Kolomtypen en opties voor lijsten en bibliotheken

Kolomtypen en opties voor lijsten en bibliotheken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een kolomtype bepaalt hoe gegevens worden opgeslagen en weergegeven in een lijst of bibliotheek. Als u een kolom voor een lijst of bibliotheek maken, kiest u een kolomtype die aangeeft van het type gegevens dat u opslaan in de kolom wilt, zoals getallen alleen opgemaakt als tekst of een getal dat automatisch wordt berekend. Kolommen worden toegevoegd aan een of meer weergaven van de lijst of bibliotheek kunt u de gegevens in een betekenisvolle manier weergeven.

De volgende secties bevatten informatie over het standaardtype van kolommen die u kunt maken en het gebruik van elk type kolom. Afhankelijk van uw organisatie mogelijk extra kolomtypen beschikbaar.

Kolommen kunnen u betekenisvolle weergaven van de items in een lijst of bibliotheek maken. Met behulp van kolommen, kunt u sorteren, groeperen, en filteritems en u kunt ook gegevens over items automatisch berekenen en de resultaten van die berekeningen weergeven. Kolommen kunnen u opgeven welke gegevens moet worden ingevoerd voor een item wanneer iemand een item aan een lijst of bibliotheek toevoegt. Als een item wordt toegevoegd, wordt een formulier wordt weergegeven en biedt velden en opties voor het invoeren van gegevens. Wanneer u een lijst of bibliotheek maakt, worden bepaalde kolommen, zoals titel en Gewijzigd doorautomatisch gemaakt. U kunt extra kolommen aan uw behoeften maken. De kolommen die u maakt bepalen welke velden en opties worden weergegeven in dat formulier en de kolommen die kunnen worden toegevoegd aan de weergaven van de lijst of bibliotheek.

U het type kolom dat u wilt wanneer u een kolom maken. In sommige gevallen kunt u ook een andere kolomtype voor een bestaande kolom kiezen, maar dit is afhankelijk van welke en hoeveel gegevens momenteel zijn opgeslagen in de kolom. Wijzigen van het kolomtype van een bestaande kolom, kan de gegevens die al is opgeslagen in de kolom beschadigd raken. Voor deze redenen is het belangrijk om te bepalen welke soort gegevens die u wilt opslaan voordat u een kolom maken. Bij het kiezen welke kolomtype die u wilt, kunt u het volgende overwegen:

 • Welke soort gegevens wilt opslaan? Alleen letters? Alleen getallen? Opgemaakte tekst? U kunt bijvoorbeeld letters opslaan in een kolom getal . U weet welk type gegevens dat u wilt opslaan is de eerste stap voor het meest geschikte kolomtype te kiezen.

 • Wilt u de gegevens gebruiken in financiële berekeningen? Als dat het geval is, is het kolomtype valuta de beste optie.

 • Wilt u de gegevens in berekeningen gebruiken? Hoe nauwkeurig moeten de berekeningen zijn? U kunt gegevens in een getal of valuta kolommen, maar niet tekstkolommen berekenen. Daarnaast zijn de berekeningen in een kolom valuta meest nauwkeurige.

 • Hoe wilt u de gegevens in de kolom sorteren? Een kolom met tekst , getallen worden gesorteerd als tekenreeksen van tekens (1, 10, 100, 2, 20, 200, enzovoort), niet als numerieke waarden. Als u wilt sorteren getallen als numerieke waarden, gebruikt u een kolom getal of valuta . Ook doen vele datumnotaties niet goed gesorteerd als ze zijn opgeslagen in een kolom met tekst . Om ervoor te zorgen datums goed worden gesorteerd, gebruikt u een kolom datum en tijd .

 • Wilt u om ervoor te zorgen dat gebruikers gegevens in de kolom invoeren? Als dat het geval is, kunt u opgeven dat de kolom vereist is en dat personen niet een item toevoegen zonder in te voeren.

Gebruik dit kolomveldtype verzamelen en weergeven van kleine hoeveelheden onopgemaakte tekst op één regel, waaronder:

 • Tekst, zoals voornamen, achternamen of namen van afdelingen.

 • Combinaties van tekst en getallen, zoals adressen of rekeningnummers.

 • Getallen die niet worden gebruikt in berekeningen, zoals werknemer-ID's, telefoonnummers, postcodes of deel getallen

Een kolom met één tekstregel weergeven 255 tekens in een ononderbroken lijn Als u om een kolom voor een lijst of bibliotheek maken bent en weer te geven tekst met opmaak of meer dan één tekstregel per keer, maakt u een kolom met meerdere regels tekst . U kunt een bestaande Eén tekstregel kolom naar een kolom meerdere tekstregels wijzigen zonder verlies van gegevens die al is opgeslagen in de kolom.

U kunt een kolom Eén tekstregel op de volgende manieren aanpassen:

 • Een tekenlimiet toewijzen    Het aantal tekens door in te stellen van het maximumaantal tekens dat u wilt beperken. Als de kolom worden vijf cijfers werknemer-ID's opgeslagen, kunt u deze functie bijvoorbeeld gebruiken om ervoor te zorgen dat personen alleen vijf tekens invoert.

 • Een standaardwaarde weergeven    Specifieke tekst automatisch weergegeven wanneer iemand een nieuw item toevoegt en eventueel door gebruikers verschillende tekst invoeren als ze nodig hebben dat te doen. Wanneer u de standaardwaardeinstelt, kunnen personen informatie sneller invoeren met het accepteren van de standaard tenzij ze nodig hebben om deze te wijzigen. Als de kolom de naam van een bedrijf dat is toegewezen aan een project bevat en uw organisatie met een specifiek bedrijf voor de meeste projecten werkt, kunt u bijvoorbeeld de naam van dat bedrijf invoeren als de standaardwaarde. Hierdoor naam van het bedrijf wordt automatisch weergegeven wanneer een nieuw project wordt toegevoegd aan de lijst en teamleden niet hoeft te Voer de naam.

  Een standaardwaarde kunt zijn die de opgegeven tekst of het resultaat van een berekening, die een berekende waarde wordt genoemd. Berekende waarden zijn handig als u wilt weergeven van specifieke tekst automatisch maar de tekst variëren kan, afhankelijk van die het item, wanneer het item is toegevoegd of om een andere reden toegevoegd. Als u wilt gebruiken in een berekende waarde, kunt u een formule, in plaats van bepaalde tekst, invoeren als de standaardwaarde. De formule kan een waarde op basis van gegevens in andere kolommen of de systeemfuncties zoals [Vandaag], om aan te geven van de huidige datum, of [mij], om de naam van de persoon die worden toegevoegd of gewijzigd van het item weer te berekenen

  Keuzes voor kolom Eén tekstregel

Uitgebreide locatiegegevens van Bing Maps of de adreslijst van uw organisatie toevoegen. De kolom locatie biedt aanvullende kolommen om te filteren, sorteren en zoeken door gerelateerde gegevens zoals adres, plaats of staat.

Gebruik dit kolomveldtype in een lijst of bibliotheek voor het verzamelen en opgemaakte tekst of lange tekst en getallen weergeven op meer dan één regel, zoals een beschrijving van een item. Een kolom met meerdere regels tekst kan maximaal 63,999 tekens worden opgeslagen en kunt u het aantal regels met tekst die u weergeven wilt wanneer informatie over een item wordt ingevoerd. Dit type kolom wordt alle tekst weergegeven wanneer de kolom wordt weergegeven in een lijst of bibliotheek.

U kunt een kolom met meerdere regels tekst op de volgende manieren aanpassen:

 • Een weergavelimiet toewijzen    De limiet voor het aantal regels die worden weergegeven wanneer gebruikers informatie over een item met het aantal regels voor het bewerken van invoeren instelling. Als de kolom worden lange notities over een agendagebeurtenis opgeslagen, kunt u mogelijk bijvoorbeeld voor kiezen om tien tekstregels weergeven. Zo makkelijker voor personen kunt u gegevens invoeren, omdat ze alle tekst die ze hebben ingevoerd gemakkelijk kunnen zien. Als de kolom alleen een zin of gebeurtenissen bevat, kunt u mogelijk daarentegen voor kiezen om alleen twee of drie regels tekst weergeven.

  Als u een weergavelimiet toewijst, wordt niet deze beperkingen instellen voor de hoeveelheid tekst die wordt weergegeven wanneer de kolom wordt weergegeven in een lijst. alle tekst ingevoerd voor een item wordt weergegeven in de kolom.

 • Onbeperkte lengte toestaan    (Alleen beschikbaar in documentbibliotheken) Wanneer u met meerdere regels tekst in een documentbibliotheek, kunt u opgeven dat het veld niet in lengte wordt beperkt.

 • In- of uitschakelen van tekst met opmaak    (Alleen beschikbaar in lijsten) Geef het type toegestane tekst ingesteld of personen kunt toepassen opmaak, zoals vet, cursief of kleuren naar tekst. Er zijn twee opties: tekst zonder opmaak, waarmee biedt geen ondersteuning voor de opmaakopties die; of een uitgebreide tekst met opmaak, welke ondersteunt eenvoudige opmaak, zoals vet, cursief, lijst met opsommingstekens of genummerde lijsten, gekleurde tekst en achtergrondkleuren. Er wordt ook extra opties voor hyperlinks, afbeeldingen en tabellen.

 • Wijzigingen toevoegen    (Alleen beschikbaar in lijsten) Als versiebeheer is ingeschakeld voor de lijst, Wijzigingen toevoegen aan bestaande tekst geeft aan of personen nieuwe tekst over een item toevoegen kunnen zonder te worden vervangen door de bestaande tekst voor dat item. Als u geen wijzigingen wilt toevoegen, vervangt nieuwe tekst over een item bestaande tekst voor dat item in de kolom. Als u wijzigingen toevoegen wilt, kunt u meer informatie over een item, tijdens het bekijken van ook tekst die eerder is ingevoerd en de datum en tijd waarop de tekst die is ingevoerd invoeren in personen. In een lijst, niet als een veld in een formulier met items, de kolom ziet u hier de hyperlink Items weergeven, in plaats van de tekst, en personen kunt klikken op de hyperlink als u wilt zien van alle gegevens die zijn opgeslagen in de kolom voor dat item.

  Belangrijk: Als u deze optie uitschakelt nadat u de kolom hebt gemaakt, worden alle gegevens, behalve het meest recente item wordt verwijderd.

Keuzes voor meerdere liines van de kolom met tekst

Instellingen voor lijsten

Met meerdere regels kolomtekst voor documentbibliotheken

Instellingen voor bibliotheken

Gebruik dit kolomveldtype om te laten kiezen uit een lijst met opties die u opgeeft. Deze kolom is een ideale keuze zaken waar u ervoor zorgen dat alle gegevens in de kolom consistent is omdat u de waarden die zijn opgeslagen in een kolom kunt beperken.

Tip: Als u wilt de waarden in een kolom om alleen de waarden die zijn opgeslagen in de site te beperken, moet u een opzoekkolom gebruiken in plaats van een kolom keuze . U kunt meer informatie over opzoekkolommen verderop in dit artikel .

U kunt een kolom keuze op de volgende manieren aanpassen:

 • De lijst met keuzes definiëren    Geef een exacte lijst met waarden die gebruikers kunnen kiezen. Als u deze lijst, kunt u de voorbeeldtekst in het vak Typ elke keuze op een aparte regel vervangen door de waarden die u wilt. Typ elke waarde op een aparte regel. Als u op een nieuwe regel wilt beginnen, drukt u op Enter.

 • Een weergave-indeling kiezen    Meerdere selecties met selectievakjes of één selectie zonder is toegestaan. Houd er rekening mee dat SharePoint Online wordt alleen weergegeven voor keuzerondjes in klassieke SharePoint.

 • Extra aangepaste keuzes inschakelen    Als u wilt toestaan dat anderen een waarde invoeren die niet in de lijst met keuzes is opgenomen, schakelt u Invulkeuzes . Dit is een goed idee als u alle waarden die personen wilt invoeren over items niet mogelijk kent. Als u liever dat personen alleen de waarden die u opgeeft gebruiken, gebruikt u de uitschakelen van Invulkeuzes .

 • Een standaardwaarde weergeven    Schakel automatisch een bepaalde waarde wanneer iemand een nieuw item toevoegt en ook zodat gebruikers kunnen kiezen van een andere waarde als ze nodig hebben dat te doen. Een standaardwaarde helpt gebruikers sneller informatie invoeren. Als de kolom de namen van de bedrijven die zijn toegewezen aan een project bevat en uw organisatie met een specifiek bedrijf voor de meeste projecten werkt, kunt u bijvoorbeeld de naam van dat bedrijf invoeren als de standaardwaarde. Hierdoor naam van het bedrijf wordt automatisch weergegeven wanneer een nieuw project wordt toegevoegd aan de lijst en teamleden niet hoeft te kiest u de naam.

  Een standaardwaarde kunt zijn een waarde in die u opgeven of het resultaat van een berekening, die een berekende waarde wordt genoemd. Berekende waarden zijn handig als u wilt weergeven van specifieke tekst in de kolom automatisch maar de tekst variëren kan, afhankelijk van die het item, wanneer het item is toegevoegd of om een andere reden toegevoegd. Als u wilt gebruiken in een berekende waarde, kunt u een formule, in plaats van bepaalde tekst, invoeren als de standaardwaarde. De formule kan een waarde op basis van gegevens in andere kolommen of de systeemfuncties zoals [Vandaag], om aan te geven van de huidige datum, of [mij], om de naam van de persoon die worden toegevoegd of gewijzigd van het item weer te berekenen.

Opties voor keuze kolommen

Gebruik dit kolomveldtype numerieke waarden die geen monetaire waarden wilt opslaan.

Tips voor het kiezen van een kolom getal of valuta

Zowel de Numeriek en valuta kolomtypen numerieke waarden kunt opslaan. Gebruik een kolom getal voor de opslag van numerieke gegevens voor wiskundige berekeningen die geen financiële berekeningen of een hoge mate van nauwkeurigheid niet vereisen. Gebruik een kolom valuta numerieke gegevens voor financiële berekeningen of in gevallen waarin u niet afronden getallen in berekeningen wilt wilt opslaan. In tegenstelling tot een kolom getal is een kolom valuta nauwkeurige 15 cijfers links van de decimale komma en 4 cijfers rechts. Zowel de Numeriek en valuta kolomtypen bevatten vooraf gedefinieerde notaties die bepalen hoe gegevens worden weergegeven.

U kunt een kolom getal op de volgende manieren aanpassen:

 • Minimum- en maximumwaarden opgeven    Beperk het bereik van getallen die gebruikers kunnen invoeren. Bijvoorbeeld als de kolom de hoeveelheid werk die voor een taak als een percentage is voltooid bevat, kunt u opgeven nul als de minimumwaarde en honderd als de maximumwaarde. Als de kolom het aantal deelnemers aan een evenement bevat en u wilt beperken van deelnemers aan een bepaald nummer, kunt u het maximum aantal deelnemers invoeren als maximumwaarde.

 • Inclusief decimalen    Opgeven of de getallen bevatten decimale komma's en het aantal decimalen om op te slaan. Als de kolom nodig hebt mogelijk voor de opslag van de getallen die meer dan vijf cijfers achter de komma hebben, kunt u Automatische kiezen bij het selecteren van het aantal decimalen om op te nemen. Automatische is ook een goede keuze als de kolom bevat de resultaten van berekeningen en dat u wilt dat het resultaat om te zo nauwkeurig mogelijk. Als u wilt om ervoor te zorgen dat alle waarden in de kolom hetzelfde aantal cijfers achter de komma hebben, is dit echter een goed idee om beperkingen instellen voor het aantal decimalen aan nul, alleen, gehele getallen of een ander aantal decimalen tot en met 5.

 • Een standaardwaarde weergeven    Een bepaald nummer wordt automatisch weergegeven wanneer iemand een nieuw item toevoegt en eventueel door gebruikers verschillende getallen invoeren als ze nodig hebben dat te doen. Een standaardwaarde helpt gebruikers sneller informatie invoeren. Bijvoorbeeld, als de kolom bevat het aantal computers waarop elk lid van het projectteam heeft en elke teamlid ten minste één computer heeft, typt u 1 als de standaardwaarde. Hierdoor 1 wordt automatisch weergegeven wanneer een nieuw item wordt toegevoegd aan de lijst en teamleden niet hoeft het getal invoeren.

  Een standaardwaarde kunt zijn een getal dat u opgeven of het resultaat van een berekening, die een berekende waarde wordt genoemd. Berekende waarden zijn handig als u wilt weergeven van een bepaald nummer automatisch maar het getal variëren kan, afhankelijk van die het item, wanneer het item is toegevoegd of om een andere reden toegevoegd. Als u wilt gebruiken in een berekende waarde, kunt u een formule, in plaats van een bepaald nummer invoeren als de standaardwaarde. De formule kan een getal op basis van gegevens in andere kolommen of systeemfuncties berekenen.

 • Het getal opmaken als een percentage    De instelling weergeven als percentage kunt u weergeven en het getal opslaan als een percentage en deze als een percentage te wanneer deze wordt gebruikt om andere waarden te berekenen.

Opties voor de numerieke kolom

Gebruik dit kolomveldtype om monetaire waarden te slaan.

Tips voor het kiezen van een kolom getal of valuta

Zowel de Numeriek en valuta kolomtypen numerieke waarden kunt opslaan. Gebruik een kolom getal numerieke gegevens voor berekeningen die zijn niet financiële berekeningen of is niet vereist een hoge mate van nauwkeurigheid wilt opslaan. Gebruik een kolom valuta numerieke gegevens voor financiële berekeningen of in gevallen waarin u niet afronden getallen in berekeningen wilt wilt opslaan. In tegenstelling tot een kolom getal is een kolom valuta nauwkeurige 15 cijfers links van de decimale komma en 4 cijfers rechts. Zowel de Numeriek en valuta kolomtypen bevatten vooraf gedefinieerde notaties die bepalen hoe gegevens worden weergegeven.

Keuzes voor valutakolommen

U kunt een kolom valuta op de volgende manieren aanpassen:

 • Minimum- en maximumwaarden opgeven    Beperk het bereik van valutawaarden die gebruikers kunnen invoeren. Als de kolom winkels gerapporteerd uitgaven voor een gebeurtenis en uw organisatie limieten binnen een specifiek bereik, kunt u deze limieten vermeld bijvoorbeeld opgeven als de laagste en hoogste waarde.

 • Inclusief decimalen    Opgeven of waarden bevatten decimale komma's en het aantal decimalen om op te slaan. Voor valutawaarden, kunt u twee decimalen toepassen of, als u liever alleen afronden waarden kunt opslaan, kunt u kiezen nul. Voor niet-monetaire waarden in berekeningen waarvoor een hoge mate van nauwkeurigheid gebruikt, kunt u het aantal decimalen tot en met 5 beperken of nauwkeuriger waarden, kiest u Automatische automatisch gebruik het juiste aantal aantal decimalen voor het resultaat van de berekening opgenomen.

 • Een standaardwaarde weergeven    Een bepaalde waarde wordt automatisch weergegeven wanneer iemand een nieuw item toevoegt, terwijl u ook personen om in te voeren van een andere waarde als ze nodig hebben dat te doen. Een standaardwaarde helpt gebruikers sneller informatie invoeren. Als de kolom worden opgeslagen uitgaven voor het instellen van nieuwe accounts en onkosten meestal hetzelfde voor alle nieuwe accounts is, kunt u bijvoorbeeld dat bedrag opgeven als de standaardwaarde. Hierdoor die waarde wordt automatisch weergegeven wanneer een nieuw item wordt toegevoegd aan de lijst en teamleden hoeft niet het getal invoeren.

  Een standaardwaarde kunt zijn een waarde in die u opgeven of het resultaat van een berekening, die een berekende waarde wordt genoemd. Berekende waarden zijn handig als u wilt een bepaalde waarde automatisch worden weergegeven, maar de waarde, afhankelijk van het item, die het item toegevoegd variëren kan wanneer het item is toegevoegd, of om een andere reden. Als u wilt gebruiken in een berekende waarde, kunt u een formule, in plaats van bepaalde tekst, invoeren als de standaardwaarde. De formule kan een waarde op basis van gegevens in andere kolommen of systeemfuncties berekenen.

 • Een valutanotatie kiezen    Zorg ervoor dat alle waarden in de kolom zijn gebaseerd op dezelfde valuta door een specifieke valutanotatie voor de kolom te selecteren. Het vervolgkeuzelijst biedt meer dan 100 land keuzen zodat u kunt valuta in de meeste lokale notaties opgeven.

Gebruik dit kolomveldtype om op te slaan kalenderdatums of beide datums en tijden. De datumnotatie verschilt gebaseerd op de regionale instellingen van de site. Als de gewenste notatie niet beschikbaar is, vraagt u uw beheerder ondersteuning voor de overeenkomstige regio toevoegen aan de site.

U kunt een kolom datum en tijd op de volgende manieren aanpassen:

 • Alleen de datum of zowel de datum en tijd    Opgeven of u opnemen wilt, alleen de kalenderdatum of zowel de agenda datum en tijd van de dag.

 • Een standaardwaarde weergeven    Automatisch weergeven een specifieke datum of datum en tijd wanneer iemand een nieuw item toevoegt, terwijl u ook personen om in te voeren van een andere waarde als ze nodig hebben dat te doen. Een standaardwaarde helpt gebruikers sneller informatie invoeren. Als de kolom worden de datum waarop een onkosten is gemaakt en de meeste onkosten zijn gemaakt op de eerste dag van het fiscale jaar opgeslagen, kunt u bijvoorbeeld de eerste dag van het fiscale jaar opgeven als de standaardwaarde. Hierdoor die datum wordt automatisch weergegeven wanneer een nieuw item wordt toegevoegd aan de lijst en teamleden hoeft niet te voert u de datum.

  Een standaardwaarde kan zijn een waarde die u opgeeft, de datum die een item wordt toegevoegd aan een lijst of bibliotheek of het resultaat van een berekening, die een berekende waarde wordt genoemd. Berekende waarden zijn handig als u wilt weergeven van een specifieke datum of tijd automatisch, maar de datum of tijd, afhankelijk van het item variëren kan. Als u wilt gebruiken in een berekende waarde, kunt u een formule invoeren als de standaardwaarde. De formule kan een waarde die is gebaseerd op informatie in andere kolommen of de systeemfuncties zoals [Vandaag], om aan te geven van de huidige datum berekenen. Bijvoorbeeld als u wilt dat de kolom een datum die is 30 dagen na de huidige datum wilt weergeven, typt u de vergelijking = [Vandaag] + 30 in het vak Waarde berekend .

Opties voor de datumkolom en tijd

Gebruik dit kolomveldtype kunnen gebruikers waarden op basis van de informatie die al is opgeslagen op de site te kiezen. Als u een kolom voor de opslag van de namen van de klant accounts waarop werknemers zijn toegewezen en de lijst met accounts moet worden beperkt tot een lijst met Accounts van de klant op de site wilt, kunt u bijvoorbeeld een opzoekkolom met de namen in de klant maken Accountlijst. De lijst met keuzes in een opzoekkolom worden weergegeven in een van beide een uitvouwbare lijst, wel een vervolgkeuzemenu of een keuzelijst, afhankelijk van of u toestaan dat personen meer dan één waarde te selecteren.

U kunt een kolom Opzoeken op de volgende manieren aanpassen:

 • De bron van de opzoekwaarden kiezen    Opgeven welke bord lijst, bibliotheek of discussie op uw site die de waarden bevat die u wilt opslaan in de kolom. De bron mogen niet een subsite, werkruimtesite, wiki of blog. Nadat u de lijst, bibliotheek of discussiebord is opgenomen waarmee u de gewenste opgeeft, kunt u opgeven welke kolom in die lijst, bibliotheek of discussiebord is opgenomen waarmee de waarden bevat die u wilt dat mensen waaruit u kunt kiezen.

 • Meerdere selecties toestaan    Toestaan dat gebruikers kunnen kiezen zo veel waarden als ze willen of Beperk het aantal waarden die ze slechts één waarde kunt. Als personen meerdere waarden kiest kunnen, worden alle waarden weergegeven in de kolom, gescheiden door een puntkomma (;).

 • Kiezen welke kolommen om weer te geven    U kunt een of meer kolommen als u wilt weergeven van specifieke veldwaarden voor dit kolomtype toevoegen.

Dialoogvenster voor kolom keuze opzoeken

Gebruik dit kolomveldtype om op te slaan waar/onwaar of Ja/Nee gegevens, zoals of kom iemand een gebeurtenis. Een Ja/Nee -kolom wordt weergegeven als een enkel selectievakje wanneer informatie over een item wordt ingevoerd. Als u wilt aanduiden Ja, selecteer teamleden het selectievakje in. Als u wilt aanduiden Nee, schakel teamleden het selectievakje.

De gegevens in een Ja/Nee -kolom kunnen in berekeningen worden gebruikt voor andere kolommen. Ja , wordt geconverteerd naar een numerieke waarde van één (1) in dat geval en geen wordt geconverteerd naar een numerieke waarde nul (0).

U kunt een Ja/Nee -kolom aanpassen door een standaardwaarde voor deze kiezen. Een standaardwaarde is de selectie die automatisch wordt weergegeven wanneer iemand een nieuw item toevoegt. Personen kunt een andere waarde selecteren als ze nodig hebben dat te doen. Voor een Ja/Nee -kolom die u opgeven kunt of het selectievakje wordt automatisch geselecteerd, die aangeeft dat u een waarde Ja , al dan niet, die aangeeft dat u een waarde Nee .

Keuzes voor Ja/geen kolom

Gebruik dit kolomveldtype om een doorzoekbare lijst van personen en groepen waaruit gebruikers kiezen kunnen wanneer ze toevoegen of bewerken van een item te geven. Een kolom persoon of groep met Toegewezen aan de naam kan bijvoorbeeld van een takenlijst bieden een lijst met personen die een taak kan worden toegewezen aan. De inhoud van de lijst, is afhankelijk van hoe adreslijstservices en SharePoint groepen zijn geconfigureerd voor de site. Als u wilt aanpassen van de inhoud van de lijst, moet u mogelijk contact op met uw beheerder.

U kunt een kolom persoon of groep op de volgende manieren aanpassen:

 • Meerdere selecties toestaan    Toestaan dat gebruikers zo veel opties als ze willen of Beperk het aantal selecties tot één optie te kiezen.

 • Groepen personen opnemen of uitsluiten    Opgeven of de lijst alleen afzonderlijke personen bevat of ook distributielijsten e- en SharePoint groepen bevat. Bijvoorbeeld in een takenlijst met u mogelijk wilt alleen afzonderlijke personen om ervoor te zorgen dat een bepaalde persoon verantwoordelijk voor elke taak is opnemen. Klik op een lijst met projecten, mogelijk u wilt opnemen distributielijsten e- en SharePoint groepen om ervoor te zorgen dat een team gekoppeld aan elk project is.

 • De lijst beperken tot alleen sitegebruikers    Opgeven of de lijst bevat alle personen en groepen in Active Directory of alleen de personen en groepen die toegang tot de site als leden van een groep SharePoint hebben .

 • Opgeven welke gegevens worden weergegeven    Kies welke gegevens u wilt weergeven over personen of groepen. In een lijst met contactpersonen voor een groot bedrijf kunt u bijvoorbeeld om de naam, de afbeelding en de details zoals vaardigheden en kennis van een persoon weer te geven. In een lijst met contactpersonen voor een klein team ervoor u kiezen om weer te geven alleen iemands naam of e-mailadres.

Opmerking: De aanwezigheidsstatus, voorheen beschikbaar door de naam (met aanwezigheid), is niet beschikbaar in moderne browsers. Uw organisatie kunt aanwezigheid beschikbaar te maken door de stappen in de weergave een klassieke SharePoint Online-site in de modus voor het document van Internet Explorer 10.

Gebruik dit kolomveldtype om op te slaan van een hyperlink aan een webpagina of een afbeelding op het intranet of Internet te geven.

Een kolom Hyperlink of afbeelding bevat de Uniform Resource Locator (URL) voor een webpagina, afbeelding of andere resource. Afhankelijk van de weergave-indeling die u kiest, wordt een hyperlink waarop kan worden geklikt in access de resource, of een afbeelding in plaats van de URL voor het afbeeldingsbestand.

Als u wilt de URL weergeven als een hyperlink, selecteer de Hyperlink -indeling. Wanneer personen informatie over een item invoert, kunnen ze de URL en de beschrijvende tekst die wordt weergegeven in de kolom, in plaats van de URL invoeren. Als u wilt weergeven van een afbeelding, in plaats van de URL voor de graphics-bestand, selecteer de afbeeldingen -opmaak. Wanneer personen informatie over een item invoert moeten ze de volledige URL voor de graphics-bestand, zoals http://www.example.com/image.gif invoeren en ze kunnen desgewenst beschrijvende, alternatieve tekst voor de afbeelding, die wordt weergegeven voor personen die uitschakelen invoeren afbeeldingen in hun browsers of die gebruikmaken van schermlezers afbeeldingen op het scherm converteren naar gesproken woorden.

Opties voor afbeelding/Hyperlink-kolom

Gebruik dit kolomveldtype om informatie die is gebaseerd op de resultaten van een berekening van de andere kolommen in de lijst of bibliotheek te bekijken. Voor het gebruik van voorbeeld = [Hoeveelheid] * [Prijs item] voor het berekenen van de totale prijs.

Wanneer u een berekende kolom aan een lijst of bibliotheek toevoegen, maakt u een formule met operatoren, zoals aftrekken (-) en optellen (+), functies, specifieke waarden en verwijzingen naar andere kolommen. Formules kunnen berekenen datums en tijden, wiskundige vergelijkingen of bewerken van tekst. Bijvoorbeeld op een takenlijst, kunt u dit type kolom voor het berekenen van het aantal kalenderdagen die zijn vereist voor het voltooien van elke taak op basis van de kolommen Begindatum en de datum voltooid (= [Voltooiingsdatum]-[Begindatum]). In een lijst met contactpersonen, kunt u een berekende kolom gebruiken om te combineren van de eerste en laatste namen van de contactpersonen en Scheid deze met een spatie, op basis van kolommen Voornaam en achternaam (& [Voornaam] = "" & [Achternaam]). Houd er rekening mee dat de formule in een berekende kolom kan alleen verwijzen naar andere kolommen uit dezelfde lijst of bibliotheek.

Naast het invoeren van de formule voor de berekening, geeft u welk type gegevens u wilt dat de berekening om terug te keren en hoe u opslaan en die gegevens weer te geven. Meer informatie over elk gegevenstype, raadpleegt u de juiste sectie van dit artikel.

Zie voor meer over formules en functies voor gebruik met het berekende veld, voorbeelden van veelgebruikte formules in de SharePoint-lijsten. In dit artikel bevat veel algemene formules, evenals koppelingen naar beschrijvingen van alle functies die kunnen worden gebruikt in SharePoint.

Opties voor de berekende kolom

Deze kolom gebruiken om meer keuzemogelijkheden voor goedkeurders bij gebruik van werkstromen voor de taak.

Een werkstroom voor de taak bevat meestal alleen resultaten van goedkeuren of afkeuren, beperken hoe een item of document wordt verwerkt. Mogelijk moet u de taak toewijzen aan iemand anders of deze teruggaan naar de inzender voor meer informatie. Met de kolom taakresultaat, kunt u een keuze kolomveld waarmee u verschillende voltooiing criteria opties selecteren bieden. U kunt bijvoorbeeld toelichting op een item aanvragen of toewijzen aan iemand de fiatteur meer flexibiliteit geven in de werkstroom.

Taak resultaat kolom keuzemogelijkheden

De kolom van het resultaat van de taak is vergelijkbaar met het keuzeveld terwijl u de opties in het keuzeveld typt. U kunt een afzonderlijke keuze als standaard instellen of een berekende waarde gebruiken. Als u wilt gebruiken in een berekende waarde, kunt u een formule, in plaats van een bepaald nummer invoeren als de standaardwaarde. De formule kan een getal op basis van gegevens in andere kolommen of systeemfuncties berekenen. U kunt er ook voor kiezen of de waarde van column is vereist, evenals de waarde unieke tussen alle items maken.

Zie werken met taken in SharePoint 2013-werkstromen met Visual Studio 2012 voor een indepth zelfstudie over het gebruik van taken en de Taakresultaten in SharePoint

Gebruik deze kolom om gegevens uit externe bronnen zoals CRM apps, databases of spreadsheets weer te geven.

De kolom voor externe gegevens kunt u verbinding maken met externe gegevensbronnen op te geven, zoals databases, -spreadsheets en CRM apps. Verbinding maken met een LOB-app zoals SAP- of Microsoft CRM krijgt bijvoorbeeld actuele klantgegevens uit de externe gegevensbron die kan worden weergegeven en gebruikt in de lijst. Met een externe voorraad-database, kunt de lijst met presenteren huidige prijzen, beschrijvingen of verzending lijndikten die kunnen worden gebruikt voor berekenen of opzoeken op andere kolommen.

Externe gegevens kolom keuzemogelijkheden

Externe gegevens moet worden sommige minimumvereisten voldaan voordat u toegang tot externe gegevens. Deze taken meestal worden uitgevoerd door de beheerder en maak accounts en machtigingen voor toegang tot de gegevens, het activeren van Business Data Connectivity en Secure Store-Serviceste omvatten.

Zie maken en bijwerken van een kolom voor externe gegevens in een lijst of bibliotheek of werken met externe gegevens in Excel Services (SharePoint Server)voor meer informatie over het maken, bijwerken, en deze kolommen met externe gegevens, vernieuwt.

Gebruik dit kolomtype sitegebruikers waarden uit een specifieke termenset van beheerde termen selecteren en toepassen van deze waarden op hun inhoud inschakelen. Gebruikers kunnen maken en configureren van een kolom beheerde metagegevens toewijzen aan een bestaande termenset of term of ze een nieuwe termenset specifiek voor een kolom beheerde metagegevens kunnen maken. Beheerde metagegevens kolommen hebben verschillende unieke functies en kenmerken die gebruikers selecteren en toepassen van termen naar inhoud, zoals ondersteuning voor "tekst aanvullen tijdens het," help en ondersteuning voor disambiguation van termen, beschrijvingen, synoniemen en meertalige waarden.

Kolommen met beheerde metagegevens bevorderen een consistent gebruik van metagegevens op meerdere sites omdat ze gebruikers een lijst met termen bieden die ze op de inhoud kunnen toepassen. Deze termen zijn afkomstig uit een termenset die centraal wordt beheerd in het hulpprogramma voor beheer van het termenarchief door een termenarchiefbeheerder of door andere personen met machtigingen voor het beheren van termen. Wanneer de termenset waaraan een specifieke kolom met beheerde metagegevens is gekoppeld, wordt bijgewerkt, zijn de bijgewerkte termen automatisch beschikbaar voor gebruikers overal waar de kolom met beheerde metagegevens beschikbaar is. U kunt de kolom beheerde metagegevens in de volgende manieren aanpassen.

Opties voor de kolom beheerde metagegevens

Veld met meerdere waarden    Selecteren het selectievakje meerdere waarden toestaat , kunt de kolom naar meer dan één waarde bevatten. Houd er rekening mee dat het inschakelen van deze functie worden geen gegevens sorteren in de lijst met weergaven.

Notatie    De waarde die is geselecteerd in de termenset kan worden weergegeven als een enkele waarde of met het volledige hiërarchische pad.

 • Schakel het selectievakje Termlabel in het veld wordt weergegeven om de waarde van de voorwaarden als één waarde te geven. Bijvoorbeeld: stad.

 • Schakel het selectievakje het volledige pad naar de term in het veld weergeven om weer te geven de waarde van de voorwaarden die als een volledige hiërarchische pad instellen. Bijvoorbeeld: locatie, Continent, land/regio, plaats.

Instellingen voor termenset    Geef termen weer uit een in het bedrijf beheerde termenset of maak een aangepaste termenset met anderen te delen in een siteverzameling.

 • Een beheerde termenset gebruiken    Voer een of meer voorwaarden, gescheiden door puntkomma's en selecteer vinden om te filteren van de opties kunt u alleen opgenomen de gewenste voorwaarden. Na het zoeken van de termenset die de lijst met waarden moeten worden weergegeven in deze kolom bevat, klik op een term te selecteren van het eerste niveau van de hiërarchie om weer te geven in de kolom. Alle niveaus onder de term die u krijgt te zien wanneer gebruikers een waarde kiezen.

Een aangepaste termenset maken    Voer een beschrijving voor uw aangepaste termenset en voert u de hiërarchie van de set termen rechtstreeks in het daarvoor bestemde vak, of klik op bewerken met Term instellen Manager als u wilt openen en gebruikt u het Beheerhulpmiddel termenarchief.

Zie Inleiding in beheerde metagegevensvoor meer informatie over beheerde metagegevens. In dit artikel wordt beschreven welke beheerde metagegevens is en hoe u deze gebruiken.

Opmerking: Een aangepaste term is beschikbaar voor alle gebruikers in een siteverzameling bevindt, wordt de termen in de set is alleen beschikbaar als Ondernemingstrefwoorden.

Werken met kolommen, lijsten en bibliotheken

Hier volgen enkele aanvullende informatie kunt u werken met lijsten en bibliotheken:

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×