Macro's in Office-bestanden in- of uitschakelen

Een macro is een reeks opdrachten waarmee u een herhaalde taak kunt automatiseren en die u kunt starten wanneer u de taak wilt uitvoeren. Dit artikel bevat informatie over de risico's die aan het gebruik van macro's zijn verbonden en u kunt nalezen hoe u macro's in- of uitschakelt in het Vertrouwenscentrum.

In dit artikel

Macro's inschakelen wanneer de berichtenbalk wordt weergegeven

Macro's inschakelen in de weergave Backstage

Macro's eenmalig inschakelen wanneer de beveiligingswaarschuwing wordt weergegeven

Macro-instellingen wijzigen in het Vertrouwenscentrum

Uitleg van macro-instellingen

Wat is een macro, wie maakt deze en wat is het veiligheidsrisico?

Macro's inschakelen wanneer de berichtenbalk wordt weergegeven

Wanneer u een bestand met macro's opent, wordt de gele berichtenbalk weergegeven met een schildpictogram en de knop Inhoud inschakelen. Voer de volgende stappen uit als u zeker weet dat de macro's afkomstig zijn van een betrouwbare bron:

 • Klik op de berichtenbalk op Inhoud inschakelen.
  Het bestand wordt geopend en is een vertrouwd document.

De volgende afbeelding is een voorbeeld van de berichtenbalk wanneer het bestand macro's bevat.

Berichtenbalk met beveiligingsbericht voor macro's

Naar boven

Macro's inschakelen in de weergave Backstage

U kunt macro's in een bestand ook inschakelen vanuit de weergave Backstage van Microsoft Office. Deze weergave wordt weergegeven nadat u op het tabblad Bestand hebt geklikt wanneer de gele berichtenbalk wordt weergegeven.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik in het gedeelte Beveiligingswaarschuwing op Inhoud inschakelen.

 3. Klik onder Alle inhoud inschakelen op Altijd de actieve inhoud van dit document inschakelen.
  Het bestand wordt een vertrouwd document.

De volgende afbeelding is een voorbeeld van de opties voor Inhoud inschakelen.

vervolgkeuzelijst beveiligingswaarschuwing

Naar boven

Macro's eenmalig inschakelen wanneer de beveiligingswaarschuwing wordt weergegeven

Voer de volgende stappen uit als u macro's wilt inschakelen zolang het bestand geopend is. Wanneer u het bestand sluit en opnieuw opent, wordt de waarschuwing opnieuw weergegeven.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik in het gedeelte Beveiligingswaarschuwing op Inhoud inschakelen.

 3. Selecteer Geavanceerde opties.

 4. Klik in het dialoogvenster Microsoft Office-beveiligingsopties voor elke macro op de optie Inhoud inschakelen voor deze sessie.

 5. Klik op OK.

Naar boven

Macro-instellingen wijzigen in het Vertrouwenscentrum

Instellingen voor macro's bevinden zich in het Vertrouwenscentrum. Als u in een organisatie werkt, kan de systeembeheerder echter mogelijk de standaardinstellingen hebben aangepast om te voorkomen dat iemand instellingen wijzigt.

Belangrijk : Als u de instellingen voor macro's wijzigt in het Vertrouwenscentrum, worden deze alleen gewijzigd voor het Office-programma waarmee u nu aan het werkt bent. De instellingen voor macro's worden niet voor alle Office-programma's gewijzigd.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Klik op Vertrouwenscentrum en vervolgens op Instellingen voor het Vertrouwenscentrum.

 4. Klik in het Vertrouwenscentrum op Instellingen voor macro's.

 5. Selecteer de gewenste opties.

 6. Klik op OK.

De volgende afbeelding bevat het gedeelte Macro-instellingen van het Vertrouwenscentrum.

Gebied Macro-instellingen van het Vertrouwenscentrum

In het volgende gedeelte vindt u meer informatie over macro-instellingen.

Naar boven

Uitleg van macro-instellingen

 • Alle macro's uitschakelen, zonder melding    Macro's en beveiligingsmeldingen over macro's zijn uitgeschakeld.

 • Alle macro's uitschakelen, met melding    Macro's zijn uitgeschakeld, maar er worden wel beveiligingswaarschuwingen weergegeven als er macro's aanwezig zijn. Op deze manier kunt u per keer kiezen of u macro's wilt inschakelen.

 • Alle macro's uitschakelen, met uitzondering van macro's die digitaal zijn ondertekend     Macro's zijn uitgeschakeld, maar er worden wel beveiligingswaarschuwingen weergegeven als er macro's aanwezig zijn. Als de macro echter digitaal is ondertekend door een vertrouwde uitgever, wordt deze uitgevoerd als u eerder hebt aangegeven dat de uitgever vertrouwd is. Als dit niet het geval is, ontvangt u een melding waarin u de ondertekende macro kunt inschakelen en de uitgever kunt vertrouwen.

 • Alle macro's inschakelen (wordt niet aanbevolen, omdat mogelijk schadelijke programmacode wordt uitgevoerd)    Alle macro's worden uitgevoerd. Met deze optie wordt uw computer kwetsbaar voor mogelijk schadelijke programmacode.

 • Toegang tot het objectmodel van het VBA-project vertrouwen    Programmatoegang tot het objectmodel (Visual Basic for Applications (VBA)) weigeren of toestaan voor een automatiseringsclient. Deze beveiligingsoptie is bedoeld voor code die is geschreven voor de automatisering van een Office-programma en het bewerken van de VBA-omgeving en het objectmodel. Deze optie wordt afzonderlijk ingesteld per gebruiker en toepassing. Toegang wordt standaard geweigerd, zodat onbevoegde programma's geen zichzelf kopiërende code kunnen maken. De gebruiker die de code uitvoert, moet toegang tot het VBA-objectmodel verlenen aan de automatiseringsclient. Schakel het selectievakje in om toegang te verlenen.

Opmerking : De optie Toegang tot het objectmodel van het VBA-project vertrouwen is niet beschikbaar in Microsoft Publisher en Microsoft Access.

Naar boven

Wat is een macro, wie maakt deze en wat is het veiligheidsrisico?

Met macro's worden veelgebruikte taken geautomatiseerd zodat u tijd bespaart met toetsaanslagen en muisbewerkingen. Veel macro's zijn gemaakt met Visual Basic for Applications (VBA) en geschreven door softwareontwikkelaars. Sommige macro's kunnen echter een beveiligingsrisico vormen. Een persoon met kwaadaardige bedoelingen, ook wel hacker genoemd, kan een schadelijke macro in een bestand computer plaatsen, waardoor mogelijk een virus wordt verspreid op uw computer.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×