Inleiding tot bibliotheken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een bibliotheek is een locatie op een site waar u kunt uploaden, maken, bijwerken, en samenwerken met teamleden aan bestanden. Elke bibliotheek wordt een lijst met bestanden en belangrijke informatie over de bestanden, zoals wie is de laatste persoon om een bestand te wijzigen. De meeste sites opnemen in een bibliotheek wanneer u de site maakt. Een teamsite bevat bijvoorbeeld een documentenbibliotheek waar u kunt organiseren en delen van uw documenten.

Documentbibliotheek

Als u meer bibliotheken nodig hebt, kunt u kiezen uit diverse kant-en-klare bibliotheek apps en deze toevoegen aan uw site. U kunt ook bibliotheken op verschillende manieren aanpassen. U kunt bijvoorbeeld bepalen hoe documenten worden weergegeven, beheerd en gemaakt. of het bijhouden van versies van bestanden, inclusief het aantal en het type van versie. U kunt zelfs aangepaste weergaven, formulieren en werkstromen voor het beheren van projecten en bedrijfsprocessen maken.

Een marketingactiviteit team bij Contoso Hiermee maakt u een teamsite waar ze plannen voor het beheren van projecten en documenten. Ze kiest u de eigenaar van een site voor het beheren van de site. De site-eigenaar krijgt het machtigingsniveau Volledig beheer wanneer zij wordt toegevoegd aan de groep Eigenaren voor de site. Ze de site wordt gedeeld en iedereen machtigingsniveau bijdragen voor deze. Het team wordt bepaald gebruik van de bibliotheek documenten voor het beheren van drukt u op versies, budgetbestanden, contracten, voorstellen en andere teamdocumenten.

De eigenaar van de site uploadt belangrijke documenten als u het team van de slag gaat met de bibliotheek als een centrale locatie. Vervolgens zij Hiermee schakelt u versiebeheer, zodat het team een geschiedenis heeft van hoe bestanden ontwikkelen en kunnen herstellen van een eerdere versie, indien nodig. Standaardsjablonen de eigenaar van de site ook toegevoegd aan de bibliotheek voor marketingactiviteit rapporten, verkoop contracten campagne plannen en budgetwerkbladen. Elke sjabloon bevat het bedrijfslogo en een indeling die iedereen daarover gebruiken. Wanneer een nieuw bestand leden van de documentbibliotheek maken, kunnen ze eenvoudig welke ze willen gebruiken sjabloon selecteren.

Als teamleden bestanden toevoegen en aan documenten samenwerken, organiseren ze de bibliotheek met kolommen toe te voegen en het maken van weergaven waarmee ze snel vinden van documenten. De site-eigenaar voegt bijvoorbeeld een kolom "Projectnaam" zodat leden kunnen filteren of sorteren op die kolom. Andere teamleden toevoegen openbare weergaven die groep per fiscaal kwartaal en te filteren voor contracten die binnen zes maanden verlopen. Elk lid maakt ook persoonlijke weergaven zodat ze snel informatie vinden en hun werk te voltooien.

Na hoeveel bespreking tijdens een personeelsvergadering en wil het team waarschuwingen instellen op het niveau van de documentbibliotheek op rapport updates eenmaal per week. Elk lid kunt bepalen hoe u aanvullende waarschuwingen instellen of RSS-feeds op specifieke bestanden, indien nodig.

Bibliotheektabblad met RSS-waarschuwing gemarkeerd

Het team worden ook doorgevoerd in een belangrijke 'best practices' in deze nieuwe wereld van samenwerking. Wanneer u leden wilt een document delen, ze bestand tegen de komen om te koppelen aan een e-mailbericht en e-in plaats daarvan een koppeling naar het document. Een koppeling mailen kunt u eenvoudig uitvoeren op de bibliotheek en personen verwijst naar de meest recente versie op de teamsite.

Een kritieke verantwoordelijkheid voor dit team wordt voorgesteld marketingcampagnes naar station verkoop- en inkomsten. Teamleden ontwikkel wanneer een nieuw abonnement campagne ze samenwerken aan documenten en secundaire versies bijhouden van de bestanden. Cocreatie kunnen meerdere personen een document bewerken op hetzelfde moment, zonder te hoeven maken over het afstemmen van wijzigingen. Als ze een fout in één versie van een document maakt, kunnen ze een eerdere versie herstellen. Wanneer ze klaar bent met het abonnement campagne, kunnen ze maken van een primaire versie en verzend het voor goedkeuring door de juridische afdeling en hun manager. Wanneer het bestand is goedgekeurd, kunnen andere werknemers van het bedrijf het bestand kunnen weergeven.

De eigenaar van de site gaat op de onlinedocumentatie en training en leert hoe u een werkstroom voor het instellen en het automatiseren van feedback verzamelen, het verzamelen van handtekeningen en publiceren van het uiteindelijke document deze te koppelen aan de bibliotheek.

Na drie maanden na gebruiken, de bibliotheek documenten en de site worden naar de marketingactiviteit team kritieke en geholpen hun productiviteit en zichtbaarheid in hun onderneming te verbeteren. Ze kunnen niet werken zonder deze Stel en zijn andere manieren om te gebruiken van SharePoint technologies om beter samen te verkennen.

Hier volgen enkele manieren om te werken met bibliotheken en deze gebruiksvriendelijker maken voor uw groep (losjes gerangschikt van eenvoudig naar meer geavanceerd):

Weergaven gebruiken en maken     U kunt een weergave gebruiken om de bestanden in een bibliotheek die u het belangrijkst zijn of die het meest geschikt zijn voor een doel weer te geven. De inhoud van de bibliotheek niet wijzigen, maar elke weergave organiseert of de bestanden zodat u ze gemakkelijker om te zoeken en om te bladeren in een betekenisvolle manier worden gefilterd. Zie voor meer informatie over weergaven maken, wijzigen of verwijderen van een weergave van een lijst of bibliotheek.

Afbeelding bibliotheek weergavebalk met weergave wijzigen is geselecteerd

Versies bijhouden     Als u bewaren van eerdere versies van bestanden wilt, kunt bibliotheken bijhouden, opslaan en herstellen van de bestanden. U kunt kiezen voor het bijhouden van alle versies op dezelfde manier. Of u kunt bepaalde versies aanwijzen als primaire, zoals een nieuw hoofdstuk toevoegen aan een handmatige en sommige versies als secundaire, zoals een spelfout op te lossen. Om u te helpen voorkomen opslagruimte beheren, kunt u het nummer van elk type versie die u wilt opslaan (optioneel) Kies.

Tip: Als uw team plan met cocreatie, raden inschakelen wanneer u ten minste belangrijkste versiebeheer in de bibliotheek, geval iemand een fout maakt en een document met dezelfde naam in een bibliotheek waar iedereen cocreatie is uploadt. Op deze manier als u wijzigingen kwijtraakt, kunt u een eerdere versie van het document kunt herstellen.

Zie voor meer informatie over versiebeheer, versiebeheer voor een lijst of bibliotheek inschakelen en configureren.

Documenten gezamenlijk maken en uitchecken van bestanden     Wanneer u een Microsoft Word of PowerPoint-document van een bibliotheek bewerken zonder het controleren van dit, kunt andere mensen bewerken op hetzelfde moment (die cocreatie beschikbaar is). Wanneer u uitchecken een bestand, u ervoor zorgen dat slechts één persoon kan het bestand bewerken als deze is ingecheckt. U kunt documenten moeten worden uitgecheckt in bibliotheken die vertrouwelijke documenten bevatten of wanneer u wilt bijhouden zorgvuldig de ontwikkeling van documenten vereisen. Maar houd er rekening mee dat het vereisen van uitchecken kan we waardoor voor personen samenwerken aan documenten. Met uitgecheckt, personen wordt gevraagd om te verlaten van een opmerking over wat ze in het document hebt gewijzigd, maar uitchecken wordt ook vertragen de bewerkings- en reviseren van processen. Zie samenwerken aan documenten en cocreatie of uitchecken, inchecken of wijzigingen in bestanden in een bibliotheek negerenvoor meer informatie.

Bestanden bewerken vanuit desktopprogramma 's    Wanneer u documenten opslaan op een SharePoint-site, u kunt maken, bewerken en samenwerken aan documenten rechtstreeks vanuit compatibel bureaubladprogramma's, zoals Microsoft Word of PowerPoint, zonder zelfs gaat u naar de site. U kunt bijvoorbeeld een PowerPoint-presentatie op hetzelfde moment bewerken als andere personen dit bewerken (ook wel bekend als cocreatie). U kunt ook inchecken en uitchecken rechtstreeks vanuit PowerPoint beheren. Bovendien kunt u OneDrive voor Bedrijven of Outlook uitvoeren bibliotheek inhoud offline werken met deze vanaf een externe locatie, en soepel wijzigingen synchroniseren wanneer u weer online komt.

Op de hoogte blijven van wijzigingen    Als u wilt blijven bijgewerkte wanneer documenten in een wijziging bibliotheek instellen van waarschuwingen, abonneren op RSS-feeds of documenten volgen. Het belangrijkste verschil tussen waarschuwingen en RSS volgende zijn waarop u de meldingen ontvangt. RSS-feeds en waarschuwingen gemeld over updates en beide is toegestaan om aan te passen hoeveel informatie u ontvangt. U kunt meldingen of RSS instellen om vast te stellen wanneer iets in een bibliotheek verandert. Als u belangrijk vindt alleen een specifiek document, een waarschuwing instellen of het document volgen. Meldingen kunnen als e-mail of SMS-berichten ontvangen. RSS-meldingen ontvangen in een samengevoegde feed die u in Outlook lezen kunt of een ander feed reader. Als u een document volgt, ontvangt u een melding in uw nieuwsfeed (als uw organisatie van Newsfeed gebruikmaakt). Zie voor meer informatie over meldingen, een waarschuwing maken of een abonnement op een RSS-feed.

Goedkeuring van documenten vereisen     U kunt moeten documenten worden goedgekeurd voordat iedereen deze kan zien. Documenten behouden de status In behandeling totdat ze worden goedgekeurd of afgekeurd door iemand die daartoe is gemachtigd. U kunt beheren welke groepen gebruikers een document kunnen bekijken voordat het wordt goedgekeurd. Deze functie kan nuttig zijn als uw bibliotheek belangrijke richtlijnen of procedures bevat die pas door anderen mogen worden bekeken wanneer ze definitief zijn.

Machtigingen instellen    SharePoint-groepen en machtigingsniveaus kunnen u de toegang tot inhoud efficiënt te beheren. Standaard machtigingen voor bibliotheken, worden mappen in bibliotheken en documenten overgenomen van de site. Unieke machtigingen toewijzen aan een specifieke bibliotheek of een document, kunt u het beveiligen van vertrouwelijke inhoud, zoals contracten of budgetgegevens, zonder het beperken van toegang aan de rest van de site. Zie voor meer informatie over machtigingen, lidmaatschap machtigingsniveaus in SharePoint.

Werkstromen maken     Voor een documentbibliotheek of inhoudstype kunnen de werkstromen worden gebruikt die door uw organisatie zijn gedefinieerd voor bedrijfsprocessen, zoals het beheren van goedkeuringen en revisies voor documenten. Uw groep kunt bedrijfsprocessen toepassen op de documenten, bekend als werkstromen, welke acties die worden genomen in een reeks weergeven opgeven moeten, zoals het goedkeuren van documenten. Een SharePoint-werkstroom is een geautomatiseerde manier voor het verplaatsen van documenten of items via een reeks acties of taken. Voor bibliotheken zijn standaard drie werkstromen beschikbaar: Goedkeuring: een document wordt ter goedkeuring naar een groep mensen gerouteerd; Feedback verzamelen: een document wordt voor feedback naar een groep mensen gerouteerd en vervolgens geretourneerd naar de persoon die de werkstroom heeft geïnitieerd; Handtekeningen verzamelen: een document wordt naar een groep mensen gerouteerd om hun handtekeningen op te halen.

Opmerking: Alleen de werkstroom met drie statuswaarden is beschikbaar in SharePoint Foundation.

Zie de werkstromen in SharePointvoor meer informatie over werkstromen.

Inhoudstypen definiëren     Als uw groep met diverse bestandstypen werkt, zoals werkbladen, presentaties en documenten, kunt u de functionaliteit van de bibliotheek uitbreiden door meerdere inhoudstypen in te schakelen en te definiëren. Met inhoudstypen kunt u op een flexibele en consistente manier in meerdere bibliotheken tegelijk werken. Elk inhoudstype kunt opgeven voor een sjabloon en zelfs workflow processen. Sjablonen worden gebruikt als uitgangspunt voor opmaak en standaardtekst en voor eigenschappen die gelden voor de documenten van dat type, zoals een naam van een afdeling of een contractnummer.

Gecontroleerd bijhouden    Als u een groep gevoelige bestanden hebt en het is handig om te weten hoe de documenten zijn die wordt gebruikt, kunt u een beleid waarmee u controlelogboeken bijhouden van gebeurtenissen, zoals wijzigingen in bestand, kopieën of verwijdering definiëren.

Beleidsregels instellen    Beleidsinstellingen inschakelen document verlooptijd, automatisch wordt verwijderd of periodiek controleren (via een werkstroom) van documenten die een bepaalde leeftijd hebt bereikt. Zoals bibliotheken ontwikkelen, bespaart met de volgende instellingen voor bestemming tijd en moeite via probeert om op te schonen handmatig hardeschijfruimte dat volledige of om te voorkomen dat u quotumlimiet.

Opmerking: Beleidsinstellingen zijn niet beschikbaar in SharePoint Foundation.

Een documentcentrumsite gebruiken    U kunt de site Documentencentrum gebruiken wanneer u een groot aantal documenten wilt maken, beheren en opslaan. Een documentcentrum is bedoeld voor als een centrale opslagplaats voor het beheren van veel soorten documenten. Functies, zoals metagegevens en navigatie in structuurweergave, inhoudstypen en webonderdelen, kunt u organiseren en documenten op te halen. "Inhoud stewards", kunt snel metagegevens op basis van hoeveelheid werk navigatie om uit te voeren voor de meeste bibliotheken zonder expliciet indexen te maken. Of inhoud stewards indexen om de prestaties verbeteren via een grotere groep filters en weergaven kunnen maken. U kunt een documentcentrumsite gebruiken als een ontwerpomgeving (waar gebruikers bestanden in-en uitchecken en mapstructuren voor deze bestanden maken) of een als inhoudsarchief (waar gebruikers alleen bekijken of documenten uploaden).

Opmerking: Documentcentrum is niet beschikbaar in SharePoint Foundation.

De manier waarop uw bestanden in een bibliotheek worden georganiseerd, afhankelijk van de behoeften van uw groep en hoe u wilt opslaan en zoeken voor uw informatie. Een planning, kunt u de structuur die geschikt is voor uw groep instellen. Er zijn diverse functies waarmee u werken met meerdere bestanden in één bibliotheek. Meerdere bibliotheken kunnen echter aansluiten op uw groep betere.

U kunt één bibliotheek om te voldoen aan diverse behoeften. Bijvoorbeeld mogelijk verschillende projecten binnen dezelfde groep of groepen aan hetzelfde project werken. Houd rekening met het gebruik van één bibliotheek wanneer:

  • Uw groep moet om overzichtsgegevens over of verschillende weergaven van dezelfde soorten bestanden weer te geven. Bijvoorbeeld een manager mogelijk wilt zien alle bestanden die zijn gegroepeerd op afdeling of per vervaldatum datum.

  • Mensen willen zoeken naar de bestanden op dezelfde locatie op een site.

  • U wilt dezelfde instellingen toepassen op bestanden, zoals het bijhouden van versies van bestanden of het vereisen van goedkeuring.

  • De groepen die met de bibliotheek werken delen dezelfde kenmerken, zoals de dezelfde machtigingsniveaus.

  • U wilt analyseren informatie over de bestanden in een werkblad, of gecombineerde updates over de bestanden wilt ontvangen.

Als u wilt efficiënt werken met documenten in één bibliotheek, kunt u bestanden in een bibliotheek indelen door kolommen toe te voegen, weergaven te definiëren of mappen maken.

U kunt meerdere bibliotheken maken wanneer er nogal verschillen tussen de soorten bestanden die u wilt opslaan en beheren, of tussen de groepen personen die met de bestanden die werken zijn. Meerdere bibliotheken gebruiken wanneer:

  • De soorten bestanden die u wilt opslaan en beheren, onderling verschillen en u niet verwacht dat er vaak samenvattingen van de bestanden weergeven of de bestanden die samen zoeken.

  • De groepen personen die de bestanden gebruiken, onderling verschillen en sterk uiteenlopende machtigingsniveaus hebben.

  • Moet u verschillende instellingen, zoals versiebeheer of goedkeuring, toepassen op verschillende groepen bestanden.

  • U hoeft te analyseren de bestanden die samen of samengevoegde updates over de bestanden.

  • U wilt bieden verschillende groepen met opties voor het maken van nieuwe bestanden, of u de opties in het menu Nieuw van een bibliotheek in een andere volgorde wilt weergeven.

Hier volgen enkele manieren waarop u efficiënter met meerdere bibliotheken werken kunt.

Sitesjablonen en -kolommen instellen    Als uw organisatie wil tot stand brengen van consistente instellingen voor alle bibliotheken, kunt deze sitesjablonen en sitekolommen instellen. U kunt de instellingen voor delen in meerdere bibliotheken, zodat u niet moet u de instellingen telkens opnieuw te maken.

Bestanden verzenden naar een andere locatie    Als u een bestand kan worden gecontroleerd in meerdere bibliotheken, kunt u deze opslaan in één bibliotheek en verzend een kopie naar andere bibliotheken. U kunt aan alle kopieën van het document bijwerken wanneer u wijzigingen in de oorspronkelijke aanbrengt worden herinnerd.

Bibliotheeksjablonen maken    Als u wilt maken van enkele uniforme instellingen voor bibliotheken of kenmerken opnieuw wilt gebruiken voor andere bibliotheken, kunt u een bibliotheek opslaan als een sjabloon. Bibliotheeksjablonen zijn beschikbaar als een optie op de pagina een App toevoegen op uw site.

Er zijn verschillende manieren om bestanden in een bibliotheek te organiseren. U kunt kolommen toevoegen, definiëren weergaven en mappen maken. Elke methode heeft zijn eigen voordelen en u kunt elke methode samen wilt aanpassen aan de unieke behoeften van uw bibliotheek en uw team combineren.

Bibliotheken bijhouden al dan niet standaard, de naam van een bestand, evenals de informatie over de status van een bestand, zoals of deze is ingecheckt. Maar, kunt u extra kolommen die uw groep om te categoriseren en bijhouden van bestanden, zoals de campagnenaam van een of een projectnummer of andere informatie die belangrijk voor uw team. U hebt verschillende opties voor het type kolom die u hebt gemaakt, met inbegrip van één regel met tekst, een vervolgkeuzelijst met opties, een getal dat is berekend op basis van andere kolommen, of zelfs de naam en afbeelding van een persoon op uw site.

Kolommen Geef kolomkoppen waarmee u eenvoudig voor personen kunt sorteren en filteren documenten. Als u bestanden in een bibliotheek weergeeft, kunt u tijdelijk sorteren of filteren van de bestanden op de naam van een kolom aan te wijzen en vervolgens te klikken op de pijl-omlaag naast de naam. Dit is handig als u nodig hebt om de bestanden in een bepaalde manier weer te geven, maar u moet Herhaal de stappen van de volgende keer dat u de bibliotheek weergeven.

Zie voor meer informatie over het toevoegen van kolommen maken, wijzigen of verwijderen van een kolom in een lijst of bibliotheek.

Wordt gebruikers vaak moeten worden weergegeven: alle documenten die zijn gerelateerd aan een specifiek project, alle documenten die deel uitmaakt van een bepaalde afdeling, of de documenten groeperen per maand ze voldaan worden? Als u verwacht de bestanden op een bepaalde manier vaak bekijken dat, kunt u een weergave definiëren. U kunt deze weergave telkens wanneer u met de bibliotheek werkt. Wanneer u een weergave maakt, wordt deze toegevoegd aan de huidige weergaven vervolgkeuzelijst op het lint bibliotheek bevindt.

De bibliotheekweergave van een is een aantal kolommen op een pagina waarop u Hiermee kunt u items in een bibliotheek en definieert vaak een specifieke sorteervolgorde, filteren, groeperen en aangepaste indeling. Bibliotheken kunnen persoonlijke weergaven en openbare weergaven hebben. Iedereen die is toegewezen aan de groep leden op de site (die het machtigingsniveau bijdragen heeft) kan een persoonlijke weergave om de bestanden in een bepaalde manier weer te geven of om alleen de bestanden die ze willen zien te filteren op maken. Als u gemachtigd bent voor het ontwerpen van een bibliotheek, kunt u een openbare weergave die iedereen gebruiken kunt bij het weergeven van de bibliotheek maken. Kunt u een openbare weergave de standaardweergave, zodat mensen automatisch te die weergave van de bibliotheek zien.

Als leden van uw groep de bibliotheken op een mobiel apparaat, kunt u zelfs weergeven op mobiele apparaten die limieten, zoals het aantal items in een weergave die optimaal geschikt zijn voor de bandbreedte en beperkingen van de apparaten bevatten.

Zie voor meer informatie over weergaven maken, wijzigen of verwijderen van een weergave van een lijst of bibliotheek.

Mappen zijn containers met kunnen gebruiken om te groeperen en beheren van inhoud in een bibliotheek of lijst. Als u mappen worden ingeschakeld voor de bibliotheek, kunt u mappen toevoegen aan de meeste typen bibliotheken. Als uw bibliotheek veel items bevat, worden in mappen ook de efficiëntie van toegang tot deze items verbeteren. Wanneer u een map maakt, maakt u eigenlijk een interne index. Deze interne index wordt ook gemaakt voor de hoofdmap, of op het hoogste niveau van een bibliotheek of lijst. Wanneer u items in een map weergeeft, gebruikt u in feite deze interne index om toegang te krijgen tot de gegevens.

Als u een bibliotheek bevat veel items die kunnen worden gegroepeerd in een bepaalde manier, kunt u mappen gebruiken om inhoud binnen de bibliotheek te ordenen. Goede voorbeelden van groepen opnemen projecten, teams afdelingen, productcategorieën, leeftijd bereiken, alfabetische vermeldingen en alfabetisch subgroepen (A-C, D-F, enzovoort). Mappen kunt personen zoeken en beheren van een groot aantal bestanden in een vertrouwde manier.

Mappen in een bibliotheek

Standaard worden mappen in een bibliotheek met mappen is ingeschakeld weergegeven in de standaardweergave van de bibliotheek zonder filters. Dit is handig omdat gebruikers de juiste map kiezen kunnen bij het invoegen van nieuwe documenten. Als u alle mappen weergeeft, worden items ook minder snel verkeerd toegevoegd, buiten de mappen in de bibliotheek. U kunt eenvoudig opnieuw indelen documenten in verschillende bibliotheekmappen met behulp van de opdracht openen met Explorer beschikbaar op het lint bibliotheek.

Opmerking: De weergave van een documentbibliotheek kan worden ingesteld op sorteren alleen op de opgegeven criteria, zodat de mappen worden niet weergegeven voordat alle items in de weergave. U wilt mogelijk niet gebruik deze weergave zoeken en vervangen als u wilt dat gebruikers de juiste map gemakkelijk te vinden.

Hoewel bibliotheekmappen kunnen niet worden weergegeven in de sitenavigatie, kunt de site-eigenaar of een gebruiker met machtigingen voor het ontwerpen van een site de structuurweergave, geeft een Site-inhoud gedeelte in sitenavigatie, en kunt u uitvouwen, samenvouwen en eenvoudig te navigeren inschakelen mappen van bibliotheken.

Structuurweergave op site

Zie voor meer informatie over mappen een map in een documentbibliotheek maken of verwijderen van een map in een bibliotheek.

Alle kan op drie manieren kunnen samenwerken. U gebruikt voor het bijhouden van documenten in de standaardweergave van een bibliotheek dezelfde kolommen kunnen worden gebruikt om te maken van een weergave met verschillende filtercriteria. Personen kunt sorteren en filteren van een weergave dynamisch door te klikken op de kolomkoppen om inhoud te zoeken op de aansporing van het punt. Als de mapstructuur van een is gedefinieerd in de bibliotheek, kunt u 'samenvoegen' een bibliotheek weergeven door in te stellen van de optie alle items zonder mappen weergeven in de sectie mappen wanneer u maken of wijzigen van de weergave. Elke methode kunt aanvulling op de andere als u de juiste inhoud op het juiste moment en in de juiste manier voor u.

Sommige bibliotheken zijn voor u gemaakt wanneer u een nieuwe site, zoals de bibliotheek documenten op een teamsite maakt. U kunt deze bibliotheken aanpassen voor uw doeleinden, of u kunt uw eigen aanvullende bibliotheken maken. Elk type bibliotheek een specifiek doel heeft en soms een andere set gedrag en functies.

Belangrijk: U moet mogelijk minder of meer beschikbare bibliotheken op uw site, afhankelijk van de versie van SharePoint die uw site is gebaseerd op, het abonnement van Office 365 uw organisatie afsluit of of bepaalde functies op uw site zijn ingeschakeld.

Activabibliotheek     Als u wilt delen en beheren van digitale media-activa zoals afbeeldings-, audio en video-bestanden, gebruikt u een activabibliotheek. Een activabibliotheek gemakkelijker voor gebruikers om te detecteren en opnieuw gebruiken van digitale media-bestanden die anderen al hebt gemaakt, zoals logo's en. Een activabibliotheek bevat ook inhoudstypen met eigenschappen en weergaven voor het beheren en browsen op het media-activa zoals miniaturen en metagegevens trefwoorden. Bijvoorbeeld: u kunt beheren en bewaren van uw huisstijl toepassen afbeeldingen en herbruikbare inhoud fragmenten vanuit toepassingen, zodat deze beschikbaar is in uw onderneming zijn en consistente gebruikt.

Bibliotheek dashboards    Bevat webonderdeelpagina's, webonderdeelpagina's met statuslijsten en dashboards in PerformancePoint zijn geïnstalleerd.

Gegevensverbindingsbibliotheek     Om te vereenvoudigen het onderhoud en beheren van gegevensverbindingen, gebruikt u een gegevensverbindingsbibliotheek. Een gegevensverbindingsbibliotheek is een centrale locatie voor het opslaan van bestanden van Office Gegevensverbindingsbestand (). Elk van deze bestanden () bevat informatie over het zoeken, meld u aan query en toegang tot een externe gegevensbron. ODC-bestanden in een gegevensverbindingsbibliotheek centraal ook maakt het mogelijk maakt om te delen, beheren en gegevens verbindingsbestanden vanuit een SharePoint-site zoeken, en zorgt ervoor dat zakelijke gegevens en rapporten, met name spreadsheets, een consistente set onderhouden waarden en de resultaten van de formule als 'één versie van de waarheid'.

Opmerking: Om te vereenvoudigen het onderhoud en beheren van gegevensverbindingsbestanden voor PerformancePoint, gebruikt u de gegevensverbindingsbibliotheek voor PerformancePoint. In deze bibliotheek, kunt u ODC en Universal Data connection (UDC)-bestanden opslaan.

Documentbibliotheek     Voor veel bestandstypen, inclusief documenten en werkbladen, gebruikt u een documentbibliotheek. U kunt andere soorten bestanden opslaan in een documentbibliotheek, hoewel sommige bestandstypen worden geblokkeerd vanwege de beveiliging. Wanneer u met programma's die niet worden geblokkeerd werkt, kunt u deze bestanden uit de bibliotheek. Uw marketing team kan bijvoorbeeld een eigen documentbibliotheek voor het plannen van materialen, nieuwsbrieven en publicaties.

Formulierbibliotheek    Als u nodig hebt voor het beheren van een groep op XML gebaseerde zakelijke formulieren, gebruikt u een formulierbibliotheek. Uw organisatie wilt bijvoorbeeld een formulierbibliotheek gebruiken voor onkosten declareren. Instellen van een formulierbibliotheek is een XML-editor of XML-formulierontwerpprogramma, zoals Microsoft InfoPath. Het formulier dat gebruikers invullen is een XML-bestand met de gegevens (en alleen de gegevens) die is ingevoerd in het formulier, zoals de datum uitgaven en het schuifblok wordt verplaatst. Rest waaruit de onkostendeclaratie wordt geleverd door de formuliersjabloon. Nadat personen formulieren invullen, kunt u de mailformuliergegevens samenvoegen of exporteren voor analyse.

Afbeeldingsbibliotheek    Als u een verzameling digitale foto's of afbeeldingen deelt, gebruikt u een afbeeldingsbibliotheek. Hoewel afbeeldingen kunnen worden opgeslagen in andere soorten SharePoint-bibliotheken, hebben afbeeldingsbibliotheken verschillende voordelen. Vanuit een afbeeldingsbibliotheek kunt u bijvoorbeeld afbeeldingen weergeven in een diavoorstelling, afbeeldingen downloaden naar uw computer en bewerken van afbeeldingen met compatibele grafische-programma's, zoals Microsoft Paint. Kunt u een afbeeldingsbibliotheek maken als u wilt opslaan van afbeeldingen van teamgebeurtenissen of product wordt gestart. U kunt ook koppelingen naar afbeeldingen in uw bibliotheek van elders op uw site, bijvoorbeeld van Wiki's en blogs.

Recordbibliotheek     Als u wilt behouden een centrale opslagplaats voor het opslaan en beheren van de records van uw organisatie of de belangrijke zakelijke documenten, gebruikt u een record-bibliotheek. Bijvoorbeeld: uw organisatie mogelijk moet voldoen aan de regelgeving waarvoor een ingedeeld proces voor het beheren van relevante documenten. Een recordcentrumsite kan een aantal recordbibliotheken voor het opslaan van verschillende soorten records bevatten. U kunt voor elke bibliotheek beleidsregels die welke records store, hoe bepalen u de documenten kunt beheren en te routeren en hoe lang deze records moeten worden bewaard instellen.

Rapportbibliotheek     Gebruik een rapportbibliotheek om te vereenvoudigen de aanmaakdatum, beheer en de bezorging van webpagina's, documenten en key performance indicators (KPI's) van de doelstellingen en doelstellingen. De rapportbibliotheek is een centrale plaats waar u kunt maken en opslaan van rapporten, zoals Excel-werkmappen en dashboardpagina's. Wanneer u een Excel-werkmap naar een rapportbibliotheek publiceren, hoeft u één muisklik ingeschakeld openen in de browserweergave, dat wil een handige manier om te zien van de werkmap zeggen zonder deze toe te voegen aan een pagina met webonderdelen.

Bibliotheek met procesdiagrammen (metrische en Amerikaanse eenheden)    Als u wilt opslaan en delen van de documenten van het diagram proces, zoals die zijn gemaakt met Microsoft Visio, gebruikt u een bibliotheek met procesdiagrammen. De metrische en ons eenheden bibliotheken zijn aangepast aan de desbetreffende afmetingen.

Wikipaginabibliotheek    Als u wilt een verzameling verbonden wikipagina's maken, gebruikt u een wikipaginabibliotheek. Een wiki kan meerdere mensen informatie verzamelen in een indeling die u gemakkelijk maken en wijzigen. U kunt ook wiki-pagina's met afbeeldingen, tabellen, hyperlinks en interne koppelingen, aan uw bibliotheek toevoegen. Bijvoorbeeld, als uw team Hiermee maakt u een wiki-site voor een project, kunt de site opslaan tips en trucs in een reeks pagina's die met elkaar verbinden.

Opmerking: Afhankelijk van uw site en configuratie, aanvullende systeembibliotheken, zoals de stijlbibliotheek bibliotheek siteactiva en de bibliotheek pagina's site, worden automatisch voor u gemaakt. U kunt deze specifieke bibliotheken via de gebruikersinterface echter geen maken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×