Nieuwe functies in PowerPoint 2007

Nieuwe functies in PowerPoint 2007

Microsoft Office PowerPoint 2007 bevat een uitgebreide set functies waarmee u de informatie in de presentatie zo kunt invoeren en opmaken dat deze een professioneel aanzien krijgt. Met slechts enkele muisklikken kunt u SmartArt-afbeeldingen van ontwerpkwaliteit maken en toevoegen.

Wat wilt u doen?

Dynamische presentaties maken en geven

Informatie op effectieve wijze met anderen delen

Informatie beveiligen en beheren

Dynamische presentaties maken en geven

Een nieuw, intuïtief uiterlijk

Office PowerPoint 2007 beschikt over een nieuwe, intuïtieve gebruikersinterface, de zogenaamde Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface, waarmee u sneller betere presentaties kunt maken dan in eerdere versie van PowerPoint mogelijk was. Office PowerPoint 2007 biedt nieuwe en verbeterde effecten, thema en opmaakopties waarmee u fantastisch uitziende, dynamische presentaties kunt maken in een fractie van de tijd die u vroeger nodig had. U kunt:

 • Functies en opdrachten vinden op intuïtief gecategoriseerde tabbladen en bijbehorende groepen.

 • Tijd besparen en betere presentaties maken door snel bereikbare opmaakopties te selecteren uit galerieën met vooraf gedefinieerde snelle stijlen, indelingen, tabelopmaak, effecten en nog veel meer.

 • Gebruikmaken van de functie voor livevoorbeelden waarmee u de gekozen opmaak kunt bekijken voordat u deze toepast.

In onderstaande illustratie ziet u een voorbeeld van het lint, een onderdeel van de Office Fluent-gebruikersinterface .

Lint

1. Tabbladen zijn taakgeoriënteerd.

2. Met groepen wordt een taak binnen een tabblad onderverdeeld in subtaken.

3. Met opdrachtknoppen in de groepen kunt u een opdracht uitvoeren of een menu met opdrachten weergeven.

Zie het artikel Naslaginformatie: locaties van PowerPoint 2003-opdrachten in PowerPoint 2007 aan de hand waarvan u snel Microsoft Office PowerPoint 2003-opdrachten kunt vinden in de nieuwe PowerPoint 2007-interface.

Thema's en Snelle stijlen

Office PowerPoint 2007 biedt nieuwe thema, indeling en snelle stijlen waardoor u een scala aan opmaakopties voor uw presentaties hebt. Voorheen was de opmaak van een presentatie soms nogal tijdrovend omdat alle kleur- en stijlopties voor tabellen, diagrammen en afbeeldingen afzonderlijk moesten worden gekozen en vervolgens op elkaar moesten worden afgestemd. Met de thema's wordt het een stuk eenvoudiger om professioneel ogende presentaties te maken. U hoeft alleen maar het gewenste thema te selecteren en PowerPoint 2007 doet de rest. Met één klik krijgen achtergrond, tekst, afbeeldingen, diagrammen en tabellen alle dezelfde thematische opmaak. Zo weet u zeker dat alle elementen van de presentatie goed op elkaar zijn afgestemd. En het mooiste is nog dat u hetzelfde thema kunt toepassen op een Microsoft Office Word 2007-document of Microsoft Office Excel 2007-werkblad dat u in uw presentatie gebruikt.

Nadat u een thema op uw presentatie hebt toegepast, worden de galerieën met Snelle stijlen aangepast aan dat specifieke thema. Dit heeft als gevolg dat alle nieuwe SmartArt-afbeeldingen, tabellen, diagrammen, WordArt of tekst die u in de presentatie invoegt automatisch passen bij het huidige thema. Gebruik van dezelfde themakleuren kan al het materiaal een consistent en professioneel aanzien geven.

Aangepaste dia-indelingen

Met Office PowerPoint 2007 bent u niet meer gebonden aan de meegeleverde standaardindelingen. U kunt nu aangepaste indelingen maken waarin u zo veel tijdelijke aanduidingen kunt opnemen als u wilt. U kunt verschillende elementen opnemen, zoals diagrammen, tabellen, films, afbeeldingen, SmartArt-afbeeldingen en illustraties. U kunt zelfs verschillende diamodel maken met een aangepaste indeling voor diverse onderwerpen. Verder hebt u nu ook de mogelijkheid de door u gemaakte en aangepaste indelingen op te slaan voor toekomstig gebruik.

Zie het artikel Overzicht van de verschillende indelingen voor meer informatie over standaardindelingen en aangepaste indelingen voor dia's.

SmartArt-afbeeldingen van ontwerpkwaliteit

In het verleden moest u voor diagrammen en grafieken van professionele ontwerpkwaliteit mogelijk een grafisch ontwerper inschakelen. U kreeg de diagrammen dan echter aangeleverd in de vorm van afbeeldingen die niet meer konden worden gewijzigd. Maar nu kunt u met SmartArt-afbeeldingen eenvoudig en zonder de hulp van een grafisch ontwerper bewerkbare illustraties maken van de informatie in uw Office PowerPoint 2007-presentatie. U kunt SmartArt-afbeeldingen, vormen, WordArt en diagrammen voorzien van opvallende visuele effecten, zoals 3D-effecten, schaduw, weerspiegeling, gloed, enzovoort.

Zie het artikel Een SmartArt-afbeelding maken voor meer informatie over de SmartArt-afbeeldingen.

Nieuwe en verbeterde effecten

U kunt aan uw Office PowerPoint 2007-presentaties effecten toevoegen zoals schaduw, weerspiegeling, gloed, vloeiende randen, vervorming, schuine rand, evenals 3D-draaiing voor vormen, SmartArt-afbeeldingen, tabellen, tekst en WordArt. U hoeft niet meer de hulp in te roepen van een grafisch ontwerper om deze effecten voor u te creëren. U kunt nu zelf direct in PowerPoint professionele, gemakkelijk te wijzigen effecten toepassen.

Zie de volgende artikelen voor meer informatie over het toevoegen van effecten:

Nieuwe opties voor tekst

U kunt met een breed scala aan tekstopmaakfuncties professioneel ogende presentaties maken. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor tekstomloop in een vorm, tekst in kolommen of verticaal over de dia weergeven en linialen op alineaniveau. U kunt nu ook niet-aaneengesloten tekst selecteren.

Er zijn nieuwe tekenstijlen toegevoegd zodat u nog meer keus hebt. Naast de standaardstijlen uit de eerdere versies van PowerPoint hebt u nu in Office PowerPoint 2007 de keuze uit alles in hoofdletters of kleine kapitalen, enkel of dubbel doorgehaalde tekst en dubbele of gekleurde onderstreping. U kunt opvullingen, lijnen, schaduwen, gloed, afspatiëring en 3D-effecten toevoegen aan uw tekst.

Als u thema gebruikt, kunt u het uiterlijk van de presentatie met één muisklik wijzigen. U kunt themalettertypen, themakleuren en thema-effecten wijzigen door een andere optie te kiezen.

Zie het artikel Een opvulling, kader of effect voor tekst of WordArt toevoegen of verwijderen voor meer informatie over deze manieren om tekst te verfraaien. Zie het artikel Documentthema's toepassen of wijzigen voor meer informatie over thema's.

Verbeterde tabellen en diagrammen

De vernieuwde tabellen en diagrammen in Office PowerPoint 2007 zijn veel gemakkelijker te bewerken en toe te passen. Met het lint hebt u snel de juiste opties bij de hand om tabellen en diagrammen te bewerken. In de galerieën met snelle stijlen vindt u alle benodigde opties om de gewenste effecten en opmaak toe te passen en de tabellen en diagrammen een professioneel aanzien te geven. U kunt nu nog gemakkelijker gegevens, diagrammen en tabellen uit Microsoft Office Excel 2007 knippen en plakken. Met thema kunt u uw presentaties nu hetzelfde uiterlijk geven als uw werkbladen.

Zie voor informatie over het maken van professioneel ogende tabellen en diagrammen in Office PowerPoint 2007 de artikelen Een tabel aan een dia toevoegen en Diagrammen en grafieken gebruiken in uw presentatie.

Zie het artikel Documentthema's toepassen of wijzigen voor informatie over het toepassen of aanpassen van een thema.

Taalprogramma's

Het spellingcontroleprogramma heeft onder meer de volgende nieuwe functies:

 • Het spellingcontroleprogramma werkt nu consistenter in alle 2007 Microsoft Office-systeem-programma's. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Het spellingcontroleprogramma van 2007 Microsoft Office-systeem bevat het Franse woordenboek volgens de nieuwe spelling. In Microsoft Office 2003 was dit een invoegtoepassing die afzonderlijk moest worden geïnstalleerd. Zie het artikel Instellen hoe spelling- en grammaticacontrole werken voor meer informatie.

 • Er wordt automatisch een uitsluitingwoordenlijst gemaakt voor een taal wanneer die taal de eerste keer wordt gebruikt. Met uitsluitingwoordenlijsten kunt u het spellingcontroleprogramma woorden laten markeren die u liever niet gebruikt. Dit is bijvoorbeeld handig als u ongepaste woorden of woorden die in strijd zijn met uw stijlregels wilt vermijden. Zie het artikel Uitsluitingswoordenlijsten gebruiken om een voorkeursspelling voor een woord op te geven voor meer informatie.

 • Bepaalde contextuele spelfouten kunnen door het spellingcontroleprogramma worden opgezocht en gemarkeerd. Hebt u in een Engelse tekst bijvoorbeeld wel eens een spelfout als de volgende gemaakt? I will see you their. In Office PowerPoint 2007 kunt u de optie Contextspelling gebruiken inschakelen zodat u op fouten van dit type kunt zoeken en ze corrigeren. Deze optie is beschikbaar wanneer u de spelling controleert van documenten die in het Engels, Duits of Spaans zijn geschreven. Zie het artikel Opties instellen voor spelling- en grammaticacontrole voor meer informatie.

Weergave voor presentator

Als u twee monitoren gebruikt, kunt u een presentatie in Office PowerPoint 2007 op uw eigen monitor weergeven (bijvoorbeeld op een podium) en voor het publiek op een andere monitor. Deze weergave biedt de volgende hulpmiddelen waarmee u de informatie op eenvoudige wijze kunt presenteren:

 • U kunt miniaturen gebruiken om dia's in een andere volgorde te selecteren waardoor u de presentatie aan het huidige publiek kunt aanpassen.

 • Aan het tekstvoorbeeld ziet u wat u met de volgende muisklik op het scherm gaat weergeven, bijvoorbeeld een nieuwe dia of het volgende item in een lijst met opsommingstekens.

 • De sprekernotities worden in een groot en duidelijk lettertype weergegeven zodat u deze notities als een script voor de presentatie kunt gebruiken.

 • U kunt het scherm tijdens een presentatie tijdelijk op zwart zetten en vervolgens verder gaan waar u was gebleven. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat een dia tijdens een pauze of tijdens het beantwoorden van vragen zichtbaar blijft.

Zie het artikel Een diavoorstelling op twee monitoren weergeven met de weergave voor presentator voor meer informatie over de weergave voor presentator.

Naar boven

Informatie op effectieve wijze met anderen delen

In eerdere versies van PowerPoint was het door de grootte van de bestanden vaak moeilijk om inhoud te delen of presentaties per e-mail te verzenden en konden presentaties vaak niet op betrouwbare wijze met elkaar worden gedeeld door gebruikers die met verschillende besturingssystemen werkten.

Als u nu presentaties moet delen, goedkeurings- en beoordelingswerkstromen maken of online moet samenwerken met anderen die niet Office PowerPoint 2007 gebruiken, zijn er vele nieuwe manieren om informatie te delen en met anderen samen te werken.

Diatheken

In Office PowerPoint 2007 kunt u dia's delen en opnieuw gebruiken door elk diabestand in een centrale diatheek op een server met Microsoft Office SharePoint Server 2007. U kunt dia's vanuit PowerPoint 2007 naar een diatheek publiceren en vanuit die diatheek dia's aan PowerPoint-presentaties toevoegen. Inhoud die in PowerPoint-diatheken is opgeslagen, kunt u eenvoudig een andere bestemming geven zodat u die inhoud niet telkens opnieuw hoeft te maken.

Wanneer u diatheken gebruikt, kunt u de inhoud steeds actueel houden door een koppeling te maken tussen de dia's in uw presentatie en die op de server. Als de versie op de server wordt gewijzigd, wordt u automatisch verzocht om uw dia's bij te werken.

Zie het artikel PowerPoint 2007-dia's delen en opnieuw gebruiken voor meer informatie over het gebruik van diatheken in PowerPoint.

XML-bestandsindelingen van PowerPoint

Deze XML-bestandsindeling is een gecomprimeerde bestandsindeling zodat de resulterende bestanden aanzienlijk kleiner zijn en er minder opslagruimte en bandbreedte nodig is. Dankzij de gesegmenteerde gegevensopslag in bestanden met de Open XML-indeling kunnen beschadigde documenten beter worden hersteld. Als een deel van het document is beschadigd, kan het onbeschadigde deel namelijk nog steeds worden geopend.

Zie het artikel Inleiding tot nieuwe bestandsnaamextensies en Open XML-indelingen voor meer informatie over de nieuwe Open XML-indelingen.

Opslaan als PDF of XPS

In Office PowerPoint 2007 kunt u een bestand exporteren naar de volgende indelingen:

 • PDF (Portable Document Format)     PDF is een bestandsindeling waarin documentopmaak behouden blijft en bestanden met anderen kunnen worden gedeeld. Met de PDF-indeling kunt u er zeker van zijn dat het bestand, wanneer het online wordt bekeken of wordt afgedrukt, exact dezelfde opmaak heeft als die u hebt aangebracht en dat gegevens in het bestand niet eenvoudig kunnen worden gewijzigd. De PDF-bestandsindeling is ook handig om te gebruiken bij documenten die met methoden voor commercieel afdrukken worden verveelvoudigd.

 • XPS (XML Paper Specification)     XPS is een indeling voor elektronische bestanden, waardoor documentopmaak behouden blijft en bestanden met anderen kunnen worden gedeeld. Met de PDF-indeling kunt u er zeker van zijn dat het bestand, wanneer het online wordt bekeken of wordt afgedrukt, exact dezelfde opmaak heeft als die u hebt aangebracht en dat gegevens in het bestand niet eenvoudig kunnen worden gewijzigd.

Zie een van de volgende artikelen voor meer informatie:

Naar boven

Informatie beveiligen en beheren

Wanneer u een presentatie met anderen deelt, wilt u er zeker van zijn dat deze ontoegankelijk is voor mensen die de presentatie niet mogen bekijken. U wilt er vast ook voor zorgen dat de presentatie geen ongewenste inhoud, privégegevens of bewerkingsmarkeringen bevat waardoor woorden verschijnen die niet door de woordenlijst van de geadresseerde worden herkend. Bovendien wilt u mogelijk de toegang tot de presentatie beperken zodat eventueel gevoelige informatie niet openbaar wordt gemaakt.

Office PowerPoint 2007 biedt u vele mogelijkheden om uw informatie te beveiligen en beheren.

Presentaties beveiligen

Office PowerPoint 2007 heeft een aantal beveiligingsfuncties die u een grotere zekerheid bieden dat de presentatie veilig wordt behandeld wanneer u deze uit handen geeft: u kunt de naam van de auteur verbergen, alle opmerkingen verwijderen en bepalen wie de presentatie mogen wijzigen.

Wijzigingen in de definitieve versie van een document voorkomen

Voordat u de definitieve versie van uw presentatie met anderen deelt, kunt u de optie Markeren als Definitief gebruiken om ervoor te zorgen dat de presentatie alleen kan worden gelezen en dat anderen weten dat dit de definitieve versie is die u met hen deelt. Als een presentatie als Definitief is gemarkeerd, kan er niet in worden getypt en zijn bewerkingsopdrachten en revisiemarkeringen uitgeschakeld. Op deze manier kunnen degenen die het document bekijken het niet per ongeluk wijzigen. De optie Markeren als Definitief is geen beveiligingsfunctie. Een document dat als Definitief is gemarkeerd, kan door iedereen worden bewerkt die de optie Markeren als Definitief uitschakelt.

Verborgen metagegevens en persoonlijke gegevens in documenten zoeken en verwijderen

Voordat u de presentatie met anderen deelt, kunt u de functie Documentcontrole gebruiken om de presentatie te controleren op verborgen metagegevens, persoonlijke gegevens en inhoud die mogelijk in de presentatie zijn opgeslagen. Met Documentcontrole kunt u gegevens zoeken en verwijderen, zoals opmerkingen, aantekeningen in inkt, documenteigenschappen, gegevens van een documentbeheerserver, onzichtbare objecten, inhoud buiten dia's, presentatienotities en aangepaste XML-gegevens. Als u Documentcontrole gebruikt, hebt u meer zekerheid dat de presentaties die u met anderen deelt geen verborgen persoonlijke gegevens of verborgen inhoud bevatten waarvan uw organisatie niet wil dat deze worden verspreid. Daarnaast kan Documentcontrole door uw organisatie zo worden aangepast dat extra wordt gecontroleerd op meer typen verborgen inhoud.

Zie het artikel Verborgen en persoonlijke gegevens verwijderen uit Office-documenten.

Een digitale handtekening toevoegen aan uw presentatie

U kunt meer zekerheid verschaffen over de echtheid, integriteit en oorsprong van uw presentatie door er een onzichtbare digitale handtekening aan toe te voegen. Digitale handtekeningen bieden een vorm van bewijs voor wat er precies is ondertekend en maken het mogelijk om een handtekening later te verifiëren.

Information Rights Management

Het is mogelijk dat u nauwkeurig moet bepalen wie toegang kunnen krijgen tot bedrijfsgegevens, vooral als u presentaties maakt die zeer vertrouwelijke gegevens bevatten. Als u Office 2007-versie in combinatie met Microsoft Windows Rights Management Services voor Windows Server 2003 gebruikt, kunt u machtigingen toewijzen waarmee u voorkomt dat anderen uw presentatie kopiëren, afdrukken of bewerken.

Zie het artikel Machtigingen voor vertrouwelijke informatie in Office-bestanden beperken voor meer informatie over Information Rights Management.

Documenteigenschappen beheren in het documentinformatiepaneel

Met het documentinformatiepaneel kunt u gemakkelijk documenteigenschappen bekijken en bewerken terwijl u bezig bent aan uw Office PowerPoint 2007-presentaties. Het documentinformatiepaneel wordt boven aan het document in Office PowerPoint 2007 weergegeven. U kunt het paneel gebruiken om zowel standaardeigenschappen van Microsoft Office-documenten te bekijken en bewerken als eigenschappen die zijn opgeslagen op een documentbeheerserver. Als u met het paneel eigenschappen van een serverdocument bewerkt, worden de bijgewerkte eigenschappen direct op de server opgeslagen.

Office Diagnostische gegevens

Microsoft Office Diagnostische gegevens bestaat uit een reeks diagnostische tests waarmee u kunt achterhalen waarom uw computer vastloopt. Met de diagnostische tests worden bepaalde problemen meteen opgelost of worden u manieren geboden om andere problemen op te lossen. Microsoft Office Diagnostische gegevens vervangt de volgende functies van Microsoft Office 2003: Analyse en herstel en Microsoft Office-toepassing herstellen.

Zie het artikel Office-programma's die vastlopen, diagnosticeren en herstellen met behulp van Office Diagnostische gegevens voor meer informatie.

Programmaherstel

Office PowerPoint 2007 heeft verbeterde mogelijkheden om te helpen voorkomen dat u werk kwijtraakt als het programma abnormaal wordt afgesloten. Er wordt door Office PowerPoint 2007 geprobeerd het programma na het opnieuw starten zo veel mogelijk in de eerdere toestand te herstellen.

U werkt bijvoorbeeld aan een aantal bestanden tegelijk en elk bestand is geopend in een ander venster, terwijl per venster bepaalde gegevens zichtbaar zijn. Nu loopt Office PowerPoint 2007 vast. Wanneer u Office PowerPoint 2007 opnieuw start, worden de bestanden geopend en de vensters hersteld zoals ze waren voordat Office PowerPoint 2007 vastliep.

Zie het artikel Voorkomen dat er werk verloren gaat als een Office-programma op een niet-normale manier wordt afgesloten.

Naar boven

Is van toepassing op: PowerPoint 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen