbeelden waarmee u de gekozen opmaak kunt bekijken voordat u deze toepast.

In onderstaande illustratie ziet u een voorbeeld van het lint, een onderdeel van de Office Fluent-gebruikersinterface .

Ribbon

1. Het ontwerp van tabbladen is taakgericht.

2. In de groepen op een tabblad zijn taken onderverdeeld in subtaken.

3. Opdrachtknoppen in een groep voeren een opdracht uit of geven een menu met opdrachten weer.

Zie het artikel Naslaginformatie: locaties van PowerPoint 2003-opdrachten in PowerPoint 2007 aan de hand waarvan u snel Microsoft Office PowerPoint 2003-opdrachten kunt vinden in de nieuwe PowerPoint 2007-interface.

Thema's en Snelle stijlen

Office PowerPoint 2007 comes with new themes, layouts, and snelle stijlen that offer you a wide range of options when you are formatting your presentations. In the past, formatting a presentation took more time because you had to choose the color and style options individually for your tables, charts, and graphics and make sure that they matched one another. Themes simplify the process of creating professional presentations. Just select the theme that you want, and PowerPoint 2007 does the rest. With one click, the background, text, graphics, charts, and tables all change to reflect the theme that you select, ensuring that all elements in your presentation complement one another. And best of all, you can apply the same theme to a Microsoft Office Word 2007 document or Microsoft Office Excel 2007 worksheet that you apply to your presentation.

Nadat u een thema op uw presentatie hebt toegepast, worden de galerieën met Snelle stijlen aangepast aan dat specifieke thema. Dit heeft als gevolg dat alle nieuwe SmartArt-afbeeldingen, tabellen, diagrammen, WordArt of tekst die u in de presentatie invoegt automatisch passen bij het huidige thema. Gebruik van dezelfde themakleuren kan al het materiaal een consistent en professioneel aanzien geven.

Aangepaste dia-indelingen

Met Office PowerPoint 2007 bent u niet meer gebonden aan de meegeleverde standaardindelingen. U kunt nu aangepaste indelingen maken waarin u zo veel tijdelijke aanduidingen kunt opnemen als u wilt. U kunt verschillende elementen opnemen, zoals diagrammen, tabellen, films, afbeeldingen, SmartArt-afbeeldingen en illustraties. U kunt zelfs verschillende diamodel maken met een aangepaste indeling voor diverse onderwerpen. Verder hebt u nu ook de mogelijkheid de door u gemaakte en aangepaste indelingen op te slaan voor toekomstig gebruik.

Zie het artikel Overzicht van de verschillende indelingen voor meer informatie over standaardindelingen en aangepaste indelingen voor dia's.

SmartArt-afbeeldingen van ontwerpkwaliteit

In het verleden moest u voor diagrammen en grafieken van professionele ontwerpkwaliteit mogelijk een grafisch ontwerper inschakelen. U kreeg de diagrammen dan echter aangeleverd in de vorm van afbeeldingen die niet meer konden worden gewijzigd. Maar nu kunt u met SmartArt-afbeeldingen eenvoudig en zonder de hulp van een grafisch ontwerper bewerkbare illustraties maken van de informatie in uw Office PowerPoint 2007-presentatie. U kunt SmartArt-afbeeldingen, vormen, WordArt en diagrammen voorzien van opvallende visuele effecten, zoals 3D-effecten, schaduw, weerspiegeling, gloed, enzovoort.

Zie het artikel Een SmartArt-afbeelding maken voor meer informatie over de SmartArt-afbeeldingen.

Nieuwe en verbeterde effecten

U kunt aan uw Office PowerPoint 2007-presentaties effecten toevoegen zoals schaduw, weerspiegeling, gloed, vloeiende randen, vervorming, schuine rand, evenals 3D-draaiing voor vormen, SmartArt-afbeeldingen, tabellen, tekst en WordArt. U hoeft niet meer de hulp in te roepen van een grafisch ontwerper om deze effecten voor u te creëren. U kunt nu zelf direct in PowerPoint professionele, gemakkelijk te wijzigen effecten toepassen.

Zie de volgende artikelen voor meer informatie over het toevoegen van effecten:

Nieuwe opties voor tekst

U kunt met een breed scala aan tekstopmaakfuncties professioneel ogende presentaties maken. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor tekstomloop in een vorm, tekst in kolommen of verticaal over de dia weergeven en linialen op alineaniveau. U kunt nu ook niet-aaneengesloten tekst selecteren.

Er zijn nieuwe tekenstijlen toegevoegd zodat u nog meer keus hebt. Naast de standaardstijlen uit de eerdere versies van PowerPoint hebt u nu in Office PowerPoint 2007 de keuze uit alles in hoofdletters of kleine kapitalen, enkel of dubbel doorgehaalde tekst en dubbele of gekleurde onderstreping. U kunt opvullingen, lijnen, schaduwen, gloed, afspatiëring en 3D-effecten toevoegen aan uw tekst.

By using themes, you can change how your presentation looks with a click of the mouse. You can modify themalettertypen, themakleuren, and thema-effecten by choosing a different option.

For more information about these text enhancements, see the article Add or delete a fill, outline, or effect for text or WordArt. For more information about themes, see the article Apply a theme to your presentation.

Verbeterde tabellen en diagrammen

In Office PowerPoint 2007, tables and charts have been redesigned to be much easier to edit and work with. The Ribbon offers many easy-to-find options for editing your tables and charts. The snelle stijlen galleries present all of the effects and formatting options that you need to create professional-looking tables and charts. You can cut and paste data, charts, and tables from Microsoft Office Excel 2007 more smoothly than before. With themes, your presentations can now have the same look as your worksheets.

Zie voor informatie over het maken van professioneel ogende tabellen en diagrammen in Office PowerPoint 2007 de artikelen Een tabel aan een dia toevoegen en Diagrammen en grafieken gebruiken in uw presentatie.

For information about applying a theme, see the article Apply a theme to your presentation.

Taalprogramma's

De spellingcontrole heeft de volgende nieuwe functies:

 • Het spellingcontroleprogramma werkt nu consistenter in alle 2007 Microsoft Office-systeem-programma's. Voorbeelden hiervan zijn:

 • The 2007 Microsoft Office-systeem spelling checker includes the post-reform French dictionary. In Microsoft Office 2003, this was an add-in that had to be separately installed. For more information, see the article Choose how spelling and grammar checking work.

 • Er wordt automatisch een uitsluitingwoordenlijst gemaakt voor een taal wanneer die taal de eerste keer wordt gebruikt. Met uitsluitingwoordenlijsten kunt u het spellingcontroleprogramma woorden laten markeren die u liever niet gebruikt. Dit is bijvoorbeeld handig als u ongepaste woorden of woorden die in strijd zijn met uw stijlregels wilt vermijden. Zie het artikel Uitsluitingswoordenlijsten gebruiken om een voorkeursspelling voor een woord op te geven voor meer informatie.

 • The spelling checker can find and flag some contextual spelling errors. Have you ever typed a mistake similar to the following? I will see you their. In Office PowerPoint 2007, you can enable the Use contextual spelling option to get help with finding and fixing this type of mistake. This option is available when you check the spelling of documents in English, German, or Spanish. For more information, see the article Choose how spelling and grammar checking work.

Weergave voor presentator

Als u twee monitoren gebruikt, kunt u een presentatie in Office PowerPoint 2007 op uw eigen monitor weergeven (bijvoorbeeld op een podium) en voor het publiek op een andere monitor. Deze weergave biedt de volgende hulpmiddelen waarmee u de informatie op eenvoudige wijze kunt presenteren:

 • U kunt miniaturen gebruiken om dia's in een andere volgorde te selecteren waardoor u de presentatie aan het huidige publiek kunt aanpassen.

 • Aan het tekstvoorbeeld ziet u wat u met de volgende muisklik op het scherm gaat weergeven, bijvoorbeeld een nieuwe dia of het volgende item in een lijst met opsommingstekens.

 • De sprekernotities worden in een groot en duidelijk lettertype weergegeven zodat u deze notities als een script voor de presentatie kunt gebruiken.

 • U kunt het scherm tijdens een presentatie tijdelijk op zwart zetten en vervolgens verder gaan waar u was gebleven. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat een dia tijdens een pauze of tijdens het beantwoorden van vragen zichtbaar blijft.

Zie het artikel Een diavoorstelling op twee monitoren weergeven met de weergave voor presentator voor meer informatie over de weergave voor presentator.

Begin van pagina

Informatie op effectieve wijze met anderen delen

In eerdere versies van PowerPoint was het door de grootte van de bestanden vaak moeilijk om inhoud te delen of presentaties per e-mail te verzenden en konden presentaties vaak niet op betrouwbare wijze met elkaar worden gedeeld door gebruikers die met verschillende besturingssystemen werkten.

Als u nu presentaties moet delen, goedkeurings- en beoordelingswerkstromen maken of online moet samenwerken met anderen die niet Office PowerPoint 2007 gebruiken, zijn er vele nieuwe manieren om informatie te delen en met anderen samen te werken.

Diatheken

In Office PowerPoint 2007 kunt u dia's delen en opnieuw gebruiken door elk diabestand in een centrale diatheek op een server met Microsoft Office SharePoint Server 2007. U kunt dia's vanuit PowerPoint 2007 naar een diatheek publiceren en vanuit die diatheek dia's aan PowerPoint-presentaties toevoegen. Inhoud die in PowerPoint-diatheken is opgeslagen, kunt u eenvoudig een andere bestemming geven zodat u die inhoud niet telkens opnieuw hoeft te maken.

Wanneer u diatheken gebruikt, kunt u de inhoud steeds actueel houden door een koppeling te maken tussen de dia's in uw presentatie en die op de server. Als de versie op de server wordt gewijzigd, wordt u automatisch verzocht om uw dia's bij te werken.

Zie het artikel PowerPoint 2007-dia's delen en opnieuw gebruiken voor meer informatie over het gebruik van diatheken in PowerPoint.

XML-bestandsindelingen van PowerPoint

Deze XML-bestandsindeling is een gecomprimeerde bestandsindeling zodat de resulterende bestanden aanzienlijk kleiner zijn en er minder opslagruimte en bandbreedte nodig is. Dankzij de gesegmenteerde gegevensopslag in bestanden met de Open XML-indeling kunnen beschadigde documenten beter worden hersteld. Als een deel van het document is beschadigd, kan het onbeschadigde deel namelijk nog steeds worden geopend.

For more information about the new Open XML formats, see the article Introduction to new file name extensions and Open XML Formats.

Opslaan als PDF of XPS

In Office PowerPoint 2007 kunt u een bestand exporteren naar de volgende indelingen:

 • PDF (Portable Document Format)     PDF is een bestandsindeling waarin documentopmaak behouden blijft en bestanden met anderen kunnen worden gedeeld. Met de PDF-indeling kunt u er zeker van zijn dat het bestand, wanneer het online wordt bekeken of wordt afgedrukt, exact dezelfde opmaak heeft als die u hebt aangebracht en dat gegevens in het bestand niet eenvoudig kunnen worden gewijzigd. De PDF-bestandsindeling is ook handig om te gebruiken bij documenten die met methoden voor commercieel afdrukken worden verveelvoudigd.

 • XPS (XML Paper Specification)     XPS is een indeling voor elektronische bestanden, waardoor documentopmaak behouden blijft en bestanden met anderen kunnen worden gedeeld. Met de PDF-indeling kunt u er zeker van zijn dat het bestand, wanneer het online wordt bekeken of wordt afgedrukt, exact dezelfde opmaak heeft als die u hebt aangebracht en dat gegevens in het bestand niet eenvoudig kunnen worden gewijzigd.

Zie een van de volgende artikelen voor meer informatie:

Begin van pagina

Informatie beveiligen en beheren

Wanneer u een presentatie met anderen deelt, wilt u er zeker van zijn dat deze ontoegankelijk is voor mensen die de presentatie niet mogen bekijken. U wilt er vast ook voor zorgen dat de presentatie geen ongewenste inhoud, privégegevens of bewerkingsmarkeringen bevat waardoor woorden verschijnen die niet door de woordenlijst van de geadresseerde worden herkend. Bovendien wilt u mogelijk de toegang tot de presentatie beperken zodat eventueel gevoelige informatie niet openbaar wordt gemaakt.

Office PowerPoint 2007 biedt u vele mogelijkheden om uw informatie te beveiligen en beheren.

Presentaties beveiligen

Office PowerPoint 2007 heeft een aantal beveiligingsfuncties die u een grotere zekerheid bieden dat de presentatie veilig wordt behandeld wanneer u deze uit handen geeft: u kunt de naam van de auteur verbergen, alle opmerkingen verwijderen en bepalen wie de presentatie mogen wijzigen.

Wijzigingen in de definitieve versie van een document voorkomen

Voordat u de definitieve versie van uw presentatie met anderen deelt, kunt u de optie Markeren als Definitief gebruiken om ervoor te zorgen dat de presentatie alleen kan worden gelezen en dat anderen weten dat dit de definitieve versie is die u met hen deelt. Als een presentatie als Definitief is gemarkeerd, kan er niet in worden getypt en zijn bewerkingsopdrachten en revisiemarkeringen uitgeschakeld. Op deze manier kunnen degenen die het document bekijken het niet per ongeluk wijzigen. De optie Markeren als Definitief is geen beveiligingsfunctie. Een document dat als Definitief is gemarkeerd, kan door iedereen worden bewerkt die de optie Markeren als Definitief uitschakelt.

Verborgen metagegevens en persoonlijke gegevens in documenten zoeken en verwijderen

Voordat u de presentatie met anderen deelt, kunt u de functie Documentcontrole gebruiken om de presentatie te controleren op verborgen metagegevens, persoonlijke gegevens en inhoud die mogelijk in de presentatie zijn opgeslagen. Met Documentcontrole kunt u gegevens zoeken en verwijderen, zoals opmerkingen, aantekeningen in inkt, documenteigenschappen, gegevens van een documentbeheerserver, onzichtbare objecten, inhoud buiten dia's, presentatienotities en aangepaste XML-gegevens. Als u Documentcontrole gebruikt, hebt u meer zekerheid dat de presentaties die u met anderen deelt geen verborgen persoonlijke gegevens of verborgen inhoud bevatten waarvan uw organisatie niet wil dat deze worden verspreid. Daarnaast kan Documentcontrole door uw organisatie zo worden aangepast dat extra wordt gecontroleerd op meer typen verborgen inhoud.

Zie het artikel Verborgen en persoonlijke gegevens verwijderen uit Office-documenten.

Een digitale handtekening toevoegen aan uw presentatie

U kunt meer zekerheid verschaffen over de echtheid, integriteit en oorsprong van uw presentatie door er een onzichtbare digitale handtekening aan toe te voegen. Digitale handtekeningen bieden een vorm van bewijs voor wat er precies is ondertekend en maken het mogelijk om een handtekening later te verifiëren.

Information Rights Management

Het is mogelijk dat u nauwkeurig moet bepalen wie toegang kunnen krijgen tot bedrijfsgegevens, vooral als u presentaties maakt die zeer vertrouwelijke gegevens bevatten. Als u Office 2007-versie in combinatie met Microsoft Windows Rights Management Services voor Windows Server 2003 gebruikt, kunt u machtigingen toewijzen waarmee u voorkomt dat anderen uw presentatie kopiëren, afdrukken of bewerken.

Zie het artikel Machtigingen voor vertrouwelijke informatie in Office-bestanden beperken voor meer informatie over Information Rights Management.

Documenteigenschappen beheren in het documentinformatiepaneel

Met het documentinformatiepaneel kunt u gemakkelijk documenteigenschappen bekijken en bewerken terwijl u bezig bent aan uw Office PowerPoint 2007-presentaties. Het documentinformatiepaneel wordt boven aan het document in Office PowerPoint 2007 weergegeven. U kunt het paneel gebruiken om zowel standaardeigenschappen van Microsoft Office-documenten te bekijken en bewerken als eigenschappen die zijn opgeslagen op een documentbeheerserver. Als u met het paneel eigenschappen van een serverdocument bewerkt, worden de bijgewerkte eigenschappen direct op de server opgeslagen.

Office Diagnostische gegevens

Microsoft Office Diagnostics is een reeks diagnostische tests die u kunnen helpen om erachter te komen waarom de computer vastloopt. Met de diagnostische tests kunnen sommige problemen meteen worden opgelost. Daarnaast krijgt u aanwijzingen waarmee u sommige andere problemen kunt oplossen. Microsoft Office Diagnostics vervangt de volgende Microsoft Office 2003-functies: Analyse en herstel en Microsoft Office-toepassingsherstel.

Zie het artikel Office-programma's die vastlopen, diagnosticeren en herstellen met behulp van Office Diagnostische gegevens voor meer informatie.

Programmaherstel

Office PowerPoint 2007 heeft verbeterde mogelijkheden om te helpen voorkomen dat u werk kwijtraakt als het programma abnormaal wordt afgesloten. Er wordt door Office PowerPoint 2007 geprobeerd het programma na het opnieuw starten zo veel mogelijk in de eerdere toestand te herstellen.

U werkt bijvoorbeeld aan een aantal bestanden tegelijk en elk bestand is geopend in een ander venster, terwijl per venster bepaalde gegevens zichtbaar zijn. Nu loopt Office PowerPoint 2007 vast. Wanneer u Office PowerPoint 2007 opnieuw start, worden de bestanden geopend en de vensters hersteld zoals ze waren voordat Office PowerPoint 2007 vastliep.

Zie het artikel Voorkomen dat er werk verloren gaat als een Office-programma op een niet-normale manier wordt afgesloten.

Begin van pagina

Opmerking   Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Is van toepassing op: PowerPoint 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen