Licenties toewijzen of intrekken voor Office 365 voor Bedrijven

In Office 365 voor Bedrijven hebben gebruikers een licentie nodig om Outlook, SharePoint Online, Lync Online en andere services te kunnen gebruiken. Als globale beheerder of beheerder van gebruikerstoegang kunt u eenvoudig licenties toewijzen aan nieuwe gebruikers bij het maken van nieuwe accounts of aan gebruikers met bestaande accounts. Als u licenties wilt vrijmaken om deze toe te wijzen aan andere gebruikers, kunt u ook licenties intrekken die gebruikers niet meer nodig hebben wanneer mensen de organisatie verlaten. Zie Licenties verwijderen uit uw abonnement voor Office 365 voor Bedrijven als u het aantal gebruikerslicenties voor uw Office 365-abonnement wilt beperken.

Opmerking   In dit artikel wordt beschreven hoe u gebruikerslicenties beheert voor abonnementen op Office 365 voor Bedrijven. Zie Mijn Office 365-abonnement opzeggen als u een abonnement wilt verwijderen.

Wanneer u een licentie aan een gebruiker toewijst, worden automatisch de volgende acties uitgevoerd:

 • Voor Exchange Online wordt er automatisch een postvak gemaakt voor de gebruiker.

 • Voor SharePoint Online worden machtigingen voor bewerken voor de standaard-SharePoint Online-teamsite toegewezen aan de gebruiker.

 • Voor Lync Online krijgt de gebruiker toegang tot de functies die bij de licentie horen.

 • Voor Office 365 ProPlus kan de gebruiker de nieuwste versie van Microsoft Office downloaden op maximaal 5 Macs of pc's.

Opmerking   Voor de in dit artikel vermelde procedures moet u een globale beheerder of een Beheerder gebruikerstoegang zijn.

Bepalen hoeveel licenties geldig en beschikbaar zijn

Selecteer een van de volgende opties:

Beschikbare licenties bekijken (Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven Premium)

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

  Tip   Meld u aan als globale beheerder of factureringsbeheerder.

 2. Selecteer het pictogram voor het startprogramma voor apps Pictogram voor startprogramma voor de Office 365-app in de linkerbovenhoek en kies Beheerder.

  De beheerderspagina vinden in Office 365 voor Bedrijven en Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven Premium.

  Opmerking   U ziet de optie Beheerder niet als u niet bent aangemeld als beheerder.

 3. Als u Welkom, laten we beginnen in het midden van de pagina ziet, klikt u op Het deelvenster Aan de slag verbergen om dit te sluiten.

  Pagina Aan de slag voor Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven Premium
 4. Onder facturering kunt u zien hoeveel licenties er nog beschikbaar zijn, los van het aantal dat u al hebt gekocht. Als u bijvoorbeeld 25 licenties hebt waarvan u er 1 hebt toegewezen, staat er 24 van de 25 licenties beschikbaar.

  Het aantal beschikbare licenties weergeven waarmee Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven Premium kan worden toegewezen.

Beschikbare licenties bekijken (alle overige zakelijke abonnementen)

Bekijk de video of volg de stappen onder de video voor meer informatie over het weergeven van de beschikbare licenties.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.
Licenties beheren in Office 365
 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

  Tip   Meld u aan als globale beheerder of factureringsbeheerder.

 2. Selecteer het pictogram voor het startprogramma voor apps Pictogram voor startprogramma voor de Office 365-app in de linkerbovenhoek en kies Beheerder.

  De beheerderspagina vinden in Office 365 voor Bedrijven en Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven Premium.

  Opmerking   U ziet de optie Beheerder niet als u niet bent aangemeld als beheerder.

 3. Selecteer Facturering > Licenties.

  Selecteer de pagina licenties.
 4. Controleer de kolommen Geldig, Verlopen en Toegewezen voor uw abonnement. Als u wilt weten hoeveel geldige licenties u nog kunt toewijzen aan gebruikers, trekt u het aantal Toegewezen licenties af van het aantal licenties in de kolom Geldig.

Een licentie toewijzen of intrekken voor één gebruiker

Als een gebruiker een andere functie krijgt, kan een globale beheerder of beheerder gebruikerstoegang de licenties intrekken die de gebruiker dan niet meer nodig heeft. Als er echter meer gebruikers zijn toegewezen aan een service dan er licenties beschikbaar zijn, kunt u licenties verwijderen van gebruikers die deze niet meer nodig hebben.

