Kwesties en risico's van projecten maken, weergeven en koppelen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Bij alle projecten is sprake van kwesties en risico's. Een risico is een gebeurtenis of een situatie die een negatieve invloed op een project kan hebben als het zich voordoet. Kwesties zijn gebeurtenissen die zich al voordoen. Risico's kunnen kwesties worden als ze niet effectief worden aangepakt. Door de kwesties en risico's van uw project actief op te sporen, te analyseren en aan te pakken kunt u uw project tot een succesvol einde brengen.

Wat wilt u doen?

Een probleem maken

Een projectrisico maken

Problemen of risico's op andere problemen, risico's, documentbibliotheken of taken koppelen

De problemen of risico's weergeven

Een kwestie maken

 1. Klik bij Snel starten op Projecten.

 2. Selecteer het project waarvoor u een kwestie wilt maken, klik op Ga naar en klik op Documenten.

 3. Klik op de pagina Kwesties op Nieuw en klik op Nieuw item.

  Als u wilt wijzigen van een probleem, wijst u het probleem om weer te geven van een pijl Pijl-omlaag . Klik op de pijl om een vervolgkeuzelijst weer te geven en klik vervolgens op Item bewerken.

 4. Typ in de sectie Titel een titel voor de kwestie.

 5. Klik in de sectie Eigenaar op Bladeren om de lidmaatschapsproviderservice te gebruiken die is bestemd voor verificatie binnen uw organisatie om een gebruiker te vinden die de kwestie kan behandelen.

  Opmerking: Als u liever Typ de naam van een gebruiker, klikt u op Namen controleren Knopafbeelding om te bepalen of de gebruiker deel uit van van uw organisatie lidmaatschap provider-service maakt.

 6. Typ of zoek in de sectie Toegewezen aan een persoon die verantwoordelijk zal zijn voor het oplossen van de kwestie.

 7. Klik in de sectie Status op de status van de kwestie.

 8. Klik in de sectie Categorie op een categorienummer om vergelijkbare kwesties te groeperen.

 9. Klik in de sectie Prioriteit op een prioriteit in de lijst om het relatieve belang van deze kwestie aan te geven in relatie tot andere kwesties in uw project.

 10. Voer in de sectie Einddatum de datum en tijd in waarop de kwestie moet zijn opgelost.

  Tip: Gebruik de datumkiezer Knopafbeelding om snel een datum invoeren.

 11. Typ in de sectie Discussie een beschrijving van de kwestie en eventuele andere informatie die relevant is voor het begrijpen en oplossen van de kwestie.

 12. Typ in de sectie Oplossing de manier waarop de kwestie kan worden opgelost.

 13. Klik op OK om de kwestie op te slaan en om terug te gaan naar de pagina Kwesties. De kwestie is nu toegevoegd aan de lijst met kwesties die aan het project zijn gekoppeld.

  Op de pagina Kwesties kunt u meer kwesties maken of het venster sluiten en teruggaan naar Projecten.

Naar boven

Een projectrisico maken

 1. Klik bij Snel starten op Projecten.

 2. Selecteer het project waarvoor u een risico wilt maken, klik op Ga naar en klik op Risico's.

 3. Klik op de pagina Risico's op Nieuw en klik op Nieuw item.

  Als u wilt een risico wijzigen, wijst u het risico om weer te geven van een pijl Pijl-omlaag . Klik op de pijl om een vervolgkeuzelijst weer te geven en klik vervolgens op Item bewerken.

 4. Typ in de sectie Titel een titel voor het risico.

 5. Klik in de sectie Eigenaar op Bladeren om de lidmaatschapsproviderservice te gebruiken die is bestemd voor verificatie binnen uw organisatie om een gebruiker te vinden die het risico kan behandelen.

  Opmerking: Als u liever Typ de naam van een gebruiker, klikt u op Namen controleren Knopafbeelding om te bepalen of de gebruiker deel uit van van uw organisatie lidmaatschap provider-service maakt.

 6. Typ of zoek in de sectie Toegewezen aan een persoon die verantwoordelijk zal zijn voor het beperken of beheren van het risico.

 7. Klik in de sectie Status op de status van het risico.

 8. Klik in de sectie Categorie op een categorienummer om vergelijkbare risico's te groeperen.

 9. Voer in de sectie Einddatum de datum en tijd in waarop het risico moet zijn opgelost.

  Tip: Gebruik de datumkiezer Knopafbeelding om snel een datum invoeren.

 10. Typ in de sectie Kans een percentagewaarde die aangeeft hoe groot de kans is dat het risico zal optreden.

 11. Typ in de sectie Impact een waarde tussen 1 en 10 die de ernst van de impact aangeeft, waarbij 10 het ernstigst is. Later kunt u zoeken naar risico's die bijvoorbeeld een impact van meer dan 5 hebben.

 12. Typ in de sectie Kosten een waarde (zonder valutasymbool) die de financiële impact van het risico aangeeft.

 13. Typ in de sectie Beschrijving een beschrijving van het risico.

 14. Typ in de sectie Plan voor risicobeperking een beschrijving van een plan dat de projectmanager kan gebruiken om de waarschijnlijkheid of de impact van het risico, of beide, te verkleinen.

 15. Typ in de sectie Plan voor onvoorziene omstandigheden een beschrijving van een alternatief plan waarmee u de potentiële impact van het risico kunt verkleinen als het optreedt.

 16. Typ in de sectie Beschrijving van inwerkingtreding een beschrijving van de voorwaarden waaronder de gebeurtenis kan optreden.

 17. Klik op OK om het risico op te slaan en om terug te gaan naar de pagina Risico's. Het risico is nu toegevoegd aan de lijst met risico's die aan het project zijn gekoppeld.

  Op de pagina Risico's kunt u meer risico's maken of het venster sluiten en teruggaan naar Projecten.

Naar boven

Kwesties risico's koppelen aan andere kwesties, risico's, documentbibliotheken of taken

 1. Klik bij Snel starten op Projecten.

 2. Selecteer het project waarvoor u kwesties of risico's wilt maken, klik op Ga naar en klik op Risico's of Kwesties.

 3. Wijs een bestaande kwestie of risico om weer te geven van een pijl Pijl-omlaag op de pagina kwesties of risico's . Klik op de pijl om een vervolgkeuzelijst weer te geven en klik vervolgens op Item bewerken.

 4. Klik op Items koppelen.

 5. Klik in de eerste lijst boven in het dialoogvenster op de documentbibliotheek, de kwestie, het risico of de taak die u wilt koppelen.

 6. Klik in de tweede lijst op een gewenst item komt.

  In het dialoogvenster worden de kwesties, risico's, documentbibliotheken of taken weergegeven die u in de twee lijsten boven in het dialoogvenster hebt geselecteerd.

 7. Selecteer de kwestie of het risico waaraan u een item wilt koppelen door het selectievakje naast de kwestie of het risico in te schakelen. U kunt meerdere kwesties of risico's selecteren.

 8. Klik op OK.

Op de pagina Kwesties of Risico's wordt het gekoppelde item weergegeven in sectie Koppelingen section.

Opmerking: Als u een kwestie of risico verwijdert en vervolgens de kwestie of het risico wilt terugzetten uit de Prullenbak, kunnen eventuele koppelingen naar andere kwesties, risico's, taken of documentbibliotheken niet worden hersteld.

Naar boven

De kwesties of risico's weergeven

Als u de aan u toegewezen kwesties en risico's wilt zien, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik in Snel starten onder Mijn werk op Kwesties/Risico's.

  Alle projecten met kwesties of risico's die aan u zijn toegewezen, worden weergegeven op de pagina Kwesties en risico's voor Mijn projecten. De nummers van actieve, uitgestelde en gesloten kwesties en risico's worden weergegeven in de kolommen Actief, Uitgesteld en Gesloten.

 2. Klik op de naam van het project voor meer informatie over een kwestie of een risico.

Als u alle kwesties of risico's wilt zien die aan een project zijn gekoppeld, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik bij Snel starten op Projecten.

 2. Selecteer het project waarvoor u kwesties en risico's wilt weergeven, klik op Ga naar en klik op Kwesties of Risico's

  Er wordt een nieuw venster geopend waarin u de bestaande kwesties of risico's kunt zien die aan het project zijn gekoppeld.

 3. Klik op de naam van een kwestie of een risico voor meer informatie hierover.

Waarom kan ik bepaalde acties uitvoeren in Microsoft Office Project Web Access?

De machtigingen waarmee u bij Project Web Access bent aangemeld, bepalen welke functies u kunt zien en gebruiken. Ook de inhoud van bepaalde pagina's kan afwijken van de documentatie als uw serverbeheerder Project Web Access heeft aangepast zonder de Help aan deze wijzigingen aan te passen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×