Namen toevoegen aan de lijsten voor het filter voor ongewenste e-mail

Namen toevoegen aan de lijsten voor het filter voor ongewenste e-mail

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als onderdeel van de filtercriteria, wordt het Filter voor ongewenste E-mail van Outlook gecontroleerd afzenders van berichten ten opzichte van lijsten met e-mailadressen en Internet-domeinen die zijn aangewezen als veilig of om de worden geblokkeerd. U kunt het filter als u wilt blokkeren of toestaan afzenders of berichttypen.

Wat wilt u doen?

Vertrouwde namen toevoegen aan de lijst met veilige afzenders of de lijst met veilige geadresseerden

Ongewenste namen toevoegen aan de lijst met geblokkeerde afzenders

Berichten blokkeren van bepaalde land-/regiocodes

Berichten in onbekende alfabetten blokkeren

Vertrouwde namen toevoegen aan de lijst met veilige afzenders of de lijst met veilige geadresseerden

Door e-mailadressen en domeinnamen die u vertrouwt, toe te voegen aan de lijst met veilige afzenders, laat u Outlook weten dat berichten van deze bronnen nooit als ongewenste e-mail moeten worden beschouwd. Als u deel uitmaakt van adreslijsten of distributielijsten, kunt u deze namen aan uw lijst met veilige geadresseerden toevoegen.

Als u iemand wilt toevoegen aan de lijst met veilige afzenders, klikt u op een bericht van de afzender. Klik op het tabblad Start in de groep Verwijderen op Ongewenste e-mail en klik vervolgens op Afzender nooit blokkeren.

Als u een specifiek adres of domein wilt toevoegen aan de lijst met veilige geadresseerden, klikt u op een bericht van de afzender. Klik op het tabblad Start in de groep Verwijderen op Ongewenste e-mail en klik vervolgens op Deze groep of mailinglijst nooit blokkeren.

Ga als volgt te werk om handmatig namen of domeinen toe te voegen aan deze lijsten:

 1. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Verwijderen achtereenvolgens op Ongewenste e-mail en op Opties voor ongewenste e-mail.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u veilige afzenders wilt toevoegen, klikt u op het tabblad Veilige afzenders op Toevoegen.

  • Als u veilige geadresseerden wilt toevoegen, klikt u op het tabblad Veilige geadresseerden op Toevoegen.

   dialoogvenster adres of domein toevoegen

 3. Typ in het vak Geef een e-mailadres of een internetdomeinnaam op die moet worden toegevoegd aan de lijst de naam die of het adres dat u wilt toevoegen. U kunt bijvoorbeeld het volgende toevoegen:

  • een specifiek e-mailadres, zoals iemand@example.com

  • een internetdomein, zoals @voorbeeld.com of voorbeeld.com.

 4. Klik op OK en herhaal dit voor elke vermelding die u wilt toevoegen.

  • Als u wilt dat alle contactpersonen als veilige afzenders worden beschouwd, schakelt u op het tabblad Veilige afzenders het selectievakje E-mail van mijn contactpersonen ook vertrouwen in.

  • Sommige mensen met wie u correspondeert, zijn misschien niet opgenomen in uw lijst met contactpersonen. Als u wilt dat dergelijke personen als veilige afzenders worden beschouwd, schakelt u het selectievakje Automatisch personen aan wie ik een e-mail stuur toevoegen aan de lijst met veilige afzenders in.

  • Als u beschikt over bestaande lijsten met veilige namen en adressen, kunt u deze informatie overbrengen naar Outlook. Klik op Importeren uit bestand en blader naar het gewenste lijstbestand. Als u een bestand wilt maken met uw huidige lijst, klikt u op Exporteren naar bestand en geeft u op waar het nieuwe bestand moet worden opgeslagen.

  • Als u een naam uit een van de lijsten wilt wijzigen, klikt u op de naam die u wilt wijzigen en vervolgens op Bewerken. Als u een naam wilt verwijderen, klikt u op de gewenste naam en vervolgens op Verwijderen.

  • Als u een Microsoft Exchange Server-account gebruikt, worden alle namen en e-mailadressen die in het adresboek van uw organisatie staan (de zogenaamde algemene adreslijst), automatisch als veilig beschouwd.

Naar boven

Ongewenste namen toevoegen aan de lijst met geblokkeerde afzenders

Berichten van adressen of domeinnamen in de lijst met geblokkeerde afzenders worden altijd als ongewenst behandeld. Alle inkomende berichten van afzenders in de lijst met geblokkeerde afzenders worden in Outlook naar de map Ongewenste e-mail verplaatst, ongeacht de inhoud van het bericht.

Opmerking : Het filter voor ongewenste e-mail in Outlook voorkomt niet dat ongewenste e-mail wordt afgeleverd, maar zorgt ervoor dat van spam verdachte berichten naar de map Ongewenste e-mail gaan in plaats van naar uw Postvak IN. U kunt het filter voor ongewenste e-mail strikter instellen door het beschermingsniveau te wijzigen, of u kunt oplossingen van derden gebruiken die mogelijk krachtiger zijn.

Als u een bepaalde afzender aan de lijst met geblokkeerde afzenders wilt toevoegen, klikt u op een bericht van die afzender. Klik op het tabblad Start in de groep Verwijderen op Ongewenste e-mail en klik vervolgens op Afzender blokkeren.

Namen toevoegen aan de lijst met geblokkeerde afzenders

 1. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Verwijderen achtereenvolgens op Ongewenste e-mail en op Opties voor ongewenste e-mail.

 2. Klik op het tabblad Geblokkeerde afzenders op Toevoegen.

  dialoogvenster adres of domein toevoegen

 3. Typ in het vak Geef een e-mailadres of een internetdomeinnaam op die moet worden toegevoegd aan de lijst de naam die of het adres dat u wilt toevoegen. U kunt bijvoorbeeld het volgende toevoegen:

  • een specifiek e-mailadres, zoals iemand@example.com

  • een internetdomein, zoals @voorbeeld.com of voorbeeld.com.

 4. Klik op OK en herhaal dit voor elke vermelding die u wilt toevoegen.

  Notities : 

  • Als u beschikt over bestaande lijsten met veilige namen en adressen, kunt u deze informatie overbrengen naar Outlook. Klik op Importeren uit bestand en blader naar het gewenste lijstbestand. Als u een bestand wilt maken met uw huidige lijst, klikt u op Exporteren naar bestand en geeft u op waar het nieuwe bestand moet worden opgeslagen.

  • Als u een naam in de lijst wilt wijzigen, klikt u op de naam die u wilt wijzigen en vervolgens op Bewerken. Als u een naam wilt verwijderen, klikt u op de gewenste naam en vervolgens op Verwijderen.

  • Als u een Microsoft Exchange-account gebruikt, worden alle namen en e-mailadressen die in het adresboek van uw organisatie staan (de zogenaamde algemene adreslijst), automatisch als veilig beschouwd en kunt u deze niet toevoegen aan de lijst met geblokkeerde afzenders.

Naar boven

Berichten blokkeren van bepaalde land-/regiocodes

Mogelijk ontvangt u ongewenste e-mailberichten uit bepaalde landen of regio's. In Outlook kunt u berichten uit die gebieden blokkeren, door via de lijst met geblokkeerde topdomeinnamen e-mailadressen te te blokkeren die eindigen op een bepaald topniveaudomein of op een bepaalde land-/regiocode. Als u in deze lijst bijvoorbeeld de selectievakjes CA [Canada], US [Verenigde Staten] en MX [Mexico] inschakelt, worden alle berichten geblokkeerd van e-mailadressen die eindigen op ca, us of mx. In de lijst worden meer land-/regiocodes weergegeven.

 1. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Verwijderen achtereenvolgens op Ongewenste e-mail en op Opties voor ongewenste e-mail.

 2. Klik op het tabblad Internationaal op Lijst met geblokkeerde coderingen.

  dialoogvenster lijst met geblokkeerde topniveaudomeinen

 3. Schakel in deze lijst het selectievakje in van de land-/regiocode die u wilt blokkeren of klik op Alles selecteren.

 4. Klik op OK in beide geopende dialoogvensters.

Naar boven

Berichten in onbekende alfabetten blokkeren

U kunt alle e-mailadressen blokkeren in taalcoderingen (tekensets) of alfabetten die u opgeeft. De meerderheid van ongewenste e-mail wordt tegenwoordig verzonden in US-ASCII-codering. De rest wordt verzonden in diverse andere internationale coderingen. Met behulp van de lijst met geblokkeerde coderingen kunt u ongewenste e-mailberichten uitfilteren die worden weergegeven in talen die u niet begrijpt.

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Verwijderen op de pijl naast Ongewenste e-mail en klik vervolgens op Opties voor ongewenste e-mail.

 2. Klik op het tabblad Internationaal op Lijst met geblokkeerde coderingen.

  Dialoogvenster Lijst met geblokkeerde coderingen

 3. Klik in deze lijst op de taalcodering die u wilt blokkeren of klik op Alles selecteren.

 4. Klik op OK in beide geopende dialoogvensters.

Opmerking : 

 • Unicode-coderingen zijn niet beschikbaar in de lijst met geblokkeerde coderingen.

 • Berichten die in onbekende of niet-opgegeven coderingen zijn opgesteld, worden gefilterd door het standaardfilter voor ongewenste e-mail.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×