  Wanneer de licentie van een gebruiker wordt verwijderd, worden alle gegevens die aan dit gebruikersaccount zijn gekoppeld, gedurende 30 dagen bewaard. Na deze periode van 30 dagen worden de gegevens verwijderd en kunnen ze niet worden hersteld, met uitzondering van documenten die zijn opgeslagen in SharePoint Online. Zie Toegang van werknemers tot Office 365-gegevens blokkeren voor informatie over hoe u de toegang van gebruikers tot Office 365-gegevens blokkeert nadat hun licentie is verwijderd en hoe ze daarna weer toegang kunnen krijgen.

Selecteer een van de volgende opties:

Een licentie toewijzen of intrekken voor één gebruiker (Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven Premium)

Voltooi deze stappen als u een licentie wilt toewijzen of intrekken voor één gebruiker als u Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven Premium hebt.

Ga als volgt te werk als u een licentie wilt toewijzen of intrekken voor één gebruiker (Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven Premium)
 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

  Tip   Meld u aan als globale beheerder of factureringsbeheerder.

 2. Selecteer het pictogram voor het startprogramma voor apps Pictogram voor startprogramma voor de Office 365-app in de linkerbovenhoek en kies Beheerder.

  De beheerderspagina vinden in Office 365 voor Bedrijven en Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven Premium.

  Opmerking   U ziet de optie Beheerder niet als u niet bent aangemeld als beheerder.

 3. Klik onder Gebruikers en groepen op Gebruikers toevoegen, wachtwoorden opnieuw instellen en meer.

 4. Schakel het vakje in voor de naam van de gebruiker voor wie u een licentie wilt toevoegen of intrekken en klik op Bewerken.

 5. Selecteer Licenties.

  Klik op licenties
 6. Voer onder Licenties toewijzen een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een licentie wilt toewijzen aan de geselecteerde gebruiker, schakelt u het vakje in voor de licentie die u wilt toewijzen.

   Tip   Wanneer u een licentie toewijst aan een gebruiker, kunt u ook selecteren welke services door de licentie worden ingeschakeld. Als u bijvoorbeeld wilt dat de gebruiker toegang heeft tot alle beschikbare services, met uitzondering van SharePoint Online, kunt u bijvoorbeeld de SharePoint Online-service deselecteren.

  • Als u een licentie wilt intrekken, schakelt u het vakje uit voor de licentie die u wilt verwijderen.

 7. Klik op Opslaan.

 8. Als u een licentie van een gebruiker hebt ingetrokken deze wilt toewijzen aan een andere gebruiker, moet u deze procedure herhalen.

Een licentie toewijzen of intrekken voor één gebruiker (alle overige zakelijke abonnementen)

Bekijk de video of volg de stappen onder de video voor informatie over het toewijzen of intrekken van een licentie voor één gebruiker voor een van de overige abonnementen (voor Bedrijven of Enterprise), zoals Office 365 Business Premium of Office 365 Enterprise E3.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.
Een licentie toewijzen of intrekken voor één gebruiker (alle overige zakelijke abonnementen)
 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

  Tip   Meld u aan als globale beheerder of factureringsbeheerder.

 2. Selecteer het pictogram voor het startprogramma voor apps Pictogram voor startprogramma voor de Office 365-app in de linkerbovenhoek en kies Beheerder.

  De beheerderspagina vinden in Office 365 voor Bedrijven en Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven Premium.

  Opmerking   U ziet de optie Beheerder niet als u niet bent aangemeld als beheerder.

 3. Selecteer Gebruikers > Actieve gebruikers.

 4. Schakel het vakje in voor de naam van de gebruiker voor wie u een licentie wilt toevoegen of intrekken.

 5. Klik op Bewerken Bewerken.

  Een gebruikersaccount bewerken

 6. Selecteer Licenties.

  Klik op licenties

 7. Voer onder Licenties toewijzen een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een licentie wilt toewijzen aan de geselecteerde gebruiker, schakelt u het vakje in voor de licentie die u wilt toewijzen.

   Tip   Wanneer u een licentie toewijst aan een gebruiker, kunt u ook selecteren welke services worden ingeschakeld door die licentie voor die gebruiker. Hiervoor selecteert u de pijl-omlaag naast de naam van de licentie en deselecteert u de services waartoe u de gebruiker geen toegang wilt verlenen.

   Als u bijvoorbeeld wilt dat de gebruiker toegang heeft tot alle beschikbare services, met uitzondering van Lync Online, kunt u bijvoorbeeld de Lync Online-service deselecteren.

  • Als u een licentie wilt intrekken, schakelt u het vakje uit voor de licentie die u wilt verwijderen.

 8. Klik op Opslaan.

 9. Als u een licentie van een gebruiker hebt ingetrokken deze wilt toewijzen aan een andere gebruiker, moet u deze procedure herhalen.

Licenties toewijzen of intrekken voor meerdere gebruikers tegelijk

U kunt niet alleen licenties toewijzen of intrekken voor afzonderlijke gebruikers, maar ook voor meerdere gebruikers tegelijk.

  Wanneer de licentie van een gebruiker wordt verwijderd, worden alle gegevens die aan dit gebruikersaccount zijn gekoppeld, gedurende 30 dagen bewaard. Na deze periode van 30 dagen worden de gegevens verwijderd en kunnen ze niet worden hersteld, met uitzondering van documenten die zijn opgeslagen in SharePoint Online. Zie Toegang van werknemers tot Office 365-gegevens blokkeren voor informatie over hoe u de toegang van gebruikers tot Office 365-gegevens blokkeert nadat hun licentie is verwijderd en hoe ze daarna weer toegang kunnen krijgen.

Licenties toewijzen of intrekken voor meerdere gebruikers
 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

  Tip   Meld u aan als globale beheerder of factureringsbeheerder.

 2. Selecteer het pictogram voor het startprogramma voor apps Pictogram voor startprogramma voor de Office 365-app in de linkerbovenhoek en kies Beheerder.

  De beheerderspagina vinden in Office 365 voor Bedrijven en Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven Premium.

  Opmerking   U ziet de optie Beheerder niet als u niet bent aangemeld als beheerder.

 3. Selecteer Gebruikers > Actieve gebruikers.

 4. Schakel de vakjes in voor de namen van de gebruikers voor wie u een licentie wilt toewijzen of intrekken.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Voor Office 365 voor Bedrijven Premium klikt u op Bewerken

  • Voor alle overige abonnementen (voor Bedrijven en Enterprise), klikt u op Bewerken Bewerken.

 6. Klik op de pagina Details op Volgende.

 7. Klik op de pagina Instellingen op Volgende.

 8. Voer op de pagina Licenties toewijzen een van de volgende handelingen uit:

  • Als u licenties wilt toewijzen aan de geselecteerde gebruikers, selecteert u Toevoegen aan huidige licentietoewijzingen en schakelt u de vakjes in voor de licenties die u wilt toewijzen.

  • Als u licenties wilt intrekken voor de geselecteerde gebruikers, selecteert u Huidige licentietoewijzingen vervangen en controleert u of de vakjes voor de licenties die u wilt intrekken, niet zijn ingeschakeld.

 9. Selecteer Verzenden > Voltooien.

Een gebruikersaccount verwijderen om een licentie vrij te geven

Als een gebruiker geen licenties meer nodig heeft, bijvoorbeeld wanneer een werknemer een organisatie verlaat, kunt u het account van deze gebruiker verwijderen. Hierdoor worden de licenties weer beschikbaar die aan deze persoon waren toegewezen en kunnen deze worden toegewezen aan een andere gebruiker.

  Wanneer de licentie van een gebruiker wordt verwijderd, worden alle gegevens die aan dit gebruikersaccount zijn gekoppeld, gedurende 30 dagen bewaard. Na deze periode van 30 dagen worden de gegevens verwijderd en kunnen ze niet worden hersteld, met uitzondering van documenten die zijn opgeslagen in SharePoint Online. Zie Toegang van werknemers tot Office 365-gegevens blokkeren voor informatie over hoe u de toegang van gebruikers tot Office 365-gegevens blokkeert nadat hun licentie is verwijderd en hoe ze daarna weer toegang kunnen krijgen.

Normaal gesproken zou u gebruikers alleen verwijderen als u er zeker van bent dat ze deze gegevens later niet meer nodig hebben. Zie Problemen met verwijderde gebruikersaccounts oplossen in Office 365 voor meer informatie.

Het account van een of meer gebruikers verwijderen
 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

  Tip   Meld u aan als globale beheerder of factureringsbeheerder.

 2. Selecteer het pictogram voor het startprogramma voor apps Pictogram voor startprogramma voor de Office 365-app in de linkerbovenhoek en kies Beheerder.

  De beheerderspagina vinden in Office 365 voor Bedrijven en Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven Premium.

  Opmerking   U ziet de optie Beheerder niet als u niet bent aangemeld als beheerder.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Voor Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven Premium, onder Gebruikers en groepen, klikt u op Gebruikers toevoegen, wachtwoorden opnieuw instellen en meer.

  • Voor alle overige Office 365-abonnementen (voor Bedrijven en Enterprise) selecteert u Gebruikers > Actieve gebruikers.

 4. Selecteer de naam van de gebruiker(s) die u wilt verwijderen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Voor Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven Premium klikt u op .

  • Voor alle overige abonnementen (voor Bedrijven en Enterprise), klikt u op VERWIJDEREN.

  Klik op Verwijderen om het gebruikersaccount te verwijderen

 5. Klik op Ja in het bevestigingsvenster.

Opmerking   Zie Gebruikers verwijderen of herstellen (voor Office 365 Enterprise, Office 365 Business Essentials of Office 365 Business Premium) voor meer informatie over het herstellen van gebruikers.

Een lijst met gebruikers zonder licentie weergeven

Voer deze stappen uit om een lijst te bekijken met gebruikers aan wie geen licentie is toegewezen.

Opmerking   Het weergeven van een lijst met gebruikers zonder licentie wordt niet ondersteund in abonnementen voor Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven Premium.

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

  Tip   Meld u aan als globale beheerder of factureringsbeheerder.

 2. Selecteer het pictogram voor het startprogramma voor apps Pictogram voor startprogramma voor de Office 365-app in de linkerbovenhoek en kies Beheerder.

  De beheerderspagina vinden in Office 365 voor Bedrijven en Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven Premium.

  Opmerking   U ziet de optie Beheerder niet als u niet bent aangemeld als beheerder.

 3. Selecteer Gebruikers > Actieve gebruikers.

 4. Klik in de lijst Een weergave selecteren op de pijl-omlaag en selecteer Gebruikers zonder licentie in de lijst met weergaven.

  Een lijst met gebruikers zonder licentie weergeven

  Gebruikersaccounts waaraan geen licentie is toegewezen, worden weergegeven in de lijst.

  Opmerking   In deze lijst kunt u één voor één of bulksgewijs licenties toevoegen aan de gebruikers aan de hand van de instructies in dit artikel.

Licenties voor niet-gebruikerspostvakken

U hoeft geen licenties toe te wijzen aan resourcepostvakken, postvakken voor vergaderruimten en gedeelde postvakken, behalve wanneer het opslagquotum van 50 GB (gigabytes) is overschreden.

Zie de volgende artikelen voor meer informatie over niet-gebruikerspostvakken:

Wie kan licenties toewijzen?

Verschillende typen beheerders kunnen op verschillende manieren met licenties werken, afhankelijk van hun rol. In de volgende tabel ziet u de meest voorkomende opties. Zie Beheerdersrollen toewijzen voor een volledige lijst met rollen en bevoegdheden van beheerders.

Beheerdersrol

Een licentie toewijzen

Een licentie intrekken

Meer licenties aanschaffen

Een gebruiker verwijderen

Algemene beheerder

Ja

Ja

Ja

Ja

Factureringsbeheerder

Nee

Nee

Ja

Nee

Beheerder gebruikertoegang

Ja

Ja

Nee

Ja

Servicebeheerder

Nee

Nee

Nee

Nee

Wachtwoordbeheerder

Nee

Nee

Nee

Nee

Naar boven

Nog steeds hulp nodig?

Hulp krijgen van de Office 365-communityforums Beheerders: Aanmelden en een serviceaanvraag maken Beheerders: Ondersteuning bellen

Naar boven

Licenties kopen voor Office 365 voor Bedrijven-abonnementen

Licenties verwijderen uit Office 365 voor Bedrijven

Mijn Office 365-abonnement annuleren

Is van toepassing op: Office 365 Admin, Outlook on the web for Office 365 BusinessWas deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen