Nieuw in Microsoft Office Word 2007

Belangrijk   Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Nieuw in Microsoft Office Word 2007

Met de uitgebreide set hulpmiddelen voor het maken en opmaken van documenten in de nieuwe Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface van Microsoft Office Word 2007 kunt u professioneel uitziende documenten maken. Met behulp van de rijke mogelijkheden voor revisie, commentaar en vergelijking kunt u snel feedback van collega's verzamelen en beheren. Geavanceerde gegevensintegratie zorgt ervoor dat de documenten gekoppeld blijven aan belangrijke bedrijfsgegevensbronnen.

download a free trial button

Buy Office now

Wat wilt u doen?

Documenten met een professioneel uiterlijk maken

Documenten op vertrouwelijke wijze delen

Meer dan gewone documenten.

Uw werk herstellen bij computerproblemen

Documenten met een professioneel uiterlijk maken

Office Word 2007 biedt bewerkings- en revisiehulpmiddelen waarmee u nu gemakkelijker dan ooit professionele documenten maakt.

Meer tijd besteden aan schrijven en minder aan opmaken

Op het nieuwe lint, een onderdeel van de Office Fluent-gebruikersinterface, zijn uw hulpmiddelen op taak gegroepeerd en liggen de opdrachten die u het meeste gebruikt, binnen handbereik.

Afbeelding van het tabblad Start in Word

1. Het ontwerp van tabbladen is taakgericht.

2. In de groepen op een tabblad zijn taken onderverdeeld in subtaken.

3. Opdrachtknoppen in een groep voeren een opdracht uit of geven een menu met opdrachten weer.

De nieuwe, resultaatgerichte Office Fluent-gebruikersinterface voorziet u duidelijk en overzichtelijk van hulpmiddelen, wanneer u deze nodig hebt:

 • Bespaar tijd en profiteer optimaal van de krachtige Word-mogelijkheden door een keuze te maken in galerieën met vooraf gedefinieerde stijlen, tabelopmaken, lijstindelingen, grafische effecten en meer.

 • Wanneer u opmaak toepast, hoeft u dankzij Fluent-gebruikersinterface niet langer naar het eindresultaat te raden. In de galerieën met opmaakkeuzemogelijkheden krijgt u live een visueel voorbeeld van de opmaak in uw document te zien voordat u besluit een opmaakwijziging uit te voeren.

Live-voorbeeld in Word-document

Vooraf opgemaakte elementen met enkele muisklikken toevoegen

Voorbladgalerie

Office Word 2007 introduceert bouwstenen waarmee u vooraf opgemaakte inhoud aan uw documenten kunt toevoegen:

 • Wanneer u aan een document werkt vanuit een bepaald sjabloontype, bijvoorbeeld een rapport, kunt u een keuze maken uit een galerie met vooraf opgemaakte voorbladen, pull-quotes en kop- en voetteksten waarmee u uw document verfraait.

 • Als u de vooraf opgemaakte inhoud wilt aanpassen of als in uw organisatie vaak hetzelfde stuk inhoud wordt gebruikt, bijvoorbeeld een juridische kennisgeving of contactgegevens, kunt u uw eigen bouwstenen maken die u met één muisklik in de galerie kunt selecteren.

Galerieën in Word 2007

Effectief communiceren met indrukwekkende afbeeldingen

SmartArt-afbeelding met diatekst en galerie met indelingen

Nieuwe grafiek- en diagramfuncties voorzien in driedimensionale vormen, doorzichtigheid, slagschaduwen en andere effecten.

SmartArt-opties in Word 2007

Uw documenten direct een ander uiterlijk geven

Wanneer uw bedrijf een nieuwe huisstijl kiest, kunt u uw documenten meteen hieraan aanpassen. Met behulp van snelstijlen en thema's voor documenten kunt u in een handomdraai het uiterlijk van tekst, tabellen en afbeeldingen in het gehele document aanpassen aan de stijl of kleurenschema van uw voorkeur.

Spelfouten gemakkelijk voorkomen

Wanneer u een document moet schrijven dat anderen zullen gebruiken, wilt u niet dat spelfouten de aandacht van uw boodschap afleiden of uw professionaliteit ondermijnen. Dankzij de nieuwe voorzieningen van de spellingcontrole kunt u vol vertrouwen uw werk distribueren:

 • De spellingcontrole is nu consistenter in de verschillende programma's van 2007 Microsoft Office-systeem. Enkele voorbeelden van wijzigingen:

 • De spellingcontrole van 2007 Microsoft Office-systeem bevat de Franse woordenlijst van na de Franse spellinghervorming. In Microsoft Office 2003 werd deze lijst geleverd als een invoegtoepassing die afzonderlijk moest worden geïnstalleerd. Zie Opties instellen voor spelling- en grammaticacontrole voor meer informatie.

 • Als u een taal voor het eerst gebruikt, wordt voor deze taal automatisch een uitsluitingswoordenlijst gemaakt. Met uitsluitingswoordenlijsten kunt u ervoor zorgen dat de spellingcontrole woorden markeert die u niet wilt gebruiken. Dit is handig als u obscene woorden of woorden die niet aan uw stijlregels voldoen, wilt voorkomen. Zie De voorkeurspelling voor een woord opgeven met een uitsluitingswoordenlijst voor meer informatie.

 • De spellingcontrole kunt vinden en enkele contextafhankelijke spelfouten te markeren. Hebt u wel eens een spelfout als de volgende? ik ziet u de.Office Word 2007kunt u de optie Contextspelling gebruiken voor hulp bij het opsporen en oplossen van dit soort fouten. Deze optie is alleen beschikbaar tijdens de spellingcontrole van documenten in het Engels, Duits of Spaans. Zie instellen hoe spelling- en grammaticacontrole werkenvoor meer informatie.

 • U kunt de spelling- en grammaticacontrole uitschakelen voor één document of voor alle documenten die u maakt.

Naar boven

Documenten op vertrouwelijke wijze delen

Wanneer u een concept van een document naar uw collega's stuurt zodat ze hun bijdrage kunnen leveren, kunt u in Office Word 2007 hun revisies en opmerkingen efficiënt verzamelen en beheren. Wanneer het document gereed is voor publicatie, kunt u er met Office Word 2007 heel gemakkelijk voor zorgen dat het gepubliceerde document geen revisies en opmerkingen meer bevat die er niet in mogen staan.

Snel twee versies van een document vergelijken

Documenten vergelijken en combineren

U kunt in Office Word 2007 moeiteloos achterhalen welke wijzigingen in een document zijn aangebracht. Wanneer u documenten vergelijkt en combineert, kunt u beide versies van het document weergeven, waarbij de verwijderde, ingevoegde en verplaatste tekst duidelijk gemarkeerd in een derde versie van het document wordt weergegeven.

Verborgen metagegevens en persoonlijke gegevens in documenten zoeken en verwijderen

Voordat u uw document met anderen deelt, kunt u het met behulp van Documentcontrole controleren op verborgen metagegevens, persoonlijke gegevens of andere inhoud die in het document is opgeslagen. Met Documentcontrole kunt u de volgende gegevens zoeken en verwijderen: opmerkingen, versies, bijgehouden wijzigingen, aantekeningen in inkt, documenteigenschappen, gegevens over de documentbeheerserver, verborgen tekst, aangepaste XML-gegevens en gegevens in kop- en voetteksten. Met Documentcontrole kunt u ervoor zorgen dat de documenten die u met anderen deelt geen verborgen persoonlijke informatie bevatten, of dat er geen verborgen gegevens in voorkomen die binnen uw organisatie vertrouwelijk zijn. Bovendien kan uw organisatie de Documentcontrole aanpassen en een controle voor andere typen verborgen inhoud toevoegen.

Documentcontrole in Word-document

Een digitale handtekening of handtekeningregel aan uw documenten toevoegen

Document met handtekeningregels

U kunt garanties bieden omtrent de authenticiteit, integriteit en oorsprong van uw document door een digitale handtekening aan het document toe te voegen. In Office Word 2007 kunt u een onzichtbare digitale handtekening aan een document toevoegen, of u kunt een Microsoft Office-handtekeningregel toevoegen voor een zichtbare weergave van uw handtekening samen met een digitale handtekening.

Door digitale handtekeningen toe te voegen aan Office-documenten met behulp van handtekeningregels kunnen organisaties bijvoorbeeld contracten of andere overeenkomsten ondertekenen zonder gebruik te maken van papier. In tegenstelling tot handtekeningen op papier, geven digitale handtekeningen de mogelijkheid om te controleren wat er precies werd ondertekend. Digitale handtekeningen kunnen ook later nog worden gecontroleerd.

Uw Word-documenten naar PDF- of XPS-indeling converteren

In Office Word 2007 kunt u een bestand naar de volgende indelingen exporteren:

 • Portable Document Format (PDF)    PDF is een elektronische bestandsindeling met een vaste lay-out, waarbij de opmaak van het document bewaard blijft, zodat u het bestand kunt delen. In de PDF-indeling kan een bestand online worden bekeken of worden afgedrukt, terwijl het precies de opmaak behoudt die u voor ogen had. Bovendien kunnen de gegevens in het bestand niet gemakkelijk worden gewijzigd. De PDF-indeling komt ook van pas bij documenten die door een commerciële afdrukservice worden gereproduceerd.

 • XML Paper Specification (XPS)     XPS is een elektronische bestandsindeling waarbij de documentopmaak behouden blijft, zodat u het bestand kunt delen. In de XPS-indeling kan een bestand online worden bekeken of worden afgedrukt, terwijl het precies de opmaak behoudt die u voor ogen had. Bovendien kunnen de gegevens in het bestand niet gemakkelijk worden gewijzigd.

Zie een van de volgende artikelen voor meer informatie:

Documenten met ingesloten macro's meteen identificeren

In Office Word 2007 wordt een aparte bestandsindeling (.DOCM) gebruikt voor documenten met ingeschakelde macro's zodat u meteen weet of eventueel ingesloten macro's in een bestand kunnen worden uitgevoerd.

Wijzigingen in de definitieve versie van een document voorkomen

Wis de opdracht Markeren als Definitief om bewerken in te schakelen

Voordat u de definitieve versie van een document met anderen deelt, kunt u het document met de opdracht Markeren als Definitief alleen-lezen maken, en op die manier anderen laten weten dat u een definitieve versie van het document deelt. Wanneer een document als definitief is gemarkeerd, kunt u niet meer typen en worden alle bewerkingsopdrachten en revisiemarkeringen uitgeschakeld. Gebruikers die het document bekijken, kunnen dit document niet per ongeluk wijzigen. De opdracht Markeren als Definitief is geen beveiligingsfunctie. Iedereen kan een als definitief gemarkeerd document bewerken door Markeren als Definitief uit te schakelen.

Naar boven

Kleine, krachtige en zeer compatibele bestanden

Aangezien bestanden en computers vandaag de dag zo nauw met elkaar zijn verbonden, is het nu meer dan ooit van belang dat documenten worden opgeslagen in bestanden die weinig ruimte innemen, stabiel zijn en een grote verscheidenheid aan platforms ondersteunen. Office 2007-versie voldoet aan deze doelstelling door het bereiken van een nieuw stadium in de ontwikkeling van XML-ondersteuning. De nieuwe XML-indeling zorgt ervoor dat Office Word 2007-bestanden kleiner en robuuster zijn, en nauw zijn geïntegreerd met informatiesystemen en externe gegevensbronnen.

Kleinere bestanden en een beter herstel van beschadigde bestanden

De nieuwe XML-indeling van Word is een gecomprimeerde en gesegmenteerde bestandsindeling waarmee de bestandsgrootte aanzienlijk wordt verkleind en waarmee beschadigde bestanden gemakkelijk kunnen worden hersteld.

Uw documenten verbinden met zakelijke informatie

In uw dagelijkse werkzaamheden maakt u bedrijfsdocumenten waarmee u belangrijke zakelijke gegevens wilt overbrengen. Door dit communicatieproces te automatiseren, bespaart u tijd en verkleint u de kans op fouten. Vanaf nu kunt u dynamische, intelligente documenten maken die automatisch worden bijgewerkt met behulp van nieuwe documentbesturingselementen en gegevensbindingen waarmee u de documenten met uw back-endsystemen verbindt.

Documenteigenschappen beheren in het documentinformatiepaneel

Met het documentinformatiepaneel kunt u documenteigenschappen gemakkelijk bekijken en bewerken terwijl u in uw Word-document werkt. Het documentinformatiepaneel wordt boven aan uw document in Word weergegeven. Met het documentinformatiepaneel kunt u niet alleen de eigenschappen van gewone Microsoft Office-documenten bekijken en bewerken, maar ook de eigenschappen van bestanden die op een documentbeheerserver zijn opgeslagen. Als u met het documentinformatiepaneel de eigenschappen bewerkt van een document op de server, worden de bijgewerkte eigenschappen rechtstreeks op de server opgeslagen.

Stel dat u met een server werkt waarop de bewerkingsstatus van een document wordt bijgehouden. Wanneer u de laatste hand aan een document legt, kunt u het documentinformatiepaneel openen om de status van het document van Concept in Uiteindelijk te wijzigen. Wanneer u het document weer op de server opslaat, wordt de wijziging in de bewerkingsstatus op de server verwerkt.

Als u documentsjablonen in een bibliotheek op een Windows SharePoint Services 3.0-server opslaat, bevat de bibliotheek wellicht aangepaste eigenschappen waarin informatie over de sjablonen is opgeslagen. Zo kan een vereiste binnen uw organisatie zijn dat u documenten in de bibliotheek categoriseert door een categorie-eigenschap op te geven. Met behulp van het documentinformatiepaneel kunt u dergelijke eigenschappen rechtstreeks in de Word-omgeving bewerken.

Naar boven

Uw werk herstellen bij computerproblemen

Het 2007 Microsoft Office-systeem beschikt over verbeterde hulpmiddelen om uw werk te herstellen bij een eventueel probleem in Office Word 2007.

Office Diagnostische gegevens

Microsoft Office Diagnostics is een reeks diagnostische tests die u kunnen helpen om erachter te komen waarom de computer vastloopt. Met de diagnostische tests kunnen sommige problemen meteen worden opgelost. Daarnaast krijgt u aanwijzingen waarmee u sommige andere problemen kunt oplossen. Microsoft Office Diagnostics vervangt de volgende Microsoft Office 2003-functies: Analyse en herstel en Microsoft Office-toepassingsherstel.

Zie Office-programma's die vastlopen, diagnosticeren en herstellen met behulp van Office Diagnostische gegevens voor meer informatie.

Herstel van het programma

Office Word 2007 heeft verbeterde functies om te voorkomen dat u uw werk verliest wanneer het programma abnormaal wordt beëindigd. De status van het programma wordt waar mogelijk hersteld wanneer Word opnieuw wordt gestart.

Stel dat u met meerdere bestanden tegelijk werkt. Elk bestand wordt geopend in een afzonderlijk venster, waarbij specifieke gegevens in elk venster zichtbaar zijn. Word crasht. Wanneer u Word opnieuw start, worden de bestanden geopend en de vensters hersteld, zodat Word dezelfde status heeft als voor de crash.

Zie Voorkomen dat u werk verliest wanneer een Office-programma abnormaal wordt gesloten voor meer informatie.

download a free trial button

Buy Office now

Naar boven

Opmerking   Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Is van toepassing op: Word 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen