Inleiding tot wat-als-analyses

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met de hulpmiddelen voor wat-als-analyses in Excel kunt u verschillende sets waarden gebruiken in een of meer formules om de verschillende resultaten te bekijken.

U kunt bijvoorbeeld een wat-als-analyse uitvoeren om twee budgetten op te stellen waarbij wordt uitgegaan van twee verschillende opbrengstenniveaus. U kunt ook een resultaat opgeven dat door een formule moet worden geretourneerd en vervolgens bekijken welke set waarden hiervoor nodig is. Excel bevat verschillende hulpmiddelen waarmee u het type analyse kunt uitvoeren dat het beste aansluit op uw behoeften.

Houd er rekening mee dat dit alleen een overzicht is van deze hulpprogramma's. Er zijn koppelingen naar Help-onderwerpen voor elk specifiek hulpprogramma.

Bij een wat-als-analyse worden de waarden in cellen gewijzigd om te bekijken hoe deze wijzigingen het resultaat van formules op het werkblad beïnvloeden.

Excel bevat drie typen hulpmiddelen voor wat-als-analyses: Scenario's, Doelzoeken en Gegevenstabellen. Bij scenario's en gegevenstabellen wordt op basis van sets met invoerwaarden bekeken wat de mogelijke resultaten zijn. Een gegevenstabel werkt slechts met één of twee variabelen, maar er kunnen veel verschillende waarden worden geaccepteerd voor deze variabelen. Een scenario kan meerdere variabelen hebben, maar er kunnen maximaal 32 waarden worden gebruikt. Doelzoeken werkt anders dan scenario's en gegevenstabellen omdat hierbij wordt uitgegaan van een resultaat en op basis hiervan de mogelijke invoerwaarden worden bepaald die leiden tot dit resultaat.

Naast deze drie hulpmiddelen kunt u invoegtoepassingen installeren waarmee u wat-als-analyses kunt uitvoeren, zoals de invoegtoepassing Oplosser. De invoegtoepassing Oplosser is vergelijkbaar met doelzoeken, maar hierin kunnen meer variabelen worden gebruikt. U kunt ook prognoses maken met behulp van de vulgreep en verschillende opdrachten in Excel.

Voor geavanceerdere modellen kunt u de invoegtoepassing Analysis ToolPak gebruiken.

Een scenario is een set waarden die wordt opgeslagen en die automatisch kan worden vervangen in cellen op een werkblad. U kunt verschillende groepen waarden op een werkblad maken en opslaan en daarna deze nieuwe scenario's gebruiken om verschillende resultaten te bekijken.

U hebt bijvoorbeeld twee budgetscenario's, voor de slechtste en de beste situatie. Met Scenariobeheer kunt u beide scenario's maken op hetzelfde werkblad en vervolgens hiertussen schakelen. Voor elk scenario geeft u de cellen op die worden gewijzigd en de waarden voor dit scenario. Wanneer u tussen de scenario's schakelt, wordt de resultaatcel aangepast aan de verschillende celwaarden die worden gewijzigd.

Scenario voor het ongunstigste geval

1. Cellen wijzigen

2. Resultaatcel

Scenario voor het gunstigste geval

1. Cellen wijzigen

2. Resultaatcel

Als meerdere personen specifieke gegevens hebben in afzonderlijke werkmappen die u wilt gebruiken in scenario's, kunt u deze werkmappen verzamelen en de scenario's samenvoegen.

Nadat u alle benodigde scenario's hebt gemaakt of verzameld, kunt u een overzichtsrapport van scenario's maken met de gegevens uit deze scenario's. In een scenariorapport worden alle scenariogegevens in één tabel weergegeven in een nieuw werkblad.

scenario-samenvattingsrapport in excel

Opmerking: Scenariorapporten worden niet automatisch opnieuw berekend. Als u de waarden van een scenario wijzigt, worden deze wijzigingen niet weergegeven in een bestaand overzichtsrapport. In plaats hiervan moet u een nieuw overzichtsrapport maken.

Als u weet welk resultaat een formule moet opleveren maar u niet zeker weet welke invoerwaarde de formule nodig heeft om dat resultaat te krijgen, gebruikt u de functie Doelzoeken. Stel, u moet geld lenen. U weet hoeveel geld u wilt lenen, hoelang u erover wilt doen om de lening af te betalen en hoeveel u zich kunt veroorloven om per maand te betalen. In dat geval kunt u Doelzoeken gebruiken om te bepalen welk rentepercentage u nodig hebt om te voldoen aan uw leendoel.

model met betaling die afhankelijk is van de rentevoet

Opmerking: Doelzoeken werkt met slechts één variabele invoerwaarde. Als u meerdere invoerwaarden wilt bepalen, bijvoorbeeld het geleende bedrag en de maandelijkse afbetaling, gebruikt u de invoegtoepassing Oplosser. Zie de sectie Prognoses en geavanceerde bedrijfsmodellen voorbereiden en volg de koppelingen in de sectie Zie ook voor meer informatie over de invoegtoepassing Oplosser.

Als er een formule met een of met twee variabelen of meerdere formules die alle één algemene variabele gebruikt, kunt u een Gegevenstabel gebruiken om de resultaten op één plaats weer te geven. Gegevenstabellen gebruiken, kunt u heel gemakkelijk een aantal mogelijkheden in één oogopslag onderzoeken. Omdat u zich op slechts één of twee variabelen richt, zijn resultaten eenvoudig te lezen en te delen in tabelvorm. Als automatische herberekening is ingeschakeld voor de werkmap, wordt de gegevens in gegevenstabellen onmiddellijk wordt herberekend; Hierdoor er altijd nieuwe gegevens.

Gegevenstabel met één variabele

Een gegevenstabel kan maximaal twee variabelen bevatten. Als u meer dan twee variabelen wilt analyseren, kunt u scenario's gebruiken. Hoewel een gegevenstabel is beperkt tot slechts één of twee variabelen, kunt u zo veel verschillende variabelewaarden gebruiken als u wilt. Een scenario kan maximaal 32 verschillende waarden bevatten, maar u kunt zo veel scenario's maken als u wilt.

Als u prognoses wilt voorbereiden, kunt u in Excel automatisch toekomstige waarden genereren die zijn gebaseerd op bestaande gegevens of geëxtrapoleerde waarden genereren op basis van berekeningen met een lineaire trend of groeitrend.

U kunt een reeks waarden invullen die een eenvoudige lineaire trend of een exponentiële groeitrend volgt door gebruik te maken van de vulgreep of de opdracht Reeks. Voor het schatten van complexe en niet-lineaire gegevens gebruikt u werkbladfuncties of het hulpmiddel regressieanalyse in de invoegtoepassing Analysis ToolPak.

Hoewel Doelzoeken slechts geschikt is voor één variabele, kunt u met de invoegtoepassing Oplosser terugplannen voor meer variabelen. Met Oplosser kunt u een optimale waarde vinden voor een formule in één cel, de doelcel, op een werkblad.

Oplosser werkt met een groep cellen die zijn gerelateerd aan de formule in de doelcel. De waarden in de veranderende cellen die u opgeeft worden aangepast, aanpasbare cellen, om het resultaat die u in de formule het doel van opgeeft te bereiken. U kunt restricties toepassen om de waarden die Oplosser in het model gebruiken kunt beperken en de beperkingen gebruikt om te verwijzen naar andere cellen die betrekking hebben op de formule van de cel doel.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Scenario 's 

Doelzoeken

Gegevenstabellen

Gebruik van Oplosser voor hoofdletter budgettering

Gebruik Oplosser om te bepalen de optimale productmix

Problemen definiëren en oplossen met Oplosser

Invoegtoepassing Analysis ToolPak

Overzicht van formules in Excel

Niet-werkende formules voorkomen

Fouten opsporen in formules

Toetscombinaties in Excel 2016 voor Windows

Sneltoetsen in Excel 2016 voor Mac

Excel-functies (alfabetisch)

Excel-functies (per categorie)

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×