Manieren om een Access-database te delen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt een Access-database op verschillende manieren met anderen delen. Welke manier u het beste kunt gebruiken, hangt af van uw behoeften en mogelijkheden. Aan de hand van de informatie in dit artikel kunt u bepalen welke manier om een database te delen voor u het meest geschikt is. Ook bevat dit artikel koppelingen naar meer gedetailleerde informatie over elke manier van delen.

In dit artikel wordt aangenomen dat alle mensen die de database delen, Access op hun computer hebben geïnstalleerd. De volgende tabel bevat koppelingen naar artikelen over manieren om een database te delen waarbij niet is vereist dat gebruikers Access op hun computer hebben geïnstalleerd.

Andere manieren om te delen

Vereist

Zie voor meer informatie...

Access Runtime-implementaties

Access Runtime

Een Access 2007-toepassing implementeren

Rapporten

E-mail; mogelijk zijn er andere programma's vereist afhankelijk van de bestandsindeling van het rapport

Rapporten elektronisch verspreiden

Webtoepassing

Webbrowser; Access Services-infrastructuur (kan worden gehost)

Opmerking : In dit artikel wordt beschreven hoe u Access Services kunt gebruiken op een SharePoint-site om de database te delen met andere gebruikers die Access op hun computers hebben geïnstalleerd. In het artikel waarvoor u een koppeling vindt in cel aan de linkerkant, wordt beschreven hoe u een database kunt delen met gebruikers die Access niet op hun computers hebben geïnstalleerd.

Databases maken om via het web te delen

In dit artikel

Overzicht

Een database splitsen

Een database delen met behulp van een netwerkmap

Een database delen met behulp van een SharePoint-site

Access gebruiken met een databaseserver

Overzicht

Een Access-database bestaat uit objecten, zoals tabellen, query's en formulieren. In tabellen worden gegevens opgeslagen. Elk ander type databaseobject helpt u de gegevens te gebruiken die zijn opgeslagen in tabellen. Wanneer u een database wilt delen, wilt u meestal de tabellen delen omdat deze de gegevens bevatten. Wanneer u tabellen deelt, is het van belang dat iedereen dezelfde tabellen gebruikt, zodat iedereen dezelfde gegevens gebruikt.

Omdat andere databaseobjecten (query's, formulieren, rapporten, enzovoort) geen gegevens bevatten, is het minder belangrijk dat iedereen dezelfde objecten gebruikt. Het kan zelfs voordelen hebben om verschillende kopieën van zulke objecten te gebruiken. Afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden zijn er allerlei opties voor het delen van uw database.

Manieren om te delen

 • Database splitsen     Dit is een goede keuze als u geen SharePoint-site of databaseserverproduct hebt. De tabellen worden in het ene Access-bestand geplaatst, en alle andere objecten in het andere Access-bestand, een zogenaamde front-enddatabase. De front-enddatabase bevat koppelingen naar de tabellen in het andere bestand. Iedere gebruiker krijgt een eigen kopie van de front-enddatabase, zodat alleen de tabellen worden gedeeld.

 • Netwerkmap    Dit is de eenvoudigste optie met de minste vereisten, maar deze optie biedt ook de minste functionaliteit. Het databasebestand wordt opgeslagen op een gedeeld netwerkstation en mensen gebruiken het databasebestand gelijktijdig. Betrouwbaarheid en beschikbaarheid kunnen een probleem worden als meerdere gebruikers gelijktijdig gegevens wijzigen. Alle databaseobjecten worden gedeeld.

 • SharePoint-site    U hebt verschillende goede opties als u een server met SharePoint, met name een server die met Access Services, een nieuw onderdeel van SharePoint Server hebt. Verschillende punten van de integratie met SharePoint te laten meer access-database handige.

  Er zijn drie manieren om een database te delen met SharePoint:

  • Een database publiceren met Access Services    Wanneer u een database publiceert, verplaatst u deze naar het web. U kunt webformulieren en -rapporten maken die in een browservenster kunnen worden uitgevoerd, en u kunt ook standaard Access-objecten maken (deze worden ook wel 'clientobjecten' genoemd om ze te onderscheiden van webobjecten). Als u standaard Access-objecten wilt gebruiken, moet Access zijn geïnstalleerd, maar omdat het databasebestand op de SharePoint-site is opgeslagen, kunnen alle databaseobjecten worden gedeeld.

   Opmerking : Als u een database deelt via het web en als deze database clientobjecten bevat, wordt de database een hybride database genoemd. Gebruikers zonder Access kunnen alleen de webdatabaseobjecten gebruiken, maar gebruikers die Access op hun computers hebben geïnstalleerd, kunnen alle databaseobjecten gebruiken.

  • Een database opslaan in een documentbibliotheek    Deze manier van delen is vergelijkbaar met het opslaan van een database in een netwerkmap. U kunt ook overwegen om, in plaats van Access-tabellen, SharePoint-lijsten te gebruiken voor het opslaan van de gegevens om de gegevens nog beter toegankelijk te maken.

  • Koppelingen maken naar lijsten    Wanneer u koppelingen maakt naar SharePoint-lijsten, worden de gegevens wel gedeeld maar de databaseobjecten niet. Iedere gebruiker gebruikt een eigen kopie van de database.

 • Databaseserver    Deze manier van delen is vergelijkbaar met het splitsen van een database omdat ook hierbij de tabellen op het netwerk worden opgeslagen en iedere gebruiker beschikt over een lokale kopie van een Access-databasebestand met koppelingen naar de tabellen, en met query's, formulieren, rapporten en andere databaseobjecten. U wordt aangeraden deze optie te gebruiken als u over een databaseserver beschikt en als alle gebruikers Access op hun computer hebben geïnstalleerd. Databaseservers zijn geoptimaliseerd voor gebruik door vele gebruikers die gegevens met elkaar delen. Welke voordelen het gebruik van een databaseserver oplevert, is afhankelijk van de databaseserver-software die u gebruikt, maar meestal kan er gebruik worden gemaakt van gebruikersaccounts, hebben gebruikers selectieve toegang tot gegevens, zijn de gegevens steeds optimaal beschikbaar en kan gebruik worden gemaakt van goed geïntegreerde hulpmiddelen voor gegevensbeheer. Bovendien werkt de meeste databaseserver-software goed samen met eerdere versies van Access, dus gebruikers hoeven niet allemaal over precies dezelfde versie van Access te beschikken. Alleen tabellen worden gedeeld.

Factoren om rekening mee te houden

Database splitsen

Netwerkmap

SharePoint-site

Database-server

Is databaseserver-software vereist?

N

N

N

J

Is SharePoint Foundation (voorheen Windows SharePoint Services) vereist?

N

N

J

N

Moet Access Services worden uitgevoerd op een SharePoint-server?

N

N

Dat hangt af van uw scenario:

Voor het maken van koppelingen naar lijsten en het opslaan van gegevens in een documentbibliotheek is Access Services niet vereist.

Voor het publiceren als een webdatabase is Access Services wel vereist.

N

Beschikbaarheid van gegevens

Goed

Voldoende voor kleine groepen met weinig gegevens-bewerking

Uitstekend. Offlinescenario's zijn mogelijk.

Uitstekend

Beveiliging

Afhankelijk van extra maatregelen

Minst veilige methode

Uitstekend

Uitstekend

Flexibiliteit

Flexibel. Er kunnen gemakkelijk nieuwe databasefuncties worden ontwikkeld zonder dat hierdoor het werk wordt onderbroken. Iedere gebruiker kan het ontwerp van objecten in zijn of haar eigen kopie aanpassen.

Minder flexibel. Er kunnen nieuwe functies worden ontwikkeld in de offlinekopie van de database, die vervolgens wordt vervangen. Gebruikers kunnen het databaseontwerp niet aanpassen.

Flexibel. SharePoint-machtigingen voor toegangsbeheer en ontwerpwijzigingen worden overgebracht. Bepaalde databaseobjecten, zoals formulieren, kunnen worden gebruikt in een browser.

Flexibel. Er kunnen gemakkelijk nieuwe databasefuncties worden ontwikkeld zonder dat hierdoor het werk wordt onderbroken. Iedere gebruiker kan het ontwerp van objecten in zijn of haar eigen kopie aanpassen.

Naar boven

Een database splitsen

Wanneer u een database splitst, ordent u de database opnieuw in twee bestanden, een back-enddatabase met de gegevenstabellen en een front-enddatabase met alle andere databaseobjecten, zoals query's, formulieren en rapporten. Elke gebruiker werkt met de gegevens via een lokale kopie van de front-enddatabase.

U gebruikt de wizard Database splitsen om een database te splitsen. Nadat u de database hebt gesplitst, distribueert u de front-enddatabase onder uw gebruikers.

De voordelen van een gesplitste database zijn onder andere:

 • Betere prestaties    De prestaties van de database verbeteren meestal aanzienlijk omdat alleen de gegevens worden verzonden via het netwerk. In een database die niet is gesplitst maar wordt gedeeld via een netwerkmap, worden de databaseobjecten zelf - tabellen, query's, formulieren, rapporten, macro's en modules - verzonden via het netwerk, en niet alleen de gegevens.

 • Betere beschikbaarheid    Omdat alleen de gegevens worden verzonden via het netwerk, kunnen databasetransacties zoals recordbewerkingen sneller worden voltooid en kunnen gegevens dus beter worden bewerkt.

 • Verbeterde beveiliging    Als u de back-enddatabase opslaat op een computer waarop het NTFS-bestandssysteem wordt gebruikt, kunt u NTFS-beveiligingsfuncties gebruiken om uw gegevens te beschermen. Omdat gebruikers de back-enddatabase openen via gekoppelde tabellen, kunnen indringers minder snel ongeoorloofd toegang krijgen tot de gegevens, bijvoorbeeld door de front-enddatabase te stelen of door zich voor een gemachtigde gebruiker uit te geven. Standaard wordt in Windows XP, Windows Vista en Windows 7 het NTFS-bestandssysteem gebruikt.

 • Betere betrouwbaarheid    Als een gebruiker op een probleem stuit en de database onverwacht wordt afgesloten, raakt gewoonlijk alleen de kopie van het front-enddatabasebestand beschadigd die de gebruiker had geopend. Omdat de gebruiker alleen gegevens in de back-enddatabase opent via gekoppelde tabellen, raakt de back-enddatabase veel minder snel beschadigd.

 • Flexibele ontwikkelomgeving    Omdat elke gebruiker met een lokale kopie van de front-enddatabase werkt, kunnen gebruikers onafhankelijk van elkaar query's, formulieren, rapporten en andere databaseobjecten ontwikkelen zonder dat dit van invloed is op het werk van andere gebruikers. U kunt ook een nieuwe versie van de front-enddatabase ontwikkelen en distribueren zonder de toegang tot de gegevens te verstoren die in de back-enddatabase zijn opgeslagen.

Zie het artikel Een database splitsen voor stapsgewijze instructies en meer informatie over het splitsen van een database.

Naar boven

Een database delen met behulp van een netwerkmap

De eenvoudigste manier om een database te delen is te ervoor zorgen dat deze op een gedeelde netwerkmap. Hoewel dit de eenvoudigste manier met de minste systeemvereisten is, deze ook de minste robuuste. Alle volgende voorwaarden moeten worden voldaan:

 • Niet meer dan een paar mensen mogen de database gelijktijdig gebruiken.

 • De database bevat geen memovelden of, als dit wel zo is, deze worden niet gelijktijdig bijgewerkt door verschillende gebruikers.

 • Gebruikers hoeven het ontwerp van de database niet aan te passen.

Opmerking : Deze methode is minder veilig dan andere methoden voor het delen van een database, omdat elke gebruiker een volledige kopie heeft van het databasebestand, waardoor het risico van toegang door onbevoegden toeneemt.

Een database delen met behulp van een netwerkmap

 1. Als er nog geen gedeelde netwerkmap beschikbaar is, stelt u er een in.

  Voor ondersteuning bij deze stap raadpleegt u het Help-systeem van het besturingssysteem van de computer die u wilt gebruiken om de database te delen. Als de gedeelde map zich op een netwerkserver bevindt, hebt u mogelijk ondersteuning nodig van de netwerkbeheerder.

 2. Controleer of Access is ingesteld om te worden geopend in de gedeelde modus op de computers van alle gebruikers. Dit is de standaardinstelling maar toch moet u dit controleren, want als een gebruiker de database opent in de exclusieve modus, zijn de gegevens niet meer beschikbaar voor anderen. Voer de volgende procedure uit op elke computer:

  1. Start Access.

  2. Klik op het tabblad Bestand en klik vervolgens op Opties.

  3. Klik in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster Opties voor Access op Clientinstellingen.

  4. Selecteer in het rechterdeelvenster van het dialoogvenster Opties voor Access in de sectie Geavanceerd bij Standaardmodus voor openen de optie Gedeeld.

  5. Klik op OK en sluit Access vervolgens af.

 3. Kopieer het databasebestand naar de gedeelde map. Nadat u het bestand hebt gekopieerd, controleert u of de bestandskenmerken zo zijn ingesteld dat lees-schrijftoegang tot het databasebestand is toegestaan. Gebruikers moeten lees-schrijftoegang hebben om de database te kunnen gebruiken.

 4. Maak op de computer van elke gebruiker een snelkoppeling naar het databasebestand.

  Wanneer u het pad naar het databasebestand in de eigenschap doel van de snelkoppeling invoert, gebruikt u een UNC-adres in plaats van een letter netwerkstation. Bijvoorbeeld, in plaats van F:\sample.accdb, gebruikt u \\computername\shared.accdb.

  Opmerking : Deze stap kan ook door de gebruikers zelf worden uitgevoerd.

Naar boven

Een database delen met behulp van een SharePoint-site

Als u kiest voor SharePoint, worden gegevens heel handig op een centrale locatie opgeslagen en kunt u SharePoint-functies gebruiken om gebruikersmachtigingen te beheren en gegevens beschikbaar te maken via een webbrowser.

Manieren om een database te delen met SharePoint

Een webdatabase publiceren met Access Services

Een databasebestand opslaan in een SharePoint-documentbibliotheek

Uw gegevens naar SharePoint-lijsten verplaatsen en koppelingen hiernaar maken

Een webdatabase publiceren met Access Services

Access Services biedt u een platform voor het maken van databases die u op het web kunt gebruiken. U ontwerpt en publiceert een webdatabase met Access 2010 en SharePoint, en anderen kunnen die webdatabase gebruiken in een webbrowser.

Werkwijze

Wanneer u een webdatabase publiceert, wordt er door Access Services een SharePoint-site gemaakt die de database bevat. Alle databaseobjecten en gegevens worden naar SharePoint-lijsten op deze site verplaatst.

Opmerking : Als u een webdatabase wilt maken, hebt u machtigingen voor een ontwerper nodig op de SharePoint-site waar u de database wilt publiceren. Zie de sectie Zie ook voor meer informatie over SharePoint-machtigingen.

Formulieren en rapporten worden uitgevoerd in de browser

Formulieren, rapporten en gebruikersinterfacemacro's worden uitgevoerd binnen de browser. Zo kunnen in Access de gegevens op het scherm worden vernieuwd zonder dat de gehele pagina moet worden vernieuwd.

U kunt een formulier maken om mensen te helpen bij de navigatie binnen uw toepassing. Met een nieuw besturingselement, het navigatiebesturingselement, kunt u voor dit doel heel gemakkelijk standaardnavigatieknoppen voor webpagina's toevoegen aan het formulier.

Opmerking : Het navigatiedeelvenster (de voorziening die u in Access gebruikt om objecten in een database te doorlopen) is niet beschikbaar in een webbrowser.

Gegevens worden opgeslagen in SharePoint-lijsten

Al uw tabellen worden SharePoint-lijsten en records worden lijstitems. Dit stelt u in staat SharePoint-machtigingen te gebruiken om de toegang tot uw webdatabase te controleren.

Query's en gegevensmacro's worden uitgevoerd op de server

De verwerking van SQL-query's vindt volledig plaats op de server. Zo werkt het netwerk sneller omdat het verkeer voor de resultaatsets wordt beperkt.

Delen via internet

U kunt SharePoint Online gebruiken om uw webdatabase naar internet te publiceren. SharePoint Online is een SharePoint-implementatie op internet die wordt gehost door Microsoft. Zie de sectie Zie ook voor meer informatie.

Als u voor het eerst een database naar Access Services publiceert, geeft u een URL op voor de SharePoint-server waarop u de database wilt publiceren. Nadat u de database hebt gepubliceerd, wordt de locatie in Access opgeslagen, zodat u niet opnieuw naar de server hoeft te zoeken wanneer u wijzigingen wilt publiceren.

Clientobjecten in een hybride database gebruiken

U kunt maken en opslaan van de client objecten in een database die u met behulp van Access Services, maar deze clientobjecten publiceren kunnen niet worden gebruikt in een webbrowser. Gebruikers met toegang insatlled kunnen echter de hybride database openen met Access en gebruik vervolgens de clientobjecten die u hebt gepubliceerd.

Misschien maakt u gebruik van bijvoorbeeld een webtoepassing voor het verlenen van klantenservice. Uw klanten kunnen bepaalde onderdelen van de toepassing gebruiken in een webbrowser. Andere onderdelen van toepassing,  bijvoorbeeld een tabel en een formulier waarin de kortingen en bonussen worden weergegeven die een medewerker van de klantenservice kan bieden, zijn alleen beschikbaar als de database wordt geopend met Access.

Zie het artikel Databases maken om via het web te delen voor meer informatie over het delen van een database met Access Services.

Een databasebestand opslaan in een SharePoint-documentbibliotheek

Dit is een handige manier om de toegang tot een database te beheren. U kunt een database opslaan in elke gewenste SharePoint-documentbibliotheek. Zo kunt u het beheer van de Access-databasebestanden integreren met het beheer van de rest van uw documenten en bedrijfsinformatie.

Opmerking : Het publiceren van een database op een SharePoint-site is alleen beschikbaar voor databases die zijn opgeslagen in de Office Access 2007-indeling.

Als uw SharePoint-site bijvoorbeeld lijsten bevat waarin problemen van de klantenservice worden bijgehouden en informatie over medewerkers wordt opgeslagen, kunt u in Access een database maken die als front-end voor die lijsten wordt gebruikt. U kunt dan Access-query's maken om die problemen te analyseren, en Access-rapporten om geschreven rapporten voor een teamstatusvergadering op te maken en te publiceren. Als mensen Access op hun computer hebben geïnstalleerd, kunt u de Access-query's en -rapporten beschikbaar maken in het menu Beeld van Menu Beeld de SharePoint-lijst. Als mensen de lijst op de SharePoint-site bekijken, kunnen ze de query's, rapporten en andere Access-objecten opzoeken en openen door te klikken op het menu Beeld. Als mensen niet beschikken over Access, kunnen ze de gegevens in de lijsten toch gebruiken met behulp van SharePoint-weergaven.

 1. Open de database die u wilt delen.

 2. Klik op het tabblad Bestand en klik vervolgens op Delen.

 3. Klik in de sectie Geavanceerd onder Database opslaan als op SharePoint.

 4. Ga in het dialoogvenster Opslaan in SharePoint naar de documentbibliotheek die u wilt gebruiken.

 5. Controleer de naam en het type van het databasebestand, breng eventuele wijzigingen aan en klik vervolgens op Opslaan.

Uw gegevens naar SharePoint-lijsten verplaatsen en koppelingen hiernaar maken

Met deze methode kan elke gebruiker de eigen kopie van de database aanpassen, omdat de gegevens worden gedeeld via de SharePoint-site. Hoewel u niet dezelfde voordelen hebt als wanneer u de database publiceert op een SharePoint-site, profiteert u wel van het gemak van centraal opgeslagen gegevens. Deze methode heeft dezelfde voordelen als het gebruiken van een gesplitste database. Omdat de gegevens zich in SharePoint-lijsten bevinden, kunt u deze bovendien afzonderlijk beschikbaar maken met behulp van SharePoint-functies.

Deze methode heeft drie basisstappen:

 1. Verplaats de gegevens naar SharePoint-lijsten.

 2. Maak koppelingen naar die lijsten.

 3. Distribueer het databasebestand.

U kunt de wizard Migreren naar SharePoint-site gebruiken om de eerste twee stappen uit te voeren, en elke beschikbare methode gebruiken om de laatste stap uit te voeren.

De wizard Tabellen exporteren naar SharePoint gebruiken

 1. Klik op de Database Hulpmiddelen voor tabblad in de groep Gegevens verplaatsen , klikt u op SharePoint.

  Opmerking : Deze optie is alleen beschikbaar als uw database in de ACCDB-indeling is opgeslagen.

 2. Voer de stappen in de wizard Tabellen exporteren naar SharePoint uit en geef daarbij ook de locatie van uw SharePoint-site op.

  Als u het proces wilt annuleren, klikt u op Stoppen.

 3. Schakel op de laatste pagina van de wizard het selectievakje Details weergeven in om meer details weer te geven van de migratie.

  Op deze pagina van de wizard wordt beschreven welke tabellen aan lijsten zijn gekoppeld. Hier vindt u tevens informatie over een back-uplocatie en de URL van uw database. Bovendien wordt op deze pagina een waarschuwing weergegeven als er zich bepaalde migratieproblemen hebben voorgedaan en wordt de locatie van de logboektabel gegeven waarin u meer bijzonderheden over de problemen kunt vinden.

 4. Klik op Voltooien wanneer de wizard is voltooid.

  Als de wizard een waarschuwing weergeeft, moet u de logboektabel controleren en eventueel acties uitvoeren om ervoor te zorgen dat de migratie van uw gegevens met succes wordt voltooid. Bepaalde velden zijn bijvoorbeeld niet verplaatst of naar een ander gegevenstype geconverteerd dat compatibel is met een SharePoint-lijst.

Opmerking : Als u uw lijsten op de SharePoint-site wilt weergeven, klikt u op Lijsten op de werkbalk Snel starten of klikt u op Alle site-inhoud weergeven. Het kan zijn dat u de pagina moet vernieuwen in uw webbrowser. Als u uw lijsten wilt weergeven op de balk Snel starten op de SharePoint-site of als u andere instellingen wilt wijzigen, bijvoorbeeld versies inschakelen die u wilt bijhouden, kunt u de lijstinstellingen op de SharePoint-site wijzigen. Zie de Help op de SharePoint-site voor meer informatie.

Naar boven

Access gebruiken met een databaseserver

U kunt Access gebruiken met een databaseserverproduct zoals SQL Server om uw database te delen. Deze methode biedt u veel voordelen, maar hiervoor is wel extra software vereist: een databaseserverproduct.

Voordelen van het delen van een database via een databaseserver

 • Goede prestaties en schaalbaarheid    In veel gevallen biedt een databaseserver betere prestaties dan een Access-databasebestand alleen. Veel databaseserverproducten bieden ook ondersteuning voor heel grote databases (van een of meer terabytes) met ongeveer 500 keer de huidige limiet voor een Access-databasebestand (twee gigabytes). Databaseserverproducten werken meestal heel efficiënt door query's parallel te verwerken (met behulp van meerdere native threads in één proces om gebruikersverzoeken te verwerken) en het vereiste extra geheugen te minimaliseren wanneer meer gebruikers worden toegevoegd.

 • Betere beschikbaarheid    Met de meeste databaseserverproducten kunt u een back-up van uw database maken terwijl deze wordt gebruikt. U hoeft gebruikers dus niet te dwingen de database te verlaten om een back-up te maken van uw gegevens. Bovendien verloopt het tegelijkertijd bewerken van gegevens en het vergrendelen van records met databaseserverproducten heel efficiënt.

 • Betere beveiliging    Geen enkele database kan volledig veilig worden gemaakt. Databaseserverproducten bieden echter een degelijke beveiliging waarmee uw gegevens worden beschermd tegen gebruik door onbevoegden. De meeste databaseserverproducten bieden een op accounts gebaseerde beveiliging, waarbij u kunt opgeven wie welke tabellen mag zien. Zelfs in het geval dat de Access-front-end onrechtmatig is verkregen, wordt gebruik door onbevoegden voorkomen door een op accounts gebaseerde beveiliging.

 • Automatische herstelmogelijkheden    In geval van systeemfouten (zoals het besturingssysteem vastloopt of stroom uitvalt), sommige serverproducten database hebt automatisch herstel regelingen die een database te herstellen de laatste staat van consistentie in een kwestie van minuten, zonder tussenkomst van de database-beheerder.

 • Op servers gebaseerde verwerking    Het gebruik van Access in een client-serverconfiguratie helpt bij het beperken van het netwerkverkeer door databasequery's te verwerken op de server voordat resultaten naar de client worden verzonden. De server de verwerking laten doen werkt meestal efficiënter, vooral wanneer u werkt met grote gegevenssets.

Basisstappen voor het gebruik van Access met een databaseserver

De exacte stappen die vereist zijn om Access te gebruiken met een databaseserver zijn afhankelijk van het databaseserverproduct dat u gebruikt, maar de basisstappen zijn hetzelfde:

 1. Verplaats gegevens van de tabellen in een Access-database naar tabellen op de databaseserver.

 2. Maak een koppeling naar de databaseservertabellen vanuit het Access-databasebestand.

 3. Maak gebruikersaccounts op de databaseserver.

 4. Distribueer het Access-databasebestand.

 5. Installeer eventueel vereiste databasestuurprogramma's op de computers van de gebruikers.

Zie het onderwerp Access-gegevens naar een SQL Server-database verplaatsen met behulp van de wizard Upsize (Engelstalig) voor specifieke informatie over het gebruik van Access met SQL Server.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×