Licenties toewijzen of intrekken voor Office 365 voor Bedrijven

In Office 365 voor Bedrijven hebben gebruikers een licentie nodig om Outlook, SharePoint Online, Lync Online en andere services te kunnen gebruiken. Als globale beheerder of beheerder van gebruikerstoegang kunt u eenvoudig licenties toewijzen aan nieuwe gebruikers bij het maken van nieuwe accounts of aan gebruikers met bestaande accounts. Als u licenties wilt vrijmaken die u kunt toewijzen aan andere gebruikers, kunt u ook licenties intrekken die gebruikers niet meer nodig hebben wanneer mensen de organisatie verlaten. Zie Office 365Licenties verwijderen uit uw abonnement voor Office 365 voor Bedrijven als u het aantal gebruikerslicenties voor uw abonnement wilt beperken.

Wat wilt u doen?

pictogram Onderstrepen Een Live Meeting met Outlook en de Office Communications Server plannen Instellingen voor AutoArchiveren Maak een Office 365-licentie vrij door een licentie in te trekken van een gebruiker die er geen nodig heeft. Een newsfeeditem

Opmerking : In dit artikel wordt beschreven hoe u gebruikerslicenties beheert voor abonnementen op Office 365 voor Bedrijven. Zie Mijn Office 365-abonnement opzeggen als u een abonnement wilt verwijderen.

Wanneer u een licentie aan een gebruiker toewijst, worden automatisch de volgende acties uitgevoerd:

 • Voor Exchange Online wordt er automatisch een postvak gemaakt voor de gebruiker.

 • Voor SharePoint Online worden machtigingen voor bewerken voor de standaard SharePoint Online-teamsite toegewezen aan de gebruiker.

 • Voor Skype voor Bedrijven Online krijgt de gebruiker toegang tot de functies die bij de licentie horen.

 • Voor Office 365 ProPlus kan de gebruiker de nieuwste versie van Microsoft Office downloaden op maximaal 5 Macs of pc's.

Opmerking : Voor de in dit artikel vermelde procedures moet u een globale beheerder of een Beheerder gebruikerstoegang zijn.

Bepalen hoeveel licenties er beschikbaar zijn

Bekijk deze video voor informatie over het aantal licenties dat beschikbaar is om aan gebruikers toe te wijzen.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.
Licenties weergeven voor Office 365 voor Bedrijven

Een licentie toewijzen of intrekken voor één gebruiker

Als een gebruiker een andere functie krijgt, kan een globale beheerder of beheerder gebruikerstoegang de licenties intrekken die de gebruiker dan niet meer nodig heeft. Als er echter meer gebruikers zijn toegewezen aan een service dan er licenties beschikbaar zijn, kunt u licenties verwijderen van gebruikers die deze niet meer nodig hebben.

Let op : Wanneer de licentie van een gebruiker wordt verwijderd, worden alle gegevens die aan dit gebruikersaccount zijn gekoppeld, gedurende 30 dagen bewaard. Na deze periode van 30 dagen worden de gegevens verwijderd en kunnen ze niet worden hersteld, met uitzondering van documenten die zijn opgeslagen in SharePoint Online. Informatie over hoe u de toegang van gebruikers tot Office 365-gegevens blokkeert nadat hun licentie is verwijderd en hoe u daarna toegang kunt krijgen tot de gegevens, kunt u vinden in Werknemers geen toegang geven tot gegevens in Office 365. Als u de Office-licentie van een gebruiker verwijdert die Office nog heeft geïnstalleerd, ziet de gebruiker Product zonder licentie-meldingen wanneer deze Office gebruikt.

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount als hoofdbeheerder. Lees hier hoe u zich kunt aanmelden.

 2. Selecteer het pictogram voor het startprogramma voor apps Pictogram voor startprogramma voor Office 365-app in de linkerbovenhoek en kies Beheerder.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • In de Office 365-beheercentrum kiest u Gebruikers > Actieve gebruikers.

  • Onder gebruikers en groepen kiest u Gebruikers toevoegen, wachtwoorden opnieuw instellen en meer (voor Office 365-abonnementen voor kleine en middelgrote bedrijven die zijn gekocht via een partner).

 4. Schakel het vakje in voor de naam van de gebruiker voor wie u een licentie wilt toevoegen of intrekken.

 5. Kies rechts onder Toegewezen licentie de optie Bewerken.

  Schermafbeelding van het gedeelte Toegewezen licentie van het deelvenster Gebruikersgegevens waarin de koppeling Bewerken is gemarkeerd.
 6. Voer in het deelvenster Licenties toewijzen een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een licentie wilt toewijzen aan de geselecteerde gebruiker, schakelt u het vakje in voor de licentie die u wilt toewijzen. Standaard worden alle services die zijn gekoppeld aan die licentie, automatisch toegewezen aan de gebruiker.

   Tip : Als u wilt beperken welke services beschikbaar zijn voor de gebruiker, selecteert u de pijl-omlaag naast de naam van de licentie en schakelt u de selectievakjes uit voor de services die u voor die gebruiker wilt verwijderen.

   Schermafbeelding van het menu Licentie toewijzen waarin de lijst met services is samengevouwen en de pijl-omlaag is gemarkeerd.

   Als u bijvoorbeeld wilt dat de gebruiker toegang heeft tot alle beschikbare services, met uitzondering van Skype voor Bedrijven Online, kunt u het selectievakje van de Skype voor Bedrijven Online-service uitschakelen.

   Schermafbeelding van het menu Licentie toewijzen waarin de lijst met services is uitgevouwen en alle services behalve één zijn geselecteerd.
  • Als u een licentie voor de gebruiker wilt intrekken, schakelt u het vakje uit voor de licentie die u wilt verwijderen.

   Schermafbeelding van het menu Licentie toewijzen zonder dat een abonnement is geselecteerd.
 7. Kies Opslaan rechtsboven.

 8. Als u een licentie van een gebruiker hebt ingetrokken deze wilt toewijzen aan een andere gebruiker, moet u deze procedure herhalen.

Licenties toewijzen of intrekken voor meerdere gebruikers tegelijk

U kunt niet alleen licenties toewijzen of intrekken voor afzonderlijke gebruikers, maar ook voor meerdere gebruikers tegelijk.

Let op : Wanneer de licentie van een gebruiker wordt verwijderd, worden alle gegevens die aan dit gebruikersaccount zijn gekoppeld, gedurende 30 dagen bewaard. Na deze periode van 30 dagen worden de gegevens verwijderd en kunnen ze niet worden hersteld, met uitzondering van documenten die zijn opgeslagen in SharePoint Online. Informatie over hoe u de toegang van gebruikers tot Office 365-gegevens blokkeert nadat hun licentie is verwijderd en hoe u daarna toegang kunt krijgen tot de gegevens, kunt u vinden in Werknemers geen toegang geven tot gegevens in Office 365. Als u de Office-licentie van een gebruiker verwijdert die Office nog heeft geïnstalleerd, ziet de gebruiker Product zonder licentie-meldingen wanneer deze Office gebruikt.

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount als hoofdbeheerder. Lees hier hoe u zich kunt aanmelden.

 2. Selecteer het pictogram voor het startprogramma voor apps Pictogram voor startprogramma voor Office 365-app in de linkerbovenhoek en kies Beheerder.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • In de Office 365-beheercentrum kiest u Gebruikers > Actieve gebruikers.

  • Onder gebruikers en groepen kiest u Gebruikers toevoegen, wachtwoorden opnieuw instellen en meer (voor Office 365-abonnementen voor kleine en middelgrote bedrijven die zijn gekocht via een partner).

 4. Schakel de vakjes in voor de namen van de gebruikers voor wie u een licentie wilt toewijzen of intrekken.

 5. Klik op Bewerken aan de rechterkant.

  Schermafbeelding van het menu dat wordt weergegeven wanneer er meerdere gebruikers zijn geselecteerd, met de knop Bewerken gemarkeerd.
 6. Kies op de pagina Details de optie Volgende.

 7. Kies op de pagina Instellingen de optie Volgende.

 8. Voer op de pagina Licenties toewijzen een van de volgende handelingen uit:

  • Als u licenties wilt toewijzen aan de geselecteerde gebruikers, selecteert u Toevoegen aan huidige licentietoewijzingen en schakelt u de vakjes in voor de licenties die u wilt toewijzen.

  • Als u licenties wilt intrekken voor de geselecteerde gebruikers, selecteert u Huidige licentietoewijzingen vervangen en schakelt u de selectievakjes uit voor de licenties die u wilt intrekken.

  Schermafbeelding van de pagina Licenties toewijzen die wordt weergegeven wanneer u voor meerdere gebruikers tegelijk licenties toevoegt of vervangt.
 9. Kies Verzenden > Voltooien.

Een gebruikersaccount verwijderen om een licentie vrij te geven

Als een gebruiker geen licenties meer nodig heeft, bijvoorbeeld wanneer een werknemer een organisatie verlaat, kunt u het account van deze gebruiker verwijderen. Hierdoor worden de licenties weer beschikbaar die aan deze persoon waren toegewezen en kunnen deze worden toegewezen aan een andere gebruiker.

Let op : Wanneer de licentie van een gebruiker wordt verwijderd, worden alle gegevens die aan dit gebruikersaccount zijn gekoppeld, gedurende 30 dagen bewaard. Na deze periode van 30 dagen worden de gegevens verwijderd en kunnen ze niet worden hersteld, met uitzondering van documenten die zijn opgeslagen in SharePoint Online. Informatie over hoe u de toegang van gebruikers tot Office 365-gegevens blokkeert nadat hun licentie is verwijderd en hoe u ze daarna weer toegang kunnen krijgen, kunt u vinden in Toegang van medewerkers tot Office 365-gegevens blokkeren.

Normaal gesproken zou u gebruikers alleen verwijderen als u er zeker van bent dat ze deze gegevens later niet meer nodig hebben. Zie Problemen met verwijderde gebruikersaccounts oplossen in Office 365 voor meer informatie.

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount als hoofdbeheerder. Lees hier hoe u zich kunt aanmelden.

 2. Selecteer het pictogram voor het startprogramma voor apps Pictogram voor startprogramma voor Office 365-app in de linkerbovenhoek en kies Beheerder.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • In de Office 365-beheercentrum kiest u Gebruikers > Actieve gebruikers.

  • Onder gebruikers en groepen kiest u Gebruikers toevoegen, wachtwoorden opnieuw instellen en meer (voor Office 365-abonnementen voor kleine en middelgrote bedrijven die zijn gekocht via een partner).

 4. Selecteer de naam van de gebruiker(s) die u wilt verwijderen en kies Verwijderen.

  Schermafbeelding van het menu dat wordt weergegeven wanneer er meerdere gebruikers zijn geselecteerd, met de knop Verwijderen gemarkeerd.
 5. Kies Verwijderen in het bevestigingsvak.

  Schermafbeelding van het menu Gebruiker verwijderen dat wordt weergegeven wanneer er meerdere gebruikers zijn geselecteerd.

Opmerking : Zie Gebruikers verwijderen of herstellen (voor Office 365 Enterprise, Office 365 Business Essentials of Office 365 Business Premium) voor meer informatie over het herstellen van gebruikers.

Een lijst met gebruikers zonder licentie weergeven

Voer deze stappen uit om een lijst te bekijken met gebruikers aan wie geen licentie is toegewezen.

Opmerking : Het weergeven van een lijst met gebruikers zonder licentie wordt niet ondersteund in abonnementen voor Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven Premium.

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount als hoofdbeheerder. Lees hier hoe u zich kunt aanmelden.

 2. Selecteer het pictogram voor het startprogramma voor apps Pictogram voor startprogramma voor Office 365-app in de linkerbovenhoek en kies Beheerder.

 3. In de Office 365-beheercentrum kiest u Gebruikers > Actieve gebruikers.

  Vulgreep
 4. Kies in de lijst Een weergave selecteren de pijl-omlaag en kies Gebruikers zonder licentie in de lijst met weergaven.

  Schermafbeelding van de pagina Actieve gebruikers waarop het menu Beeld is uitgevouwen en de optie Gebruikers zonder licentie is gemarkeerd.

  Gebruikersaccounts waaraan geen licentie is toegewezen, worden weergegeven in de lijst.

  Opmerking : In deze lijst kunt u één voor één of bulksgewijs licenties toevoegen aan de gebruikers aan de hand van de instructies in dit artikel.

Licenties voor niet-gebruikerspostvakken

U hoeft geen licenties toe te wijzen aan resourcepostvakken, postvakken voor vergaderruimten en gedeelde postvakken, behalve wanneer het opslagquotum van 50 GB (gigabytes) is overschreden.

Zie de volgende artikelen voor meer informatie over niet-gebruikerspostvakken:

Wie kan licenties toewijzen?

Verschillende typen beheerders kunnen op verschillende manieren met licenties werken, afhankelijk van hun rol. In de volgende tabel ziet u de meest voorkomende opties. Zie Beheerdersrollen toewijzen voor een volledige lijst met rollen en bevoegdheden van beheerders.

Beheerdersrol

Een licentie toewijzen

Een licentie intrekken

Meer licenties aanschaffen

Een gebruiker verwijderen

Algemene beheerder

Ja

Ja

Ja

Ja

Factureringsbeheerder

Nee

Nee

Ja

Nee

Beheerder gebruikertoegang

Ja

Ja

Nee

Ja

Servicebeheerder

Nee

Nee

Nee

Nee

Wachtwoordbeheerder

Nee

Nee

Nee

Nee

Naar boven

Nog steeds hulp nodig?

Hulp krijgen van de Office 365-communityforums Beheerders: Aanmelden en een serviceaanvraag maken Beheerders: Ondersteuning bellen

Naar boven

Zie ook

Licenties kopen voor Office 365 voor Bedrijven-abonnementen

Licenties verwijderen uit Office 365 voor Bedrijven

Mijn Office 365-abonnement annuleren

Licentieconflicten oplossen

Yammer-gebruikerslicenties beheren in Office 365

Was deze informatie nuttig?

Wat kan er beter?

Wat kan er beter?

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.