Nieuwe functies in PowerPoint 2007

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Opmerking : In dit onderwerp is bedoeld voor een overzicht van de nieuwe functies in Microsoft Office PowerPoint 2007. Zie de Help voor PowerPoint 2007-en-hoe-naar-pagina op Office Onlinevoor informatie over de functies van oudere.

Nieuwe functies in PowerPoint 2007

Professioneel uitziende presentaties produceren, PowerPoint 2007 beschikt over een uitgebreide set functies die u kunt maken en opmaken van uw gegevens. U kunt maken en toevoegen van professionele SmartArt-afbeeldingen met slechts een paar muisklikken.

Wat wilt u doen?

Dynamische presentaties maken en geven

Een nieuwe en intuïtieve gebruikersinterface

Thema's en Snelle stijlen

Aangepaste dia-indelingen

SmartArt-afbeeldingen van ontwerpkwaliteit

Nieuwe en verbeterde effecten

Nieuwe opties voor tekst

Verbeterde tabellen en diagrammen

Taalprogramma's

Weergave voor presentator

Informatie op effectieve wijze met anderen delen

Diatheken

XML-bestandsindelingen van PowerPoint

Opslaan als PDF of XPS

Informatie beveiligen en beheren

Presentaties beveiligen

Wijzigingen in de definitieve versie van een document voorkomen

Verborgen metagegevens en persoonlijke gegevens in documenten zoeken en verwijderen

Een digitale handtekening toevoegen aan uw presentatie

Information Rights Management

Documenteigenschappen beheren in het documentinformatiepaneel

Office Diagnostische gegevens

Herstel van het programma

Dynamische presentaties maken en geven

Een nieuwe en intuïtieve gebruikersinterface

Office PowerPoint 2007 heeft een nieuwe, intuïtieve gebruikersinterface genoemd de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface, waarmee u betere presentaties veel sneller dan mogelijk is in eerdere versies van PowerPoint. Office PowerPoint 2007 biedt nieuwe en verbeterde effecten, thema's, indelingen en uitgebreide opmaakopties die u kunt fraaie, dynamische presentaties maken in een breuk van de tijd die u gebruikt om te besteden. U kunt doen:

 • Functies en opdrachten vinden in intuïtief gecategoriseerde tabbladen en gerelateerde groepen.

 • Tijd besparen en betere presentaties maken door snel bereikbare opmaakopties te selecteren uit galerieën met vooraf gedefinieerde snelle stijlen, indelingen, tabelopmaak, effecten en nog veel meer.

 • Gebruikmaken van de functie voor livevoorbeelden waarmee u de gekozen opmaak kunt bekijken voordat u deze toepast.

In onderstaande illustratie ziet u een voorbeeld van het lint, een onderdeel van de Office Fluent-gebruikersinterface .

Lint

1. Het ontwerp van tabbladen is taakgericht.

2. In de groepen op een tabblad zijn taken onderverdeeld in subtaken.

3. Opdrachtknoppen in een groep voeren een opdracht uit of geven een menu met opdrachten weer.

Zie het artikel Naslaginformatie: locaties van PowerPoint 2003-opdrachten in PowerPoint 2007 aan de hand waarvan u snel Microsoft Office PowerPoint 2003-opdrachten kunt vinden in de nieuwe PowerPoint 2007-interface.

Thema's en Snelle stijlen

Office PowerPoint 2007 wordt geleverd met nieuwe thema's, indelingen en snelle stijlen die bieden u een groot aantal opties wanneer u uw presentaties opmaakt. In het verleden duurt opmaak van een presentatie langer omdat u moest kleur en stijl afzonderlijk voor uw tabellen, grafieken en afbeeldingen kiezen en zorg ervoor dat deze elkaar vergeleken. Thema's vereenvoudigen het proces van het maken van professionele presentaties. Selecteer het gewenste thema en PowerPoint 2007 doet de rest. Met één klik, de achtergrond, tekst, afbeeldingen, grafieken en tabellen alle dezelfde van het thema dat u selecteert, moet u ervoor zorgen dat alle elementen in uw presentatie ze elkaar aanvullen. En u kunt het beste, hetzelfde thema toepassen op een Microsoft Office Word 2007 document of Microsoft Office Excel 2007 werkblad die u aan uw presentatie toepassen.

Nadat u een thema op uw presentatie hebt toegepast, worden de galerieën met Snelle stijlen aangepast aan dat specifieke thema. Dit heeft als gevolg dat alle nieuwe SmartArt-afbeeldingen, tabellen, diagrammen, WordArt of tekst die u in de presentatie invoegt automatisch passen bij het huidige thema. Gebruik van dezelfde themakleuren kan al het materiaal een consistent en professioneel aanzien geven.

Aangepaste dia-indelingen

Met Office PowerPoint 2007 bent u niet meer gebonden aan de meegeleverde standaardindelingen. U kunt nu aangepaste indelingen maken waarin u zo veel tijdelijke aanduidingen kunt opnemen als u wilt. U kunt verschillende elementen opnemen, zoals diagrammen, tabellen, films, afbeeldingen, SmartArt-afbeeldingen en illustraties. U kunt zelfs verschillende diamodel maken met een aangepaste indeling voor diverse onderwerpen. Verder hebt u nu ook de mogelijkheid de door u gemaakte en aangepaste indelingen op te slaan voor toekomstig gebruik.

Zie het artikel Overzicht van de verschillende indelingen voor meer informatie over standaardindelingen en aangepaste indelingen voor dia's.

SmartArt-afbeeldingen van ontwerpkwaliteit

In het verleden moest u voor diagrammen en grafieken van professionele ontwerpkwaliteit mogelijk een grafisch ontwerper inschakelen. U kreeg de diagrammen dan echter aangeleverd in de vorm van afbeeldingen die niet meer konden worden gewijzigd. Maar nu kunt u met SmartArt-afbeeldingen eenvoudig en zonder de hulp van een grafisch ontwerper bewerkbare illustraties maken van de informatie in uw Office PowerPoint 2007-presentatie. U kunt SmartArt-afbeeldingen, vormen, WordArt en diagrammen voorzien van opvallende visuele effecten, zoals 3D-effecten, schaduw, weerspiegeling, gloed, enzovoort.

Zie het artikel Een SmartArt-afbeelding maken voor meer informatie over de SmartArt-afbeeldingen.

Nieuwe en verbeterde effecten

U kunt aan uw Office PowerPoint 2007-presentaties effecten toevoegen zoals schaduw, weerspiegeling, gloed, vloeiende randen, vervorming, schuine rand, evenals 3D-draaiing voor vormen, SmartArt-afbeeldingen, tabellen, tekst en WordArt. U hoeft niet meer de hulp in te roepen van een grafisch ontwerper om deze effecten voor u te creëren. U kunt nu zelf direct in PowerPoint professionele, gemakkelijk te wijzigen effecten toepassen.

Zie de volgende artikelen voor meer informatie over het toevoegen van effecten:

Nieuwe opties voor tekst

U kunt professioneel uitziende presentaties maken met een groot aantal functies, waaronder tekst laten teruglopen in een vorm, tekst in kolommen of verticaal over een dia en tekstopmaakfuncties voor tekstopmaak. U kunt nu ook niet-aaneengesloten tekst selecteren.

Er zijn nieuwe tekenstijlen toegevoegd zodat u nog meer keus hebt. Naast de standaardstijlen uit de eerdere versies van PowerPoint hebt u nu in Office PowerPoint 2007 de keuze uit alles in hoofdletters of kleine kapitalen, enkel of dubbel doorgehaalde tekst en dubbele of gekleurde onderstreping. U kunt opvullingen, lijnen, schaduwen, gloed, afspatiëring en 3D-effecten toevoegen aan uw tekst.

Met behulp van thema's, kunt u wijzigen hoe uw presentatie er met één klik met de muis. U kunt themalettertypen, themakleurenen thema-effecten wijzigen door een andere optie te kiezen.

Zie het artikel voor meer informatie over deze verbeteringen tekst, toevoegen of verwijderen van een opvulling, kader of effect voor tekst of WordArt. Zie het artikel een thema toepassen op uw presentatievoor meer informatie over thema's.

Verbeterde tabellen en diagrammen

In Office PowerPoint 2007, zijn tabellen en grafieken opnieuw ontworpen, zijn veel gemakkelijker om te bewerken en ermee werken. Het lint biedt veel gemakkelijk te vinden opties voor het bewerken van tabellen en grafieken. De galerieën snelle stijlen presenteren alle effecten en opmaakopties die u moet maken van professioneel uitziende tabellen en grafieken. U kunt knippen en plakken van gegevens, grafieken en tabellen vanuit Microsoft Office Excel 2007 nog gemakkelijker. Met thema's, uw presentaties kunnen beschikken nu over hetzelfde uiterlijk als uw werkbladen.

Zie voor informatie over het maken van professioneel ogende tabellen en diagrammen in Office PowerPoint 2007 de artikelen Een tabel aan een dia toevoegen en Diagrammen en grafieken gebruiken in uw presentatie.

Zie het artikel een thema toepassen op uw presentatievoor informatie over het toepassen van een thema.

Taalprogramma's

De spellingcontrole heeft de volgende nieuwe functies:

 • Het spellingcontroleprogramma werkt nu consistenter in alle 2007 Microsoft Office-systeem-programma's. Voorbeelden hiervan zijn:

 • De spellingcontrole 2007 Microsoft Office-systeem bevat de nieuwe spelling Franse woordenlijst. In Microsoft Office 2003 is dit een invoegtoepassing die moest afzonderlijk worden geïnstalleerd. Zie het artikel instellen hoe spelling- en grammaticacontrole werkenvoor meer informatie.

 • Een uitsluitingswoordenlijst wordt automatisch gemaakt voor een taal de eerste keer dat taal wordt gebruikt. Uitsluitingswoordenlijsten kunt u ervoor zorgen dat de spellingcontrole woorden laten markeren die u wilt vermijden. Dit is handig om woorden die aanstootgevende of die niet overeenkomen met uw stijlgids te voorkomen. Zie voor meer informatie het artikel Uitsluitingswoordenlijsten gebruiken om een voorkeursspelling voor een woord te geven.

 • De spellingcontrole kunt vinden en bepaalde contextuele spelfouten markeren. Hebt u ooit een fout in de volgende strekking getypt? Ik ziet uhun. In Office PowerPoint 2007, kunt u de optie Contextspelling gebruiken om hulp bij het opsporen en oplossen van dit type fout inschakelen. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u de spelling van documenten in het Engels, Duits of Spaans. Zie het artikel instellen hoe spelling- en grammaticacontrole werkenvoor meer informatie.

Weergave voor presentator

Als u twee monitoren gebruikt, kunt u een presentatie in Office PowerPoint 2007 op uw eigen monitor weergeven (bijvoorbeeld op een podium) en voor het publiek op een andere monitor. Deze weergave biedt de volgende hulpmiddelen waarmee u de informatie op eenvoudige wijze kunt presenteren:

 • U kunt miniaturen gebruiken om dia's in een andere volgorde te selecteren waardoor u de presentatie aan het huidige publiek kunt aanpassen.

 • Aan het tekstvoorbeeld ziet u wat u met de volgende muisklik op het scherm gaat weergeven, bijvoorbeeld een nieuwe dia of het volgende item in een lijst met opsommingstekens.

 • De sprekernotities worden in een groot en duidelijk lettertype weergegeven zodat u deze notities als een script voor de presentatie kunt gebruiken.

 • U kunt het scherm tijdens een presentatie tijdelijk op zwart zetten en vervolgens verder gaan waar u was gebleven. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat een dia tijdens een pauze of tijdens het beantwoorden van vragen zichtbaar blijft.

Zie het artikel een presentatie op twee monitoren weergeven met behulp van de weergave voor presentator te gevenvoor meer informatie over de weergave voor presentator.

Naar boven

Informatie op effectieve wijze met anderen delen

In eerdere versies van PowerPoint was het door de grootte van de bestanden vaak moeilijk om inhoud te delen of presentaties per e-mail te verzenden en konden presentaties vaak niet op betrouwbare wijze met elkaar worden gedeeld door gebruikers die met verschillende besturingssystemen werkten.

Als u nu presentaties moet delen, goedkeurings- en beoordelingswerkstromen maken of online moet samenwerken met anderen die niet Office PowerPoint 2007 gebruiken, zijn er vele nieuwe manieren om informatie te delen en met anderen samen te werken.

Diatheken

In Office PowerPoint 2007 kunt u dia's delen en opnieuw gebruiken door elk diabestand in een centrale diatheek op een server met Microsoft Office SharePoint Server 2007. U kunt dia's vanuit PowerPoint 2007 naar een diatheek publiceren en vanuit die diatheek dia's aan PowerPoint-presentaties toevoegen. Inhoud die in PowerPoint-diatheken is opgeslagen, kunt u eenvoudig een andere bestemming geven zodat u die inhoud niet telkens opnieuw hoeft te maken.

Wanneer u diatheken gebruikt, kunt u de inhoud steeds actueel houden door een koppeling te maken tussen de dia's in uw presentatie en die op de server. Als de versie op de server wordt gewijzigd, wordt u automatisch verzocht om uw dia's bij te werken.

Zie het artikel PowerPoint 2007-dia's delen en opnieuw gebruiken voor meer informatie over het gebruik van diatheken in PowerPoint.

XML-bestandsindelingen van PowerPoint

PowerPoint XML-bestandsindelingen worden gecomprimeerd, dus plaats bestanden aanzienlijk kleiner maakt en de vereisten voor opslagruimte en bandbreedte vermindert. In de Open XML-indelingen helpt gesegmenteerde gegevensopslag u herstellen van beschadigde documenten, omdat de beschadigde bestanden van het ene gedeelte van een document niet verboden de rest van het document kan worden geopend.

Zie het artikel Inleiding tot nieuwe bestandsnaamextensies en Open XML-indelingenvoor meer informatie over de nieuwe Open XML-indelingen.

Opslaan als PDF of XPS

In Office PowerPoint 2007 kunt u een bestand exporteren naar de volgende indelingen:

 • Portable Document Format (PDF)    PDF is een elektronische bestandsindeling met een vaste lay-out, waarbij de opmaak van het document bewaard blijft, zodat u het bestand kunt delen. In de PDF-indeling kan een bestand online worden bekeken of worden afgedrukt, terwijl het precies de opmaak behoudt die u voor ogen had. Bovendien kunnen de gegevens in het bestand niet gemakkelijk worden gewijzigd. De PDF-indeling komt ook van pas bij documenten die door een commerciële afdrukservice worden gereproduceerd.

 • XML Paper Specification (XPS)     XPS is een elektronische bestandsindeling waarbij de documentopmaak behouden blijft, zodat u het bestand kunt delen. In de XPS-indeling kan een bestand online worden bekeken of worden afgedrukt, terwijl het precies de opmaak behoudt die u voor ogen had. Bovendien kunnen de gegevens in het bestand niet gemakkelijk worden gewijzigd.

Zie een van de volgende artikelen voor meer informatie:

Naar boven

Informatie beveiligen en beheren

Wanneer u uw presentatie met anderen deelt, wilt u er zeker van te zijn dat deze niet toegankelijk voor personen die niet mogen zien. U wilt dat ook om ervoor te zorgen dat uw presentatie bevat geen onbedoeld inhoud, privégegevens of bewerkingsmarkeringen waardoor woorden die woordenlijst van de geadresseerde niet wordt herkend. Bovendien raadzaam beperken van toegang tot de inhoud binnen uw presentatie zodat potentieel gevoelige informatie niet openbaar is verdeeld.

Office PowerPoint 2007 biedt u vele mogelijkheden om uw informatie te beveiligen en beheren.

Presentaties beveiligen

Office PowerPoint 2007 heeft een aantal beveiligingsfuncties die u een grotere zekerheid bieden dat de presentatie veilig wordt behandeld wanneer u deze uit handen geeft: u kunt de naam van de auteur verbergen, alle opmerkingen verwijderen en bepalen wie de presentatie mogen wijzigen.

Wijzigingen in de definitieve versie van een document voorkomen

Voordat u de definitieve versie van uw presentatie met anderen deelt, kunt u de optie Markeren als Definitief gebruiken om ervoor te zorgen dat de presentatie alleen kan worden gelezen en dat anderen weten dat dit de definitieve versie is die u met hen deelt. Als een presentatie als Definitief is gemarkeerd, kan er niet in worden getypt en zijn bewerkingsopdrachten en revisiemarkeringen uitgeschakeld. Op deze manier kunnen degenen die het document bekijken het niet per ongeluk wijzigen. De optie Markeren als Definitief is geen beveiligingsfunctie. Een document dat als Definitief is gemarkeerd, kan door iedereen worden bewerkt die de optie Markeren als Definitief uitschakelt.

Verborgen metagegevens en persoonlijke gegevens in documenten zoeken en verwijderen

Voordat u de presentatie met anderen deelt, kunt u de functie Documentcontrole gebruiken om de presentatie te controleren op verborgen metagegevens, persoonlijke gegevens en inhoud die mogelijk in de presentatie zijn opgeslagen. Met Documentcontrole kunt u gegevens zoeken en verwijderen, zoals opmerkingen, aantekeningen in inkt, documenteigenschappen, gegevens van een documentbeheerserver, onzichtbare objecten, inhoud buiten dia's, presentatienotities en aangepaste XML-gegevens. Als u Documentcontrole gebruikt, hebt u meer zekerheid dat de presentaties die u met anderen deelt geen verborgen persoonlijke gegevens of verborgen inhoud bevatten waarvan uw organisatie niet wil dat deze worden verspreid. Daarnaast kan Documentcontrole door uw organisatie zo worden aangepast dat extra wordt gecontroleerd op meer typen verborgen inhoud.

Zie het artikel Verborgen en persoonlijke gegevens verwijderen uit Office-documenten.

Een digitale handtekening toevoegen aan uw presentatie

U kunt meer zekerheid verschaffen over de echtheid, integriteit en oorsprong van uw presentatie door er een onzichtbare digitale handtekening aan toe te voegen. Digitale handtekeningen bieden een vorm van bewijs voor wat er precies is ondertekend en maken het mogelijk om een handtekening later te verifiëren.

Information Rights Management

Het is mogelijk dat u nauwkeurig moet bepalen wie toegang kunnen krijgen tot bedrijfsgegevens, vooral als u presentaties maakt die zeer vertrouwelijke gegevens bevatten. Als u Office 2007-versie in combinatie met Microsoft Windows Rights Management Services voor Windows Server 2003 gebruikt, kunt u machtigingen toewijzen waarmee u voorkomt dat anderen uw presentatie kopiëren, afdrukken of bewerken.

Zie het artikel Machtigingen voor vertrouwelijke informatie in Office-bestanden beperken voor meer informatie over Information Rights Management.

Documenteigenschappen beheren in het documentinformatiepaneel

Met het documentinformatiepaneel kunt u gemakkelijk documenteigenschappen bekijken en bewerken terwijl u bezig bent aan uw Office PowerPoint 2007-presentaties. Het documentinformatiepaneel wordt boven aan het document in Office PowerPoint 2007 weergegeven. U kunt het paneel gebruiken om zowel standaardeigenschappen van Microsoft Office-documenten te bekijken en bewerken als eigenschappen die zijn opgeslagen op een documentbeheerserver. Als u met het paneel eigenschappen van een serverdocument bewerkt, worden de bijgewerkte eigenschappen direct op de server opgeslagen.

Office Diagnostische gegevens

Microsoft Office Diagnostics is een reeks diagnostische tests die u kunnen helpen om erachter te komen waarom de computer vastloopt. Met de diagnostische tests kunnen sommige problemen meteen worden opgelost. Daarnaast krijgt u aanwijzingen waarmee u sommige andere problemen kunt oplossen. Microsoft Office Diagnostics vervangt de volgende Microsoft Office 2003-functies: Analyse en herstel en Microsoft Office-toepassingsherstel.

Zie het artikel Office-programma's die vastlopen, diagnosticeren en herstellen met behulp van Office Diagnostische gegevens voor meer informatie.

Programmaherstel

Office PowerPoint 2007 heeft verbeterde mogelijkheden om te helpen voorkomen dat u werk kwijtraakt als het programma abnormaal wordt afgesloten. Er wordt door Office PowerPoint 2007 geprobeerd het programma na het opnieuw starten zo veel mogelijk in de eerdere toestand te herstellen.

U werkt bijvoorbeeld aan een aantal bestanden tegelijk en elk bestand is geopend in een ander venster, terwijl per venster bepaalde gegevens zichtbaar zijn. Nu loopt Office PowerPoint 2007 vast. Wanneer u Office PowerPoint 2007 opnieuw start, worden de bestanden geopend en de vensters hersteld zoals ze waren voordat Office PowerPoint 2007 vastliep.

Zie het artikel Voorkomen dat er werk verloren gaat als een Office-programma op een niet-normale manier wordt afgesloten.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×