Nieuw in Project

Als abonnee van Office 365 krijgt u regelmatig de beschikking over nieuwe en verbeterde functies in Office. Kijk hieronder om te zien wat er op dit moment beschikbaar is.

Nieuwste updates voor Project

Er is niets nieuw in de update van juli, versie 1907 (build 11901.20176), maar bekijk deze functie die we onlangs hebben uitgebracht. Uw Office-versie zoeken

Naadloos schakelen

De nieuwe accountmanager toont al uw werk- en persoonlijke accounts in Office 365 op één plaats. Schakelen tussen accounts is nog nooit zo eenvoudig geweest.

MEER INFORMATIE

Conceptuele schermafbeelding van accountwisselfunctie

Als eerste gebruikmaken van nieuwe functies?

Word een Office-insider en zie nieuwe functies als eerste en vertel ons wat u ervan vindt.

NEEM VANDAAG NOG DEEL AAN OFFICE INSIDER

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Meer informatie over versies

Wanneer krijg ik nieuwe functies?
Nieuwe functies in Office 365 worden soms gedurende een bepaalde periode uitgerold voor alle abonnees.

Bekijk hoe de functies worden uitgerold

Volledige lijst met alle updates
Informatie bekijken over alle kanaalversies voor Office 365-clienttoepassingen.

Meest recente versies

Nieuwe functies voor niet-abonnees
Bent u geen Office 365-abonnee maar gebruikt u Office 2016 of 2019? Bekijk wat beschikbaar is in uw versie.

Nieuwe functies in Office 2016 Nieuwe functies in Office 2019

Nieuwste updates voor Project Insiders

Insiders, er is nu een website speciaal voor u. Ga hier naar de meest recente fixes en functies die vandaag beschikbaar zijn voor u.

Nog meer functies, nog sneller

Schrijf u in voor het niveau van Office Insider FAST en krijg nog eerder toegang tot de nieuwste functies.

Meer informatie

Bekijk wat er nieuw is in de update van mei, Versie 1905 (Bouw 11629.20196).

Naadloos schakelen

De nieuwe accountmanager toont al uw werk- en persoonlijke accounts in Office 365 op één plaats. Schakelen tussen accounts is nog nooit zo eenvoudig geweest.

MEER INFORMATIE

Conceptuele schermafbeelding van accountwisselfunctie

Bekijk wat er nieuw is in de onderdelenupdate van augustus 2018, versie 1808 (build 10730.20088).

Plan op de achtergrond en taakgegevens op de voorgrond

Meer informatie weergegeven over Takenbordkaarten

Wanneer de titel niet het hele verhaal vertelt, kunt u uw Takenbordkaarten aanpassen om de belangrijkste details weer te geven.

MEER INFORMATIE

Bekijk wat er nieuw en verbeterd is in de onderdelenupdate van juli 2018, versie 1807 (build 10325.20082).

Pagina Opslaan als met Recent geselecteerd

Behoud het overzicht met recente opslaglocaties

Project houdt een lijst bij van waar u andere projecten hebt opgeslagen. Wanneer u klaar bent om uw project op te slaan, kiest u een van uw recente opslaglocaties en gaat u verder met uw dag.

MEER INFORMATIE

Kijk wat er nieuw is in versie 1806 (build 10228.20080).

Sprintplanning

Een nieuwe manier om sprints te beheren

Werk volgens een Agile-methode met takenborden. Ga naar Sprints beheren om sprints toe te voegen en te verwijderen naarmate uw projecten zich ontwikkelen.

Bekijk wat er nieuw en verbeterd is in de onderdelenupdate van mei 2018, versie 1805 (build 9330.2087).
Zoek uw Office-versie

Sprint management is nu nog gemakkelijker

Klik voor een snelle blik op al uw sprints op Project > Agile > Scrum > Beheren. Voeg ze hier snel toe, werk ze bij of verwijder ze.

Dialoogvenster Sprint beheren op de voorgrond en project op de achtergrond

Bekijk wat er nieuw en verbeterd is in de onderdelenupdate van maart 2018, versie 1804 (build 9226.2114).
Zoek uw Office-versie.

Weergave Takenbord filteren

Als u Project Online-bureaubladclient gebruikt, kunt u de weergave Takenbord filteren om taken te zien die gerelateerd zijn aan een specifieke resource of overzichtstaak. U kunt deze filters ook gebruiken als u Sprint- of Kanbanborden wilt bekijken.

Ga als volgt te werk als u het takenbord wilt filteren:

 1. Kies op het tabblad Weergave de optie Takenbord.

 2. Selecteer de filterknop rechtsboven in de weergave.

  Schermafbeelding van de filterknop in de weergave Takenbord.
 3. Selecteer de pijl-omlaag naast Overzichtstaak (0) of Resource (0) en maak uw keuze in de lijst. U kunt meerdere overzichtstaken of resources kiezen om op te filteren.

  Schermafbeelding van de vervolgkeuzelijst Filterresources in Takenbord, waarbij twee resources zijn geselecteerd

Voltooiingspercentages instellen vanuit een taakbord

In Project Online-bureaubladclient kunt u in de weergaven Takenbord, Sprint en Kanban, in het veld % voltooid instellen, het percentage voltooid bijwerken voor taken als u ze van de ene naar de andere kolom verplaatst. Dit % voltooid blijft ook in weergave Gantt-diagram staan.

% voltooid instellen gebruiken:

 1. Open een Project-bestand en kies op het tabblad Weergave de optie Takenbord.

  U kunt % voltooid instellen ook gebruiken in een Sprint- of Kanbanbord. Zie Agile gebruiken in de Microsoft Project Online-desktopclient voor meer informatie over het gebruik hiervan.

 2. Op het takenbord selecteert u onder een kolomnaam % voltooid instellen en voert u een waarde in, bijvoorbeeld 50.

  Schermafbeelding van Takenbord, waarin het getal 50 wordt ingevoerd voor % voltooid
 3. Verplaats een taak naar die kolom.

  Schermafbeelding van het verplaatsen van een taak van de ene kolom in Takenbord naar de andere.

  Als u de taak opent, ziet u dat % voltooid voor die taak nu overeenkomt met het % voltooid in de kolom.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Taakdetails van een taak, met het percentage voltooid

% voltooid instellen verbergen in de weergave Takenbord:

 • Ga als volgt te werk in Hulpmiddelen voor Takenbord: Schakel op het tabblad Opmaak het selectievakje % voltooide toewijzing weergeven uit.

Snel tussen sprintweergaven wisselen en taken doorschuiven

In Project Online-bureaubladclient kunt u makkelijker tussen sprints schakelen, de huidige sprint identificeren en taken naar de volgende sprint schuiven.

Specifieke sprints bekijken of taken doorschuiven:

 1. Open een project met sprints en ga naar de Agile-hulpprogramma's: tabblad Scrum.

  Zie Agile gebruiken in de Microsoft Project Online-desktopclient voor meer informatie over het gebruik van sprints in Project.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Kies in de vervolgkeuzelijst Sprints weergeven de sprint die u wilt bekijken.

  • Klik met de rechtermuisknop op een taak en kies Naar volgende sprint gaan.

Bekijk wat er nieuw en verbeterd is in de onderdelenupdate van oktober 2017, versie 1710 (build 8625.2055).
Zoek uw Office-versie.

Agile gebruiken in Microsoft Project

Als u Project Online-abonnee bent, kunt u uw projecten en taken beheren met eenvoudige visuele takenborden die Scrum-, Kanban- of aangepaste werkstromen ondersteunen. U kunt Agile-weergaven inschakelen voor een actueel watervalproject, of een nieuw Agile-project maken via de pagina Bestand > Nieuw. Met behulp van het tabblad Agile-functies kunt u bord- en lijstweergaven bekijken en heen en weer schakelen tussen waterval- en Agile-weergaven van dezelfde taken. Project bevat ook verschillende Agile-specifieke rapporten, zoals taakstatus en sprintstatus. Zie voor meer informatie Agile gebruiken in Microsoft Project.

Schermafbeelding van het lint van Project met het tabblad Agile-functies

Takenbordweergave ontdekken

U maakt geen gebruik van Agile-projectmanagement, maar u wilt uw projecttaken wel op een bord zien? Als u Project Online-abonnee bent, ziet u alle projecttaken weergegeven als kaarten op een bord met de takenbordweergave. Verplaats taakkaarten van de ene kolom naar de andere, geef uw eigen kolommen een naam om een aangepaste werkstroom te maken, en .

Uw project bekijken in de takenbordweergave:

 1. Kies in Project Takenbord in de groep Taakweergaven op het tabblad Weergave.

 2. Stem de kolommen af op de behoeften van uw project:

  • Als u de naam van een kolom wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de kolomnaam, kiest u Naam wijzigen, typt u een nieuwe naam en drukt u vervolgens op Enter.

  • Als u meer kolommen wilt toevoegen aan de rechterkant van de laatste kolom, kiest u Nieuwe kolom toevoegen, typt u een naam en drukt u vervolgens op Enter.

  Belangrijk: De kolomkoppen in de takenbordweergave zijn dezelfde als de kolomkoppen voor de Agile-functies in Project. Als u zowel de Agile- als de takenbordweergave gebruikt, worden de wijzigingen die u in de kolomkoppen aanbrengt, dus doorgevoerd in beide weergaven.

Bekijk wat er nieuw en verbeterd is in de onderdelenupdate van augustus 2017, versie 1708 (build 8431.2079).
Zoek uw Office-versie.

Een projecttaak koppelen aan Planner

Als u een Project Online-abonnee bent, kunt u een taak in Microsoft Project koppelen aan een abonnement in Microsoft Planner. In Planner kunt u de werkzaamheden opsplitsen, een team samenstellen, taken toewijzen en de status bijwerken in een handige takenbordweergave.

Uw taak koppelen aan Planner:

 1. Selecteer een taak in Project en klik op de knop Planner op het Taak-lint.

  Afbeelding van knop Planner op het Taak-lint
 2. Zoek in het deelvenster Taak koppelen aan abonnement naar de groep waarvan uw abonnement deel uitmaakt en kies vervolgens in de lijst het abonnement waarnaar u een koppeling wilt maken.

 3. Selecteer Koppeling maken.

De projecttaak wordt nu gekoppeld aan dat abonnement en de eigenaar van de taak in Project wordt eigenaar van dit abonnement in Planner.

Bekijk wat er nieuw en verbeterd is in de onderdelenupdate van maart 2017, versie 1703 (build 7967.2139).
Zoek uw Office-versie.

Taken koppelen met behulp van een vervolgkeuzelijst

U hoeft niet langer de id te onthouden van de taak die u wilt koppelen. Als u nu een cel selecteert in de kolom Voorafgaande taken, en vervolgens de pijl-omlaag selecteert, ziet u een lijst met alle taken in uw project. De taakhiërarchie en de volgorde komen precies overeen met uw project, zodat u eenvoudig naar de juiste taak kunt schuiven en vervolgens het bijbehorende selectievakje kunt inschakelen.

Schermafbeelding van de vervolgkeuzelijst van de kolom Voorafgaande taken in Project

U kunt hetzelfde type vervolgkeuzelijst ook gebruiken om taken te selecteren in de kolom Opvolgende taken. Zie voor meer informatie Taken koppelen in een project.

Bekijk wat er nieuw en verbeterd is in de onderdelenupdate van januari 2017, versie 1701 (build 7766.2060).
Zoek uw Office-versie.

Veld Naam van taaksamenvatting

Bij lange lijsten met taken kan het lastig zijn om te weten waaronder een taak is ingesprongen in de algehele projectplanning. Het veld Naam van taaksamenvatting is een veld met het kenmerk Alleen-lezen met de naam van de overzichtstaak van een taak. U kunt de structuur van uw project verduidelijken door dit veld als een kolom toe te voegen in de taakweergave. Hiervoor klikt u met de rechtermuisknop op de titel van een kolom (rechts van de kolom waar u het veld wilt toevoegen), selecteert u Kolom invoegen en kiest u vervolgens Naam van taaksamenvatting in de vervolgkeuzelijst.

De kolom Naam van taaksamenvatting

Bekijk wat er nieuw en verbeterd is in de onderdelenupdate van november 2016, versie 1611 (build 7571.2072).
Zoek uw Office-versie.

Tijdlijnbalklabels en taakvoortgang

U kunt nu nog gemakkelijker de voortgang van een project communiceren. U kunt nu labels toevoegen aan tijdlijnbalken en de voortgang van taken wordt in de taken zelf weergegeven. Hierdoor kunt u de planning en de voortgang eenvoudig inzichtelijk maken als u de status van het project gaat delen.

Tijdlijnbalken met labels en taakvoortgang

Bekijk wat er nieuw en verbeterd is in de onderdelenupdate van oktober 2016, versie 1610 (build 7466.2038).
Zoek uw Office-versie.

In-appfeedback

Hebt u een opmerking of suggestie over Microsoft Office? Uw feedback is onmisbaar om fantastische producten te kunnen leveren. In Project kunt u nieuwe functies voorstellen, ons laten weten wat u bevalt of wat er niet werkt door op Bestand > Feedback te klikken.

Klik op Bestand > Feedback om opmerkingen of suggesties te geven over Microsoft Project

Bekijk wat er nieuw en verbeterd is in de onderdelenupdate van september 2015, versie 1509 (build 4229.1024).
Zoek uw Office-versie.

Flexibelere tijdlijnen

Met Project 2016 kunt u niet alleen gebruikmaken van meerdere tijdlijnen om verschillende fasen of categorieën van werkzaamheden te illustreren, maar kunt u ook de begin- en einddatum voor elke tijdlijn afzonderlijk instellen voor een beter overzicht van alle werkzaamheden.

Opgemaakte tijdlijn in Project

Wilt u meer informatie? U kunt als volgt tijdlijnen maken in Project 2016.

Betere controle over resourceplanning

Bepaalde resources zijn beperkt beschikbaar en worden mogelijk ingepland door een resourcemanager. Met Project Professional 2016 en Project Online kunnen projectmanagers en resourcemanagers een overeenkomst, ook wel een resourceafspraak genoemd, sluiten om ervoor te zorgen dat resources goed en effectief worden gebruikt in uw organisatie.

Belangrijk: Resourceafspraken werken alleen als u Project Professional 2016 gebruikt en bent verbonden met Project Online. Als u niet bent verbonden met Project Online, is de functionaliteit voor resourceafspraken verborgen. Project Standard 2016 bevat geen resourceafspraken.

Hoe werkt dit? Wanneer een resourcemanager de ondernemingsresourcegroep instelt in Project Online, kan deze aangeven dat de toewijzing van bepaalde resources aan projecten moet worden goedgekeurd.

Wanneer een projectmanager besluit om een van deze resources te gebruiken voor een project, dient deze een afspraakaanvraag in met de periode waarin de resource nodig is en een bepaald percentage van de tijd van deze resource of een vast aantal uren gedurende deze periode.

Afspraak toevoegen

De resourcemanager bekijkt de aanvraag en kan deze accepteren, wijzigingen voorstellen of deze afwijzen. De projectmanager vernieuwt de status van de afspraak in de nieuwe weergave Resourceplanning in Project Professional 2016, zodat deze het antwoord van de resourcemanager kan bekijken.

Knop Vernieuwen op het tabblad Afspraken

Wanneer de afspraak is voltooid, kan de projectmanager deze resource toewijzen aan taken in het project.

Snel aan de slag met Uitleg

In Project 2016 ziet u het tekstvak Laat me weten wat u wilt doen op het lint. Dit is een tekstveld waarin u woorden en woordgroepen kunt typen om aan te geven wat u hierna wilt doen, zodat u snel toegang hebt tot functies die u wilt gebruiken of acties die u wilt uitvoeren. U kunt ook Help opvragen over de gewenste onderwerpen.

Laat me weten wat u wilt doen

Invoeren van een vraag in het vak ‘Uitleg’

Nieuwe thema's voor Project

Er zijn nu drie Office-thema's die u kunt toepassen op Project 2016: Kleurrijk, Donkergrijs en Wit. Als u deze wilt gebruiken, gaat u naar Bestand > Opties > Algemeen en klikt u op de vervolgkeuzelijst naast Office-thema.

Vervolgkeuzelijst met Office-thema’s, themaopties Kleurrijk, Donkergrijs en Wit

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×