Instellingen voor e-mailaccounts wijzigen

Instellingen voor e-mailaccounts wijzigen

U kunt diverse instellingen voor uw e-mail wijzigen, waaronder:

 • Uw wachtwoord

 • Uw profielfoto

 • Uw naam en e-mailadres (alleen voor POP- en IMAP-accounts)

Wachtwoord wijzigen

Wijzig eerst u uw wachtwoord bij uw e-mailprovider en werk vervolgens Outlook bij met het nieuwe wachtwoord.

Uw wachtwoord bijwerken in Outlook

U wordt in Outlook gevraagd uw wachtwoord bij te werken. Wanneer u de prompt Wachtwoord invoeren ziet, typt u uw nieuwe wachtwoord en schakelt u desgewenst het selectievakje Wachtwoord onthouden in.

Wachtwoord wijzigen

Wijzig eerst u uw wachtwoord bij uw e-mailprovider, bijvoorbeeld Gmail, Yahoo! of Xfinity, en werk vervolgens Outlook bij met het nieuwe wachtwoord.

Ga naar de website van de provider, bijvoorbeeld Gmail of Yahoo!, en volg de instructies voor het wijzigen van uw wachtwoord.

Uw wachtwoord bijwerken in Outlook

 1. Kies in Outlook Bestand > Accountinstellingen > Accountinstellingen.

  Opties die beschikbaar zijn wanneer u de accountinstellingen in Outlook kiest

 2. Selecteer het e-mailaccount dat u wilt wijzigen en kies daarna Wijzigen.

  Instellingen voor e-mailaccounts wijzigen

 3. Werk in het venster Account wijzigen uw wachtwoord bij.

  U kunt verschillende accountinstellingen wijzigen
 4. Kies Sluiten nadat uw accountinstellingen zijn getest en kies vervolgens Voltooien > Sluiten om terug te keren naar Outlook.

 1. Klik op Bestand en klik vervolgens onder uw foto op Wijzigen.

  vanuit outlook mijn foto voor office wijzigen

 2. Klik op de knop Bladeren, zoek naar de foto die u wilt gebruiken, selecteer deze en klik op Openen.

Als u wordt gevraagd u aan te melden bij Outlook Web App, ziet u de knop Bladeren nadat u zich hebt aangemeld.

Opmerking : In Outlook kunt u de fotobestandsindelingen .jpg, .png, .gif, .bmp en .tif gebruiken.

Het kan een paar minuten duren voordat de nieuwe foto wordt weergegeven op visitekaartjes.

Voor Exchange-, Outlook.com- en Office 365-accounts kunt u slechts enkele specifieke instellingen wijzigen. U kunt extra postvakken openen, de Exchange-modus met cache inschakelen of uitschakelen, het downloaden van gedeelde mappen instellen en de instellingen van uw Outlook-gegevensbestand wijzigen.

 1. Kies in Outlook Bestand > Accountinstellingen > Accountinstellingen.

  Opties die beschikbaar zijn wanneer u de accountinstellingen in Outlook kiest

 2. Selecteer het e-mailaccount dat u wilt wijzigen en kies daarna Wijzigen.

  Instellingen voor e-mailaccounts wijzigen

 3. Schakel het selectievakje Exchange-modus met cache gebruiken in of uit.

 4. Kies Volgende > Voltooien > Sluiten om terug te keren naar Outlook.

 1. Kies in Outlook Bestand > Accountinstellingen > Accountinstellingen.

  Opties die beschikbaar zijn wanneer u de accountinstellingen in Outlook kiest

 2. Selecteer het e-mailaccount dat u wilt wijzigen en kies daarna Wijzigen.

  Instellingen voor e-mailaccounts wijzigen

 3. Kies Meer instellingen > Geavanceerd.

 4. Kies Toevoegen, voer vervolgens de naam van het postvak in dat u wilt toevoegen en klik op OK.

 5. Kies OK > Voltooien > Sluiten om terug te keren naar Outlook.

 1. Kies in Outlook Bestand > Accountinstellingen > Accountinstellingen.

  Opties die beschikbaar zijn wanneer u de accountinstellingen in Outlook kiest

 2. Selecteer het e-mailaccount dat u wilt wijzigen en kies daarna Wijzigen.

  Instellingen voor e-mailaccounts wijzigen

 3. Kies Meer instellingen > Geavanceerd.

 4. Schakel het selectievakje voor Gedeelde mappen downloaden onder Instellingen voor de Exchange-modus met cache in of uit en kies vervolgens OK.

 5. Kies OK > Voltooien > Sluiten om terug te keren naar Outlook.

 1. Kies in Outlook Bestand > Accountinstellingen > Accountinstellingen.

  Opties die beschikbaar zijn wanneer u de accountinstellingen in Outlook kiest

 2. Selecteer het e-mailaccount dat u wilt wijzigen en kies daarna Wijzigen.

  Instellingen voor e-mailaccounts wijzigen

 3. Kies Meer instellingen > Geavanceerd.

 4. Kies Instellingen voor Outlook-gegevensbestand > Nu comprimeren.

 5. Klik twee keer op OK en klik op Voltooien > Sluiten om terug te keren naar Outlook.

Voor andere accounttypen, waaronder alle POP- en IMAP-accounts, Gmail-, Yahoo-, iCloud-accounts en andere persoonlijke e-mailaccounts, kunt u diverse andere instellingen wijzigen, zoals uw naam, serverinstellingen, uw standaard-e-mailadres voor antwoorden en de instellingen van verzonden items.

Opmerking: U kunt uw accounttype niet wijzigen van POP in IMAP. U moet dan een nieuw account toevoegen. Als u bijvoorbeeld een POP-e-mailaccount hebt ingesteld, moet u het account opnieuw toevoegen en IMAP kiezen tijdens het instellen. Kopieer daarna de mappen van het POP-account naar het IMAP-account en verwijder het POP-account.

Zie Outlook-e-mailconfiguratie en Een e-mailaccount uit Outlook verwijderen voor meer informatie.

Voor de meeste accounttypen kunt u de naam kiezen die wordt weergegeven wanneer iemand uw e-mailbericht ontvangt.

 1. Kies in Outlook Bestand > Accountinstellingen > Accountinstellingen.

  Opties die beschikbaar zijn wanneer u de accountinstellingen in Outlook kiest

 2. Selecteer het e-mailaccount dat u wilt wijzigen en kies daarna Wijzigen.

  Instellingen voor e-mailaccounts wijzigen

 3. Werk in het venster Account wijzigen uw naam bij.

  U kunt verschillende accountinstellingen wijzigen
 4. Kies Sluiten nadat uw accountinstellingen zijn getest en kies vervolgens Voltooien > Sluiten om terug te keren naar Outlook.

Controleer uw gebruikersnaam wanneer u uw e-mailadres wijzigt. Outlook werkt uw gebruikersnaam niet automatisch bij.

 1. Kies in Outlook Bestand > Accountinstellingen > Accountinstellingen.

  Opties die beschikbaar zijn wanneer u de accountinstellingen in Outlook kiest

 2. Selecteer het e-mailaccount dat u wilt wijzigen en kies daarna Wijzigen.

  Instellingen voor e-mailaccounts wijzigen

 3. Werk in het venster Account wijzigen uw e-mailadres en gebruikersnaam of uw server voor inkomende of uitgaande e-mail bij.

  U kunt verschillende accountinstellingen wijzigen
 4. Klik op Sluiten nadat Outlook uw accountinstellingen test en kies vervolgens Voltooien > Sluiten om terug te keren naar Outlook.

Er zijn veel verschillende instellingen die u voor uw e-mailaccounts kunt bijwerken. De knop Meer instellingen in het venster Account wijzigen biedt u controle over het e-mailadres dat uw geadresseerden gebruiken wanneer ze u antwoorden, de naam van uw account, waar verschillende soorten items worden opgeslagen, en de versleutelings- en poortinstellingen van uw e-mailserver.

Opmerking : Niet alle e-mailaccounts staan u toe om alle instellingen te wijzigen. Neem contact op met uw beheerder of internetprovider (ISP) als een instelling die u wilt wijzigen, grijs wordt weergegeven of niet beschikbaar is.

 1. Kies in Outlook Bestand > Accountinstellingen > Accountinstellingen.

  Opties die beschikbaar zijn wanneer u de accountinstellingen in Outlook kiest

 2. Selecteer het e-mailaccount dat u wilt wijzigen en kies daarna Wijzigen.

  Instellingen voor e-mailaccounts wijzigen

 3. Kies Meer instellingen.

  • Op het tabblad Algemeen kunt u de naam van uw account wijzigen. U ziet deze in de mappenlijst in Outlook. U kunt ook uw organisatie en het e-mailadres dat geadresseerden gebruiken wanneer ze uw e-mail beantwoorden invoeren.

  • Op het tabblad Verzonden items kunt u een map kiezen waar uw verzonden items worden opgeslagen. Ook kunt u het opslaan van verzonden items uitschakelen.

  • Het tabblad Verwijderde items bepaalt wat er gebeurt als u een bericht verwijdert. U kunt verwijderde berichten naar een specifieke map verplaatsen of ze markeren voor verwijdering, waarna ze alleen worden verwijderd wanneer het postvak wordt opgeschoond.

  • Het tabblad Concepten stelt u in staat om een map op te geven waar uw concepten worden opgeslagen.

  • Het tabblad Ongewenste e-mail stelt u in staat om een map op te geven waar ongewenste e-mailberichten naar worden verplaatst.

  • Op het tabblad Server voor uitgaande e-mail kunt u de verificatie-instellingen voor uw server voor uitgaande e-mail beheren. In de meeste gevallen gebruikt uw server voor uitgaande e-mail dezelfde instellingen als uw server voor inkomende e-mail.

  • Het tabblad Geavanceerd stelt u in staat om de poortnummers voor de e-mailserver, het soort versleutelde verbinding, de servertime-outs en het pad naar de hoofdmap te wijzigen.

 4. Klik nadat u uw instellingen hebt bijgewerkt op OK en vervolgens op Volgende.

 5. Kies Sluiten nadat uw accountinstellingen zijn getest en kies vervolgens Voltooien > Sluiten om terug te keren naar Outlook.

Als u uw wachtwoord bent vergeten, denkt dat uw wachtwoord niet meer veilig is of het wachtwoord is verlopen, moet u eerst uw wachtwoord wijzigen bij uw e-mailprovider, bijvoorbeeld Office 365, Outlook.com, Gmail, Yahoo of Xfinity en vervolgens Outlook bijwerken met het nieuwe wachtwoord.

Uw wachtwoord wijzigen bij uw e-mailprovider

Uw wachtwoord bijwerken in Outlook

Nadat u uw wachtwoord hebt gewijzigd bij uw e-mailprovider, kunt u Outlook bijwerken met uw nieuwe wachtwoord. Selecteer uw type account voor gedetailleerde instructies.

Exchange, Office 365 of Outlook.com

Voor Office 365-, Outlook.com- en Exchange-accounts wordt u gevraagd uw wachtwoord bij te werken. Wanneer u de prompt Wachtwoord invoeren ziet, typt u uw nieuwe wachtwoord en schakelt u desgewenst het selectievakje Wachtwoord onthouden in.

Gmail-, Yahoo- of ander e-mailaccount

 1. Kies in Outlook Extra > Accountinstellingen.

 2. Selecteer het e-mailaccount dat u wilt wijzigen en kies daarna Wijzigen.

 3. Werk in het venster E-mailaccount wijzigen uw wachtwoord bij.

  Het dialoogvenster E-mailaccount wijzigen

 4. Schakel desgewenst het selectievakje Wachtwoord onthouden in.

 1. Klik in het menu Tools (Extra) op Account Settings (Accountinstellingen).

 2. Selecteer het Exchange-, Office 365- of Outlook.com-account en klik op Wijzigen.

 3. Als u de Exchange-modus met cache in of uit wilt schakelen, schakelt u het selectievakje Exchange-modus met cache gebruiken in of uit.

  Meer informatie over Exchange-modus met cache

  Als u met de Exchange-modus met cache werkt, wordt een kopie van uw postvak opgeslagen op uw computer. Deze kopie wordt regelmatig gesynchroniseerd met de server waarop Exchange wordt uitgevoerd en biedt u snel toegang tot uw gegevens.

  Als het u niet lukt de Exchange-modus met cache in te schakelen, kan dit verschillende oorzaken hebben:

  • Uw beheerder kan deze functionaliteit hebben uitgeschakeld     Beheerders van Exchange kunnen deze functie uitschakelen in Microsoft Office Outlook 2007. Neem voor meer informatie contact op met uw Exchange-beheerder. De Microsoft Office Resource Kit bevat extra informatie voor beheerders.

  • U hebt Microsoft Terminal Services geïnstalleerd     De Exchange-modus met cache gebruikt een bestand met offlinemappen (.ost). Dit bestand kan niet worden gebruikt als u Microsoft Terminal Services voor Microsoft Windows Server 2003 hebt geïnstalleerd. De installatie van een Terminal Services-client of een client voor de verbinding met een extern bureaublad veroorzaakt echter geen problemen bij het gebruik van de Exchange-modus met cache.

 4. Klik op Meer instellingen.

 5. U kunt de volgende instellingen wijzigen:

  • Ga naar het tabblad Algemeen en typ onder onder Exchange-account een naam waarmee u het account kunt identificeren, bijvoorbeeld E-mail voor werk.

  • Klik op het tabblad Algemeen onder Tijdens het starten op de manier waarop u wilt dat de verbindingsstatus wordt vastgesteld, wanneer Outlook wordt gestart.

  • Op het tabblad Geavanceerd kunt u opgeven of u extra Exchange-postvakken wilt openen. Deze optie kan worden gebruikt wanneer iemand u toegang heeft gegeven tot sommige van zijn of haar Exchange-mappen of wanneer iemand u machtigingen voor gedelegeerdentoegang heeft gegeven.

  • Als u de grootte van uw OST-bestand wilt verkleinen, gaat u naar het tabblad Geavanceerd en klikt u op Instellingen van bestand met offlinemappen en vervolgens op Nu comprimeren.

  • U kunt de beveiligingsinstellingen wijzigen op het tabblad Beveiliging. Wijzig deze instellingen niet tenzij u hiervoor instructies hebt ontvangen van uw Exchange-beheerder.

  • Als u Outlook op het web wilt inschakelen, gaat u naar het tabblad Verbinding. Schakel onder Outlook op het web het selectievakje Via HTTP verbinding maken met Microsoft Exchange in en klik op Proxy-instellingen van Exchange. Klik op de koppelingen in de sectie Zie ook voor meer informatie over Outlook op het web.

  • Instellingen voor externe e-mail kunnen worden gewijzigd op het tabblad Externe e-mail.

Wijzigen hoe uw naam wordt weergegeven aan anderen

Uw e-mailadres wijzigen

Uw e-mailserveradres wijzigen

Meer instellingen

Wijzigen hoe uw naam wordt weergegeven aan anderen

 1. Klik in het menu Tools (Extra) op Account Settings (Accountinstellingen).

 2. Selecteer het gewenste e-mailaccount en klik vervolgens op Wijzigen.

 3. Typ onder Gebruikersgegevens in het vak Naam uw naam zoals u wilt dat anderen deze zien.

  Het dialoogvenster E-mailaccount wijzigen

Uw e-mailadres wijzigen

Het gebeurt soms dat e-maildomeinnamen worden gewijzigd. Dit betekent dat een persoon met het e-mailadres iemand@example.com het gedeelte example.com moet wijzigen in iets nieuws, dat wordt opgegeven door de internetprovider.

Stel dat uw huidige e-mailadres koossplinter@contoso.com is. Uw internetprovider, Contoso, Ltd., laat u weten dat ze zijn gefuseerd met een ander bedrijf en dat uw e-mailadres wordt gewijzigd in koossplinter@example.com.

 1. Klik in het menu Tools (Extra) op Account Settings (Accountinstellingen).

 2. Typ onder Gebruikersgegevens in het vak E-mailadres het volledige e-mailadres dat is toegewezen door uw e-mailbeheerder of internetprovider. Zorg ervoor dat dit de gebruikersnaam bevat, het teken @ en de domeinnaam, bijvoorbeeld koossplinter@example.com. Het dialoogvenster E-mailaccount wijzigen

 3. Klik op Meer instellingen.

 4. Als u op het tabblad Algemeen onder Overige gebruikersgegevens al een e-mailadres hebt opgegeven in het vak Antwoordadres, controleert u of het adres nog steeds klopt. Als u Antwoordadres leeg laat, wordt het adres gebruikt dat u hebt opgegeven in stap 2 wanneer mensen uw e-mail beantwoorden.

Uw e-mailserveradres wijzigen

Hoewel dit ongebruikelijk is, kan de server waarmee u verbinding maakt om e-mail te ontvangen en te verzenden, worden gewijzigd.

Stel dat uw huidige POP3- en SMTP-mailservers inkomend.example.com en smtp.example.com zijn. Uw internetprovider laat u weten dat er een serverupgrade is uitgevoerd en dat uw POP3-e-mailserver wordt gewijzigd in mail.example.com.

 1. Klik in het menu Tools (Extra) op Account Settings (Accountinstellingen).

 2. Ga naar het tabblad E-mail, klik op het gewenste account en klik vervolgens op Wijzigen.

  Eigenschappen voor contactpersonen in Outlook

 3. Kies POP3, IMAP of HTTP in de keuzelijst Type accountonder Servergegevens.

  Opmerking : Uw internetprovider kan u vertellen welk type account u hebt, maar POP3 is veruit het meest gebruikelijke type.

  Het dialoogvenster E-mailaccount wijzigen

 4. Typ onder Servergegevens, in het vak Server voor inkomende e-mail, de volledige naam van de server die u van de internetprovider of e-mailbeheerder hebt ontvangen. Vaak is dit mail. gevolgd door uw domeinnaam, bijvoorbeeld mail.example.com.

 5. Typ onder Servergegevens, in het vak Server voor uitgaande e-mail, de volledige naam van de server die u van de internetprovider of e-mailbeheerder hebt ontvangen. Vaak is dit smtp. gevolgd door uw domeinnaam, bijvoorbeeld smtp.example.com.

Meer instellingen

 1. Klik in het menu Tools (Extra) op Account Settings (Accountinstellingen).

 2. Selecteer het account dat u wilt wijzigen.

 3. Klik op Meer instellingen en wijzig het volgende:

  • Op het tabblad Algemeen onder E-mailaccount typt u een naam waarmee u het account beter kunt identificeren, bijvoorbeeld E-mail van mijn internetprovider.

  • Als u met een IMAP-e-mailaccount werkt, kunt u bepalen wanneer items worden verwijderd. Schakel onder Verwijderopties het selectievakje Items verwijderen wanneer u online tussen mappen schakelt in.

  • Op het tabblad Mappen kunt u kiezen waar de e-mailberichten die met dit account worden verzonden, worden opgeslagen.

  • Op het tabblad Server voor uitgaande e-mail kunt u opgeven of voor uw server voor uitgaande e-mail (SMTP) verificatie vereist is. Dit is bijna altijd vereist als uw internetprovider u toestaat e-mailberichten te verzenden via uw e-mailaccount bij uw internetprovider wanneer u geen directe verbinding hebt met het netwerk van uw internetprovider; bijvoorbeeld wanneer u een e-mailbericht wilt verzenden met het e-mailaccount bij uw internetprovider dat u thuis gebruikt terwijl u een verbinding hebt met het netwerk op uw werk.

   Eigenschappen voor contactpersonen in Outlook

  • Op het tabblad Verbinding kunt u configureren hoe Outlook een verbinding maakt met de e-mailserver.

  • Als u van uw internetprovider of e-mailbeheerder de instructie krijgt om de poortnummers of de versleutelingsmethode die uw e-mailserver gebruikt te wijzigen, kunt u deze wijziging aanbrengen op het tabblad Geavanceerd.

   Eigenschappen voor contactpersonen in Outlook

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×