Meer informatie over SmartArt-afbeeldingen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel

Overzicht van de SmartArt-afbeeldingen

Aandachtspunten bij het kiezen van een indeling

Informatie over het tekstvenster

Stijl, kleur en effecten voor SmartArt-afbeeldingen

Animatie voor SmartArt-afbeeldingen

SmartArt-afbeeldingen maken

SmartArt-afbeeldingen (overzicht)

Een SmartArt-afbeelding is een visuele voorstelling van uw informatie en ideeën. U kunt SmartArt-afbeeldingen maken door te kiezen uit een groot aantal verschillende indelingen, waarmee u snel, gemakkelijk en effectief uw boodschap kunt overbrengen.

De meeste mensen inhoud te maken die met alleen tekst, hoewel illustraties en afbeeldingen helpen doelgroepen begrijpen en gegevens beter dan tekst intrekken. Maken van professionele afbeeldingen kan lastig zijn, met name als u niet de ontwerper van een professionele of u geen enkele een grafisch ontwerper. Als u eerdere versies van Microsoft Office gebruikt, kunt u veel tijd bellen shapes dezelfde grootte ze correct uitlijnen, de tekst er goed uitzien en handmatig opmaak de vormen in overeenstemming met de algehele stijl van het document, in plaats van de nadruk op uw inhoud besteedt. Met SmartArt-afbeeldingen en andere nieuwe functies, zoals thema's, kunt u professionele afbeeldingen met een paar muisklikken van de muis.

U kunt een SmartArt-afbeelding maken in Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 of in een e-mailbericht in Microsoft Office Outlook 2007. Hoewel u geen SmartArt-afbeeldingen kunt maken in andere 2007 Microsoft Office-systeem-programma's, kunt u wel SmartArt-afbeeldingen als afbeeldingen kopiëren en in deze programma's plakken.

Aangezien Office PowerPoint 2007 presentaties vaak dia's met lijsten met opsommingstekens bevatten, kunt u snel diatekst naar een SmartArt-afbeelding converteren. Bovendien kunt u animatie SmartArt-afbeelding hebt toegevoegd in Office PowerPoint 2007 presentaties.

Wanneer u een SmartArt-afbeelding maakt, wordt u gevraagd een type te kiezen zoals Proces, Hiërarchie, Cyclus of Relatie. Een type is vergelijkbaar met een categorie SmartArt-afbeeldingen en elk type bevat een aantal verschillende indelingen.

Meer informatie over het maken van een SmartArt-afbeelding.

Naar boven

Aandachtspunten bij het kiezen van een indeling

Wanneer u een indeling voor uw SmartArt-afbeelding kiezen, vraag wat u wilt overbrengen en of u wilt dat uw gegevens op een bepaalde manier wilt weergeven. Omdat u snel kunt en gemakkelijk wisselt van indeling, probeer verschillende indelingen (in verschillende typen) totdat u vinden een dat het meest geschikt is uw boodschap. Experimenteren met verschillende typen en -indelingen met behulp van de volgende tabel als uitgangspunt.

Wanneer u wisselt van indeling, de meeste tekst en andere inhoud, kleuren, stijlen, effecten en tekstopmaak automatisch overgebracht naar de nieuwe indeling.

Opmerking : De tabel is bedoeld om u op weg te helpen en bevat geen volledig overzicht.

Als u dit wilt doen

Gebruik dit type

Niet-opeenvolgende informatie weergeven

Lijst

Stappen in een proces of tijdlijn weergeven

Proces

Een continu proces weergeven

Cyclus

Een organigram maken

Hiërarchie

Een beslissingsstructuur weergeven

Hiërarchie

Verbindingen illustreren

Relatie

Weergeven hoe delen zich verhouden tot een geheel

Matrix

Proportionele relaties weergeven met de grootste component op het hoogste of laagste niveau

Piramide

Daarnaast is de hoeveelheid tekst van belang, omdat de hoeveelheid tekst en het aantal vormen dat u nodig hebt, vaak doorslaggevend factoren zijn voor het kiezen van de beste indeling. Zijn de details belangrijker dan de samenvattende informatie of vice versa? In het algemeen zijn SmartArt-afbeeldingen effectiever wanneer het aantal vormen en de hoeveelheid tekst tot kernpunten worden beperkt. Als u grote hoeveelheden tekst hebt, kan dit afleiden van het visuele aspect van de SmartArt-afbeelding en kan het moeilijker worden om uw boodschap visueel over te brengen. Bij sommige indelingen, zoals Trapeziumlijst in het type Lijst, zijn grote hoeveelheden tekst echter wel goed in te passen.

Sommige indelingen voor SmartArt-afbeeldingen bevatten een beperkt aantal vormen. De indeling Neutraliserende pijlen in het type relatie is zo ontworpen om weer te geven van twee tegengestelde ideeën of concepten. Slechts twee vormen tekst bevatten en de indeling kan niet worden gewijzigd om meer ideeën of concepten weer te geven. Als u een indeling met een beperkt aantal shapes kiest, verschijnt er een rode X in het deelvenster tekst naast inhoud die niet in uw SmartArt-afbeelding weergegeven worden.

Indeling Neutraliserende pijlen

Als u overbrengen van meer dan twee ideeën, overschakelen naar een andere indeling met meer dan twee shapes voor tekst, zoals de indeling Eenvoudige piramide in het type piramide wilt . Houd er rekening mee dat de betekenis van uw gegevens als u een andere indeling of type veranderen kunt. Een indeling met pijlen naar rechts, zoals eenvoudig proces in het type proces , bevat bijvoorbeeld een andere betekenis van een SmartArt-afbeelding met pijlen die in een cirkel, zoals Continue cyclus in het type cyclus gaan. Pijlen geven over het algemeen stroom of voortgang aan in een bepaalde richting, terwijl een vergelijkbare indeling met verbindingslijnen in plaats van pijlen verbindingen, maar niet noodzakelijkerwijs voortgang aangeven.

Als u niet over de juiste indeling die u wilt beschikt, kunt u shapes toevoegen en verwijderen in uw SmartArt-afbeelding om de structuur van de indeling te passen. Bijvoorbeeld, de indeling eenvoudig proces van het type proces wordt weergegeven met drie vormen, maar uw proces mogelijk moet u slechts twee vormen of kan het nodig zijn vijf vormen. Zoals u toevoegen aan of verwijderen , vormen en bewerk de tekst, de plaatsing van de shapes en de hoeveelheid tekst binnen deze vormen automatisch wordt bijgewerkt, onderhouden van het oorspronkelijke ontwerp en de rand van de indeling voor uw SmartArt-afbeelding.

Wanneer u een indeling selecteert, verschijnt er tijdelijke tekst (zoals [Tekst]). Tijdelijke tekst wordt niet afgedrukt en wordt niet weergegeven tijdens een Office PowerPoint 2007-presentatie. U kunt de tijdelijke tekst vervangen door uw eigen inhoud. De vormen die de tijdelijke tekst bevatten worden echter wel altijd weergegeven en afgedrukt, tenzij u de vormen verwijdert.

Tip : Als u denkt dat uw SmartArt-afbeelding er saai uitziet, overschakelen naar een andere lay-out met subshapes, of een andere SmartArt-stijl toepassen op of kleurvariatie.

Naar boven

Informatie over het tekstvenster

Het tekstvenster is het venster dat u kunt gebruiken om tekst die in uw SmartArt-afbeelding wordt weergegeven, in te voegen en te bewerken. Het tekstvenster verschijnt links van de SmartArt-afbeelding. Tijdens het toevoegen of bewerken van inhoud in het tekstvenster, wordt de SmartArt-afbeelding automatisch bijgewerkt. Waar nodig worden vormen toegevoegd of verwijderd.

Wanneer u een SmartArt-afbeelding maakt, worden de SmartArt-afbeelding en het tekstvenster gevuld met tijdelijke tekst die u kunt vervangen door uw eigen informatie. Aan de bovenkant van het tekstvenster kunt u de tekst bewerken die in de SmartArt-afbeelding wordt weergegeven. Aan de onderkant van het tekstvenster kunt u aanvullende informatie over de SmartArt-afbeelding zien.

afbeelding van het tekstvenster waarin tekst op niveau 1 en niveau 2 wordt weergegeven

In de SmartArt-afbeeldingen met een vast aantal vormen, is slechts een deel van de tekst in het deelvenster tekst weergegeven in uw SmartArt-afbeelding. Tekst, afbeeldingen of andere inhoud toe die niet wordt weergegeven is in het tekstvenster aangegeven met een rode x-inhoud die niet wordt weergegeven nog steeds beschikbaar als u een andere indeling kiezen, maar als u bewaren en deze dezelfde indeling, de informatie sluit niet opgeslagen wordt, om uw privacy te beschermen.

Tekstvenster met rode X'en

Het tekstvenster werkt als een overzicht of als een lijst met opsommingstekens, waarbij informatie direct aan de SmartArt-afbeelding wordt gekoppeld. De koppeling bij elke SmartArt-afbeelding bevindt zich tussen de opsommingstekens in het tekstvenster en de vormen in de SmartArt-afbeelding.

U kunt een nieuwe regel tekst met opsommingstekens in het tekstvenster maken door op Enter te drukken. Als u een regel in het tekstvenster wilt laten inspringen, selecteert u de regel die u wilt laten inspringen. Vervolgens selecteert u onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Ontwerpen en klikt u in de groep Afbeelding maken op Niveau verlagen. Als u een regel naar links wilt laten inspringen, klikt u op Niveau verhogen. U kunt ook op Tab drukken om in te springen of op Shift + Tab om naar links in te springen vanuit het tekstvenster. Door deze bewerkingen wordt de koppeling tussen de opsommingstekens in het tekstvenster en de vormen in de indeling voor de SmartArt-afbeelding bijgewerkt. Het is niet mogelijk om tekst op een niveau te plaatsen dat meer dan één niveau lager is dan de tekst in de regel erboven of om het niveau van de vorm op het hoogste niveau te verlagen.

Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor SmartArt of Ontwerpen niet ziet, controleert u of u een SmartArt-afbeelding hebt geselecteerd.

Opmerking : Afhankelijk van de door u gekozen indeling wordt elk opsommingsteken in het tekstvenster in de SmartArt-afbeelding voorgesteld als een nieuwe vorm of als een opsommingsteken binnen een vorm. Zo wordt in de twee SmartArt-afbeeldingen hierna dezelfde tekst op twee verschillende manieren gekoppeld. In het eerste voorbeeld worden de opsommingstekens als aparte vormen voorgesteld. In het tweede voorbeeld worden de opsommingstekens weergegeven als opsommingstekens in de vorm.

SmartArt-afbeelding Hiërarchielijst met opsommingstekens in tekstvenster, maar niet in vormen

SmartArt-afbeelding Eenvoudig proces met opsommingstekens in tekstvenster als opsommingstekens in vorm.

Als u een organigramindeling met een assistentvorm gebruikt, wordt de assistentvorm aangeduid door een opsommingsteken waaraan een lijn is bevestigd.

Tekstvenster met opsommingstekens voor manager, medewerkers en assistent

Tip : Als u niet dat alle tekst in afzonderlijke shapes, overschakelen naar een andere indeling waarin alle tekst als opsommingstekens wilt.

Hoewel u tekst in het tekstvenster kunt opmaken, bijvoorbeeld door het lettertype of de tekengrootte te wijzigen of de opmaakkenmerken vet, cursief en onderstrepen te selecteren, wordt deze opmaak niet weergegeven binnen het tekstvenster. Alle wijzigingen in de opmaak worden echter wel in de SmartArt-afbeelding weergegeven.

Wanneer de tekengrootte in één shape kleiner omdat u meer tekst aan de shape toevoegen, worden alle andere tekst in de overige vormen in de SmartArt-afbeelding ook naar dezelfde grootte wilt behouden de SmartArt-afbeelding gevonden consistent en professioneel verkleinen. Nadat u een indeling kiest, kunt u de muisaanwijzer op een van de verschillende indelingen op het lint, dat wil een deel van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface zeggen, om te zien hoe inhoud eruit zullen zien met die indeling toegepast verplaatsen.

Naar boven

Stijl, kleur en effecten voor SmartArt-afbeeldingen

Onder Hulpmiddelen voor SmartArt, op het tabblad Ontwerpen, staan twee galerieën die u kunt gebruiken om snel het uiterlijk van uw SmartArt-afbeelding te wijzigen: SmartArt-stijlen en Kleuren wijzigen. Als u in een van deze galerieën de aanwijzer op de miniatuur plaatst, kunt u zien welk effect de SmartArt-stijl of kleurvariatie heeft op een SmartArt-afbeelding zonder dat u de stijl of kleur daadwerkelijk toepast.

Een snelle en eenvoudige manier een professioneel ontworpen combinatie van effecten toevoegen aan een SmartArt-afbeelding is een SmartArt-stijl wilt toepassen. SmartArt-stijlen vorm opvullingen, randen, schaduw, lijnstijlen, kleurovergangen en driedimensionale (3D) perspectieven opnemen en worden toegepast op de hele SmartArt-afbeelding. U kunt ook een afzonderlijke vormstijl toepassen op een of meer shapes in uw SmartArt-afbeelding.

De tweede galerie, Kleuren wijzigen, biedt een scala aan kleuropties voor een SmartArt-afbeelding, waarbij iedere optie een of meer themakleuren op een verschillende manier toepast op de vormen in uw SmartArt-afbeelding.

De SmartArt-stijlen en kleurcombinaties zijn ontworpen om uw inhoud kracht bij te zetten.

Als u bijvoorbeeld een driedimensionale SmartArt-stijl met perspectief gebruikt, kunt u iedereen weergeven op hetzelfde niveau.

Indeling Organigram met witte omtrek

U kunt ook een driedimensionale SmartArt-stijl met perspectief gebruiken om een tijdlijn te benadrukken die doorloopt tot in de toekomst.

eenvoudige tijdlijn met scène in vogelvluchtperspectief

Tip : Driedimensionale SmartArt-stijlen, vooral scene-coherent 3-D, kunnen vaak afleiden van de boodschap die u wilt overbrengen en u kunt deze stijlen het beste spaarzaam toepassen. Driedimensionale SmartArt-stijlen werken meestal het beste voor de eerste pagina van een document of de eerste dia in een presentatie. Eenvoudigere 3D-effecten, zoals schuine randen, leiden niet zo erg af maar kunnen ook beter niet te veel worden gebruikt.

Als u bepaalde stappen wilt benadrukken in een SmartArt-afbeelding van het type Proces, kunt u elke combinatie onder Kleurrijk gebruiken.

Indeling Eenvoudig proces met Kleurrijk bereik- Accentkleuren 5 tot 6

Als u een SmartArt-afbeelding hebt van het type Cyclus kunt u een van de opties voor Kleurovergangsbereik - Accent n gebruiken om de cirkelvormige beweging te benadrukken. Deze kleuren verlopen naar de middelste vorm en vervolgens terug naar de eerste vorm.

Indeling Continue cyclus met Kleurovergangsbereik - Accent 3

Bij het kiezen van kleuren moet u in overweging nemen of u wilt dat uw publiek uw SmartArt-afbeelding afdrukt of online bekijkt. Zo zijn de kleuren van Primaire kleuren van thema bedoeld voor afdrukken in zwart-wit.

Tip : Kleurcombinaties met Transparant in de naam werken het beste met een achtergronddia met een afbeelding of ander in het oog springend effect om een geraffineerd ontwerp goed te laten uitkomen in uw document.

Wanneer u een SmartArt-afbeelding invoegt in uw document, wordt deze aangepast aan de overige inhoud in het document. Als u het thema van het document wijzigt, wordt het uiterlijk van de SmartArt-afbeelding automatisch aangepast.

Als de ingebouwde galerieën niet voldoende zijn zodat u het gewenste effect, kunnen bijna alle onderdelen van een SmartArt-afbeelding worden aangepast. Als de galerie SmartArt-stijl geen de juiste combinatie van opvullingen, lijnen en effecten heeft, kunt u een afzonderlijke vormstijl toepassen of de vorm volledig aanpassen zelf. Als u de grootte en positie van een vorm niet de manier waarop u ze wilt zijn, kunt u de vorm om verplaatsen of het formaat. U vindt de meeste aanpassingsopties onder Hulpmiddelen voor SmartArt op het tabblad Opmaak .

Zelfs nadat u uw SmartArt-afbeelding hebt aangepast, kunt u de indeling nog wijzigen en blijven de meeste van uw aanpassingen bewaard. U kunt ook op de knop Afbeelding herstellen klikken op het tabblad Ontwerpen om alle wijzigingen in de opmaak te verwijderen zodat u opnieuw kunt beginnen.

Knopvlak Afbeelding opnieuw instellen

U kunt het uiterlijk van uw SmartArt-afbeelding wijzigen door de opvulling van de vorm of tekstvak wijzigen; effecten toe te voegen, zoals schaduw, weerspiegeling, gloed en vloeiende randen. of driedimensionale (3D) effecten toe te voegen, zoals schuine randen of draaiingen.

Naar boven

Animatie voor SmartArt-afbeeldingen

Opmerking : Animatie is alleen beschikbaar voor SmartArt-afbeeldingen die gemaakt zijn in Office PowerPoint 2007.

Voor extra nadruk of om informatie in stappen weer te geven kunt u een animatie toevoegen aan uw SmartArt-afbeelding of aan een afzonderlijke vorm in uw SmartArt-afbeelding. U kunt een vorm bijvoorbeeld snel van de ene kant van het scherm laten 'binnenvliegen' of 'infaden'.

De beschikbaarheid van animaties hangt af van de indeling die u voor uw SmartArt-afbeelding kiest, maar u kunt altijd aan alle vormen of aan één vorm tegelijkertijd animatie toevoegen.

Zie voor meer informatie over het toevoegen van een animatie aan een SmartArt-afbeelding in een presentatie Office PowerPoint 2007Animerenen uw SmartArt-afbeelding.

Naar boven

SmartArt-afbeeldingen maken

Zie voor meer informatie over het maken van SmartArt-afbeeldingen de volgende artikelen.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×