Naslaginformatie over de locatie van Access 2003-opdrachten in Access 2007

In dit artikel worden de basiselementen van de nieuwe Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface in Microsoft Office Access 2007 beschreven. Ook bevat het een lijst met Office Access 2003-opdrachten en een overzicht waar u deze opdrachten kunt vinden in Office Access 2007.

  Dit artikel is als naslaghulpmiddel en niet voor trainings- of leerdoeleinden bedoeld.

In dit artikel

Inleiding: de nieuwe interface

Opdrachten toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang

Nieuwe locaties van bekende opdrachten

Inleiding: de nieuwe interface

In Office Access 2007 worden menu's, werkbalken, de meeste taakvensters en het venster Database uit eerdere versies van Access vervangen door de nieuwe Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface-gebruikersinterface waardoor de opdrachten gemakkelijker zijn terug te vinden. De nieuwe gebruikersinterface is ontworpen om u te helpen productiever te zijn in Access, gemakkelijker de juiste functies voor verschillende taken te vinden, nieuwe functionaliteit te ontdekken en efficiënter te zijn.

Dit artikel is geschreven voor ervaren Office Access 2007-gebruikers, zoals Helpdesk-medewerkers, IT'ers en anderen die al vertrouwd zijn met de Access 2003-interface, en die vertrouwde opdrachten snel in Office Access 2007 willen vinden.

Office Fluent-gebruikersinterface

De primaire vervanging voor menu's en werkbalken in Office Access 2007 is het lint, dat deel uitmaakt van de nieuwe Office Fluent-gebruikersinterface (UI). Het lint, dat is bedoeld om het zoeken te vereenvoudigen, bestaat uit tabbladen die zijn geordend op basis van specifieke scenario's of objecten. De besturingselementen op elk tabblad zijn verder onderverdeeld in verschillende groepen. Het lint kan een rijkere inhoud bevatten dan menu's en werkbalken, zoals knoppen, galerieën en dialoogvensters.

Tabblad Start van Access 2007

1. Tabbladen zijn taakgeoriënteerd.

2. De groepen op elk tabblad verdelen een taak onder in subtaken.

3. Met de opdrachtknoppen in elke groep voert u een opdracht uit of geeft u een menu met opdrachten weer.

Tabbladen die alleen worden weergegeven wanneer u deze nodig hebt

Naast de standaardverzameling tabbladen die op het lint wordt weergegeven wanneer u Office Access 2007 start, verschijnen nog twee soorten tabbladen in de interface, maar alleen wanneer u een bepaald type taak uitvoert.

Contextuele hulpmiddelen    Contextuele hulpmiddelen stellen u in staat om met een object te werken dat u op de pagina selecteert, bijvoorbeeld een formulierbesturingselement. Wanneer u op het object klikt, wordt de relevante verzameling contextuele tabbladen in een accentkleur naast de standaardtabbladen weergegeven.

Een contextueel tabblad op het Access-lint

1. Selecteer een item in uw document.

2. De naam van het desbetreffende contextuele hulpmiddel wordt in een accentkleur weergegeven en de contextuele tabbladen worden naast de standaardverzameling tabbladen weergegeven.

3. De contextuele tabbladen zorgen voor besturingselementen waarmee u met het geselecteerde item kunt werken.

Programmatabbladen    Programmatabbladen vervangen de standaardverzameling tabbladen wanneer u naar bepaalde ontwerpmodi of weergaven schakelt, waaronder het afdrukvoorbeeld.

Een programmatabblad op het Access 2007-lint

Menu's, werkbalken en andere vertrouwde elementen

Naast tabbladen, groepen en opdrachten worden in Office Access 2007 nog meer elementen gebruikt waarmee u taken kunt voltooien. De volgende elementen lijken op de menu's en werkbalken die u al kent uit vorige versies van Access. De werkmap met linttoewijzingen in Access verwijst u door naar een werkmap die alle toegewezen elementen bevat.

Microsoft Office-knop Office-knopvlak     Deze knop vindt u in de linkerbovenhoek van het Access-venster. Met deze knop opent u het menu dat hier wordt weergegeven.

Het menu Bestand van Access 2007

Werkbalk Snelle toegang    De werkbalk Snelle toegang bevindt zich standaard boven aan het Access-venster en zorgt voor snelle toegang tot hulpmiddelen die u vaak gebruikt. U kunt de werkbalk Snelle toegang aanpassen door er opdrachten aan toe te voegen.

De werkbalk Snelle toegang

Startpictogrammen voor dialoogvensters    Startpictogrammen voor dialoogvensters zijn kleine pictogrammen die in sommige groepen worden weergegeven. Als u op een startpictogram voor een dialoogvenster klikt, wordt het bijbehorende dialoogvenster of taakvenster geopend, met daarin meer opties die bij de desbetreffende groep horen.

Op een startpictogram van een dialoogvenster klikken

Naar boven

Opdrachten toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang

Zoals aangegeven in de tabellen aan het einde van dit artikel, zijn een aantal opdrachten uit Access 2003 in Office Access 2007 alleen beschikbaar vanuit de lijst met opdrachten in het dialoogvenster Opties voor Access. Als u deze opdrachten in Office Access 2007 wilt gebruiken, moet u deze eerst als volgt aan de werkbalk Snelle toegang toevoegen:

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik vervolgens op Opties voor Access.

 2. Klik in de lijst aan de linkerzijde op Aanpassen.

 3. Selecteer Alle opdrachten in de vervolgkeuzelijst Kies opdrachten uit.

  Het scherm Aanpassen in het dialoogvenster Opties voor Access

 4. Selecteer Voor alle documenten (standaard) of de huidige database in de lijst Werkbalk Snelle toegang aanpassen.

 5. Klik in de lijst Kies opdrachten uit op de opdracht die u wilt toevoegen en klik vervolgens op Toevoegen.

  Herhaal deze procedure voor elke opdracht die u wilt toevoegen.

 6. Klik op de pijlknoppen Omhoog en Omlaag om de opdrachten in de volgorde te zetten waarin ze in de werkbalk Snelle toegang moeten worden weergegeven.

 7. Klik op OK.

Naar boven

Nieuwe locaties van bekende opdrachten

Als u de locatie van menu- of werkbalkopdrachten in Access 2007 zoekt, opent u de werkmap met linttoewijzingen in Access. Dit Microsoft Office Excel-bestand bevat een lijst met de opdrachten op elk tabblad van het lint, inclusief de menulocatie in vorige versies van Access. Aanwijzingen op het eerste tabblad van de werkmap bevatten tips voor het aanpassen, zoeken en afdrukken van gegevens.

Naar boven

Is van toepassing op: Access 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen