Nieuwe functies in Power Pivot in Microsoft Excel 2013

Opmerking   Deze functie is niet beschikbaar in Office op een Windows RT-pc. Power View en Power Pivot zijn beschikbaar in de versies Office Professional Plus en Office 365 Professional Plus en in de zelfstandige versie van Excel 2013. Lees Excel 2010-werkmappen met Power Pivot werken niet in sommige versies van Excel 2013. Wilt u zien welke versie van Office u gebruikt?

Microsoft Excel 2013 zorgt voor diepere integratie van Power Pivot-functionaliteit. U kunt nu bijvoorbeeld rechtstreeks grote hoeveelheden gegevens uit meerdere bronnen in Excel importeren en koppelen door een nieuw ingebouwd gegevensmodel te gebruiken, zonder dat u naar het Power Pivot-venster hoeft te gaan. Power Pivot biedt een omgeving voor geavanceerdere gegevensmodellen en is gekoppeld aan hetzelfde gegevensmodel. Lees meer over wat u nog meer kunt doen in Power Pivot.

In dit artikel

Functionaliteit voor basisgegevensmodellen is nu in Excel ingebouwd

Power Pivot in Microsoft Excel 2013 voor geavanceerdere gegevensmodellen

Wat staat er in de nieuwe lijst met velden

Gegevenscategorisatie en suggesties van DataMarket

Ondersteuning voor meer talen

Ondersteuning voor grotere bestanden in 64 bitsversie van Excel

De geavanceerde modus is de nieuwe standaardweergave

Functionaliteit voor basisgegevensmodellen is nu in Excel ingebouwd

In Excel 2010 had u de invoegtoepassing Power Pivot voor Excel 2010 geïnstalleerd, zodat u grote hoeveelheden gegevens uit meerdere bronnen kon importeren en koppelen.

In Excel 2013 is veel van deze functionaliteit, inclusief de infrastructuur die het ondersteunt, direct ingebouwd in het Gegevensmodel in Excel. Zonder een afzonderlijke invoegtoepassing te installeren kunt u nu:

 • Miljoenen rijen uit meerdere gegevensbronnen importeren.

 • Relaties tussen gegevens uit verschillende bronnen, en tussen meerdere tabellen in een draaitabel maken.

 • Impliciet berekende velden (eerder "metingen" genoemd) maken - berekeningen worden automatisch gemaakt wanneer u een numeriek veld aan het waardenneerzetgebied van de veldenlijst toevoegt.

 • Gegevensverbindingen beheren.

Op deze manier kunnen alle Excel-gebruikers nu gegevensmodellen maken, die ze als basis voor draaitabellen, draaigrafieken en Power View-rapporten kunnen gebruiken. In Excel worden gegevens automatisch geladen in de analyse-engine in het geheugen, die vroeger alleen beschikbaar was in de Power Pivot-invoegtoepassing. Het gegevensmodel in Excel heeft ook andere voordelen:

 • Gegevensverwerking gaat snel.

 • De gegevens zijn sterk gecomprimeerd, waardoor een bestand van hanteerbare grootte overblijft.

 • De gegevens zijn opgeslagen in de Excel-werkmap, en daardoor verplaatsbaar.

De Power Pivot-invoegtoepassing is ook beschikbaar en bevat geavanceerdere modelleringsfuncties voor meer ervaren ontwerpers van gegevensmodellen.

Power Pivot in Microsoft Excel 2013 voor geavanceerdere gegevensmodellen

De invoegtoepassing Power Pivot in Microsoft Excel 2013 in Excel, die aan hetzelfde gegevensmodel is gekoppeld, heeft een uitgebreidere modelleringsomgeving waarin meer ervaren gebruikers hun modellen kunnen verbeteren.

Met de invoegtoepassing Power Pivot in Microsoft Excel 2013 kunt u bijvoorbeeld:

 • Gegevens filteren tijdens het importeren. U kunt gegevens in zowel Excel als Power Pivot importeren, maar tijdens het importeren van gegevens in Power Pivot kunt u overbodige gegevens eruit filteren zodat u alleen een subset importeert.

 • U kunt de naam van tabellen en kolommen wijzigen als u gegevens importeert in Power Pivot.

 • Het model beheren en relaties maken met sleep en neerzetten in de diagramweergave.

 • Opmaak toepassen (voor gebruik in Power View en draaigrafiekrapporten).

 • Uw eigen berekende velden definiëren om in een werkmap te gebruiken.

 • Key Performance Indicator (KPI's) definiëren om in Draaitabellen te gebruiken.

 • Door de gebruiker gedefinieerde hiërarchieën maken om in een werkmap te gebruiken.

 • Perspectieven definiëren.

 • Uw eigen berekeningen maken door geavanceerde formules te schrijven op basis van de expressietaal Data Analysis Expressions (DAX).

 • Andere geavanceerdere gegevens en modelleringsbewerkingen gebruiken.

Deze functies zijn niet beschikbaar in Excel. Als u deze functies wilt gebruiken, moet u de invoegtoepassing Power Pivot in Microsoft Excel 2013 inschakelen. De invoegtoepassing is opgenomen in de versies Office Professional Plus en Office 365 Professional Plus en in de zelfstandige versie van Excel 2013. Zie startenPower Pivot in Microsoft Excel 2013 voor meer informatie.

Als u Power Pivot in het verleden hebt gebruikt, zult u merken dat een aantal functies in eerdere versies van Power Pivot niet beschikbaar is in Power Pivot in Microsoft Excel 2013. Zie de tabel in het gedeelte Wat is er nieuw in de veldenlijst hieronder voor meer informatie. Zie Power Pivot-gegevensmodellen bijwerken naar Excel 2013 als u bestaande Power Pivot-werkmappen hebt die u wilt bewerken en gebruiken in Excel 2013.

Wat staat er in de nieuwe lijst met velden

Excel en Power Pivot hebben nu één uniforme veldenlijst. Sommige functies van de Veldenlijst zijn gewijzigd ten opzichte van de vorige versie van Power Pivot (v. 2, die is uitgekomen met SQL Server 2012). U kunt nu bijvoorbeeld velden rechtstreeks naar het waardenneerzetgebied slepen (om impliciete metingen te maken) en velden rechtstreeks van de Veldenlijst aan slicers toevoegen. Andere functies zijn verplaatst en beschikbaar op andere locatiesin het Power Pivot-venster. Andere functies zijn niet beschikbaar in Excel 2013.

Functie

Locatie

Het maken van of het opmaken van berekende velden in de veldenlijst

U maakt berekende velden niet meer door met de rechtermuisknop in een tabel in de veldenlijst te klikken. U maakt, bewerkt en verwijdert ze in een draaitabel door op Berekende velden te klikken op het Power Pivot-lint in Excel.

U kunt ook berekende velden maken in het berekeningsgebied in het Power Pivot-venster (niet veranderd ten opzichte van de vorige versie).

Ondersteuning voor impliciet berekende velden

Met Excel 2010 had u de invoegtoepassing Power Pivot nodig om impliciet berekende velden te maken, een berekend veld dat u had gemaakt door simpelweg numerieke kolommen naar het gebied Waarden van de Power Pivot-veldenlijst te slepen.

Met Excel 2013 kunt u impliciet berekende velden in de veldenlijst voor draaitabellen maken die u in Power Pivot en Excel hebt gemaakt.

Perspectieven bekijken

Net als met v.2 van de Power Pivot-invoegtoepassing definieert u perspectieven in Excel 2013 op het tabblad Geavanceerd.

Nadat u in v. 2 van Power Pivot een perspectief hebt gemaakt, bekijkt u dit perspectief van uw model in de diagramweergave of filtert u de Power Pivot-veldenlijst op dit perspectief. Filteren van de veldenlijst is niet meer mogelijk.

In Power Pivot in Microsoft Excel 2013 kiest u het perspectief dat u wilt gebruiken op het tabblad Geavanceerd, en bekijkt u een bepaald perspectief van uw volledige model in het gegevensweergaveraster en in de diagramweergave in het Power Pivot-venster. Hierdoor kunt u efficiënter met een subset tabellen in een groot model te werken.

KPI’s (Key Performance Indicators) maken

In de vorige versie van Power Pivot kon u een KPI alleen maken door een bestaand berekend veld in de veldenlijst te selecteren.

Het maken van KPI’s is niet meer gekoppeld aan de veldenlijst. U maakt, bewerkt en verwijdert KPI's via het Power Pivot-lint in Excel.

U kunt ook KPI's maken in het berekeningsgebied van het gegevensweergaveraster in het Power Pivot-venster (niet veranderd).

Beschrijvingen toevoegen

Net zoals in de invoegtoepassing Power Pivot v. 2 voegt u beschrijvingen voor berekende velden, tabellen en kolommen toe door er in het Power Pivot-venster met de rechtermuisknop op te klikken.

In Excel 2013 zijn de beschrijvingen niet zichtbaar als knopinfo wanneer u de muisaanwijzer op de velden in de veldenlijst plaatst, maar zijn deze zichtbaar in de veldenlijst van een Power View-blad. Vernieuw het Power View-blad om ze te zien, nadat u beschrijvingen in Power Pivot hebt toegevoegd.

Metagegevens zoeken in de veldenlijst

Zoekacties zijn niet beschikbaar in de veldenlijst. In plaats daarvan hebben we een zoekoptie voor metagegevens aan het Power Pivot-venster toegevoegd. Klik in zowel gegevens- als diagramweergave op Zoeken op het tabblad Start in het Power Pivot-venster om metagegevens te zoeken.

Merk op dat u niet de gegevens in afzonderlijke cellen zoekt, maar alleen de metagegevens in de tabel, bijvoorbeeld, veldnamen.

Slicers aan draaitabellen toevoegen

Slicers zijn beschikbaar door op elk willekeurig veld in de veldenlijst op de rechtermuisknop te klikken.

Automatische slicerlay-out

Maak slicers in groepen horizontaal of verticaal door op de opties Uitlijning van slicers op het Power Pivot-lint in Excel te klikken.

Automatische detectie van relaties

Niet beschikbaar in Power Pivot in Microsoft Excel 2013.

Gegevenscategorisatie en suggesties van DataMarket

Wanneer u tabellen in Power Pivot toevoegt, kan Power Pivot elke kolom automatisch categoriseren. Power Pivot categoriseert bijvoorbeeld een kolom met plaatsnamen als Plaats en een lijst met bedrijfsnamen als Bedrijf. U kunt automatisch categoriseren wijzigen, uw eigen gegevens categoriseren of de functie helemaal uitschakelen.

Het categoriseren van uw gegevens heeft twee belangrijke voordelen. Met uw gecategoriseerde kolommen:

 • Microsoft Azure Marketplace kan gegevens suggereren uit de DataMarket die mogelijk betrekking hebben op uw gegevens. Er kunnen bijvoorbeeld tellings- of weergegevens worden voorgesteld. Deze gegevens kunnen afkomstig zijn van een gratis gegevensprovider, zoals de Verenigde Naties, of van een bedrijf dat gegevens tegen betaling aanbiedt. U kunt zelf kiezen of u de suggesties accepteert. Suggesties voor gerelateerde gegevens ontvangen van Microsoft Azure Marketplace

 • Power View kan visualisaties bieden die voor uw gegevens geschikt zijn. Als uw gegevens bijvoorbeeld URL-adressen bevat, kan Power View de URL's als hyperlinks weergeven.

Ondersteuning voor meer talen

Power Pivot is vertaald in alle 40 Office-talen. Power Pivot ondersteunt nu Arabisch en Hebreeuws, die van rechts naar links worden gelezen.

Ondersteuning voor grotere bestanden in 64-bits versie van Excel

In eerdere versies was de grootte van een werkmap beperkt tot 2 GB op schijf en 4 GB in het geheugen. Deze beperking was een garantie dat werkmappen van Excel met Power Pivot-gegevens nooit de maximale uploadgrootte van SharePoint zouden overschrijden.

Nu het gegevensmodel deel uitmaakt van Excel is deze beperking verdwenen. Als u de 64-bits versie van Excel gebruikt, wordt de grootte van een werkmap alleen beperkt door de beschikbaarheid van schijf- en geheugenbronnen op uw computer.

Limieten van andere platforms gelden echter nog steeds. In SharePoint Server 2013 is de maximale uploadlimiet dan ook 2 GB. Als u een werkmap deelt in SharePoint Online of Office Online, bestaat de kans dat u wordt gevraagd de werkmap te openen in Excel als het bestand te groot is voor weergave in een browser. Raadpleeg het artikel Specificaties en beperkingen van gegevensmodellen voor meer informatie.

De geavanceerde modus is de nieuwe standaardweergave

Wanneer u in Excel 2013 op Beheren klikt om naar het Power Pivot-venster te gaan, bevat het venster standaard het tabblad Geavanceerd.

 • Als u het tabblad Geavanceerd wilt verbergen, klikt u op de knop Bestand links van het tabblad Start en klikt u op Normale modus.

Naar boven

Is van toepassing op: Excel 2013Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen