Inleiding tot Outlook Connector voor sociale netwerken

Met Outlook Connector voor sociale netwerken wordt Microsoft Outlook 2010 gekoppeld aan uw zakelijke en persoonlijke sociale netwerken. In Outlook kunt u op de hoogte blijven van de status en de activiteiten van uw contactpersonen, of zij zich nu in het netwerk van uw organisatie of in sociale netwerksites op het internet bevinden.

Uw collega Ties Arts behoort bijvoorbeeld tot twee sociale netwerken waar u ook gebruikt van maakt. Met Outlook Connector voor sociale netwerken kunt u zijn statusupdates, opmerkingen, berichten en waarschuwingen zien op deze sociale netwerksites en dat alles op één locatie in Outlook. U kunt ook een lijst weergeven van alle Outlook-item die u en Ties delen, zoals e-mailberichten die u hebt uitgewisseld, bijlagen en vergaderingen. Outlook Connector voor sociale netwerken zorgt er ook voor dat de informatie betreffende Ties wordt bijgewerkt in de map Contactpersonen op het moment dat hij deze wijzigt in zijn profielen op de sociale netwerken. Hierdoor blijft u up-to-date en goed geïnformeerd wat Ties betreft, wat nuttig kan blijken als u de volgende keer zakelijk of persoonlijk contact met hem hebt.

In dit artikel

Aan de slag met Outlook Connector voor sociale netwerken

Op de hoogte blijven dankzij het deelvenster Personen

Outlook Connector voor sociale netwerken verbergen

Aan de slag met Outlook Connector voor sociale netwerken

Outlook Connector voor sociale netwerken wordt in Outlook 2010 standaard geminimaliseerd als een enkele regel onderaan het Leesvenster weergegeven. Als u Outlook Connector voor sociale netwerken wilt gebruiken, klikt u op de pijl uitvouwen of sleept u de bovenkant van het geminimaliseerde deelvenster omhoog tot de gewenste grootte. Hierdoor wordt het deelvenster Personen geopend, een nieuw gebied in Outlook waarin u informatie kunt weergeven en openen die Outlook Connector voor sociale netwerken ophaalt uit sociale netwerken.

Als u deel uitmaakt van een organisatie waar men gebruikt maakt van Outlook 2010 en Microsoft Office SharePoint Server 2010, kunt u via Outlook Connector voor sociale netwerken automatisch een verbinding maken met de SharePoint-sites van uw organisatie en zo de activiteitenitems van uw collega's weergeven.

Belangrijk    U moet een invoegtoepassing voor Outlook Connector voor sociale netwerken downloaden en installeren voor elk sociaal netwerk op het internet dat u wilt gebruiken. Deze invoegtoepassingen worden niet door Microsoft geleverd. Bezoek de sociale netwerksite die u wilt gebruiken om te achterhalen of zij Outlook Connector voor sociale netwerken ondersteunen.

De gegevens van uw contactpersonen op professionele en sociale netwerken worden automatisch bijgewerkt door Outlook Connector voor sociale netwerken als Outlook actief is.

Als u extra sociale netwerken wilt toevoegen aan Outlook Connector voor sociale netwerken, klikt u op het tabblad Weergave in de groep Deelvenster Personen op Deelvenster Personen en klikt u vervolgens op Accountinstellingen.

Naar boven

Op de hoogte blijven dankzij het deelvenster Personen

Wanneer u op een item in Outlook klikt, wordt in het deelvenster Personen de contactinformatie voor de persoon die gekoppeld is aan dat item weergegeven en de laatste activiteit die de betreffende persoon heeft uitgevoerd. Dit omvat onder andere de meest recente statusupdates, opmerkingen of berichten van sociale netwerken, naast overige Outlook-items zoals e-mailberichten, agenda-items en bijlagen.

Ik zie het deelvenster Personen niet

Er zijn een paar redenen te noemen waarom het deelvenster Personen van Outlook Connector voor sociale netwerken niet wordt weergegeven.

  • Het Leesvenster is uitgeschakeld     Klik op het tabblad Weergave in de groep Indeling op Leesvenster en klik vervolgens op Rechts of Onder.

  • Het Leesvenster is uitgeschakeld     Klik op het tabblad Weergave in de groep Deelvenster Personen op Deelvenster Personen en klik vervolgens op Onder.

  • Uw organisatie ondersteunt wellicht geen verbindingen met externe websites     Sommige organisaties ondersteunen geen toegang tot sociale netwerksites die buiten het eigen netwerk vallen. Neem contact op met de netwerkbeheerder voor meer informatie.

Naast het Leesvenster wordt ook het deelvenster Personen onder aan geopende Outlook-items zoals e-mailberichten, afspraken of vergaderingen en contactpersonen weergegeven.

Wanneer u een Outlook-item selecteert, wordt informatie over de verzender van het item weergegeven in het deelvenster Personen. Wanneer u een Outlook-item selecteert dat meerdere personen omvat, wordt een kleine afbeelding van elke persoon in de titelbalk bovenaan het deelvenster Personen weergegeven. Klik op een van deze afbeeldingen om de informatie voor die persoon weer te geven in het deelvenster Personen.

Als u grotere afbeeldingen wilt weergeven van de personen die deel uitmaken van het item, klikt u op Alle personen op de titelbalk. Klik op een van deze afbeeldingen om de informatie voor die persoon weer te geven in het deelvenster Personen.

Als u andere informatie over de persoon in het deelvenster Personen wilt weergeven, klikt u op een willekeurige tab aan de linkerzijde van het lijstvenster. Er zijn zes standaardtabs:

  • Alle items     Hiermee worden alle activiteiten en berichten van de geselecteerde persoon weergegeven.

  • Activiteiten     Hiermee worden alle activiteiten weergegeven die op sociale netwerken door de geselecteerde persoon zijn gepost zoals waarschuwingen, opmerkingen of berichten.

  • E-mail     Hiermee wordt een lijst weergegeven van recente e-mailberichten die u hebt uitgewisseld met de geselecteerde persoon.

  • Bijlagen     Hiermee worden de bijlagen weergegeven die u naar de selecteerde persoon hebt verzonden of van deze persoon hebt ontvangen.

  • Agenda     Hiermee worden de vergaderingen of afspraken weergegeven die u met de geselecteerde persoon gemeenschappelijk hebt uit het verleden en in de toekomst.

  • Statusupdates Hiermee worden de meest recente statusupdates weergegeven die door de geselecteerde zijn gepost.

Als u een item in de lijst op het tabblad wilt openen, klikt u op het item.

Naar boven

Outlook Connector voor sociale netwerken verbergen

Als u Outlook Connector voor sociale netwerken in alle weergaven van Outlook wilt verbergen, gaat u als volgt te werk:

  • Klik op het tabblad Weergave in de groep Deelvenster Personen op Deelvenster Personen en klik vervolgens op Uit.

Naar boven

Is van toepassing op: Outlook 2010Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen