Instellingen voor e-mailaccounts wijzigen

In de volgende gevallen moet u de e-mailaccountinstellingen bijwerken: wanneer het wachtwoord van uw internetprovider is gewijzigd, wanneer uw e-mailserver en de beveiligingsinstellingen worden gewijzigd of wanneer u instellingen aanpast, bijvoorbeeld hoe uw naam wordt weergegeven aan anderen.

Het verschilt per accounttype welke items u kunt wijzigen. Als u bijvoorbeeld een Exchange-account gebruikt, kan alleen de Exchange-serverbeheerder wijzigen hoe uw naam wordt weergegeven aan anderen.

Wat wilt u doen?

De instellingen voor een Microsoft Exchange-account wijzigen

De instellingen voor een POP3- of IMAP-account wijzigen

De instellingen voor een Microsoft Exchange-account wijzigen

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Accountinstellingen en nogmaals op Accountinstellingen.

  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 3. Selecteer het Exchange-account en klik vervolgens op Wijzigen.

  • De standaardinstelling is dat de gegevens van uw Exchange-account automatisch worden ingevoerd, op basis van uw netwerkreferenties van Microsoft Windows.

 4. Als u de Exchange-modus met cache in of uit wilt schakelen, schakelt u het selectievakje Exchange-modus met cache gebruiken in of uit.

  Meer informatie over Exchange-modus met cache

  Als u een Exchange-account hebt, kunt u efficiënter werken door de Exchange-modus met cache te gebruiken. In deze modus wordt er een kopie van uw postvak op uw computer bewaard. Via deze kopie hebt u snel toegang tot uw gegevens en bovendien wordt de kopie regelmatig gesynchroniseerd met de server waarop Microsoft Exchange wordt uitgevoerd.

  Als het u niet lukt de Exchange-modus met cache in te schakelen, kan dit verschillende oorzaken hebben:

  • Uw Microsoft Outlook-profiel bevat geen e-mailaccount     Voor deze functie moet uw Outlook-profiel een Exchange-account bevatten.

  • De beheerder van de Exchange-server heeft deze functionaliteit uitgeschakeld     Exchange-beheerders kunnen deze functie in Outlook uitschakelen. Neem voor meer informatie contact op met de Exchange-beheerder.

  • Microsoft Terminal Services is geïnstalleerd     De Exchange-modus met cache is niet beschikbaar op computers waarop Windows Server wordt uitgevoerd wanneer Microsoft Terminal Services wordt geïnstalleerd.

 5. Klik op Meer instellingen.

 6. U kunt de volgende instellingen wijzigen:

  • Ga naar het tabblad Algemeen en typ onder onder Exchange-account een naam waarmee u het account kunt identificeren, bijvoorbeeld E-mail voor werk.

  • Klik op het tabblad Algemeen onder Tijdens het starten op de manier waarop u wilt dat de verbindingsstatus wordt vastgesteld, wanneer Outlook wordt gestart.

  • Op het tabblad Geavanceerd kunt u opgeven of u extra Exchange-postvakken wilt openen. Deze optie kan worden gebruikt wanneer iemand u toegang heeft gegeven tot sommige van hun Exchange-mappen of wanneer iemand u machtigingen voor gemachtigdentoegang heeft gegeven.

  • Als u het offline Outlook-gegevensbestand (.ost) kleiner wilt maken, gaat u naar het tabblad Geavanceerd, klikt u op Instellingen van Outlook-gegevensbestand en klikt u op Nu comprimeren.

  • U kunt de beveiligingsinstellingen wijzigen op het tabblad Beveiliging. Wijzig deze instellingen niet tenzij u hiervoor instructies hebt ontvangen van uw Exchange-beheerder.

  • Wanneer u zich niet in het netwerk van uw organisatie bevindt, kunt u via Outlook Anywhere vanaf elke internetlocatie Outlook verbinden met uw Exchange-server zonder dat u een VPN-verbinding (Virtual Private Network) nodig hebt. Als u Outlook Anywhere wilt inschakelen, selecteert u op het tabblad Verbinding onder Outlook Anywhere het selectievakje Via HTTP verbinding maken met Microsoft Exchange in en klikt u op Proxy-instellingen van Exchange. Uw Exchange-beheerder moet deze functie inschakelen en u de proxy-instellingen verstrekken.

Naar boven

De instellingen voor een POP3- of IMAP-account wijzigen

In deze sectie

Het wachtwoord voor uw e-mailaccount wijzigen

Uw e-mailadres wijzigen

Uw e-mailserver wijzigen

Wijzigen hoe uw naam voor andere personen zichtbaar is

Meer instellingen

Het wachtwoord voor uw e-mailaccount wijzigen

Als u wilt wijzigen welk wachtwoord wordt gebruikt voor toegang tot uw e-mailserver, volgt u de instructies van uw internetprovider of e-mailbeheerder. Nadat uw wachtwoord voor de e-mailserver is gewijzigd, dient u ook het opgeslagen wachtwoord in de Outlook-accountinstellingen te wijzigen.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Accountinstellingen en nogmaals op Accountinstellingen.

  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 3. Selecteer het e-mailaccount waarvoor u het wachtwoord wilt wijzigen en klik op Wijzigen.

 4. Typ onder Aanmeldingsgegevens in het vak Wachtwoord het wachtwoord dat door uw internetprovider of e-mailbeheerder is verstrekt of een zelfgemaakt wachtwoord.

 5. Schakel het selectievakje Wachtwoord onthouden in als u niet telkens wilt worden gevraagd naar het wachtwoord van uw e-mailaccount wanneer u berichten verstuurt en ontvangt.

  Opmerking : Als u het selectievakje Wachtwoord onthouden inschakelt, is uw account toegankelijk voor iedereen die toegang heeft tot uw computer.

Uw e-mailadres wijzigen

Het gebeurt soms dat e-maildomeinnamen worden gewijzigd. bart@cohovineyardandwinery.com wordt dan bijvoorbeeld bart@cohowinery.com.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Accountinstellingen en nogmaals op Accountinstellingen.

  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 3. Selecteer het e-mailaccount waarvoor u het e-mailadres wilt bijwerken, en klik op Wijzigen.

 4. Typ onder Gebruikersgegevens, in het vak E-mailadres, het volledige e-mailadres dat is toegewezen door uw e-mailbeheerder of internetprovider. Typ ook de gebruikersnaam bevat, het teken @ en de domeinnaam. bart@cohowinery.com is een voorbeeld van een geldig e-mailadres.

 5. Klik op Meer instellingen.

 6. Als u op het tabblad Algemeen, onder Overige gebruikersgegevens, al een e-mailadres hebt opgegeven in het vak Antwoordadres, controleert u of het adres nog steeds klopt. Als u Antwoordadres leeg laat, wordt het adres gebruikt dat u hebt opgegeven in stap 4 wanneer mensen uw e-mail beantwoorden.

Uw e-mailserver wijzigen

Af en toe kan het gebeuren dat het adres wordt gewijzigd van de server waarmee u verbinding maakt om e-mail te ontvangen en te verzenden.

Uw internetprovider laat u bijvoorbeeld weten dat het adres van de uitgaande of SMTP-mailserver verandert van uitgaand.example.com in smtp.example.com. U kunt de serverinstelling dan bijwerken in uw accountinstellingen.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Accountinstellingen en vervolgens nogmaals op Accountinstellingen.
  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 3. Ga naar het tabblad E-mail, klik op het e-mailaccount dat u moet wijzigen en klik op Wijzigen.

 4. Typ onder Servergegevens, in het vak Server voor inkomende e-mail, de volledige naam van de server die u van de internetprovider of e-mailbeheerder hebt ontvangen. Vaak is dit mail. gevolgd door uw domeinnaam, bijvoorbeeld mail.example.com.

 5. Typ onder Servergegevens, in het vak Server voor uitgaande e-mail, de volledige naam van de server die u van de internetprovider of e-mailbeheerder hebt ontvangen. Vaak is dit smtp. gevolgd door uw domeinnaam, bijvoorbeeld smtp.example.com.

Wijzigen hoe uw naam wordt weergegeven aan anderen

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Ga naar het tabblad Info en klik op Accountinstellingen en vervolgens op Accountinstellingen.

  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 3. Selecteer het e-mailaccount waarvoor u de weergavenaam wilt bijwerken, en klik op Wijzigen.

 4. Typ onder Gebruikersgegevens in het vak Naam uw naam zoals u wilt dat anderen deze zien.

Meer instellingen

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Accountinstellingen en nogmaals op Accountinstellingen.

  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 3. Selecteer het account waarvoor u instellingen wilt wijzigen.

 4. Klik op Meer instellingen en vervolgens kunt u het volgende wijzigen:

  • Ga naar het tabblad Algemeen en typ onder E-mailaccount een naam waarmee u het account beter kunt identificeren, bijvoorbeeld E-mail privé.

  • Als u een IMAP-e-mailaccount gebruikt, kunt u bepalen wanneer items worden verwijderd. Schakel onder Verwijderopties het selectievakje Items verwijderen wanneer u online tussen mappen schakelt in of uit.

  • Op het tabblad Mappen kunt u kiezen waar de e-mailberichten die met dit account worden verzonden, worden opgeslagen.

  • Op het tabblad Server voor uitgaande e-mail kunt u opgeven of voor uw server voor uitgaande e-mail (SMTP) verificatie vereist is. Dit is bijna altijd vereist als uw internetprovider u toestaat e-mailberichten te verzenden via uw e-mailaccount bij uw internetprovider wanneer u geen directe verbinding hebt met het netwerk van uw internetprovider. Als u bijvoorbeeld een e-mailbericht wilt verzenden met het e-mailaccount bij uw internetprovider dat u thuis gebruikt terwijl u een verbinding hebt met het netwerk op uw werk, moet u meestal deze optie selecteren.

  • Gebruik het tabblad Verbinding om in te stellen hoe Outlook verbinding maakt met de e-mailserver.

  • Als u van uw internetprovider of e-mailbeheer de instructie krijgt om de poortnummers of de coderingsmethode te wijzigen die uw e-mailserver gebruikt, kunt u deze wijziging aanbrengen op het tabblad Geavanceerd.

Naar boven

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×