Inleiding tot Word Starter

Microsoft Word Starter 2010 is een tekstverwerkingsprogramma dat is ontworpen voor dagelijkse taken, zoals het schrijven van brieven, het bijwerken van uw cv en het maken van nieuwsbrieven. Word Starter maakt deel uit van Microsoft Office Starter 2010 en is vooraf geïnstalleerd op uw computer.

Het uiterlijk van Word Starter 2010 is vergelijkbaar met Microsoft Word 2010, maar het biedt geen ondersteuning voor geavanceerde functies van de volledige versie van Word. Als u meer functionaliteit wilt hebben, kunt u een upgrade uitvoeren naar Word 2010 rechtstreeks vanuit Word Starter 2010. Klik op Aanschaffen op het tabblad Start op het lint.

Wat wilt u doen?

Word Starter openen en verkennen

Een nieuw document maken

Een document opslaan

Tekst typen en opmaken

Paginamarges aanpassen

Een foto of afbeelding invoegen

Een afbeelding invoegen die is opgeslagen op uw computer

Een illustratie invoegen

Een tabel invoegen

De spelling controleren

Afdrukken

Delen via e-mail of het web

Aanvullende informatiebronnen

Word Starter openen en verkennen

Open Word Starter met de knop Start van Windows.

 1. Klik op de knop Start Knop Start. Als Word Starter niet is opgenomen in de lijst met programma's die u ziet, klikt u op Alle programma's en klikt u vervolgens op Microsoft Office Starter.

 2. Klik op Microsoft Word Starter 2010.

  Het beginscherm van Word Starter verschijnt, waarna er een leeg document wordt weergegeven.

Word Starter

Wanneer u op het tabblad Bestand klikt, wordt de weergave Backstage van uw document geopend, waarin u bestanden kunt openen en opslaan, informatie over het huidige document kunt opvragen en andere taken kunt uitvoeren die niet zijn gerelateerd aan de inhoud van het document, zoals het afdrukken van het document of het verzenden van een kopie via e-mail.

2. Elk tabblad op het lint bevat opdrachten die zijn gegroepeerd op taak. Waarschijnlijk gebruikt u hoofdzakelijk het tabblad Start tijdens het typen en opmaken van tekst. Gebruik het tabblad Invoegen om tabellen, illustraties, foto's of andere afbeeldingen toe te voegen aan uw document. Gebruik het tabblad Pagina-indeling om marges en de indeling aan te passen, met name voor het afdrukken. Gebruik het tabblad Verzendlijsten om enveloppen en etiketten te ontwerpen en massamailings samen te stellen (afdruk samenvoegen).

3. Het deelvenster aan de zijkant van het Word Starter-venster bevat koppelingen naar de Help en snelkoppelingen naar sjablonen en illustraties, zodat u snel een professioneel document kunt maken. Het deelvenster bevat ook reclame en een koppeling voor het aanschaffen van een Office-versie met volledige functionaliteit.

Naar boven

Een nieuw document maken

Wanneer u een document maakt in Microsoft Word Starter 2010, kunt u meteen zelf aan de slag gaan of een sjabloon gebruiken, waarbij een deel van het werk al voor u is gedaan.

 1. Klik op Bestand en klik vervolgens op Nieuw.

  Nieuw

 2. Als u wilt beginnen met een leeg document, dubbelklikt u op Leeg document.

  Leeg document

  Als u snel een bepaald type document wilt maken, kiest u een van de sjablonen die beschikbaar zijn op Office.com.

  Sjablonen

 3. Het lege document of de sjabloon wordt geopend in Word Starter, waarna u uw inhoud kunt toevoegen.

Naar boven

Een document opslaan

Wanneer u uw werk onderbreekt of hiermee stopt, moet u uw document opslaan, anders gaat uw werk verloren. Wanneer u uw document opslaat, wordt het document opgeslagen als bestand op uw computer, waarop u het later kunt openen om het te wijzigen en af te drukken.

 1. Klik op Opslaan Knop Opslaan op de werkbalk Snelle toegang.

  (Sneltoets: druk op Ctrl+S.)

  Als dit document al is opgeslagen als bestand, worden de aangebrachte wijzigingen direct opgeslagen in het document en kunt u doorgaan met werken.

 2. Als dit een nieuw document is dat u nog niet hebt opgeslagen, geeft u hiervoor een naam op.

 3. Klik op Opslaan .

Zie Snel aan de slag: Een document opslaan voor meer informatie over de naamgeving en het opslaan van documenten.

Naar boven

Tekst typen en opmaken

Ongeacht of u uw document opent vanaf een lege pagina of via een sjabloon, voegt u uw eigen inhoud toe door tekst te typen en op te maken. U kunt opmaak toepassen op hele alinea's en op bepaalde woorden of woordgroepen om deze te accentueren.

 1. Typ uw tekst.

  De positie en het lettertype van de tekst is afhankelijk van de instellingen van de sjabloon die u gebruikt. Zelfs een leeg document heeft instellingen voor het uiterlijk van de tekst.

  In Word Starter wordt tekst in een leeg document standaard weergegeven met het lettertype Calibri met tekengrootte 11. Alinea’s worden links uitgelijnd, met een lege regel tussen de alinea's.

 2. Voeg koppen toe om aan te geven waar u met een nieuw onderwerp begint, zodat het document beter leesbaar is.

  Typ de kop en druk op Enter.

 3. Klik ergens in de kop die u zojuist hebt getypt en wijs vervolgens op het tabblad Start in de groep Stijlen de optie Kop 1 aan (maar klik hier niet op).

 4. Er wordt een voorbeeld weergegeven van hoe de kop eruitziet als u op Kop 1 klikt.

  Kopstijl

 5. Klik op de pijl-omlaag Meer naast de stijlgalerie en wijs de verschillende stijlen aan.

  Meer stijlen

  De stijlen met de naam Kop, Titel, Ondertitel, Citaat, Duidelijk citaat en Lijstalinea zijn van invloed op de hele alinea, terwijl de andere stijlen alleen worden toegepast op het woord waarop de cursor is geplaatst.

  Stijlen bevatten vooraf gedefinieerde opmaak, waarmee u uw document een consistent en professioneel uiterlijk kunt geven.

 6. Klik op een stijl die u wilt toepassen.

Naast de opmaak die u kunt toepassen met de stijlgalerie, kunt u de tekst selecteren die u wilt opmaken en vervolgens een opdracht kiezen in de groep Lettertype op het tabblad Start.

Groep Lettertype

U kunt kiezen uit diverse opties, waaronder:

 • Vet

 • Cursief

 • Onderstrepen

 • Doorhalen

 • Subscript

 • Superscript

 • Kleur

 • Grootte

Naar boven

Paginamarges aanpassen

Door marges op de pagina aan te passen, krijgt u meer of minder lege ruimte tussen de inhoud van uw document en de randen van de pagina. In Word Starter zijn alle marges standaard ingesteld op 2,5 cm. Met smallere marges past er meer inhoud op de pagina dan met bredere marges, maar met meer lege ruimte is het document beter leesbaar.

U kunt zelf bepalen of u de standaardmarge-instellingen wilt gebruiken of een andere instelling, waarmee u het document het gewenste uiterlijk kunt geven.

 1. Klik op het tabblad Pagina-indeling op Marges.

  Marges

 2. Klik op een van de vooraf ingestelde configuraties of klik op Aangepaste marges als uw eigen configuratie wilt maken. Stel vervolgens afmetingen in de vakken Boven, Onder, Links en Rechts in.

  Notities   

  • U kunt de pagina horizontaal indelen in plaats van verticaal, bijvoorbeeld als uw document een brede tabel bevat. Klik voor een horizontale pagina op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling op Afdrukstand en klik vervolgens op Liggend.

   Afdrukstand

  • Standaard worden in de Engelstalige (V.S.) versie van Word Starter inches gebruikt voor afmetingen, zoals paginamarges. Als u liever metrische eenheden of andere grafische eenheden wilt gebruiken, klikt u op het tabblad Bestand op Opties, klikt u op Geavanceerd en kiest u onder Weergave de eenheden die u wilt gebruiken in het vak Afmetingen weergeven in eenheden van.

Naar boven

Een foto of afbeelding invoegen

U kunt eenvoudig een afbeelding die is opgeslagen op uw computer, invoegen in uw document. Daarnaast bevat Office.com een service waarmee u professionele illustraties en foto's kunt invoegen in uw documenten.

Een afbeelding invoegen die is opgeslagen op uw computer

 1. Klik op de positie waarop u de afbeelding wilt invoegen in het document.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Illustraties op Afbeelding.

  Afbeelding invoegen

 3. Zoek de afbeelding die u wilt invoegen, bijvoorbeeld een afbeeldingsbestand in de map Documenten.

 4. Dubbelklik op de afbeelding die u wilt invoegen.

Een illustratie invoegen

 1. Klik op de positie waarop u de illustratie wilt invoegen in het document.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Illustraties op Deelvenster Illustraties.

  Een illustratie invoegen

 3. Typ in het taakvenster Illustraties in het tekstvak Zoeken naar een woord of woordgroep waarmee de gewenste illustratie wordt beschreven of typ de hele of gedeeltelijke bestandsnaam van de illustratie.

 4. Klik op Start en klik vervolgens in de lijst met resultaten op de illustratie die u wilt invoegen in uw document.

Tip      Als u het formaat van een afbeelding wilt wijzigen, selecteert u de afbeelding die u hebt ingevoegd in het document. Als u het formaat in een of meer richtingen wilt vergroten of verkleinen, sleept u een formaatgreep weg van het midden of naar het midden toe.

Naar boven

Een tabel invoegen

Met tabellen kunt u inhoud rangschikken in rijen en kolommen. Dit is een handige manier om informatie te presenteren die is gecategoriseerd of gegroepeerd, zoals de maten van shirts voor uw team, de prijs en andere criteria voor items op een boodschappenlijstje of telefoonnummers en e-mailadressen voor een lijst met contactpersonen.

 1. Klik op de positie waarop u een tabel wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tabellen op Tabel en sleep vervolgens om het gewenste aantal rijen en kolommen te selecteren.

  Tabel invoegen

 3. Typ uw tekst in de tabel. Als u meer rijen nodig hebt, drukt u op Tab wanneer u het einde van de bestaande tabel hebt bereikt.

Als u de tabel een professioneel uiterlijk wilt geven, gebruikt u de galerie met tabelstijlen om de tabel op te maken.

 1. Klik ergens in de tabel en wijs vervolgens op het tabblad Ontwerpen, binnen het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen, de verschillende tabelstijlen in de galerie aan (maar klik hier niet op).

  In Word Starter wordt weergegeven hoe de tabel eruitziet wanneer u op een van de tabelstijlen klikt.

  Tabelstijlen

 2. Als u de opmaak van de veldnamenrij wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje Veldnamenrij uit in de groep Opties voor tabelstijlen. Experimenteer met het uitschakelen van de andere opties. Wanneer u de gewenste tabelstijl hebt gevonden, klikt u hierop.

Zie Snel aan de slag: Een tabel invoegen voor meer hulp bij tabellen.

Naar boven

De spelling controleren

Door de spelling van uw document te controleren, kunt u er snel en eenvoudig voor zorgen dat uw document geen type- en spelfouten bevat.

Terwijl u typt, worden spelfouten gemarkeerd met een rode, golvende onderstreping. U kunt deze corrigeren door met de rechtermuisknop op het woord te klikken en vervolgens op het juist gespelde woord te klikken. (Klik op Negeren als u dit woord wilt overslaan of klik op Toevoegen aan woordenlijst als u de spelling wilt markeren als correct).

Grammaticafouten worden gemarkeerd met een groene, golvende onderstreping. Corrigeer deze op dezelfde manier als spelfouten. (Klik op de voorgestelde correctie of klik op Eenmaal negeren).

Contextuele spelfouten worden gemarkeerd met een blauwe, golvende onderstreping. Dit is een woord dat correct is gespeld, maar is waarschijnlijk niet het woord dat u bedoelt. U typt bijvoorbeeld ‘Zij lopen hart’. Het woord ‘hart’ is correct gespeld, maar u bedoelt het woord ‘hard’. Klik met de rechtermuisknop op het woord en klik op de juiste spelling (of klik op Negeren om het woord over te slaan).

Contextuele spelling

Als u de spelling in het hele document wilt controleren, klikt u op het tabblad Start op Spelling.

(Sneltoets: druk op F7.)

Naar boven

Afdrukken

Voordat u een document afdrukt, kunt u het beste eerst een voorbeeld bekijken om te controleren of dit er naar wens uitziet. Wanneer u in Word Starter een voorbeeld van een document weergeeft, wordt dit geopend in de Microsoft Office Backstage-weergave. In deze weergave kunt u bepaalde opties voor de pagina-instelling wijzigen voordat u het document afdrukt.

 1. Klik op Bestand en klik vervolgens op Afdrukken.

  Sneltoets    U kunt ook op Ctrl+P drukken.

  Opmerking    Het voorbeeldvenster wordt zwart-wit weergegeven, ongeacht of uw document kleur bevat, tenzij u een printer gebruikt die kleuren kan afdrukken.

 2. Wanneer u een voorbeeld van de volgende en vorige pagina wilt weergeven, klikt u onder aan het venster Afdrukvoorbeeld op Volgende pagina en Vorige pagina.

 3. Klik op Afdrukken.

  Knopafbeelding

Zie Snel aan de slag: Een document afdrukken voor meer hulp bij het afdrukken.

Naar boven

Delen via e-mail of het web

Soms wilt u uw document met anderen delen. Als u het document deelt met iemand die ook Word heeft, kunt u uw document verzenden als bijlage bij een e-mailbericht. De geadresseerde kan het document openen in Word en hiermee werken.

Opmerking      Voor opdrachten voor het verzenden van e-mailbijlagen moet er een e-mailprogramma, zoals Windows Mail, op uw computer zijn geïnstalleerd.

Als u wilt dat de geadresseerde het document kan bekijken, maar niet bewerken, kunt u een momentopname van het document verzenden als PDF- of XPS-bestand.

 1. Klik op het tabblad Bestand en klik vervolgens op Opslaan en verzenden.

 2. Klik op Per e-mail verzenden.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Als bijlage verzenden als u het document wilt verzenden als Word-bestand.

  • Als u het document wilt verzenden als momentopname, klikt u op Verzenden als PDF of Verzenden als XPS.

 4. Er wordt automatisch een e-mailbericht geopend met het opgegeven type bestandsbijlage. Schrijf uw e-mailbericht en verzend het.

In plaats van dat u het document verzendt, kunt u het ook opslaan in Windows Live OneDrive. Op deze manier hebt u één exemplaar van het document dat toegankelijk is voor andere personen. U kunt mensen een koppeling naar het document sturen, zodat ze het document kunnen bekijken en zelfs kunnen bewerken in hun webbrowser (als u hen toestemming geeft).

 1. Klik op het tabblad Bestand en klik vervolgens op Opslaan en verzenden.

 2. Klik op Opslaan naar web.

 3. Klik op Aanmelden, voer uw Windows Live ID en wachtwoord in en klik op OK.

  Als u Hotmail, Messenger of Xbox Live gebruikt, hebt u al een Windows Live ID. Als u nog geen Windows Live ID hebt, klikt u op Registreren voor een nieuw account om een nieuwe Windows Live ID te maken.

 4. Selecteer een map op OneDrive en klik op Opslaan als. Typ een naam voor uw bestand en klik op Opslaan.

  Het document wordt nu opgeslagen op OneDrive. Op OneDrive kunt u personen machtigen om de inhoud van uw mappen te bekijken en te bewerken. Als u een document wilt delen, stuurt u per e-mail een koppeling naar het document.

Zie Een document opslaan op OneDrive vanuit Office 2010 voor meer informatie over het opslaan van uw documenten op OneDrive.

Naar boven

Aanvullende informatiebronnen

Office.com wordt voortdurend bijgewerkt met nieuwe inhoud, waaronder artikelen, video's en cursussen. Als onder in de Help-weergave Offline wordt weergegeven en u verbinding hebt met internet, klikt u op Offline en klikt u vervolgens op Inhoud van Office.com weergeven. Of ga naar Help en procedures voor Office Starter op Office.com.

Naar boven

Is van toepassing op: Word StarterWas deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen