Inleiding tot formulieren

Een formulier in Access is een databaseobject waarmee u een gebruikersinterface voor een databasetoepassing kunt maken. Een ‘afhankelijk’ formulier is rechtstreeks verbonden met een gegevensbron, zoals een tabel of query, en kan worden gebruikt voor het invoeren, bewerken of weergeven van gegevens in die gegevensbron. Daarnaast kunt u een 'niet-afhankelijk' formulier maken, dat niet rechtstreeks aan een gegevensbron is gekoppeld, maar dat wel opdrachtknoppen, labels en andere besturingselementen bevat voor het gebruik van uw toepassing.

Dit artikel gaat voornamelijk over afhankelijke formulieren. U kunt afhankelijke formulieren gebruiken om de toegang tot gegevens te beperken en bepalen welke velden of rijen met gegevens worden weergegeven. Bepaalde gebruikers hoeven bijvoorbeeld slechts enkele velden in een tabel met veel velden te zien. Als u deze gebruikers een formulier geeft dat alleen die velden bevat, is het eenvoudiger voor hen om de database te gebruiken. U kunt ook opdrachtknoppen en andere onderdelen toevoegen aan een formulier voor het automatiseren van veelgebruikte acties.

Afhankelijke formulieren kunt u zien als vensters waardoor gebruikers uw database kunnen zien en gebruiken. Een effectief formulier biedt snellere toegang tot uw database, omdat gebruikers niet hoeven te zoeken naar wat zij nodig hebben. Een visueel aantrekkelijk formulier zorgt ervoor dat gebruikers plezieriger en efficiënter kunnen werken met de database, terwijl het bovendien kan helpen voorkomen dat onjuiste gegevens worden ingevoerd.

Opmerking : In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u al een tabel (of een query op basis van één of meer tabellen) hebt gemaakt en dat u een formulier wilt maken waarmee u de gegevens kunt bekijken en bewerken.

In dit artikel

Een formulier maken met de functie Formulier

Een gesplitst formulier maken met de functie Gesplitst formulier

Een formulier maken dat meerdere records weergeeft met de functie Meerdere items

Een formulier maken met de wizard Formulier

Een formulier maken met de functie Leeg formulier

Indelingsweergave en ontwerpweergave

Een formulier aanpassen in de indelingsweergave

Een formulier aanpassen in de ontwerpweergave

Een formulier maken met de functie Formulier

U kunt de functie Formulier gebruiken om met één muisklik een formulier te maken. Als u deze functie gebruikt, worden alle velden uit de onderliggende gegevensbron in het formulier geplaatst. U kunt het nieuwe formulier meteen gebruiken, maar u kunt het ook naar wens aanpassen in de indelingsweergave of ontwerpweergave.

De functie Formulier gebruiken om een nieuw formulier te maken

 1. Klik in het navigatiedeelvenster op de tabel of query die de gegevens bevat die u wilt weergeven in uw formulier.

 2. Klik op het tabblad Maken in de groep Formulieren op Formulier.

Het formulier wordt gemaakt en vervolgens weergegeven in de indelingsweergave. In de indelingsweergave kunt u het formulierontwerp wijzigen terwijl de gegevens worden weergegeven. U kunt bijvoorbeeld de grootte van de tekstvakken aanpassen aan de hoeveelheid gegevens.

Als er één tabel wordt gevonden die een een-op-veel-relatie heeft met de tabel of query die u hebt gebruikt om het formulier te maken, wordt er een gegevensblad aan het formulier toegevoegd dat is gebaseerd op de gerelateerde tabel of query. Als u bijvoorbeeld een eenvoudig formulier maakt dat is gebaseerd op de tabel Werknemers en er is een een-op-veel-relatie gedefinieerd tussen de tabel Werknemers en de tabel Orders, worden in het gegevensblad alle records weergegeven uit de tabel Orders die betrekking hebben op de huidige Werknemer-record. U kunt het gegevensblad uit het formulier verwijderen als u denkt dat u het niet nodig hebt. Als er meerdere tabellen zijn die een een-op-veel-relatie hebben met de tabel die u hebt gebruikt om het formulier te maken, worden geen gegevensbladen aan het formulier toegevoegd.

Een gesplitst formulier maken met de functie Gesplitst formulier

Met een gesplitst formulier kunt u twee weergaven van de gegevens tegelijk bekijken, een formulierweergave en een gegevensbladweergave.

Het verschil tussen een gesplitst formulier en een formulier/subformulier-combinatie zit in het feit dat de twee weergaven zijn gekoppeld aan dezelfde gegevensbron en continu met elkaar worden gesynchroniseerd. Als u een veld in het ene deel van het formulier selecteert, wordt hetzelfde veld in het andere deel van het formulier ook geselecteerd. U kunt gegevens vanuit beide delen toevoegen, bewerken of verwijderen (op voorwaarde dat de recordbron kan worden bijgewerkt en u het formulier niet hebt geconfigureerd om deze bewerkingen te voorkomen).

Als u werkt met gesplitste formulieren, combineert u de voordelen van beide typen formulieren in één formulier. U kunt bijvoorbeeld het gegevensbladgedeelte gebruiken om snel een record te zoeken en vervolgens het formuliergedeelte gebruiken om de record weer te geven of te bewerken.

De functie Gesplitst formulier gebruiken om een gesplitst formulier te maken:

 1. Klik in het navigatiedeelvenster op de tabel of query die de gegevens bevat die u wilt weergeven in uw formulier. U kunt de tabel of query ook openen in de gegevensbladweergave.

 2. Klik op het tabblad Maken in de groep Formulieren op Meer formulieren en klik op Gesplitst formulier.

Het formulier wordt gemaakt en vervolgens weergegeven in de indelingsweergave. U kunt het formulierontwerp wijzigen terwijl de gegevens worden weergegeven. U kunt bijvoorbeeld de grootte van de tekstvakken aanpassen aan de gegevens. Meer informatie over formulierweergaven kunt u vinden in het gedeelte Indelingsweergave en ontwerpweergave.

Een formulier maken dat meerdere records weergeeft met de functie Meerdere items

Wanneer u een formulier maakt met behulp van de functie Formulier, wordt er in het gemaakte formulier één record tegelijk weergegeven. Als u een formulier wilt maken dat meerdere records weergeeft en dat beter aanpasbaar is dan een gegevensblad, gebruikt u de functie Meerdere items.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster op de tabel of query die de gegevens bevat die u wilt weergeven in uw formulier.

 2. Klik op het tabblad Maken in de groep Formulieren op Meer formulieren en vervolgens op Meerdere items.

Het formulier wordt gemaakt en weergegeven in de indelingsweergave. In deze weergave kunt u ontwerpwijzigingen aanbrengen in het formulier terwijl de gegevens worden weergegeven.

Als u de functie Meerdere items gebruikt, doet het gemaakte formulier denken aan een gegevensblad. De gegevens zijn gerangschikt in rijen en kolommen en er worden meerdere records tegelijk weergegeven. Een formulier met meerdere items biedt echter meer aanpassingsopties dan een gegevensblad, zoals de mogelijkheid om grafische elementen, knoppen en andere besturingselementen toe te voegen. Zie de secties Uw formulier aanpassen in de indelingsweergave en Uw formulier aanpassen in de ontwerpweergave voor meer informatie over het aanpassen van formulieren.

Een formulier maken met de wizard Formulier

Als u nauwkeuriger wilt selecteren welke velden in uw formulier worden weergegeven, kunt u de wizard Formulier gebruiken in plaats van de reeds vermelde functies. Met de wizard kunt u meteen definiëren hoe de gegevens worden gegroepeerd en gesorteerd en u kunt velden uit meerdere tabellen of query's gebruiken, op voorwaarde dat u de relaties tussen de tabellen en query's vooraf hebt opgegeven.

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Formulieren en klik op Wizard Formulier.

 2. Volg de aanwijzingen van de wizard Formulier.

  Opmerking : Als u velden uit meerdere tabellen en query's wilt opnemen in uw formulier, moet u niet op Volgende of Voltooien klikken nadat u op de eerste pagina van de wizard Formulier velden uit de eerste tabel of query hebt geselecteerd. Herhaal in plaats daarvan de stappen om een tabel of query te selecteren en klik op de andere velden die u in het formulier wilt opnemen. Klik vervolgens op Volgende of Voltooien om door te gaan.

 3. Klik op de laatste pagina van de wizard op Voltooien.

Een formulier maken met de functie Leeg formulier

Als de wizard of de functies voor het maken van een formulier niet aan uw wensen voldoen, kunt u de functie Leeg formulier gebruiken om een formulier te maken. Dit kan een snelle manier zijn om een formulier te maken, vooral als u van plan bent om slechts een paar velden in uw formulier te plaatsen.

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Formulieren op Leeg formulier.

  Er wordt een leeg formulier in de indelingsweergave geopend en het deelvenster Lijst met velden wordt weergegeven.

 2. Klik in het deelvenster Lijst met velden op het plusteken (+) naast de tabel of tabellen met de velden die u in het formulier wilt opnemen.

 3. Om een veld toe te voegen aan het formulier, dubbelklikt u op het veld of sleept u het veld naar het formulier.

  • Nadat het eerste veld is toegevoegd, kunt u meerdere velden tegelijk toevoegen door de CTRL-toets ingedrukt te houden, meerdere velden te selecteren en die allemaal tegelijk naar het formulier te slepen.

  • De volgorde van de tabellen in het deelvenster Lijst met velden is afhankelijk van welk deel van het formulier is geselecteerd. Als het veld dat u wilt toevoegen niet wordt weergegeven, selecteert u een ander deel van het formulier en probeert u het veld opnieuw toe te voegen.

 4. Gebruik de hulpmiddelen in de groep Koptekst/voettekst op het tabblad Ontwerpen om een logo, een titel of de datum en tijd aan het formulier toe te voegen.

 5. Met de hulpmiddelen in de groep Besturingselementen op het tabblad Ontwerpen kunt u een groot aantal verschillende besturingselementen toevoegen aan het formulier.

  Voor een iets uitgebreidere keuze aan besturingselementen schakelt u naar de ontwerpweergave door met de rechtermuisknop op het formulier te klikken en vervolgens op Ontwerpweergave te klikken.

Indelingsweergave en ontwerpweergave

Indelingsweergave    De indelingsweergave is de meest intuïtieve weergave voor het wijzigen van formulieren. U kunt hier vrijwel alle wijzigingen toepassen die u in een Access-formulier zou willen aanbrengen.

In de indelingsweergave wordt het formulier daadwerkelijk uitgevoerd. De gegevens worden dus weergegeven op een manier die sterk lijkt op de weergave in het formulier. U kunt in de indelingsweergave echter ook wijzigingen aanbrengen in het formulierontwerp. Omdat u alle gegevens blijft zien tijdens het aanpassen van het formulier, is dit een handige weergave voor het instellen van de grootte van de besturingselementen of voor het uitvoeren van bijna elke andere taak waarmee het aanzien en de bruikbaarheid van het formulier wordt gewijzigd.

Als een bepaalde taak niet kan worden uitgevoerd in de indelingsweergave, kunt u overschakelen naar de ontwerpweergave. In bepaalde situaties wordt een bericht getoond waarin wordt aangegeven dat u naar de ontwerpweergave moet overschakelen om een bepaalde wijziging door te voeren.

Ontwerpweergave    De ontwerpweergave biedt een gedetailleerdere weergave van de structuur van uw formulier. U ziet de secties Koptekst, Detail en Voettekst voor het formulier. Het formulier wordt niet daadwerkelijk uitgevoerd wanneer het wordt weergegeven in de ontwerpweergave. Daarom kunt u de onderliggende gegevens niet zien terwijl u het formulierontwerp wijzigt. Er zijn echter bepaalde taken die u beter kunt uitvoeren in de ontwerpweergave dan in de indelingsweergave. U kunt:

 • Meer verschillende besturingselementen toevoegen aan uw formulier, zoals kaders voor afhankelijke objecten, pagina-einden en grafieken.

 • De besturingselementbronnen van tekstvakken bewerken in het tekstvak zelf zonder het eigenschappenvenster te hoeven gebruiken.

 • De grootte van formuliersecties aanpassen, bijvoorbeeld van de sectie Formulierkoptekst of de sectie Details.

 • Bepaalde formuliereigenschappen wijzigen die niet in de indelingsweergave kunnen worden gewijzigd.

Een formulier aanpassen in de indelingsweergave

Nadat u een formulier hebt gemaakt, kunt u het ontwerp gemakkelijk verder verfijnen in de indelingsweergave. Met de werkelijke formuliergegevens als richtlijn kunt u de besturingselementen opnieuw rangschikken en de grootte van de elementen aanpassen. U kunt nieuwe besturingselementen op het formulier plaatsen en de eigenschappen voor het formulier en de besturingselementen instellen.

Als u naar de indelingsweergave wilt schakelen, klikt u in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de formuliernaam en vervolgens klikt u op Indelingsweergave.

Het formulier wordt dan in de indelingsweergave weergegeven.

U kunt het eigenschappenvenster gebruiken om de eigenschappen, de besturingselementen en de secties van het formulier te wijzigen. Druk op F4 om het eigenschappenvenster weer te geven.

U kunt het deelvenster Lijst met velden gebruiken om velden uit de onderliggende tabel of query aan uw formulierontwerp toe te voegen. U kunt het deelvenster Lijst met velden als volgt wilt weergeven:

 • Klik in het tabblad Ontwerp, in de groep Hulpmiddelen, op Bestaande velden toevoegen. U kunt ook de toetscombinatie Alt-F8 gebruiken.

Vervolgens kunt u velden rechtstreeks uit het deelvenster Lijst met velden naar uw formulier slepen.

 • Als u één veld wilt toevoegen, dubbelklikt u op het veld of sleept u dit uit het deelvenster Lijst met velden naar de sectie op het formulier waar u het veld wilt weergeven.

 • Als u meerdere velden tegelijk wilt toevoegen, houdt u de CTRL ingedrukt en klikt u op de gewenste velden. Sleep de geselecteerde velden vervolgens naar het formulier.

Een formulier aanpassen in de ontwerpweergave

U kunt ook het ontwerp van uw formulier verfijnen door te werken in de ontwerpweergave. U kunt nieuwe besturingselementen en velden aan het formulier toevoegen door deze toe te voegen aan het ontwerpraster. Via het eigenschappenvenster hebt u toegang tot een groot aantal eigenschappen die u kunt instellen om uw formulier aan te passen.

Als u naar de ontwerpweergave wilt schakelen, klikt u in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de formuliernaam en klikt u vervolgens op Ontwerpweergave.

Het formulier wordt dan in de ontwerpweergave weergegeven.

U kunt het eigenschappenvenster gebruiken om de eigenschappen, de besturingselementen en de secties van het formulier te wijzigen. Druk op F4 om het eigenschappenvenster weer te geven.

U kunt het deelvenster Lijst met velden gebruiken om velden uit de onderliggende tabel of query aan uw formulierontwerp toe te voegen. U kunt het deelvenster Lijst met velden als volgt wilt weergeven:

 • Klik in het tabblad Ontwerp, in de groep Hulpmiddelen, op Bestaande velden toevoegen. U kunt ook de toetscombinatie Alt-F8 gebruiken.

Vervolgens kunt u velden rechtstreeks uit het deelvenster Lijst met velden naar uw formulier slepen.

 • Als u één veld wilt toevoegen, dubbelklikt u op het veld of sleept u dit uit het deelvenster Lijst met velden naar de sectie op het formulier waar u het veld wilt weergeven.

 • Als u meerdere velden tegelijk wilt toevoegen, houdt u CTRL ingedrukt en klikt u op de gewenste velden. Sleep de geselecteerde velden vervolgens naar het formulier.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×