Nieuwe functies in Microsoft Outlook 2010

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Microsoft Outlook 2010 bevat een aantal nieuwe functies en mogelijkheden waarmee u beter met anderen kunt communiceren en waarmee u uw tijd en informatie beter kunt indelen.

Het lint is uitgebreid

Het lint werd geïntroduceerd in Microsoft Office Outlook 2007 en maakt deel uit van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface. De bedoeling van het lint is dat u snel de opdrachten kunt vinden die u nodig hebt om een taak uit te voeren. De opdrachten zijn ingedeeld in logische groepen op tabbladen. In Outlook 2010 heeft het lint de menu's in het hoofdvenster van Outlook helemaal vervangen. Daarnaast kunt u het lint aanpassen en gepersonaliseerde tabbladen toevoegen die u helemaal aan uw manier van werken kunt aanpassen.

opdracht nieuwe e-mail op het lint

Meer mogelijkheden om uw account te beheren

Veel Outlook-instellingen die niet direct verband houden met het maken of beheren van Outlook-items, zoals de afdrukopdrachten en de opties voor accountbeheer, zijn verplaatst naar de Microsoft Office Backstage-weergave. Klik op Bestand als u uw accounts wilt beheren, regels en automatische antwoorden wilt instellen of wilt zoeken naar andere opties 'achter de schermen'.

Meer zien van uw berichten

Wanneer u met berichten werkt, wordt nu een verbeterde Gesprekweergave gebruikt. Deze weergave biedt meer mogelijkheden voor het bijhouden en beheren van verwante berichten, ongeacht de map waarin de berichten zich bevinden. U kunt het volledige verloop van de gesprek zien, inclusief uw antwoorden, de meest recente antwoorden weergeven en gemakkelijker bepalen welk bericht voor u het belangrijkst is. Daarnaast kunt u een gesprek in zijn geheel in een handomdraai classificeren of negeren. Zie Inleiding tot de Gesprekweergave voor meer informatie.

Gesprekken in de berichtenlijst van het Postvak IN

Uw berichten sneller verwerken en archiveren

Snelle stappen    Hiermee kunt u de opdrachten en procedures die u het vaakst uitvoert, met één muisklik activeren. U kunt de standaardstappen aanpassen en uw eigen knoppen maken voor acties die u vaak uitvoert. De galerie met snelle stappen bevat knoppen waarmee u met één klik berichten kunt archiveren en markeren, berichten naar uw teamleden kunt verzenden en andere gangbare opdrachten kunt uitvoeren. Zie Algemene of vaak voorkomende taken automatiseren met Snelle stappen voor meer informatie.

Galerie Snelle stappen

Antwoord op vergaderverzoek    Het plannen van een vergadering is net zo eenvoudig als het beantwoorden van een bericht. Tijdens het lezen van een bericht kunt u een vergadering plannen met alle geadresseerden van het bericht via de nieuwe opdracht Antwoord op vergaderverzoek. Alle geadresseerden van het bericht worden met één klik toegevoegd aan een nieuw vergaderverzoek. Zie Reageren op een e-mailbericht met een vergaderverzoek voor meer informatie.

Verbeteringen van Direct zoeken     Outlook 2007 geïntroduceerd direct zoeken. In Outlook 2010 is het beter zoekresultaten verfijnen op basis van criteria zoals afzender, trefwoorden uit het onderwerp en andere gegevens zoals de aanwezigheid van bijlagen. Het contextafhankelijke tabblad Hulpmiddelen voor zoeken bevat een reeks filters die uw zoekopdracht zodat de items die u wilt isoleren efficiënt te richten. Zie een bericht of item met behulp van Direct zoeken zoekenvoor meer informatie.

Opdrachten in Direct zoeken

De hoeveelheid storende informatie in uw Postvak IN verminderen

Discussie negeren     Als een discussie voor u niet meer relevant is, kunt u de weergave van verdere reacties in uw Postvak IN voorkomen. Met de opdracht Negeren kunt u de hele discussie en toekomstige berichten voor deze discussie naar de map Verwijderde items verplaatsen. Zie Discussie negeren voor meer informatie.

De groep Verwijderen op het tabblad Start

Discussies opschonen     Wanneer een bericht alle voorgaande berichten uit de discussie bevat, kunt u op Opschonen klikken om de andere overbodige berichten te verwijderen. Wanneer mensen deelnemen aan een discussie, verschijnt het antwoord bovenaan en worden de vorige berichten uit de discussie daaronder weergegeven. In plaats van elk bericht door te nemen, kunt u alleen het nieuwste bericht bewaren dat de hele discussie bevat. Zie Overbodige berichten verwijderen via Opschoning van discussie voor meer informatie.

Opdracht Opschonen op het lint

Intelligenter en efficiënter werken met berichten

MailTips   Outlook 2010 bevat MailTips, een functie waarmee u algemene, maar mogelijk kostbare of vervelende fouten kunt voorkomen. Waarschuwingen van E-mailtips worden geactiveerd door acties, zoals het klikken op Allen beantwoorden bij een grote adreslijst, het verzenden van vertrouwelijke informatie naar iemand van buiten uw organisatie of het verzenden van een bericht naar iemand die niet op kantoor is. Zie MailTips in- of uitschakelen voor meer informatie.

MailTip-waarschuwing voor een geadresseerde die niet op kantoor is

Vergeten onderwerpen     Wanneer u op Verzenden klikt bij een bericht waarin het onderwerp ontbreekt, verschijnt er een waarschuwingsbericht om te bevestigen dat er geen onderwerp is opgegeven.

Waarschuwingsdialoogvenster voor een bericht zonder onderwerp

Verbeteringen van de lijst voor automatisch aanvullen     Het is gemakkelijker een naam uit de suggesties van de lijst voor automatisch aanvullen te verwijderen en wanneer u een Microsoft Exchange Server-account gebruikt, is uw lijst voor automatisch aanvullen beschikbaar vanaf elke computer waarop u Outlook met uw Exchange-account gebruikt. Zie Een naam verwijderen uit de lijst voor automatisch aanvullen voor meer informatie.

Lijst voor automatisch aanvullen met het pictogram Verwijderen

Het formaat van bijgevoegde foto's wijzigen     Er is een optie beschikbaar waarmee u het formaat van grote fotobijlagen automatisch kunt wijzigen. Zie De grootte van afbeeldingen en bijlagen verkleinen voor meer informatie.

opties voor het wijzigen van het formaat van afbeeldingsbijlagen in de backstage-weergave

Schermafbeelding invoegen     Met de nieuwe opdracht Schermafbeelding invoegen kunt u de informatie op uw scherm moeiteloos met anderen delen. Selecteer het hele computerscherm of een gedeelte ervan en neem de gemaakte schermafbeelding op in een bericht.

De opdracht Schermafbeelding invoegen

Flexibelere spellingcontrole     U kunt nu op meer plaatsen de spelling controleren, waaronder de onderwerpregel van berichten, taken en vergaderverzoeken.

Gedetailleerdere bezorginformatie     Wanneer u een Microsoft Exchange Server-account gebruikt, kunt u gedetailleerde bezorginformatie opvragen voor uitgaande en binnenkomende berichten.

Meer doen met kalenders en agenda's

Suggesties voor vergadering     Suggesties voor vergadering werden geïntroduceerd in Outlook 2007 en worden nu weergegeven wanneer u een vergaderverzoek maakt. De agenda's van de genodigden worden geanalyseerd en er wordt een tijd voorgesteld die iedereen het beste uitkomt, op basis van de beschikbaarheidsgegevens van de betrokkenen.

Deelvenster Suggesties voor vergadering

Agendagroepen     Hiermee kunt u snel de agenda's bekijken van de mensen met wie u vaak samenwerkt. U hoeft de leden slechts eenmaal te selecteren, waarna u deze agendagroep kunt gebruiken wanneer u dezelfde agenda's wilt weergeven. In agendagroepen kunnen ook resources worden opgenomen, zoals vergaderruimten. Op deze manier vindt u snel een beschikbare vergaderruimte in uw gebouw. Zie Een agendagroep maken, weergeven of verwijderen voor meer informatie.

Agendagroep in het navigatiedeelvenster

Planningweergave     Of u nu gebruikmaakt van de nieuwe agendagroepen of handmatig meerdere agenda's selecteert die u wilt inzien, de nieuwe planningweergave biedt u meer houvast bij het plannen van vergaderingen. Aan de hand van de agenda's voor personen, resources of agendagroepen in een horizontale weergave kunt u snel een geschikt tijdstip vinden voor de vergadering.

Weergave met agendaplanning

Snel weergeven     Wanneer u een vergaderverzoek ontvangt, kunt u met Snel weergeven beter bepalen wat voor een effect een vergaderverzoek heeft op uw agenda. Wanneer u een vergaderverzoek maakt of op een vergaderverzoek reageert, verschijnt er een momentopname van uw agenda in het vergaderverzoek. U ziet zo in één oogopslag of deze vergadering met andere afspraken overlapt en wat de aangrenzende items in uw agenda zijn, zonder dat u het vergaderverzoek hoeft te verlaten.

Snel de agenda weergeven in een vergaderverzoek

Werken met al uw accounts in Outlook

Meerdere Exchange-accounts     Outlook 2010 ondersteunt meerdere Exchange-accounts in een Outlook-profiel.

Verbeteringen in IMAP     Het verwijderen van berichten in een IMAP-e-mailaccount gaat net zo als bij andere typen e-mailaccounts. Wanneer u berichten verwijdert, worden deze naar een map Verwijderde items verplaatst. U hoeft berichten dus niet meer te markeren voor verwijdering en deze vervolgens permanent te verwijderen.

Overzicht houden over uw taken

Takenbalk     Op basis van verzoeken van klanten is de takenbalk op een aantal punten verbeterd. In Outlook 2010 zijn afspraken en evenementen die de hele dag duren, beter toegankelijk. Andere verbeteringen zijn de visuele aanduidingen voor conflicten en niet-beantwoorde vergaderverzoeken, en de scheidingsmarkeringen voor dagen. Bovendien kunt u nu via slepen en neerzetten het formaat van de takenbalk wijzigen, zodat u op elk gewenst moment meer informatie kunt weergeven. Zie Het formaat of de inhoud van de takenbalk wijzigen voor meer informatie.

Uw informatie opslaan

Nieuwe naam gegevensbestanden     Wanneer u Outlook-informatie op uw computer opslaat, wordt er een gegevensbestand gebruikt. In eerdere versies van Outlook werden deze bestanden Bestanden met persoonlijke mappen (.pst) en Bestanden met offlinemappen (.ost) genoemd. Nu worden ze Outlook-gegevensbestand (.pst) en offline Outlook-gegevensbestand (.ost) genoemd. Zie Bestand maken waarin uw informatie wordt opgeslagen voor meer informatie.

Eenvoudiger toegang tot uw Outlook-gegevensbestanden (.pst en .ost)     In alle eerdere versies van Outlook werden gegevensbestanden opgeslagen in bestanden met persoonlijke mappen (.pst) en bestanden met offlinemappen (.ost) in een verborgen map op uw computer. In Outlook 2010 worden nieuwe gegevens die u maakt standaard opgeslagen in de map Documenten\Mijn Outlook-bestanden. Zo kunt u gemakkelijker back-ups maken van uw Outlook-gegevens en het gegevensbestand vinden en naar een nieuwe computer kopiëren. Zie Een bestand maken waarin uw gegevens kunnen worden opgeslagen voor meer informatie.

Contact houden

Outlook Connector voor sociale netwerken    Met de nieuwe voorziening Outlook Connector voor sociale netwerken (OSC) maakt u verbinding met de sociale en professionele netwerken die u gebruikt, zoals Microsoft SharePoint, Windows Live en andere populaire sites van derden. Zo beschikt u over meer informatie en kunt u contacten onderhouden met de mensen in uw netwerk zonder Outlook te verlaten. Zie Inleiding tot de Outlook Connector voor sociale netwerken voor meer informatie.

Deelvenster Personen in het leesvenster

Snelle contactpersonen     Met Snelle contactpersonen hebt u sneller toegang tot uw contactpersonen en de bijbehorende aanduidingen voor chatberichten en aanwezigheid, zonder dat u de e-mailweergave hoeft te verlaten. Wanneer u in het nieuwe vak Een contactpersoon zoeken op het lint de beginletters van een naam typt, worden er meteen zoekresultaten weergegeven, met informatie over de manieren waarop u in contact kunt komen met de persoon in kwestie, bijvoorbeeld via sms, telefoon, e-mail of vergaderverzoeken. Wanneer de integratie met Microsoft Lync is ingeschakeld, kunt u uw algemene adreslijst en lijst met contactpersonen doorzoeken op namen, foto's, titels en beschikbaarheid door gewoon tekst te typen.

Hiërarchisch adresboek     In een hiërarchische weergave in het Outlook-adresboek kunt u geadresseerden kiezen voor berichten, vergaderverzoeken en taaktoewijzingen.

Verbeteringen in Unified Messaging

Voicemailafschriften     In Voorbeeld van voicemail kunt u een tekstafschrift lezen van berichten die op uw antwoordapparaat zijn ingesproken.

voicemailbericht met afschrift

Beveiligde voicemail     Voicemailbeveiliging zorgt ervoor dat uw voicemail alleen kan worden beluisterd door degenen voor wie deze bestemd is.

Overige verbeteringen

Zoomschuifregelaar     Met de nieuwe zoomschuifregelaar onder aan het venster kunt u e-mail- en agendaweergaven naar believen vergroten of verkleinen.

Zoomschuifregelaar

Quotathermometer     Bij de accountgegevens in de nieuwe Backstage-weergave kunt u zien hoeveel ruimte er nog in uw postvak beschikbaar is.

Aanduiding van beschikbare ruimte in uw postvak

Navigatiedeelvenster     Alle opdrachten en weergaven die eerder deel uitmaakten van het navigatiedeelvenster, zijn naar het lint verplaatst. Daarnaast is de volgorde van de mappen gewijzigd, zodat u de meest gebruikte standaardmappen en vooral het Postvak IN en de map Verwijderde items gemakkelijk kunt vinden. Verder zijn enkele koppen en pictogrammen verwijderd om het navigatiedeelvenster overzichtelijker te maken.

Uitbreidbaarheid     Op verzoek van ontwikkelaars zijn er verschillende functies toegevoegd aan Outlook 2010 waarmee de gebruikersinterface van Outlook voor bepaalde toepassingen kan worden aangepast. Daarnaast is niet alleen de programmeerbaarheid van de Outlook-interface verbeterd, maar biedt het objectmodel van Outlook nu ook ondersteuning voor nieuwe en uitgebreide functies in het product, zoals discussies en mobiele items.

Opdrachtregelparameters     Aanvullende opdrachtregelparameters zijn toegevoegd voor implementatie en probleemoplossing. Zie voor meer informatie opdrachtregelschakelopties voor Microsoft Office-producten.

64-bits ondersteuning   Outlook 2010 is verkrijgbaar als 32-bits en als 64-bits versie.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×