Kleurenshapes volgens hun gegevens

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met de optie kleuren op waarde van de functie gegevens afbeeldingen kunt u kleur Toep assen om unieke waarden of waardenbereiken aan te duiden. Zie uw gegevens verf raaien met gegevens afbeeldingenvoor meer informatie over de functie gegevens afbeeldingen.

 • Unieke waarde    U kunt dezelfde kleur Toep assen op alle shapes die dezelfde waarde hebben. U kunt bijvoorbeeld alle shapes voor werk nemers in de verkoop afdeling geel kleuren en alle shapes voor werk nemers in de boekhoud afdeling rood.

  Shapes voor werknemers ingekleurd volgens hun afdeling

 • Bereik van waarden     U kunt een reeks kleuren gebruiken, van helder tot geluid, om een bereik van waarden aan te geven. U kunt bijvoorbeeld een reeks kleuren gebruiken die licht van rood tot roze zijn, zodat ze overeenkomen met regio's met een hoge, gemiddelde en lage toename van de verkoop.

  Shapes die de verkoop weergeven, waarbij de kleur de relatieve opbrengst toont

Kleuren vormen op waarde

 1. Klik in het menu Gegevens op Gegevens op shapes weergeven.

 2. Klik in het taak venster gegevens afbeeldingen met de rechter muisknop op de gegevens afbeelding waaraan u een kleur code wilt geven en klik vervolgens op gegevens afbeelding bewerken in het snelmenu.

 3. Klik in het dialoog venster gegevens afbeelding bewerken op Nieuw item en klik vervolgens op kleuren op waarde.

 4. Selecteer in het dialoog venster nieuwe kleuren op waarde onder weer gave een item in de lijst gegevens veld.

 5. Voer onder kleur methode een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer elke kleur staat voor een unieke waarde om dezelfde kleur toe te passen op alle shapes die dezelfde waarde hebben.

   In de lijst kleur toewijzingen worden alle beschik bare waarden weer gegeven en worden aan elke waarde een opvul kleur en tekst kleur toegewezen. Als u een andere opvulling of tekst kleur wilt selecteren, klikt u op de pijl van de opvul kleur of tekst kleur.

  • Selecteer elke kleur een bereik van waarden om een reeks kleuren te gebruiken, van helder naar gedempt, om een bereik van waarden aan te geven.

   In de lijst kleur toewijzingen ziet u een lijst met mogelijke waardenbereiken en wijst u aan elk bereik een opvul kleur en tekst kleur toe. Typ verschillende waarden in de vakken waarde 1 en waarde 2 om aangepaste bereiken te maken. Als u voor elke waarde andere opvullings-en tekst kleuren wilt selecteren, klikt u op de pijl van de opvul kleur of tekst kleur. Als u echter het helder-tot-gedempt-effect van de kleur sets wilt behouden, kunt u het beste een andere kleur kiezen voor alleen het eerste item in de lijst kleur toewijzingen.

 6. Als u de instellingen wilt Toep assen op shapes in de tekening, klikt u eerst op OK in het dialoog venster nieuwe kleur voor waarde en vervolgens in het dialoog venster gegevens afbeelding bewerken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×