Manieren opsommen om Excel-gegevens te tellen en op te tellen

Manieren opsommen om Excel-gegevens te tellen en op te tellen

Tellen en optellen
Optellen (de som van waarden bepalen) is een wezenlijk onderdeel van een gegevensanalyse, of u nu een subtotaal van de omzet in de regio Noordwest maakt of een voorlopig totaal van de wekelijkse ontvangsten uitrekent. In Excel kunt u op verschillende manieren gegevens bij elkaar optellen.

In dit artikel vindt u een uitgebreid overzicht van de methoden en ondersteunende informatie, zodat u heel gemakkelijk de voor u beste methode kunt kiezen. Ook vindt u koppelingen naar artikelen waarin dieper op de materie wordt ingegaan.

Optellen moet niet worden verward met tellen. Zie Waarden uit cellen, rijen of kolommen optellen voor meer informatie over het optellen van waarden in cellen, kolommen of rijen gegevens.

In dit artikel

Eenvoudig optellen en aftrekken

U kunt getallen optellen en aftrekken door een eenvoudige formule te gebruiken, op een knop te klikken of door een werkbladfunctie te gebruiken.

De waarden in een cel optellen door een eenvoudige formule te gebruiken

Als u snel een resultaat nodig hebt, kunt u Excel als een eenvoudige rekenmachine gebruiken. Dit doet u door het plusteken (+) te gebruiken. Als u bijvoorbeeld de formule =5+10 in een cel typt, wordt in Excel 15 weergegeven als.

Zie het artikel Excel als rekenmachine gebruiken voor meer informatie over het gebruik van rekenkundige operatoren in een formule.

Naar boven

De waarden in een cel aftrekken met behulp van een eenvoudige formule

Dit doet u met het minteken (-). De formule =12-9 geeft bijvoorbeeld de uitkomst 3.

Zie het artikel Excel als rekenmachine gebruiken voor meer informatie over het gebruik van rekenkundige operatoren in een formule.

Naar boven

De waarden in een kolom of rij optellen door op een knop te klikken

U kunt met AutoSom snel een reeks getallen in een kolom of rij bij elkaar optellen. Klik in een lege cel onder een kolom met getallen of rechts van een rij met getallen en klik vervolgens op AutoSom. In Excel wordt vervolgens het meest waarschijnlijke bereik met gegevens geselecteerd. Klik nogmaals op AutoSom om akkoord te gaan met het bereik dat is geselecteerd, of selecteer zelf een bereik en klik daarna op AutoSom.

AutoSom gebruiken om snel een rij met gegevens op te tellen

Zie het artikel Excel als rekenmachine gebruiken voor meer informatie over het gebruik van de functie AutoSom.

Naar boven

De waarden in een bereik optellen door een functie te gebruiken

De functie SOM komt goed van pas wanneer u getallen vanuit diverse bereiken bij elkaar wilt optellen of van elkaar wilt aftrekken of getallen en getalbereiken met elkaar wilt combineren. Gebruik de functie SOM om alle argumenten die u binnen de haakjes hebt opgegeven, bij elkaar op te tellen. Elk argument kan een bereik, een verwijzing naar een cel of een positief of negatief getal zijn.

U voert een eenvoudige formule in door in een cel =SOM te typen, gevolgd door een haakje openen. Typ vervolgens een of meer getallen, celverwijzingen of celbereiken met na elk getal, elke celverwijzing of elk celbereik een puntkomma. Typ tot slot een haakje sluiten en druk op Enter om het resultaat weer te geven. U kunt cellen met de getallen die u bij elkaar wilt optellen, ook met de muis selecteren.

1

2

3

A

Aanwezigheid

4823

12335

Bijvoorbeeld: alle volgende formules met de functie SOM geven voor de waarden uit bovenstaande tabel hetzelfde resultaat, namelijk 17158:

 • =SOM(4823;12335)

 • =SOM(A2;A3)

 • =SOM(A2:A3)

 • =SOM(A2;12335)

In de volgende afbeelding ziet u de formule waarmee met de functie SOM de waarde uit cel A2 en het getal 12335 bij elkaar worden opgeteld. Onder de formule wordt scherminfo met een richtlijn voor het gebruik van de functie SOM weergegeven.

Een cel en een waarde optellen met de functie SOM

Notities : 

 • Er is geen functie AFTREKKEN in Excel. Als u waarden wilt aftrekken met behulp van een functie, kunt u de negatieve waarden gebruiken met de functie SOM. Met de formule =SOM(30;A3;-15;-B6) telt u bijvoorbeeld 30 op bij de waarde in cel A3, wordt vervolgens 15 afgetrokken van het resultaat en wordt als laatste de waarde in cel B6 afgetrokken van het resultaat.

 • U kunt maximaal 255 getallen of celverwijzingen in elke willekeurige combinatie als argumenten in de functie SOM opnemen.

Zie het artikel De functie SOM voor meer informatie.

Naar boven

De waarden in een bereik aftrekken door een functie te gebruiken

Gebruik de functie SOM om getallen van elkaar af te trekken door in de formule de getallen die u wilt aftrekken, als negatieve getallen in te voeren.

1

2

3

A

Aanwezigheid

29072

12335

Bijvoorbeeld: alle volgende formules met de functie SOM geven voor de waarden uit bovenstaande tabel hetzelfde resultaat, namelijk 16737:

 • =SOM(29072;-12335)

 • =SOM(A2;-A3)

 • =SOM(A2;-12335)

 • =SOM(A2;(-1*(A3)))

Naar boven

Gegevens optellen door groeperen en draaien

U kunt met een overzicht of draaitabelrapport uw gegevens groeperen en samenvatten.

De waarden in een kolom optellen door een overzicht te gebruiken

Als uw gegevens in een lijst staan en u ze op logische wijze kunt groeperen op kolomwaarden, kunt u ze groeperen en samenvatten door een overzicht te maken. Met een overzicht kunt u gegevens samenvatten door subtotalen en eindtotalen in te voegen. Stel dat u de volgende verkoopcijfers hebt, gesorteerd op regio en maand,

1

2

3

4

5

6

7

A

B

C

Regio

Maand

Verkoop

Oost

jan

€ 18.000

Oost

feb

€ 23.000

Oost

mrt

€ 19.000

West

jan

€ 17.000

West

feb

€ 27.000

West

mrt

€ 21.000

In de volgende afbeelding ziet u een overzicht met subtotalen, gegroepeerd op regio, en een eindtotaal.

overzicht met subtotalen en eindtotaal

Gebruik de opdracht Subtotaal (tabblad Gegevens, groep Overzicht) om een overzicht, subtotalen en eindtotaal te maken.

De oorspronkelijke gegevens bevatten drie rijen met gegevens voor de regio Oost en drie rijen met gegevens voor de regio West (rij 2 tot en met 7). Houd er rekening mee dat bij de berekening voor het subtotaal, Totaal Oost uit rij 5 wordt ingevoegd tussen de laatste rij met de gegevens van Oost en de eerste rij met de gegevens van West.

Als u op cel A4 en vervolgens op de opdracht Subtotaal klikt, wordt er in Excel een overzicht gemaakt, worden de rijen voor Totaal Oost, Totaal West en Eindtotaal ingevoegd en worden de cellen in de kolom Verkoop ingevuld met die totalen.

Zie de volgende artikelen voor meer informatie:

Overzicht maken van een lijst met gegevens in een werkblad

Subtotalen invoegen in een lijst met gegevens in een werkblad

Naar boven

De waarden in een lijst of een Excel-tabelkolom optellen door een functie te gebruiken

Een alternatief voor de opdracht Subtotaal is de functie SUBTOTAAL waarmee u subtotalen en eindtotalen kunt berekenen van lijsten of Excel-tabellen die verborgen rijen of kolommen bevatten. In de functie SUBTOTAAL geeft u een argument op waarmee verborgen waarden worden opgenomen of uitgesloten.

Opmerking : Met de functie SUBTOTAAL kunt u bepalen of er al dan niet verborgen rijen in de resultaten worden opgenomen. Gefilterde rijen worden altijd genegeerd.

Stel dat u de subtotalen en het eindtotaal voor gegevens in de cellen C2 tot en met C7 wilt berekenen, maar dat u de verborgen gegevens in rij 3 en rij 6 niet in de berekening wilt opnemen. De functie hiervoor zal er ongeveer zo uitzien:

= SUBTOTAL( 109,C2:C7)

Het eerste argument (109) geeft aan dat u de waarden in het bereik wilt toevoegen en verborgen waarden wilt negeren. Als u de verborgen gegevens ook wilt opnemen, gebruikt u in plaats daarvan 9 als het eerste argument.

Zie de artikelen De functie SUBTOTAAL en Totalen berekenen van gegevens in een Excel-tabel voor meer gedetailleerde informatie.

Naar boven

Uw gegevens optellen en vanuit verschillende perspectieven bekijken

Als een werkblad honderden of duizenden rijen met vergelijkbare gegevens bevat, kan het lastig zijn om wijs te worden uit die getallen. U kunt in Excel een draaitabelrapport maken van gegevens met subtotalen en eindtotalen. Met dat rapport kunt u vervolgens gegevens samenvatten op de categorieën die u opgeeft.

U maakt snel een draaitabel door een cel in een gegevensbereik of een Excel-tabel te selecteren en vervolgens op het tabblad Invoegen te klikken op Draaitabel in de groep Tabellen.

De vele mogelijkheden van een draaitabel komen tot uiting in het volgende voorbeeld. De verkoopgegevens bevatten veel rijen (in dit voorbeeld zijn er 40 rijen met gegevens, maar in de grafiek worden niet alle rijen met gegevens weergegeven). Bovendien worden de gegevens niet samengevat en zijn er dus geen subtotalen of is er geen eindtotaal.

Gegevens in een draaitabelrapport

In een draaitabelrapport op basis van dezelfde gegevens staan subtotalen en eindtotalen en wordt een beknopt overzicht gegeven.

Samengevatte en opgetelde gegevens in een draaitabelrapport

Voor het maken van en werken met draaitabellen is soms enige voorbereiding van uw gegevens nodig en zult u bekend dienen te zijn met bepaalde concepten.

Zie de volgende artikelen voor uitgebreide informatie over hoe u moet beginnen:

Waarden berekenen in een draaitabelrapport

Velden met subtotalen en totalen in een draaitabelrapport

Naar boven

Waarden optellen op basis van een of meer voorwaarden

Met werkbladfuncties kunt u voorwaarden (ook wel criteria genoemd) toepassen, zodat u alleen de gegevens bij elkaar optelt die voldoen aan de voorwaarden die u hebt opgegeven.

De waarden in een bereik op basis van één voorwaarde optellen door één functie of een combinatie van functies te gebruiken

Gebruik de functie SOM.ALS of nest de functie SOM in de functie ALS.

U kunt getallen op basis van één criterium optellen door de functie SOM.ALS of een combinatie van de functies SOM en ALS te gebruiken.

Met bijvoorbeeld de functie =SOM.ALS(A2:A6;">20") worden alleen de getallen groter dan 20 uit het bereik A2 tot en met A6 bij elkaar opgeteld.

Opmerking : De volgende informatie is enigszins technisch maar de moeite van het doorlezen waard.

Als de functie SOM.ALS niet bestond, zou u toch hetzelfde resultaat kunnen krijgen door de functies ALS en SOM te combineren. Het op deze manier combineren van functies wordt ook wel 'nesten' genoemd, omdat de ene functie in een andere functie wordt gebruikt.

Als u een formule wilt maken die hetzelfde doet als de functie SOM.ALS, voert u een formule in die het bereik A2 tot en met A6 als een matrix verwerkt. Dit houdt in dat het bereik wordt beschouwd als een enkele eenheid bestaande uit vijf cellen.

Uw formule ziet er dan ongeveer zo uit: {=SOM(IF(A2:A6>20;A2:A6))}. De accolades rond de formule geven aan dat de formule een matrixformule is. Voor een matrixformule moet u op een bepaalde manier te werk gaan: De accolades mag u niet zelf invoeren. U dient op Ctrl+Shift+Enter te drukken, waarna de formule = SOM(ALS(A2:A6 >20,A2:A6)) tussen accolades wordt geplaatst. Als u de accolades zelf invoert, is de formule geen matrixformule.

Probeer dit!    

Kopieer de gegevens uit de volgende tabel naar cel A1 in een werkblad. Nadat u de gegevens hebt geplakt, ziet u de fout #WAARDE! in cel A10. Dit betekent dat u cel A10 moet omzetten naar een matrixformule. Druk hiervoor op F2 en vervolgens op Ctrl+Shift+Enter. Het resultaat (65) wordt weergegeven in cel A8 en cel A10.

De gegevens van een voorbeeldwerkblad kopiëren

 • Maak een lege werkmap of een leeg werkblad.

 • Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp.

  Opmerking : Selecteer geen rij- of kolomkoppen.

  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren
  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren
 • Druk op Ctrl+C.

 • Selecteer cel A1 van het werkblad en druk op Ctrl+V.

 • Als u wilt schakelen tussen de weergaven van de resultaten en de formules achter de resultaten, drukt u op Ctrl + ` (accent grave).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

Gewicht

18

29

36

11

16

De functie SOM.ALS gebruiken

=SOM.ALS (A2:A6;">20")

De functies SOM.ALS en ALS gebruiken

=SOM(ALS(A2:A6>20;A2:A6))

Het Knowledge Base-artikel XL: SOM(ALS()) gebruiken in plaats van AANTAL.LEGE.CELLEN() in Excel biedt aanvullende informatie over het gebruik van de functie SOM.ALS.

Naar boven

De waarden in een kolom op basis van een of meer voorwaarden optellen door een functie te gebruiken

Gebruik de functie DSOM om de getallen in een veld (kolom) met records in een lijst of database die voldoen aan de opgegeven voorwaarden, bij elkaar op te tellen.

U kunt de functie DSOM ook gebruiken wanneer u een kolomlijst hebt en u het gemakkelijker vindt om een afzonderlijk bereik met cellen in plaats van een geneste functie te gebruiken.

Zie het artikel over de functie DSOM voor meer informatie.

Naar boven

De waarden in een bereik op basis van meerdere voorwaarden optellen door een wizard te gebruiken (alleen voor Excel 2007)

U kunt de wizard Voorwaardelijke som (Formules > Oplossingen > Voorwaardelijke som) gebruiken om waarden op te tellen die op meerdere voorwaarden zijn gebaseerd.

Belangrijk : De wizard Voorwaardelijke som is alleen beschikbaar in Excel 2007 en vorige versies. Zie Wat is er gebeurd met de invoegtoepassing Wizard Voorwaardelijke som? voor meer informatie.

Als deze opdracht niet beschikbaar is (de groep Oplossingen is wellicht niet zichtbaar), installeert u de invoegtoepassing Analysis ToolPak.

Analysis ToolPak laden

Klik op de knop Microsoft Office afbeelding office-knop , klik op Opties voor Excel en klik vervolgens op de categorie Invoegtoepassingen.

 1. Selecteer in de keuzelijst Beheren de optie Excel-invoegtoepassingen en klik op Start.

 2. Schakel in de lijst Beschikbare invoegtoepassingen het selectievakje Analysis ToolPak in en klik op OK.

 3. Als de wizard wordt weergegeven in de lijst Niet-actieve invoegtoepassingen voor toepassingen, selecteert u deze en klikt u vervolgens op Start om de wizard te activeren.

 4. Volg indien nodig de instructies van het installatieprogramma.

Als u de wizard Voorwaardelijke som wilt gebruiken, selecteert u een gegevensbereik en klikt u op de opdracht Voorwaardelijke som (in de groep Oplossingen op het tabblad Formules). Voer de stappen 1 tot en met 4 uit om de wizard te voltooien. De volgende afbeelding toont stap 2 van de wizard. De wizard bevat één voorwaarde: De waarden die moeten worden opgeteld, moeten groter zijn dan 100.

Wizard Voorwaardelijke som: Stap 2 van 4

Naar boven

De waarden in een bereik op basis van meerdere voorwaarden optellen door één functie of een combinatie van functies te gebruiken

Gebruik de functie SOM.ALS. Geef het volgende op: het bereik dat u wilt optellen, een bereik dat voorwaarden bevat, en de voorwaarden die van toepassing zijn op het bereik met de voorwaarden. Als alternatief kunt u de functies SOM en ALS nesten.

Zie het artikel De functie SOM.ALS voor meer informatie.

Meer informatie hierover kunt u ook in de volgende Knowledge Base-artikelen vinden:

Naar boven

Kwadraten en matrixwaarden bij elkaar optellen

U kunt met werkbladfuncties waarden in twee of meer kolommen die overeenkomen met elkaar, bij elkaar optellen. Dit type bewerking kan net zo eenvoudig zijn als het bepalen van een gewogen gemiddelde (zie het volgende voorbeeld voor het berekenen van een gemiddeld eindcijfer) of kan een ingewikkelde statistische of technische berekening zijn.

De som van het product van overeenkomende waarden in een of meer matrices berekenen

Gebruik de functie SOMPRODUCT. U kunt met de functie SOMPRODUCT bijvoorbeeld het gemiddelde eindcijfer van een leerling/student berekenen en het resultaat delen door het aantal studiepunten, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

Overeenkomende waarden in twee matrices vermenigvuldigen

De formule =SOMPRODUCT(A2:A6;B2:B6)/SOM(B2:B6) vermenigvuldigt het cijfer voor elk vak met het aantal studiepunten, berekent de som van die producten (61,3), deelt die som door het totale aantal studiepunten (18) en berekent het gemiddelde eindcijfer (3,41). Dit type berekening wordt ook 'gewogen gemiddelde' genoemd.

U kunt de functie SOMPRODUCT ook in complexere wiskundige bewerkingen gebruiken door diverse matrices met elkaar te vermenigvuldigen.

De functie SOMPRODUCT is eenvoudig te gebruiken bij matrices die dezelfde dimensies hebben, maar u kunt ook de functie SOM in een matrixformule gebruiken als u meer armslag wilt hebben.

Zie het artikel over de functie SOMPRODUCT voor meer informatie.

De volgende vier functies worden doorgaans alleen in geavanceerde statistische of complexe wiskundige toepassingen gebruikt. Daarom volstaat een beknopte beschrijving. Klik voor meer informatie op de naam van de functie om rechtstreeks naar het bijbehorende onderwerp te gaan.

 • KWADRATENSOM geeft de som van de kwadraten van een lijst met getallen of waarden in een bereik. De functie KWADRATENSOM(2;3) retourneert bijvoorbeeld 13.

 • SOM.X2PLUSY2 geeft de som van de kwadraten van overeenkomende waarden in twee matrices.

 • SOM.X2MINY2 geeft de som van de verschillen van de kwadraten van overeenkomende waarden in twee matrices.

 • SOM.XMINY.2 geeft de som van de kwadraten van de verschillen van overeenkomende waarden in twee matrices.

Naar boven

Speciale gevallen (voorlopig totaal, unieke waarden)

U kunt met werkbladfuncties totalen maken die automatisch worden bijgewerkt wanneer u meer gegevens aan een bereik of tabel toevoegt, of met werkbladfuncties alleen de unieke waarden uit een bereik of tabel bij elkaar optellen.

Een voorlopig totaal maken door een functie te gebruiken

Gebruik de functie SOM. Maak bijvoorbeeld kolomkoppen in een werkblad genaamd Stortingen, Geldopnamen en Saldo.

 1. Voer in de eerste cel onder de kolom Saldo het beginsaldo in.

 2. Voer in de cel direct onder het saldo (in dit geval cel C3) de formule (=SOM(C2,A3,-B3) in, waarmee de waarde uit de kolom Stortingen in dezelfde rij wordt opgeteld en de waarde uit de kolom Geldopnamen wordt afgetrokken.

 3. Sleep deze formule omlaag naar de nieuwe rijen die u toevoegt. In het volgende voorbeeld wordt de formule naar rij 4 gesleept.

  Het voorbeeld is mogelijk beter te begrijpen als u het naar een leeg werkblad kopieert.

  Een voorbeeld kopiëren

  • Maak een lege werkmap of een leeg werkblad.

  • Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp.

   Opmerking : Selecteer geen rij- of kolomkoppen.

   Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

   Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

  • Druk op Ctrl+C.

  • Selecteer cel A1 van het werkblad en druk op Ctrl+V.

  • Druk op Ctrl+` (accent grave) als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven. U kunt ook naar het tabblad Formules gaan en in de groep Formules controleren op de knop Formules weergeven klikken.

1

2

3

4

A

B

C

Stortingen

Geldopnamen

Saldo

500

1000

625

=SOM(C2;A3;-B3)

1000

740

=SOM(C3;A4;-B4)

U kunt een voorlopig saldo als een chequeregister gebruiken om te zien hoe waarden van items in cellen groter of kleiner worden wanneer u op termijn nieuwe items en waarden invoert.

Zie het artikel Een voorlopig saldo berekenen voor meer informatie.

Naar boven

De unieke waarden in een bereik optellen door een samengestelde formule te gebruiken

Voer in een kolom een lijst met waarden in die dubbele waarden bevat, en gebruik vervolgens een combinatie van de functies SOM, ALS en FREQUENTIE om alleen de unieke waarden uit dat bereik bij elkaar op te tellen.

Naar boven

Waarden uit andere werkbladen of werkmappen opnemen in een formule

U kunt cellen of bereiken met gegevens vanuit andere werkbladen of werkmappen bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken met behulp van een formule waarin naar die cellen of bereiken wordt verwezen. Gebruik de instructies uit de volgende tabel om te verwijzen naar een cel of bereik op een ander werkblad of in een andere werkmap

Om te verwijzen naar:

Voert u dit in

Voorbeelden

Een cel of cellenbereik in een ander werkblad in dezelfde werkmap

De naam van het werkblad gevolgd door een uitroepteken, gevolgd door de celverwijzing of de naam van het bereik.

Blad2! B2: B4
Blad3! SalesFigures

Een cel of cellenbereik in een andere werkmap die is geopend

De naam van de werkmap tussen vierkante haken ([]) en de naam van het werkblad gevolgd door een uitroepteken, gevolgd door de celverwijzing of de naam van het bereik.

[MijnWerkboek.xlsx]Blad1!A7

Een cel of bereik in een andere werkmap die niet is geopend

Het volledige pad en de bestandsnaam van de werkmap tussen vierkante haken ([]) en de naam van het werkblad gevolgd door een uitroepteken, gevolgd door de celverwijzing of de naam van het bereik. Als het volledige pad spaties bevat, plaatst u vóór het pad en achter de naam van het werkblad een enkel aanhalingsteken (zie het voorbeeld).

['C:\Mijn documenten\[MijnWerkboek.xlsx]Blad1'!A2:A5

Naar boven

Datum- en tijdwaarden optellen en aftrekken

U kunt met de datum- en tijdfuncties en zelfs een eenvoudige optelling of aftrekking de verstreken tijd berekenen, einddatums voor projecten inschatten en nog veel meer. In de volgende tabel staan enkele formules voor het berekenen van verstreken tijden en dagen. Houd er rekening mee dat wanneer u een datum of tijd aftrekt en het resultaat een negatief getal is, in Excel de tekens ### worden weergegeven in de cel waarin de formule staat.

Het voorbeeld is mogelijk beter te begrijpen als u het naar een leeg werkblad kopieert.

Een voorbeeld kopiëren

 • Maak een lege werkmap of een leeg werkblad.

 • Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp.

  Opmerking : Selecteer geen rij- of kolomkoppen.

  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

 • Druk op Ctrl+C.

 • Selecteer cel A1 van het werkblad en druk op Ctrl+V.

 • Druk op Ctrl+` (accent grave) als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven. U kunt ook naar het tabblad Formules gaan en in de groep Formules controleren op de knop Formules weergeven klikken.

1

2

3

4

5

A

B

C

Begintijd

EindtijdEindtijd

Formule verstreken tijd

Beschrijving (resultaat)

11:55:24 AM

2:48:13 PM

=B2-A2

Geeft de verstreken tijd in uren, minuten en seconden weer. In dit geval wordt het resultaat (2:52:49 AM) met 'AM' weergegeven omdat het verschil kleiner is dan twaalf uur. Als het verschil twaalf uur of groter is, wordt de tijd met 'PM' weergegeven.

Begindatum

Einddatum

Formule voor verstreken dagen

Beschrijving (resultaat)

28-5-2008

03-6-2008

=B5-A5

Geeft de verstreken dagen als een getal (6) weer.

Werken met datum- en tijdwaarden kan onverwachte resultaten opleveren, dus ga omzichtig te werk.

Naar boven

Berekeningen op de statusbalk van Excel weergeven

Voor een beknopt overzicht van totalen van cellen die zijn geselecteerd in het werkblad, gaat u naar de statusbalk van Excel (dat is de balk onder in het documentvenster).

Wanneer een of meer cellen zijn geselecteerd, wordt informatie over de gegevens in die cellen weergegeven op de statusbalk van Excel. Als er bijvoorbeeld vier cellen in het werkblad zijn geselecteerd en die cellen bevatten de waarde 2, 3, een tekenreeks (bijvoorbeeld 'cloud') en 4, kunnen de volgende waarden tegelijkertijd op de statusbalk worden weergegeven: Gemiddelde, Aantal, Numeriek, Min, Max en Som. Klik met de rechtermuisknop op de statusbalk om een of meer van deze waarden weer te geven of te verbergen. Deze waarden worden weergegeven in de volgende afbeelding.

Statusbalk met berekeningen en aantallen geselecteerde cellen

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×