Namen splitsen met de wizard Tekst naar kolommen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Met de wizard Tekst naar kolommen kunt u eenvoudige celinhoud, zoals voor- en achternamen, scheiden in verschillende kolommen.

Volledige naam

Voornaam

Achternaam

Joep Spel

Joep

Spel

Kylie Nolet

Kylie

Nolet

Justina Gebbink

Justina

Gebbink

Lynn Vanderstar

Lynn

Vanderstar

Afhankelijk van de manier waarop uw gegevens zijn geordend, kunt u de celinhoud splitsen op basis van een scheidingsteken, bijvoorbeeld een spatie, komma of puntkomma, of op basis van een kolomeinde op een specifieke locatie in de gegevens.

Wat wilt u doen?

Inhoud splitsen op basis van een scheidingsteken

Celinhoud splitsen op basis van een kolomeinde

Inhoud splitsen op basis van een scheidingsteken

Gebruik deze methode als de namen zijn opgemaakt met een scheidingsteken, zoals 'Voornaam Achternaam' (waarin de spatie tussen Voornaam en Achternaam als scheidingsteken fungeert) of 'Achternaam, Voornaam' (waarin de komma als scheidingsteken fungeert).

Door spaties gescheiden inhoud splitsen

Voordat u deze stappen uitvoert, moet u eerst de volgende voorbeeldgegevens naar een leeg werkblad kopiëren.

Een voorbeeld kopiëren

 1. Selecteer het voorbeeld in dit artikel.

  Belangrijk : Selecteer geen rij- of kolomkoppen.

  een voorbeeld selecteren in de help in Excel 2013 voor Windows
  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren
 2. Druk op Ctrl+C.

 3. Maak in Excel een lege werkmap of een leeg werkblad.

 4. Selecteer cel A1 van het werkblad en druk op Ctrl+V.

  Belangrijk : Het voorbeeld werkt alleen naar behoren als u het in cel A1 van het werkblad plakt.

 5. Druk op Ctrl+` (accent grave) als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven. U kunt ook naar het tabblad Formules gaan en in de groep Formules controleren op de knop Formules weergeven klikken.

Nadat u het voorbeeld naar een leeg werkblad hebt gekopieerd, kunt u het naar eigen inzicht aanpassen.

1

2

3

4

A

Joep Spel

Kylie Nolet

Justina Gebbink

Lynn Vanderstar

 1. Selecteer het gegevensbereik dat u wilt converteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Hulpmiddelen voor gegevens op Tekst naar kolommen.

  Groep Hulpmiddelen voor gegevens op het tabblad Gegevens

 3. Klik in stap 1 van de wizard Tekst naar kolommen op Gescheiden en vervolgens op Volgende.

 4. Schakel in stap 2 het selectievakje Spatie in en schakel vervolgens de overige selectievakjes onder Scheidingstekens uit.

  In het vak Voorbeeld van gegevens worden de voor- en achternamen weergegeven in twee afzonderlijke kolommen.

  Wizard Tekst naar kolommen - Stap 2 van 3

 5. Klik op Volgende.

 6. Klik in stap 3 op een kolom in het vak Voorbeeld van gegevens en klik vervolgens onder Gegevenstype per kolom op Tekst.

  Herhaal deze stap voor elke kolom in het vak Voorbeeld van gegevens.

 7. Als u de gescheiden inhoud wilt invoegen in de kolommen naast de volledige naam, klikt u op het pictogram rechts van het vak Bestemming en selecteert u vervolgens de cel naast de voornaam in de lijst (in dit voorbeeld B2).

  Bestemming van gesplitste inhoud

  Belangrijk    Als u geen nieuwe bestemming opgeeft voor de nieuwe kolommen, worden de oorspronkelijke gegevens vervangen door de gesplitste gegevens.

 8. Klik op het pictogram rechts van de wizard Tekst naar kolommen.

  Wizard Tekst naar kolommen - Stap 3 van 3

 9. Klik op Voltooien.

Naar boven

Door tekens gescheiden inhoud splitsen

Voordat u deze stappen uitvoert, moet u eerst de volgende voorbeeldgegevens naar een leeg werkblad kopiëren.

Een voorbeeld kopiëren

 1. Selecteer het voorbeeld in dit artikel.

  Belangrijk : Selecteer geen rij- of kolomkoppen.

  een voorbeeld selecteren in de help in Excel 2013 voor Windows
  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren
 2. Druk op Ctrl+C.

 3. Maak in Excel een lege werkmap of een leeg werkblad.

 4. Selecteer cel A1 van het werkblad en druk op Ctrl+V.

  Belangrijk : Het voorbeeld werkt alleen naar behoren als u het in cel A1 van het werkblad plakt.

 5. Druk op Ctrl+` (accent grave) als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven. U kunt ook naar het tabblad Formules gaan en in de groep Formules controleren op de knop Formules weergeven klikken.

Nadat u het voorbeeld naar een leeg werkblad hebt gekopieerd, kunt u het naar eigen inzicht aanpassen.

1

2

3

4

A

Eppink, Frederiek

Van Eeuwijk, Rolf

Reuser, William

Gunther, Elsemiek

 1. Selecteer het gegevensbereik dat u wilt converteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Hulpmiddelen voor gegevens op Tekst naar kolommen.

  Groep Hulpmiddelen voor gegevens op het tabblad Gegevens

 3. Klik in stap 1 van de wizard Tekst naar kolommen op Gescheiden en vervolgens op Volgende.

 4. Schakel in stap 2 onder Scheidingstekens het selectievakje Komma in.

  In het vak Voorbeeld van gegevens worden de voor- en achternamen weergegeven in twee afzonderlijke lijsten.

  Wizard Tekst naar kolommen - Stap 2 van 3

 5. Klik op Volgende.

 6. Klik in stap 3 op een kolom in het vak Voorbeeld van gegevens en klik vervolgens onder Gegevenstype per kolom op Tekst.

  Herhaal deze stap voor elke kolom in het vak Voorbeeld van gegevens.

 7. Als u de gescheiden inhoud wilt weergeven in de kolommen naast de volledige naam, klikt u op het pictogram rechts van het vak Bestemming en selecteert u vervolgens de cel naast de voornaam in de lijst (in dit voorbeeld B2).

  Bestemming van gesplitste inhoud

  Belangrijk    Als u geen nieuwe bestemming opgeeft voor de nieuwe kolommen, worden de gecombineerde gegevens vervangen door de gescheiden gegevens.

 8. Klik op het pictogram rechts van de wizard Tekst naar kolommen.

  Wizard Tekst naar kolommen - Stap 3 van 3

 9. Klik op Voltooien.

Naar boven

Celinhoud splitsen op basis van een kolomeinde

U kunt de gegevens ook scheiden door een vast kolomeinde op te geven. Zo kunnen de geïmporteerde gegevens 'opvulling' tussen kolommen bevatten.

Zo mag de kolom met voornamen maximaal tien tekens en een kolom met achternamen maximaal vijftien tekens bevatten. Ongebruikte tekens voor elke kolom kunnen worden opgevuld met spaties. Dus in het geïmporteerde tekstbestand kan de naam Justina Gebbink worden weergegeven door Justina (gevolgd door drie spaties) Gebbink (gevolgd door acht spaties).

 1. Selecteer de cel of het celbereik met de gegevens die u wilt splitsen.

 2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Hulpmiddelen voor gegevens op Tekst naar kolommen.

  Groep Hulpmiddelen voor gegevens op het tabblad Gegevens

 3. Klik in stap 1 van de wizard Tekst naar kolommen op Vaste breedte en vervolgens op Volgende.

 4. Sleep in het vak Voorbeeld van gegevens een lijn om aan te geven waar de inhoud moet worden opgedeeld.

  Wizard Tekst naar kolommen - Stap 2 van 3

  Tip    U kunt een lijn verwijderen door erop te dubbelklikken.

 5. Klik op Volgende.

 6. Selecteer in stap 3 een kolom in het vak Voorbeeld van gegevens en klik onder Gegevenstype per kolom op een opmaakoptie.

  Herhaal deze stap voor elke kolom in het vak Voorbeeld van gegevens.

 7. Als u de gesplitste inhoud wilt weergeven in de kolommen naast de volledige naam, klikt u op het pictogram rechts van het vak Bestemming en klikt u vervolgens op de cel naast de voornaam in de lijst.

  bestemming kiezen voor opgehaalde celinhoud

  Belangrijk    Als u geen nieuwe bestemming opgeeft voor de nieuwe kolommen, worden de oorspronkelijke gegevens vervangen door de gescheiden gegevens.

 8. Klik op het pictogram rechts van de wizard Tekst naar kolommen.

  wizard tekst naar kolommen - stap 3 van 3

 9. Klik op Voltooien.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×