Nieuwe functies in Excel 2013

Belangrijk : De berekende resultaten van formules en van sommige Excel-werkbladfuncties kunnen enigszins verschillen tussen een Windows-pc met x86- of x86-64-architectuur en een Windows RT-pc met ARM-architectuur. Meer informatie over de verschillen.

Klik op een functienaam in de volgende lijst als u gedetailleerde Help-informatie over de betreffende functie wilt weergeven.

Functienaam

Type en beschrijving

BOOGCOT, functie

Wiskundige en trigonometrische functies:    geeft als resultaat de boogcotangens van een getal

BOOGCOTH, functie

Wiskundige en trigonometrische functies:    geeft als resultaat de boogcotangens hyperbolicus van een getal

ARABISCH, functie

Wiskundige en trigonometrische functies:    converteert een Romeins cijfer naar een Arabisch getal

BASIS, functie

Wiskundige en trigonometrische functies:    converteert een getal naar tekst met een opgegeven radix (basis)

BINOM.VERD.BEREIK, functie

Statistische functie:    geeft als resultaat de kans van een testresultaat met behulp van een binomiale verdeling

BIT.EN, functie

Technische functie:    geeft als resultaat een bitsgewijze En-bewerking van twee getallen

BIT.VERSCHUIF.LINKS, functie

Technische functie:    geeft als resultaat een waardegetal waarop een logische verschuiving naar links is uitgevoerd met de waarde van hoeveelheid_verschuiving

BIT.OF, functie

Technische functie:    geeft als resultaat een bitsgewijze Of-bewerking van twee getallen

BIT.VERSCHUIF.RECHTS, functie

Technische functie:    geeft als resultaat een waardegetal waarop een logische verschuiving naar rechts is uitgevoerd met de waarde van hoeveelheid_verschuiving

BIT.EX.OF, functie

Technische functie:    geeft als resultaat een bitsgewijze exclusieve Of-bewerking van twee getallen

AFRONDEN.BOVEN.WISK, functie

Wiskundige en trigonometrische functies:    rondt een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud

COMBIN.A, functie

Wiskundige en trigonometrische functies:   
geeft als resultaat het aantal combinaties met herhalingen voor een gegeven aantal items

COT, functie

Wiskundige en trigonometrische functies:    geeft als resultaat de cotangens van een getal

COTH, functie

Wiskundige en trigonometrische functies:    geeft als resultaat de cotangens hyperbolicus van een hoek

COSEC, functie

Wiskundige en trigonometrische functies:    geeft als resultaat de cosecans van een hoek

COSECH, functie

Wiskundige en trigonometrische functies:    geeft als resultaat de cosecans hyperbolicus van een hoek

DAGEN, functie

Datum- en tijdfunctie:    geeft als resultaat het aantal dagen tussen twee datums

DECIMAAL functie

Wiskundige en trigonometrische functies:    converteert een getal in de vorm van tekst met een bepaalde basis naar een decimaal getal

URL.CODEREN, functie

Web:    geeft als resultaat een tekenreeks met URL-codering

XML.FILTEREN, functie

Web:    geeft als resultaat specifieke gegevens van de XML-inhoud op basis van het opgegeven XPath

AFRONDEN.BENEDEN.WISK, functie

Wiskundige en trigonometrische functies:    rondt een getal naar beneden af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud

FORMULETEKST, functie

Zoek- en verwijzingsfunctie:    geeft als resultaat de formule op de opgegeven verwijzing, in de vorm van tekst

GAMMA, functie

Statistische functie:    geeft als resultaat de waarde van de gammafunctie

GAUSS, functie

Statistische functie:    geeft als resultaat 0,5 minder dan de cumulatieve normale standaardverdeling

ALS.NB, functie

Logische functie:    Geeft als resultaat de waarde die u opgeeft als de expressie in #N/B resulteert. Anders wordt het resultaat van de expressie weergegeven

C.COSH, functie

Technische functie:    berekent de cosinus hyperbolicus van een complex getal

C.COT, functie

Technische functie:    berekent de cotangens van een complex getal

C.COSEC, functie

Technische functie:    berekent de cosecans van een complex getal

C.COSECH, functie

Technische functie:    berekent de cosecans hyperbolicus van een complex getal

C.SEC, functie

Technische functie:    geeft als resultaat de secans van een complex getal

C.SECH, functie

Technische functie:    geeft als resultaat de secans hyperbolicus van een complex getal

C.SINH, functie

Technische functie:    berekent de sinus hyperbolicus van een complex getal

C.TAN, functie

Technische functie:    geeft als resultaat de tangens van een complex getal

ISFORMULE, functie

Informatiefunctie:    geeft als resultaat WAAR als naar een cel met een formule wordt verwezen

ISO.WEEKNUMMER, functie

Datum en tijd:    geeft als resultaat het ISO-weeknummer van het jaar voor een bepaalde datum

EENHEIDMAT, functie

Wiskundige en trigonometrische functies:    geeft als resultaat de eenheidsmatrix of de opgegeven dimensie

NUMERIEKE.WAARDE, functie

Tekst:    converteert tekst naar een getal, ongeacht de landinstelling

PDUUR, functie

Financiële functie:    geeft als resultaat het aantal perioden dat is vereist om een investering een opgegeven waarde te laten bereiken

PERMUTATIE.A, functie

Statistische functie:    geeft als resultaat het aantal permutaties voor een bepaald aantal objecten (met herhalingen) dat uit het totaal aantal objecten kan worden geselecteerd

PHI, functie

Statistische functie:    geeft als resultaat de waarde van de dichtheidsfunctie voor een normale standaardverdeling

RRI, functie

Financiële functie:    geeft als resultaat een equivalente rente voor de groei van een investering

SEC, functie

Wiskundige en trigonometrische functies:    geeft als resultaat de secans van een hoek

SECH, functie

Wiskundige en trigonometrische functies:    geeft als resultaat de secans hyperbolicus van een hoek

BLAD, functie

Informatie:    geeft als resultaat het bladnummer van het blad waarnaar wordt verwezen

BLADEN, functie

Informatie:    geeft als resultaat het aantal bladen in een verwijzing

SCHEEFHEID.P, functie

Statistische functie:    Geeft als resultaat de mate van asymmetrie van een verdeling op basis van een populatie: een aanduiding van de mate van asymmetrie van een verdeling op basis van de mediaan

UNITEKEN, functie

Tekstfunctie:    geeft als resultaat het Unicode-teken waarnaar door de opgegeven numerieke waarde wordt verwezen

UNICODE, functie

Tekstfunctie:    geeft als resultaat het nummer (codepunt) dat overeenkomt met het eerste teken van de tekst

WEBSERVICE, functie

Web:    haalt gegevens op uit een webservice

EX.OF, functie

Logische functie:    geeft als resultaat een logische exclusieve Of-bewerking van alle argumenten

Naar boven

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×