Navigeren in de lintopdrachtinterface

In dit artikel wordt de lintfunctie beschreven. Verder biedt het artikel een handleiding waarmee vertrouwde hulpmiddelen en opdrachten kunnen worden gevonden in deze bijgewerkte gebruikersinterface. Het lint is een opdrachtinterface waarmee veel besturingselementen beter vindbaar worden gemaakt en gemakkelijker kunnen worden toegepast op de pagina. Net als in de gebruikersinterface in producten als Microsoft Word 2010, is het lint een werkbalk die boven aan elke pagina wordt weergegeven. Op deze werkbalk kunt u de meestgebruikte hulpmiddelen, besturingselementen en opdrachten vinden.

Overzicht van de SharePoint-lintinterface

Het aantal en het type besturingselementen op het lint verschilt, afhankelijk van de context en deels ook van het type pagina dat wordt weergegeven, de mate van controle die de beheerder heeft toegekend aan gebruikers en uw machtigingsniveau binnen de site.

In dit artikel

Het lint gebruiken

Nieuwe locaties voor vertrouwde hulpmiddelen en opdrachten

Als het lint niet wordt weergegeven

Als bepaalde lintknoppen niet beschikbaar zijn

Het lint gebruiken

Hoewel het lint een nieuwe manier vertegenwoordigt om de besturingselementen binnen SharePoint te ordenen en presenteren, zijn de besturingselementen zelf over het algemeen weinig veranderd in vergelijking met eerdere versies. Alle oorspronkelijke functionaliteit waaraan u gewend was, is nog steeds beschikbaar. De functies worden nu op een andere manier gepresenteerd.

Boven aan het lint vindt u een serie tabbladen die verband houden met de verschillende typen functies die kunnen worden uitgevoerd op een bepaalde pagina. Wanneer u bijvoorbeeld de standaardpagina voor een lijst of bibliotheek opent, wordt deze pagina geopend met het tabblad Bladeren geselecteerd. Aan het tabblad Bladeren zijn geen op het lint gebaseerde hulpmiddelen gekoppeld. Afhankelijk van uw machtigingsniveau en het type pagina dat wordt weergegeven, kunnen er ook andere tabbladen worden weergegeven, zoals Bewerken, Delen en bijhouden, Publicatie en Hulpprogramma's voor lijsten of Hulpprogramma's voor bibliotheken. Als u de lintbesturingselementen wilt gebruiken, klikt u op het tabblad dat overeenkomt met het type taak dat u wilt uitvoeren. De besturingselementen die zijn gekoppeld aan het betreffende tabblad, worden in het lint weergegeven. Zoek het besturingselement of de functie die u wilt gebruiken en klik hierop. Binnen elk tabblad zijn de lintopdrachten en -besturingselementen onderverdeeld in groepen. Elke groep bevat functies die zijn gerelateerd aan een specifieke taak. De groep Weergaven beheren bevat bijvoorbeeld alle hulpmiddelen die vereist zijn om de verschillende weergaven te maken, wijzigen en beheren.

Close-upweergave van de groep Weergaven beheren

Het menu Siteacties en de taakvensters, zoals het taakvenster Gegevensbladweergave, bevatten aanvullende functies die mogelijk niet in het lint worden weergegeven. U kunt het menu Siteacties openen door op Siteacties te klikken in het lint. Als u een taakvenster wilt gebruiken, klikt u op Taakvenster weergeven op het lint. Mogelijk is niet voor alle pagina's een taakvenster beschikbaar.

Naar boven

Nieuwe locaties voor vertrouwde hulpmiddelen en opdrachten

Als u de locatie van menu- en werkbalkopdrachten in SharePoint wilt vinden, opent u de SharePoint Server-werkmap met linttoewijzingen. U gebruikt de werkmap door de opdrachten te zoeken die u kent van vorige versies van SharePoint. De locatie en naam van de nieuwe opdracht wordt weergegeven in de volgende kolom.

Naar boven

Als het lint niet wordt weergegeven

In sommige gevallen wordt niet het hele lint weergegeven. Hieronder vindt u enkele redenen waarom het lint niet wordt weergegeven:

  • Als uw organisatie een upgrade heeft uitgevoerd vanuit een eerdere versie van SharePoint, heeft de serverbeheerder de mogelijkheid om de lintgebruikersinterface uit te schakelen. Dit is mogelijk gedaan om problemen voor updates op te lossen voor in hoge mate aangepaste pagina's voordat een aanmerkelijk verschillende gebruikersinterface werd toegepast.

  • Op sommige sites wordt het lint mogelijk standaard verborgen en kan de gebruiker ervoor kiezen het lint weer te geven of te verbergen. Op Zoekcentrum voor bedrijven-sites wordt het lint bijvoorbeeld standaard niet weergegeven op de introductiepagina.

Naar boven

Als bepaalde lintknoppen niet beschikbaar zijn

Hoewel het lint ervoor zorgt dat u snel de opdrachten vindt die vereist zijn om taken te voltooien, zijn bepaalde opdrachten op het lint soms niet beschikbaar.

Tabbladen, groepen en opdrachten op het lint zijn contextafhankelijk. De beschikbare lintopdrachten veranderen dus op basis van uw locatie en de taken die u uitvoert. De opdracht Omhoog navigeren is bijvoorbeeld alleen beschikbaar wanneer u in een map in een lijst of bibliotheek navigeert.

Enkele andere redenen waarom opdrachten op het lint zijn uitgeschakeld:

  • U hebt onvoldoende machtigingen om specifieke functies te gebruiken. Als u bijvoorbeeld het standaardmachtigingsniveau Ontwerpen hebt, kunt u geen lijstitems of documenten bewerken. Opdrachten in het lint die betrekking hebben op het bewerken van lijstitems of documenten zijn dan niet beschikbaar.

  • Een specifieke site- of siteverzamelingsfunctie is niet ingeschakeld door de systeembeheerder.

  • U moet een item of object selecteren. Als u bijvoorbeeld met een documentbibliotheek werkt, moet u eerst een document in de bibliotheek selecteren om een groot deel van de lintopdrachten in te schakelen waarmee u het document kunt bewerken.

  • Een pagina- of lijstinstelling is niet geconfigureerd of ingeschakeld.

  • Mogelijk is een vereiste clienttoepassing niet geïnstalleerd. Voor de opdracht Verbinden met Outlook moet Microsoft Outlook bijvoorbeeld zijn geïnstalleerd.

  • De opdracht vereist mogelijk het gebruik van een ActiveX-besturingselement dat niet beschikbaar is voor bepaalde browsers.

Naar boven

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×