Manieren opsommen om Excel-gegevens te tellen en op te tellen

Tellen en optellen vormen de pijlers van de gegevensanalyse. Het maakt daarbij niet uit of u het exacte aantal medewerkers van uw organisatie wilt bepalen, de omzet voor het rayon Noordwest wilt optellen of een voorlopig totaal wilt berekenen van de wekelijkse ontvangsten. In Microsoft Excel worden onnoemelijk veel manieren beschreven waarop u kunt tellen en optellen. Dat is mooi, want dat betekent dat er waarschijnlijk wel een onderwerp is waarin wordt uitgelegd hoe u kunt doen wat u wilt doen. Welk onderwerp u moet hebben, ligt echter niet altijd voor de hand.

Om u te help bij uw keuze vindt u hier een uitgebreide samenvatting van koppelingen naar de afzonderlijke Help-onderwerpen over tellen en optellen. Elk gedeelte bevat een beslissingstabel met behulp waarvan u de gezochte informatie snel kunt vinden.

Tip   Vergeet niet dit artikel aan uw lijst met favorieten toe te voegen, zodat u erop kunt rekenen dat u altijd het juiste Help-onderwerp vindt.

Getallen optellen

Numerieke waarden en tekstwaarden tellen

Getallen optellen

In de volgende gedeelten vindt u een samenvatting van de specifieke taken voor het optellen van getallen, de beste Office Excel-functie voor elke taak en een koppeling naar een of meer Help-onderwerpen met specifieke voorbeelden en informatie.

Eenvoudige optelsommen

Gewenste bewerking

Zie

Opmerkingen

Waarden in een cel optellen met een formule

Getallen optellen
(gedeelte 'Getallen in een cel optellen')

Excel gebruiken als rekenmachine

Voer een formule in in een cel en gebruik deze als minirekenmachine.

Waarden in een kolom of rij optellen met AutoSom

Getallen optellen
(gedeelte 'Alle aaneengesloten getallen in een rij of kolom optellen')

Excel gebruiken als rekenmachine

Vaak hoeft u alleen maar op AutoSom te klikken om de gewenste resultaten te krijgen.

Waarden in een bereik optellen met de functie SOM

Getallen optellen
(gedeelte 'Niet-aaneengesloten getallen optellen')

SOM

De functie SOM is handig wanneer u waarden uit verschillende bereiken wilt optellen of numerieke waarden wilt combineren met bereiken van getallen.

Waarden in een kolom optellen met een overzicht

Een overzicht maken van gegevens op een werkblad

Subtotalen invoegen in een lijst met gegevens in een werkblad

Subtotalen verwijderen

Subtotalen berekenen en werken met niveaus in Excel

Als uw gegevens zich in een lijst bevinden en u deze logisch kunt groeperen op kolomwaarden, kunt u een overzicht maken en vervolgens de opdracht Subtotalen in het menu Data gebruiken om uw werk te verlichten.

Waarden in een lijst of Excel-tabelkolom optellen met de functie SUBTOTAAL

SUBTOTAAL

Totalen berekenen van gegevens in een Excel-tabel

Met de functie SUBTOTAAL kunt u aangeven of verborgen rijen moeten worden opgenomen in de resultaten. Gefilterde rijen worden daarbij altijd genegeerd.

Waarden in een kolom of rij optellen met een draaitabel

Overzicht van waarden, aangepaste berekeningen en formules in draaitabel- of draaigrafiekrapporten

Beschikbare samenvattingsfuncties in draaitabelrapporten

De velden voor subtotalen en totalen berekenen in een draaitabelrapport

Aangepaste berekeningen in gegevensvelden van draaitabellen

Draaitabel- of draaigrafiekformules maken, bewerken of verwijderen

De samenvattingsfunctie of de aangepaste berekening voor een veld in een draaitabelrapport wijzigen

Draaitabellen hebben ingebouwde functies waarmee u in een handomdraai kolommen en rijen kunt optellen.

Naar boven

Optelsommen met een of meer criteria

Gewenste bewerking

Zie

Opmerkingen

Waarden in een bereik optellen op basis van één criterium met de functie SOM.ALS, of de functies SOM en ALS

SOM.ALS

ALS
(bevat een voorbeeld aan de hand waarvan wordt bepaald of de waarden moeten worden opgeteld)

Getallen optellen
(gedeelte 'Getallen optellen op basis van één voorwaarde')

Excel: Wanneer u ALS(SOM()) moet gebruiken in plaats van AANTAL.LEGE.CELLEN() (Engelstalig)

Met de functie SOM.ALS kunt u getallen optellen op basis van één criterium, maar soms is het beter de functies SOM en ALS te nesten als u meer flexibiliteit wenst.

Waarden in een kolom optellen op basis van één of meerdere criteria met de databasefunctie DBSOM

Getallen optellen
(gedeelte 'Getallen optellen op basis van criteria die zijn opgeslagen in een afzonderlijk bereik')

DBSOM

Gebruik de functie DBSOM wanneer u een kolomlijst hebt en u het makkelijker vindt de criteria te definiëren in een afzonderlijk celbereik, in plaats van een geneste functie te gebruiken.

Waarden in een bereik optellen op basis van meerdere criteria met de wizard Voorwaardelijke som

Getallen optellen
(gedeelte 'Getallen optellen op basis van meerdere voorwaarden met behulp van de wizard Voorwaardelijke som')

In een luie bui? Laat de wizard Voorwaardelijke som (die u kunt starten met de opdracht Voorwaardelijke som in het menu Extra) waarden optellen op basis van meerdere criteria. Als deze opdracht niet beschikbaar is, installeert en laadt u de invoegtoepassing Analysis ToolPak.

De invoegtoepassing Analysis ToolPak laden

  1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak, klik op Opties voor Excel en klik op de categorie Invoegtoepassingen.

  2. Selecteer in de lijst Beheren de optie Excel-invoegtoepassingen en klik vervolgens op Zoeken.

  3. Selecteer in de lijst Beschikbare invoegtoepassingen de optie Analysis ToolPak en klik vervolgens op OK.

  4. Volg zo nodig de instructies in het programma Setup.

Waarden in een bereik optellen op basis van meerdere criteria met de functie SOMMEN.ALS, of de functies SOM en ALS

SOMMEN.ALS

Getallen optellen

(gedeelte 'Getallen optellen op basis van meerdere voorwaarden')

Excel: De logische operator EN of OF gebruiken in een SOM+ALS-instructie in Excel (Engelstalig)

Excel: Wanneer u SOM(ALS()) moet gebruiken in plaats van AANTAL.LEGE.CELLEN() (Engelstalig)

U kunt SOMMEN.ALS gebruiken met meerdere bereiken en criteria, of de functies SOM en ALS nesten.

Naar boven

Optelsommen met gekwadrateerde en matrixwaarden

Gewenste bewerking

Zie

Opmerkingen

Het product van corresponderende waarden in meerdere matrices optellen

SOMPRODUCT

De functie SOMPRODUCT is ideaal voor waarden in matrices met dezelfde dimensies, maar u kunt de functie SOM ook gebruiken met een formulematrix als u meer flexibiliteit wenst.

Het kwadraat van elke waarde in een bereik optellen

KWADRATENSOM

Deze berekeningen worden vaak gebruikt bij statistische en complexe wiskunde.

De som van het kwadraat van corresponderende waarden in twee matrices optellen

SOM.X2PLUSY2

Het verschil van het kwadraat van corresponderende waarden in twee matrices optellen

SOM.X2MINY2

Het kwadraat van het verschil van corresponderende waarden in twee matrices optellen

SOM.XMINY2

Naar boven

Special gevallen (voorlopig totaal, unieke waarden)

Gewenste bewerking

Zie

Opmerkingen

Een voorlopig totaal berekenen met de functie SOM

Een voorlopig saldo berekenen

Kijk hoe uw cijfers worden opgeteld waar u bij staat.

Unieke waarden in een bereik optellen met een megaformule

Getallen optellen
(gedeelte 'Unieke waarden optellen')

In een creatieve bui? Slim gebruik van de functie INTERVAL levert het gewenste resultaat.

Naar boven

Numerieke waarden en tekstwaarden tellen

In de volgende gedeelten vindt u een samenvatting van de specifieke taken voor het tellen van numerieke waarden en tekstwaarden, de beste Office Excel-functie voor elke taak en een koppeling naar een of meer Help-onderwerpen met specifieke voorbeelden en informatie.

Eenvoudige tellingen

Gewenste bewerking

Zie

Opmerkingen

Cellen in een kolom of rij tellen met AutoSom

Het aantal cellen tellen dat een getal bevat
(gedeelte 'Cellen met getallen tellen die in een ononderbroken rij of kolom staan')

Vaak hoeft u alleen maar op AutoSom te klikken om de gewenste resultaten te krijgen.

Cellen in een bereik tellen met de functie AANTAL

Het aantal cellen tellen dat een getal bevat
(gedeelte 'Cellen met getallen tellen die niet in een ononderbroken rij of kolom staan')

AANTAL

De functie AANTAL is handig wanneer u waarden wilt tellen die afkomstig zijn uit verschillende bereiken of letterlijke waarden wilt combineren met waardebereiken.

Cellen in een kolom tellen met een overzicht

Een overzicht maken van gegevens op een werkblad

Subtotalen invoegen in een lijst met gegevens in een werkblad

Subtotalen verwijderen

Subtotalen berekenen en werken met niveaus in Excel

Als uw gegevens zich in een lijst bevinden en u deze logisch kunt groeperen op kolomwaarden, kunt u een overzicht maken en vervolgens de opdracht Subtotalen in het menu Data gebruiken om uw werk te verlichten.

Cellen in een kolom of rij tellen met een draaitabel

Overzicht van waarden, aangepaste berekeningen en formules in draaitabel- of draaigrafiekrapporten

Beschikbare samenvattingsfuncties in draaitabelrapporten

De velden voor subtotalen en totalen berekenen in een draaitabelrapport

Aangepaste berekeningen in gegevensvelden van draaitabellen

Draaitabel- of draaigrafiekformules maken, bewerken of verwijderen

De samenvattingsfunctie of de aangepaste berekening voor een veld in een draaitabelrapport wijzigen

Draaitabellen hebben ingebouwde functies waarmee u in een handomdraai waarden in kolommen en rijen kunt tellen.

Cellen in een lijst of Excel-tabelkolom tellen met de functie SUBTOTAAL

SUBTOTAAL

Totalen berekenen van gegevens in een Excel-tabel

Met de functie SUBTOTAAL kunt u aangeven of verborgen rijen moeten worden opgenomen in de resultaten. Gefilterde rijen worden daarbij altijd genegeerd.

Naar boven

Tellingen met een of meer criteria

Gewenste bewerking

Zie

Opmerkingen

Cellen in een bereik tellen op basis van één criterium met de functie AANTAL.ALS

AANTAL.ALS

Het aantal getallen tellen dat groter of kleiner is dan een ander getal

Met de functie AANTAL.ALS kunt u moeiteloos het aantal cellen tellen op basis van één criterium.

Cellen in een kolom tellen op basis van één of meerdere criteria met de databasefunctie DBAANTAL

DBAANTAL

Gebruik de functie DBAANTAL wanneer u een kolomlijst hebt en u het makkelijker vindt de criteria te definiëren in een afzonderlijk celbereik, in plaats van een geneste functie te gebruiken.

Cellen in een bereik tellen op basis van meerdere criteria met de functie AANTALLEN.ALS, of de functies AANTAL en ALS

AANTALLEN.ALS

Tellen hoe vaak een bepaalde waarde voorkomt

U kunt de functie AANTALLEN.ALS gebruiken met meerdere bereiken en criteria, of de functies AANTAL en ALS nesten.

Naar boven

Tellingen met lege waarden

Gewenste bewerking

Zie

Opmerkingen

Niet-lege cellen in een bereik tellen met de functie AANTAL

Het aantal niet-lege cellen tellen

AANTALARG

Bij het tellen van cellen kan het soms handig zijn alle lege cellen te negeren omdat alleen cellen met waarden voor u relevant zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld alle verkopers tellen die ten minste één verkoop hebben aangebracht in een rayon.

Niet-lege cellen in een lijst tellen met de functie DBAANTALC

DBAANTALC

Hiermee kunt u het aantal niet-lege cellen tellen in een lijstkolom of de hele lijst.

Lege cellen in een aaneengesloten bereik tellen met de functie AANTAL.LEGE.CELLEN

AANTAL.LEGE.CELLEN

Bij het tellen van cellen kan het soms handig zijn ook de lege cellen op te nemen omdat deze voor u relevant zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld alle verkopers tellen in een rayon, ongeacht of ze een verkoop hebben aangebracht.

Lege cellen in een niet-aaneengesloten bereik tellen met de functies SOM en ALS

Excel: Wanneer u SOM(ALS()) moet gebruiken in plaats van AANTAL.LEGE.CELLEN() (Engelstalig)

Toegegeven, het is niet altijd duidelijk wanneer u de functies SOM en ALS moet gebruiken in plaats van AANTAL.LEGE.CELLEN, maar in dit onderwerp wordt uitgelegd hoe.

Naar boven

Tellingen van unieke waarden

Gewenste bewerking

Zie

Opmerkingen

Unieke waarden in een bereik tellen met een draaitabel

Tellen hoe vaak een bepaalde waarde voorkomt
(gedeelte 'Tellen hoe vaak meerdere waarden voorkomen door een draaitabelrapport te gebruiken')

Met draaitabelrapporten is het optellen en tellen van waarden kinderspel.

Unieke waarden in een bereik tellen op basis van één criterium met de functie AANTAL.ALS

Tellen hoe vaak een waarde voorkomt
(gedeelte 'Tellen hoe vaak één bepaalde waarde voorkomt door een functie te gebruiken')

Met de functie AANTAL.ALS kunt u op een eenvoudige manier unieke cellen tellen.

Unieke waarden in een bereik tellen op basis van meerdere criteria met de functies SOM en ALS

Tellen hoe vaak een waarde voorkomt
(gedeelte 'Tellen hoe vaak meerdere waarden voorkomen door functies te gebruiken')

Excel: SOM(ALS()) gebruiken als matrixfunctie in plaats van AANTAL.ALS() met EN (Engelstalig)

Excel: Hoe u kunt tellen hoe vaak een getal of tekst in een bereik voorkomt (Engelstalig)

Er is geen specifieke functie of onderdeel waarmee u deze taak kunt uitvoeren, dus u kunt hiervoor het beste de functies SOM en ALS nesten.

Het aantal unieke waarden in een lijstkolom tellen met Geavanceerd filter

Unieke waarden in een bereik met dubbele waarden tellen
(gedeelte 'Het aantal unieke waarden tellen door een filter te gebruiken')

De eenvoudigste manier om dit te doen is via de vervolgopdracht Geavanceerde filter in het submenu Filter van het menu Data.

Het aantal unieke waarden in een bereik met een of meer criteria tellen met een megaformule

Unieke waarden in een bereik met dubbele waarden tellen
(gedeelte 'Het aantal unieke waarden tellen door functies te gebruiken')

Het aantal unieke items in een lijst bepalen (Engelstalig)

Haal even diep adem, ga er eens goed voor zitten en laat uw hersens kraken voor deze megaformule.

Naar boven

Speciale gevallen (voorlopige telling, alle cellen tellen, woorden tellen)

Gewenste bewerking

Zie

Opmerkingen

Een voorlopige telling uitvoeren met een formule

Een voorlopig totaal berekenen

Kijk hoe de totalen worden berekend waar u bij staat.

Het totaal aantal cellen in een bereik tellen met de functies RIJEN en KOLOMMEN

Alle cellen in een bereik tellen

Maak indruk op uw collega's door altijd precies te weten hoeveel cellen er worden gebruikt in uw spreadsheet met maandelijkse verkoopgegevens.

Woorden in een bereik tellen met een megaformule

Het aantal woorden in een cel of bereik tellen

In Office Excel kunt u net zo makkelijk een woordentelling uitvoeren als in Microsoft Office Word.

Naar boven

Is van toepassing op: Excel 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen