Meerdere gebruikers tegelijk toevoegen aan Office 365 - Help voor beheerders

Elke persoon in uw team heeft een gebruikersaccount nodig om zich aan te melden en toegang te krijgen tot Office 365-services, zoals e-mail en Office. Als u veel medewerkers hebt, kunt u hun accounts allemaal tegelijk toevoegen vanuit een Excel-spreadsheet of een ander bestand dat is opgeslagen in CSV-indeling. Weet u niet precies wat een CSV-indeling is?

Meerdere gebruikers toevoegen vanuit een spreadsheet

 1. Download deze voorbeeldspreadsheet en open deze in Excel.

  De spreadsheet moet dezelfde kolomkoppen als het voorbeeld bevatten. Het moet voor elke gebruiker ook waarden bevatten voor de gebruikersnaam (zoals jimmy@contoso.com) en een weergavenaam (zoals Jimmy de Graaf). Als u andere velden leeg wilt laten, voert u een spatie plus een komma in het veld in, zoals in de volgende afbeelding wordt weergegeven.

  A sample CVS file that has blank rows specified

  Als personen in verschillende landen werken, moet u een spreadsheet maken voor gebruikers in elk land. Bijvoorbeeld een spreadsheet met iedereen die in de Verenigde Staten werkt en andere spreadsheet met iedereen die in Japan werkt. Dit komt omdat de beschikbaarheid van Office 365-services afhankelijk is van de regio.

  Tip:    voordat u een groot aantal gebruikers toevoegt, wilt u mogelijk eerst oefenen met het voorbeeldspreadsheet. Bewerk het voorbeeldspreadsheet bijvoorbeeld met gegevens voor een paar gebruikers, bijvoorbeeld 5 of 10, en sla het bestand op onder een nieuwe naam. Voer de stappen uit die in deze procedure worden beschreven, controleer de resultaten, verwijder vervolgens de nieuwe accounts en begin opnieuw. Op deze manier kunt u oefenen en ervoor zorgen dat alle gegevens juist zijn voor uw situatie. Lees ook: Tips voor het opmaken van uw spreadsheet.

 2. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 3. Ga naar het Office 365-beheercentrum.

 4. Aan personen die Office 365-services willen gebruiken, moet een licentie worden toegewezen. Voordat u doorgaat, wilt u mogelijk controleren dat er voldoende licenties zijn voor iedereen die op uw spreadsheet staat vermeld. Kies Facturering > Abonnementen om te zien of er voldoende zijn. Als u meer licenties wilt kopen, kiest u Aantal licenties wijzigen. U kunt ook de wizard uitvoeren en de licenties die u hebt toewijzen, en vervolgens later meer licenties kopen en de wizard opnieuw uitvoeren.

 5. Ga vervolgens naar de wizard Gebruikers bulksgewijs toevoegen: kies Gebruikers > Actieve gebruikers. Kies Het pictogram voor het toevoegen van veel gebruikers aan Office 365, zoals in de volgende afbeelding.

  Een afbeelding van de sectie Gebruikers van het Office 365-beheercentrum

  De wizard Gebruikers bulksgewijs toevoegen wordt weergegeven en u wordt stapsgewijs begeleid bij het toevoegen van een groep gebruikers aan Office 365.

 6. In stap 1, Een CSV-bestand selecteren, geeft u uw eigen spreadsheet op, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

  Stap 1 van de wizard Gebruikers bulksgewijs toevoegen: CSV-bestand selecteren

 7. In stap 2: Verificatie, laat de wizard u weten of de inhoud van de spreadsheet juist is ingedeeld.

  Stap 2 van de wizard Gebruikers bulksgewijs toevoegen: verificatie

 8. In stap 3: Instellingen, kiest u Toegestaan zodat de personen in de spreadsheet Office 365 kunnen gebruiken. Kies ook het land waar deze personen Office 365 kunnen gebruiken. Houd er rekening mee dat als sommige personen in uw organisatie Office 365 in een ander land gaan gebruiken, u een aparte spreadsheet met hun namen moet maken en de wizard Gebruikers bulksgewijs toevoegen opnieuw moet uitvoeren om ze toe te voegen.

  Stap 3 van de wizard Gebruikers bulksgewijs toevoegen: instellingen

 9. Op de pagina voor het toewijzen van de licenties ziet u hoeveel licenties beschikbaar zijn.

  Stap 4 van de wizard Gebruikers bulksgewijs toevoegen: licenties

  U kunt kiezen voor Meer licenties kopen, maar dan wordt de wizard Gebruikers bulksgewijs afgesloten en gaat u naar Facturering in de Office 365-beheerportal. Nadat u meer licenties hebt gekocht, wacht u enkele minuten totdat de bestelling is verwerkt en start u de wizard Gebruikers bulksgewijs toevoegen weer vanaf het begin.

  Als u niet meer licenties koopt, worden niet voor iedereen in uw spreadsheet accounts gemaakt.

  In dit voorbeeld kopen we er geen licenties bij en gaan we verder met de wizard Gebruikers bulksgewijs toevoegen.

 10. In stap 5: Resultaten verzenden, typt u de e-mailadressen van de personen die een e-mailbericht moeten krijgen waarin alleOffice 365-gebruikersnamen en tijdelijke wachtwoorden voor de mensen in de spreadsheet staan vermeld.

  Stap 5 van de wizard Gebruikers bulksgewijs toevoegen: resultaten verzenden

  Het volgende e-mailbericht wordt verzonden naar alle e-mailadressen die u hebt opgegeven in stap 5: Resultaten verzenden. In dit e-mailbericht wordt aangegeven welke accounts er zijn gemaakt. U ziet dat er voor sommige personen geen accounts zijn gemaakt omdat er niet voldoende licenties waren.

  Een voorbeeld van een e-mailbericht met informatie over de gebruikersreferenties

  U kunt later meer licenties kopen en de wizard Gebruikers bulksgewijs toevoegen opnieuw uitvoeren voor dezelfde spreadsheet. In de wizard worden de gebruikers overgeslagen die al een account hebben. In het resultatenrapport wordt met 'dubbele gebruikersnaam' aangegeven dat iemand met deze informatie al een account heeft.

 11. Op de laatste pagina in de wizard Gebruikers bulksgewijs toevoegen worden de gebruikersnamen en tijdelijke wachtwoorden vermeld, zoals weergegeven in de volgende afbeelding.

  Stap 6 van de wizard Gebruikers bulksgewijs toevoegen: resultaten verzenden

 12. Nadat u gebruikers hebt toegevoegd aan Office 365, moet u hen informeren over hun Office 365-accountgegevens. Gebruik de normale procedure voor het doorgeven van nieuwe wachtwoorden en neem verwijzingen naar het Office 365-trainingscentrum op. Het trainingscentrum heeft beknopte handleidingen, zodat iedereen snel aan de slag kan.

Volgende stappen

 1. (Optioneel) Beheerdersrollen toewijzen. Wanneer u accounts hebt gemaakt voor uw gebruikers, wilt u mogelijk, afhankelijk van de grootte van uw organisatie, aan verschillende personen beheerdersrollen toewijzen, zodat ze beheerderstaken kunnen uitvoeren, zoals het herstellen van gebruikerswachtwoorden en het toewijzen van licenties.

 2. (Optioneel) E-mail migreren naar Office 365. U kunt e-mail, contactpersonen en agendagegevens vanuit andere accounts kopiëren naar of importeren in het Office 365 voor Bedrijven-account van de gebruiker. Dit is een moeilijk stap.

Meer informatie

Weet u niet zeker wat een CSV-bestand is?

Een CSV-bestand is een bestand met door komma's gescheiden waarden. U kunt een bestand zoals dit maken of bewerken met elke teksteditor of elk spreadsheetprogramma, zoals Excel.

U kunt dit CSV-voorbeeldbestand downloaden als beginpunt. Houd er rekening mee dat het in Office 365 verplicht is dat de eerste rij kolomkoppen bevat. Deze moeten dus niet worden vervangen door iets anders.

Sla het bestand op onder een nieuwe naam en geef de CSV-indeling op.

An image of how to save a file in Excel in CSV format

Wanneer u het bestand opslaat, krijgt u waarschijnlijk een melding dat sommige functies in uw werkmap verloren gaan als u het bestand opslaat in een CSV-indeling. Dit is geen probleem. Klik op Ja om door te gaan.

A picture of the prompt you might get from Excel asking if you really want to save the file as a CSV format

Tips voor het opmaken van uw CSV-bestand

 • Heb ik dezelfde kolomkoppen nodig als in het CSV-voorbeeldbestand? Ja. Het CSV-voorbeeldbestand bevat kolomkoppen in de eerste rij. Deze koppen zijn vereist. Voor elke gebruiker die u wilt toevoegen aan Office 365, maakt u een rij onder de kop. Als u kolomkoppen toevoegt, wijzigt of verwijdert, kunnen in Office 365 mogelijk geen gebruikers worden gemaakt op basis van de gegevens in het bestand.

 • Wat moet ik doen als ik niet alle benodigde gebruikersgegevens heb?De gebruikersnaam en weergavenaam zijn vereist en u kunt zonder deze gegevens geen nieuwe gebruiker toevoegen. Als u een deel van de andere gegevens niet hebt, zoals een faxnummer, kunt u een spatie plus een komma gebruiken om aan te geven dat het veld leeg moet blijven.

 • Hoe klein of groot kan het CSV-bestand zijn? Het CSV-bestand moet ten minste twee rijen bevatten, één rij voor de kolomkoppen (het kolomlabel Gebruikersgegevens) en één rij voor de gebruiker. U kunt niet meer dan 251 rijen hebben. Als u meer dan 250 gebruikers wilt importeren, kunt u meer dan één CSV-bestand maken.

 • Welke talen kan ik gebruiken? Wanneer u een CSV-bestand maakt, kunt u kolomlabels voor gebruikersgegevens in elke taal of met de gewenste tekens maken, maar u mag de volgorde van de labels zoals deze in het voorbeeldbestand staan, niet wijzigen. U kunt vervolgens gegevens in de velden invoeren, waarbij u elke taal of de gewenste tekens kunt gebruiken, en uw bestand opslaan in de Unicode- of UTF-indeling.

 • Wat moet ik doen als ik gebruikers toevoeg uit andere landen of regio's? Maak een aparte spreadsheet voor elk gebied. U moet de wizard Gebruikers bulksgewijs toevoegen doorlopen voor elke spreadsheet en één locatie opgeven voor alle gebruikers in het bestand waarmee u werkt.

 • Geldt er een beperking voor het aantal tekens dat ik kan gebruiken? In de volgende tabel staan de kolomlabels voor gebruikersgegevens en het maximum aantal tekens voor elk label in het CSV-voorbeeldbestand.

Kolomlabel met gebruikersgegevens

Maximum aantal tekens

Gebruikersnaam (verplicht)

79, inclusief het apenstaartje (@), in de notatie naam@domein.<extensie>. De alias van de gebruiker mag niet meer dan 30 tekens bevatten en de domeinnaam mag niet meer dan 48 tekens bevatten.

Voornaam

64

Achternaam

64

Weergavenaam (verplicht)

256

Functie

64

Afdeling

64

Toestelnummer

128

Zakelijk nummer

64

Mobiel nummer

64

Faxnummer

64

Adres

1023

Plaats

128

Provincie

128

Postcode

40

Land of regio

128

Problemen oplossen

 • Controleer goed of het bestand juist is ingedeeld. Controleer of de kolomkoppen overeenkomen met de koppen in het voorbeeldbestand. Controleer of u de regels volgt voor het aantal tekens en of de velden met komma's zijn gescheiden.

 • Als u de nieuwe gebruikers niet meteen ziet in Office 365, wacht u een paar minuten. Het kan even duren voordat de wijzigingen zijn doorgevoerd in alle services in Office 365.

Is van toepassing op: Office 365 AdminWas deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen