Licenties toewijzen of intrekken voor Office 365 voor Bedrijven

Opmerking : In dit artikel wordt beschreven hoe u gebruikerslicenties beheert voor abonnementen op Office 365 voor Bedrijven. Zie Mijn Office 365-abonnement opzeggen als u een abonnement wilt verwijderen.

In Office 365 voor Bedrijven hebben gebruikers een licentie nodig om services zoals Outlook, SharePoint Online, Lync Online en andere services te kunnen gebruiken. Als globale beheerder of beheerder van gebruikerstoegang kunt u licenties toewijzen aan nieuwe gebruikers bij het maken van nieuwe accounts of aan gebruikers met bestaande accounts. Als u licenties wilt vrijmaken die u kunt toewijzen aan andere gebruikers, kunt u ook licenties intrekken die gebruikers niet meer nodig hebben wanneer mensen de organisatie verlaten. Zie Licenties verwijderen uit uw abonnement voor Office 365 voor Bedrijven als u het aantal gebruikerslicenties waarvoor u betaalt wilt beperken.

Opmerking : Voor de in dit artikel vermelde procedures moet u een globale beheerder of een Beheerder gebruikerstoegang zijn.

Voordat u begint

Bekijk deze video voor informatie over het aantal licenties dat beschikbaar is om aan gebruikers toe te wijzen.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.
Licenties weergeven voor Office 365 voor Bedrijven

Verschillende typen beheerders kunnen op verschillende manieren met licenties werken, afhankelijk van hun rol. In de volgende tabel ziet u de meest voorkomende opties. Zie Informatie over beheerdersrollen voor een volledige lijst met rollen en bevoegdheden van beheerders.

Beheerdersrol

Een licentie toewijzen

Een licentie intrekken

Meer licenties aanschaffen

Een gebruiker verwijderen

Algemene beheerder

Ja

Ja

Ja

Ja

Factureringsbeheerder

Nee

Nee

Ja

Nee

Beheerder gebruikertoegang

Ja

Ja

Nee

Ja

Servicebeheerder

Nee

Nee

Nee

Nee

Wachtwoordbeheerder

Nee

Nee

Nee

Nee

Naar boven

Wanneer u een licentie aan een gebruiker toewijst, worden automatisch de volgende acties uitgevoerd:

Als deze service is opgenomen in het abonnement

Gebeurt dit automatisch

Exchange Online

Er wordt een postvak gemaakt voor de gebruiker.

SharePoint Online

De gebruiker krijgt machtigingen voor bewerken voor de standaardteamsite van SharePoint Online.

Skype voor Bedrijven Online

De gebruiker krijgt toegang tot de functies die bij de licentie horen.

Office 365 ProPlus

De gebruiker kan Microsoft Office downloaden op maximaal 5 Macs of pc's.

Kiezen hoe u een licentie wilt toewijzen

Gebruik deze stappen om een licentie toe te voegen aan een bestaand gebruikersaccount. Zie Gebruikers afzonderlijk toevoegen aan Office 365 - Help voor beheerders voor informatie over het toevoegen van een gebruikersaccount en het tegelijkertijd toewijzen van een licentie.

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount als hoofdbeheerder. Lees hier hoe u zich kunt aanmelden.

 2. Selecteer het pictogram voor het startprogramma voor apps Pictogram voor startprogramma voor de Office 365-app in de linkerbovenhoek en kies Beheerder.

 3. Kies Gebruikers > Actieve gebruikers in het beheercentrum.

  Schermafbeelding van het menu Gebruikers in het nieuwe Office 365-beheercentrum, met Actieve gebruikers geselecteerd.

 4. Schakel het selectievakje in naast de naam van de gebruiker aan wie u een licentie wilt toewijzen.

 5. Kies aan de rechterkant Bewerken in de rij Productlicenties.

  De licentietoewijzing van een gebruiker bewerken.
 6. Zet in het deelvenster Productlicenties de wisselknop op Aan voor de licentie die u aan deze gebruiker wilt toewijzen. De standaardinstelling is dat alle services die zijn gekoppeld aan die licentie, automatisch worden toegewezen aan de gebruiker.

  Tip : Als u wilt beperken welke services beschikbaar zijn voor de gebruiker, zet u de wisselknop op Uit voor de services die u voor die gebruiker wilt verwijderen. Als u bijvoorbeeld wilt dat de gebruiker toegang heeft tot alle beschikbare services behalve Skype voor Bedrijven Online, zet u de wisselknop voor de service Skype voor Bedrijven Online op Uit.

  Licentietoewijzingen instellen voor een gebruiker.
 7. Kies onder aan het deelvenster ProductlicentiesToewijzen > Sluiten.

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount als hoofdbeheerder. Lees hier hoe u zich kunt aanmelden.

 2. Selecteer het pictogram voor het startprogramma voor apps Pictogram voor startprogramma voor de Office 365-app in de linkerbovenhoek en kies Beheerder.

 3. Kies Gebruikers > Actieve gebruikers in het beheercentrum.

  Schermafbeelding van het menu Gebruikers in het nieuwe Office 365-beheercentrum, met Actieve gebruikers geselecteerd.

 4. Schakel de selectievakjes in naast de namen van de gebruikers aan wie u extra licenties wilt toewijzen.

 5. Kies Productlicenties bewerken in het deelvenster Bulkacties.

  Licentietoewijzingen bulksgewijs bewerken.
 6. Selecteer in het deelvenster Producten toewijzenToevoegen aan huidige licentietoewijzingen > Volgende.

 7. Zet de wisselknop op Aan voor de aanvullende producten die u wilt toewijzen aan de geselecteerde gebruikers. De standaardinstelling is dat alle services die zijn gekoppeld aan die licentie, automatisch worden toegewezen aan de gebruiker.

  Tip : Als u wilt beperken welke services beschikbaar zijn voor de gebruiker, zet u de wisselknop op Uit voor de services die u voor die gebruiker wilt verwijderen. Als u bijvoorbeeld wilt dat de gebruiker toegang heeft tot alle beschikbare services behalve Skype voor Bedrijven Online, zet u de wisselknop voor de service Skype voor Bedrijven Online op Uit.

  Voeg tegelijk voor meerdere gebruikers extra licenties toe.
 8. Selecteer onder aan het deelvenster Toevoegen aan bestaande productenToevoegen > Sluiten.

Kiezen hoe u een licentie wilt verwijderen

Als een gebruiker een andere functie krijgt, kan een hoofdbeheerder of beheerder voor gebruikerstoegang de licenties intrekken die de gebruiker dan niet meer nodig heeft. Daarnaast kunt u licenties intrekken van gebruikers die deze niet meer nodig hebben.

Let op : Wanneer de licentie van een gebruiker wordt verwijderd, worden alle gegevens die aan dit gebruikersaccount zijn gekoppeld, gedurende 30 dagen bewaard. Na deze periode van 30 dagen worden de gegevens verwijderd en kunnen ze niet worden hersteld, met uitzondering van documenten die zijn opgeslagen in SharePoint Online en de gegevens in het postvak van de gebruiker. Het postvak van de gebruiker blijft in Exchange Online totdat het wordt verwijderd, definitief wordt verwijderd of door de Office 365-beheerder leeggemaakt. U kunt een licentie opnieuw aan de gebruiker toekennen en het postvak opnieuw activeren.

Notities : 

Een licentie van een bepaalde gebruiker intrekken
 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount als hoofdbeheerder. Lees hier hoe u zich kunt aanmelden.

 2. Selecteer het pictogram voor het startprogramma voor apps Pictogram voor startprogramma voor de Office 365-app in de linkerbovenhoek en kies Beheerder.

 3. Kies Gebruikers > Actieve gebruikers in het beheercentrum.

  Schermafbeelding van het menu Gebruikers in het nieuwe Office 365-beheercentrum, met Actieve gebruikers geselecteerd.

 4. Schakel het selectievakje in naast de naam van de gebruiker van wie u een licentie wilt intrekken.

 5. Kies aan de rechterkant Bewerken in de rij Productlicenties.

  De licentietoewijzing van een gebruiker bewerken.
 6. Zet in het deelvenster Productlicenties de wisselknop op Uit voor de licentie die u wilt intrekken voor deze gebruiker.

  Een licentie voor een individuele gebruiker intrekken.
 7. Kies onder aan het deelvenster ProductlicentiesToewijzen > Sluiten.

Als u een licentie van een gebruiker hebt ingetrokken en u deze wilt toewijzen aan een andere gebruiker, raadpleegt u de procedure Een licentie voor één gebruiker toevoegen eerder in dit artikel.

Let op : Wanneer de licentie van een gebruiker wordt verwijderd, worden alle gegevens die aan dit gebruikersaccount zijn gekoppeld, gedurende 30 dagen bewaard. Na deze periode van 30 dagen worden de gegevens verwijderd en kunnen ze niet worden hersteld, met uitzondering van documenten die zijn opgeslagen in SharePoint Online en de gegevens in het postvak van de gebruiker. Het postvak van de gebruiker blijft in Exchange Online totdat het wordt verwijderd, definitief wordt verwijderd of door de Office 365-beheerder leeggemaakt. U kunt een licentie opnieuw aan de gebruiker toekennen en het postvak opnieuw activeren.

Notities : 

Alle licenties van meerdere gebruikers tegelijk verwijderen
 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount als hoofdbeheerder. Lees hier hoe u zich kunt aanmelden.

 2. Selecteer het pictogram voor het startprogramma voor apps Pictogram voor startprogramma voor de Office 365-app in de linkerbovenhoek en kies Beheerder.

 3. Kies Gebruikers > Actieve gebruikers in het beheercentrum.

  Schermafbeelding van het menu Gebruikers in het nieuwe Office 365-beheercentrum, met Actieve gebruikers geselecteerd.

 4. Schakel de selectievakjes in naast de namen van de gebruikers waarvoor u alle licenties wilt verwijderen.

 5. Kies Meer > Productlicenties bewerken.

  Alle gebruikerslicenties verwijderen via het Office 365-beheercentrum
 6. Selecteer in het deelvenster Producten toewijzenHuidige licentietoewijzingen vervangen > Volgende.

 7. Schakel onder aan het deelvenster Bestaande producten vervangen het selectievakje Alle productlicenties verwijderen voor de geselecteerde gebruikers in en kies vervolgens Vervangen > Sluiten.

  Schakel het selectievakje in om alle licenties te verwijderen voor de geselecteerde gebruikersaccounts.

Kiezen hoe u een licentie wilt vrijgeven

U kunt gebruikersaccounts waaraan een licentie is toegewezen verwijderen om de licentie beschikbaar te maken voor andere gebruikers.

Als een gebruiker een licentie niet meer nodig heeft, bijvoorbeeld wanneer een werknemer een organisatie verlaat, kunt u het account van deze gebruiker verwijderen. Hierdoor worden de licenties weer beschikbaar die aan deze persoon waren toegewezen en kunnen deze worden toegewezen aan een andere gebruiker.

Let op : Wanneer de licentie van een gebruiker wordt verwijderd, worden alle gegevens die aan dit gebruikersaccount zijn gekoppeld, gedurende 30 dagen bewaard. Na deze periode van 30 dagen worden de gegevens verwijderd en kunnen ze niet worden hersteld, met uitzondering van documenten die zijn opgeslagen in SharePoint Online en de gegevens in het postvak van de gebruiker. Het postvak van de gebruiker blijft in Exchange Online totdat het wordt verwijderd, definitief wordt verwijderd of door de Office 365-beheerder leeggemaakt. U kunt een licentie opnieuw aan de gebruiker toekennen en het postvak opnieuw activeren.

Notities : 

Normaal gesproken zou u gebruikers alleen verwijderen als u er zeker van bent dat ze deze gegevens later niet meer nodig hebben. Zie Problemen met verwijderde gebruikersaccounts oplossen in Office 365 voor meer informatie.

Een gebruikersaccount verwijderen om licenties vrij te geven
 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount als hoofdbeheerder. Lees hier hoe u zich kunt aanmelden.

 2. Selecteer het pictogram voor het startprogramma voor apps Pictogram voor startprogramma voor de Office 365-app in de linkerbovenhoek en kies Beheerder.

 3. Kies Gebruikers > Actieve gebruikers in het beheercentrum.

  Schermafbeelding van het menu Gebruikers in het nieuwe Office 365-beheercentrum, met Actieve gebruikers geselecteerd.

 4. Schakel het selectievakje in naast het gebruikersaccount dat u wilt verwijderen en kies vervolgens Meer > Een gebruiker verwijderen.

  Een gebruiker verwijderen uit het Office 365-beheercentrum.
 5. Kies Verwijderen > Sluiten op de pagina Gebruiker verwijderen.

Opmerking : Raadpleeg Een gebruiker terugzetten voor informatie over het herstellen van gebruikers.

Als meerdere gebruikers een licentie niet meer nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze de organisatie verlaten, kunt u die gebruikersaccounts verwijderen. De licenties die aan de accounts zijn toegewezen, komen dan beschikbaar voor toewijzing aan andere gebruikers.

Let op : Wanneer de licentie van een gebruiker wordt verwijderd, worden alle gegevens die aan dit gebruikersaccount zijn gekoppeld, gedurende 30 dagen bewaard. Na deze periode van 30 dagen worden de gegevens verwijderd en kunnen ze niet worden hersteld, met uitzondering van documenten die zijn opgeslagen in SharePoint Online en de gegevens in het postvak van de gebruiker. Het postvak van de gebruiker blijft in Exchange Online totdat het wordt verwijderd, definitief wordt verwijderd of door de Office 365-beheerder leeggemaakt. U kunt een licentie opnieuw aan de gebruiker toekennen en het postvak opnieuw activeren.

Notities : 

Meerdere gebruikersaccounts verwijderen om licenties vrij te geven
 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount als hoofdbeheerder. Lees hier hoe u zich kunt aanmelden.

 2. Selecteer het pictogram voor het startprogramma voor apps Pictogram voor startprogramma voor de Office 365-app in de linkerbovenhoek en kies Beheerder.

 3. Kies Gebruikers > Actieve gebruikers in het beheercentrum.

  Schermafbeelding van het menu Gebruikers in het nieuwe Office 365-beheercentrum, met Actieve gebruikers geselecteerd.

 4. Schakel het selectievakje in naast de gebruikersaccounts die u wilt verwijderen en kies vervolgens Meer > Gebruikers verwijderen.

  Meerdere gebruikersaccounts verwijderen uit het Office 365-beheercentrum.
 5. Kies Verwijderen > Sluiten op de pagina Gebruiker verwijderen.

Opmerking : Raadpleeg Een gebruiker terugzetten voor informatie over het herstellen van gebruikers.

Andere licentiebeheertaken

Opmerking : Het weergeven van een lijst met gebruikers zonder licentie wordt niet ondersteund in abonnementen voor Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven Premium.

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount als hoofdbeheerder. Lees hier hoe u zich kunt aanmelden.

 2. Selecteer het pictogram voor het startprogramma voor apps Pictogram voor startprogramma voor de Office 365-app in de linkerbovenhoek en kies Beheerder.

 3. Kies Gebruikers > Actieve gebruikers in het beheercentrum.

  Schermafbeelding van het menu Gebruikers in het nieuwe Office 365-beheercentrum, met Actieve gebruikers geselecteerd.

 4. Klik in de lijst Filters (of in de lijst Een weergave selecteren in het oude beheercentrum) op de pijl-omlaag en kies vervolgens Gebruikers zonder licentie.

  Uw scherm ziet er uit als een van de volgende schermafbeeldingen:

  Selecteer gebruikers zonder licentie in de lijst Filters.

  De weergave met gebruikers zonder licentie selecteren in de lijst Een weergave selecteren.

  Gebruikersaccounts waaraan geen licentie is toegewezen, worden weergegeven in de lijst.

  Opmerking : In deze lijst kunt u één voor één of bulksgewijs licenties toevoegen aan de gebruikers aan de hand van de instructies in dit artikel.

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount als hoofdbeheerder. Lees hier hoe u zich kunt aanmelden.

 2. Selecteer het pictogram voor het startprogramma voor apps Pictogram voor startprogramma voor de Office 365-app in de linkerbovenhoek en kies Beheerder.

 3. Kies Gebruikers > Actieve gebruikers in het beheercentrum.

  Schermafbeelding van het menu Gebruikers in het nieuwe Office 365-beheercentrum, met Actieve gebruikers geselecteerd.

 4. Schakel de selectievakjes in naast de namen van de gebruikers waarvoor u bestaande licenties wilt vervangen.

 5. Kies Productlicenties bewerken in het deelvenster Bulkacties.

  Licentietoewijzingen bulksgewijs bewerken.
 6. Selecteer in het deelvenster Producten toewijzenHuidige licentietoewijzingen vervangen > Volgende.

 7. Zet de wisselknop op Aan voor de producten die u wilt toewijzen aan deze gebruikers.

  Tips : 

  • Als u wilt beperken welke services beschikbaar zijn voor de gebruiker, zet u de wisselknop op Uit voor de services die u voor die gebruiker wilt verwijderen. Als u bijvoorbeeld wilt dat de gebruiker toegang heeft tot alle beschikbare services behalve Skype voor Bedrijven Online, zet u de wisselknop voor de service Skype voor Bedrijven Online op Uit.

  • Alle eerdere licentietoewijzingen voor de geselecteerde gebruikers worden ingetrokken.

 8. Selecteer onder aan het deelvenster Bestaande producten vervangenVervangen > Sluiten.

U hoeft geen licenties toe te wijzen aan resourcepostvakken, postvakken voor vergaderruimten en gedeelde postvakken, behalve wanneer het opslagquotum van 50 GB (gigabytes) is overschreden.

Zie de volgende artikelen voor meer informatie over niet-gebruikerspostvakken:

Nog steeds hulp nodig?

Hulp krijgen van de Office 365-communityforums Beheerders: Aanmelden en een serviceaanvraag maken Beheerders: Ondersteuning bellen

Naar boven

Hoe kan het beter?

Waren deze stappen nuttig? Als dat het geval is, laat het ons dan weten onder aan dit onderwerp. Als dat niet zo was, en u nog steeds problemen ondervindt, laat ons dan weten wat u wilde doen en welke problemen zich hebben voorgedaan.

Zie ook

Licenties kopen voor Office 365 voor Bedrijven-abonnementen

Licenties verwijderen uit Office 365 voor Bedrijven

Mijn Office 365-abonnement annuleren

Licentieconflicten oplossen

Yammer-gebruikerslicenties beheren in Office 365

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×