Hyperlinks maken, opmaken of verwijderen

In Microsoft Office Word wordt een hyperlink gemaakt wanneer u op Enter of de spatiebalk drukt nadat u het adres van een bestaande webpagina hebt getypt, zoals www.contoso.com.

Wat wilt u doen?

Een aangepaste hyperlink maken naar een document, bestand of webpagina

Een hyperlink maken naar een leeg e-mailbericht

Een hyperlink maken naar een locatie in het huidige document of de huidige webpagina

Een hyperlink maken naar een bepaalde locatie in een ander document of een andere webpagina

Snel een hyperlink maken naar een ander bestand

Automatische hyperlinks inschakelen

Automatische hyperlinks uitschakelen

Een aangepaste hyperlink maken naar een document, bestand of webpagina

 1. Selecteer de tekst of afbeelding die u als de hyperlink wilt weergeven.

 2. Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Koppelingen op Hyperlink Knopafbeelding .

  U kunt ook met de rechtermuisknop op de tekst of afbeelding klikken en vervolgens op Hyperlink klikken in het snelmenu.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een koppeling wilt maken naar een bestaand bestand of een bestaande webpagina, klikt u op Bestaand bestand of bestaande webpagina onder Koppelen aan en typt u vervolgens het adres waarnaar u wilt koppelen in het vak Adres. Als u het adres voor een bestand niet kent, klikt u op de pijl van de lijst Zoeken in en navigeert u naar het gewenste bestand.

  • Als u een koppeling wilt maken naar een bestand dat u nog niet hebt gemaakt, klikt u op Nieuw document maken bij Koppelen aan en typt u de naam van het nieuwe bestand in het vak Naam van nieuw document. Vervolgens klikt u onder Tijdstip voor bewerken op Het nieuwe document later bewerken of Het nieuwe document nu bewerken.

   Als u de scherminfo wilt aanpassen die wordt weergegeven wanneer u de aanwijzer op de hyperlink plaatst, klikt u op Scherminfo en typt u de gewenste tekst. Als u geen scherminfo opgeeft, wordt het pad of adres van het bestand als scherminfo gebruikt.

Naar boven

Een hyperlink maken naar een leeg e-mailbericht

 1. Selecteer de tekst of afbeelding die u als de hyperlink wilt weergeven.

 2. Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Koppelingen op Hyperlink Knopafbeelding .

  U kunt ook met de rechtermuisknop op de tekst of afbeelding klikken en vervolgens op Hyperlink klikken in het snelmenu.

 3. Klik op E-mailadres onder Koppelen aan.

 4. Typ het gewenste e-mailadres in het vak E-mailadres of selecteer een e-mailadres in de lijst Laatst gebruikte e-mailadressen.

 5. Typ in het vak Onderwerp het onderwerp van het e-mailbericht.

 • Bepaalde webbrowsers en e-mailprogramma's herkennen de onderwerpregel mogelijk niet.

 • Als u de scherminfo wilt aanpassen die wordt weergegeven wanneer u de aanwijzer op de hyperlink plaatst, klikt u op Scherminfo en typt u de gewenste tekst. Als u geen scherminfo opgeeft, wordt in Word 'mailto', gevolgd door het e-mailadres en de onderwerpregel als scherminfo gebruikt.

U kunt ook een hyperlink naar een leeg e-mailbericht maken door het adres in het document te typen. Typ bijvoorbeeld iemand@example.com, waarna de hyperlink automatisch voor u wordt gemaakt, tenzij u het automatisch opmaken van hyperlinks hebt uitgeschakeld.

Naar boven

Een hyperlink maken naar een locatie in het huidige document of de huidige webpagina

Als u een koppeling wilt maken naar een locatie in een document dat of een webpagina die u hebt gemaakt in Word, moet u de hyperlinklocatie of de bestemming markeren en vervolgens de koppeling toevoegen.

De hyperlinklocatie markeren

U kunt de hyperlinklocatie markeren met behulp van een bladwijzer of een kopstijl in Word.

Een bladwijzer invoegen

Ga als volgt te werk in het huidige document:

 1. Selecteer de tekst of het item waaraan u een bladwijzer wilt toewijzen of klik op de locatie waar u een bladwijzer wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Koppelingen op Bladwijzer.

 3. Typ een naam bij Bladwijzernaam.

  Namen van bladwijzers moeten beginnen met een letter en kunnen cijfers bevatten. U kunt geen spaties in de naam van de bladwijzer opnemen, maar u kunt woorden wel van elkaar scheiden met onderstrepingstekens, bijvoorbeeld Eerste_kop.

 4. Klik op Toevoegen.

Een kopstijl toepassen

U kunt een van de ingebouwde kopstijlen in Word toepassen op de tekst op de locatie waar u naartoe wilt gaan. Ga als volgt te werk in het huidige document:

 1. Selecteer de tekst waarop u een kopstijl wilt toepassen.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Stijlen op de gewenste stijl.

  Als u bijvoorbeeld tekst hebt geselecteerd die u als een belangrijke kop wilt opmaken, klikt u in de galerie Snelle stijlen op de stijl met de naam Kop 1.

De koppeling toevoegen

 1. Selecteer de tekst die of het object dat u als de hyperlink wilt weergeven.

 2. Klik er met de rechtermuisknop op en klik op Hyperlink Knopafbeelding in het snelmenu.

 3. Klik onder Koppelen aan op Plaats in dit document.

 4. Selecteer in de lijst de kop of bladwijzer waarnaar u de koppeling wilt maken.

  Als u de scherminfo wilt aanpassen die wordt weergegeven wanneer u de aanwijzer op de hyperlink plaatst, klikt u op Scherminfo en typt u de gewenste tekst. Als u geen scherminfo opgeeft, wordt 'Huidig document' gebruikt als scherminfo voor koppelingen naar koppen. Voor koppelingen naar bladwijzers wordt de bladwijzernaam gebruikt.

Naar boven

Een hyperlink maken naar een bepaalde locatie in een ander document of een andere webpagina

Als u een koppeling wilt maken naar een locatie in een document dat of een webpagina die u hebt gemaakt in Word, moet u de hyperlinklocatie of bestemming markeren en vervolgens de koppeling toevoegen.

De hyperlinklocatie markeren

 1. Voeg een bladwijzer in het doelbestand of de webpagina in.

 2. Open het bestand waarvanuit u een koppeling wilt maken en selecteer de tekst die of het object dat u wilt weergeven als de hyperlink.

 3. Klik er met de rechtermuisknop op en klik op Hyperlink Knopafbeelding in het snelmenu.

 4. Klik onder Koppelen naar op Bestaand bestand of bestaande webpagina.

 5. Klik in het vak Zoeken in u op de pijl-omlaag, navigeer naar het bestand waarnaar u een koppeling wilt maken en selecteer dit bestand.

 6. Klik op Bladwijzer, selecteer de gewenste bladwijzer en klik op OK.

  Als u de scherminfo wilt aanpassen die wordt weergegeven wanneer u de aanwijzer op de hyperlink plaatst, klikt u op Scherminfo en typt u de gewenste tekst. Als u geen scherminfo opgeeft, wordt het pad naar het bestand, inclusief de naam van de bladwijzer, als scherminfo gebruikt.

De koppeling toevoegen

 1. Selecteer de tekst die of het object dat u als de hyperlink wilt weergeven.

 2. Klik er met de rechtermuisknop op en klik op Hyperlink Knopafbeelding in het snelmenu.

 3. Klik onder Koppelen aan op Plaats in dit document.

 4. Selecteer in de lijst de kop of bladwijzer waarnaar u de koppeling wilt maken.

  Als u de scherminfo wilt aanpassen die wordt weergegeven wanneer u de aanwijzer op de hyperlink plaatst, klikt u op Scherminfo en typt u de gewenste tekst. Als u geen scherminfo opgeeft, wordt 'Huidig document' gebruikt als scherminfo voor koppelingen naar koppen. Voor koppelingen naar bladwijzers wordt de bladwijzernaam gebruikt.

Tip : Vanuit Word-documenten kunt u koppelingen maken naar specifieke locaties in bestanden die zijn opgeslagen in de bestandsindeling van Microsoft Office Excel (.xls) of de bestandsindeling van Microsoft Office PowerPoint (.ppt). Als u een koppeling wilt maken naar een specifieke locatie in een Excel-werkmap, maakt u een gedefinieerde naam in de werkmap en typt u # (hekje) gevolgd door de gedefinieerde naam aan het einde van de bestandsnaam in de hyperlink. Als u een koppeling wilt maken naar een specifieke dia in een PowerPoint-presentatie, typt u # gevolgd door het dianummer achter de bestandsnaam.

Naar boven

Snel een hyperlink maken naar een ander bestand

U kunt snel een hyperlink maken zonder het dialoogvenster Hyperlink invoegen te moeten gebruiken door geselecteerde tekst of afbeeldingen te slepen vanuit een Word-document of door een webadres of hyperlink te slepen vanuit bepaalde webbrowsers. U kunt ook een geselecteerde cel of een geselecteerd cellenbereik in Microsoft Office Excel kopiëren.

U kunt bijvoorbeeld een hyperlink maken naar een uitgebreide uitleg in een ander document of naar een nieuwsbericht op een webpagina.

Belangrijk : De tekst die u kopieert, moet afkomstig zijn uit een bestand dat al is opgeslagen.

Opmerking : U kunt geen tekenobjecten, zoals vormen, slepen om hyperlinks te maken. U maakt een hyperlink voor een tekenobject door het object te selecteren, erop te klikken met de rechtermuisknop en vervolgens te klikken op Hyperlink Knopafbeelding in het snelmenu.

Een hyperlink maken door inhoud vanuit een ander Word-document te slepen

 1. Sla het bestand op waarnaar u een koppeling wilt maken. Dit is het doeldocument.

 2. Open het document waaraan u een hyperlink wilt toevoegen.

 3. Open het doeldocument en selecteer de tekst, de afbeelding of een ander item waar u naartoe wilt gaan.

  U kunt bijvoorbeeld de eerste paar woorden selecteren van een sectie in een document waarnaar u een koppeling wilt maken.

 4. Klik met de rechtermuisknop op het geselecteerde item, sleep het naar de taakbalk en houd het boven het pictogram van het document waaraan u een hyperlink wilt toevoegen.

 5. Laat de rechtermuisknop los op de positie op de pagina waar u de hyperlink wilt plaatsen en klik vervolgens op Hier hyperlink maken Knopafbeelding .

  De tekst of afbeelding of het andere item dat u hebt geselecteerd, wordt de koppeling naar het doeldocument.

Een hyperlink maken door te slepen vanaf een webpagina

 1. Open het document waaraan u een hyperlink wilt toevoegen.

 2. Open een webpagina en klik met de rechtermuisknop op het item op de webpagina waarnaar u een koppeling wilt maken.

 3. Sleep het item naar de taakbalk en houd het boven het pictogram van het document waaraan u een hyperlink wilt toevoegen.

 4. Laat de rechtermuisknop los op de positie op de pagina waar u de hyperlink wilt plaatsen en klik vervolgens op Hier hyperlink maken Knopafbeelding .

Een hyperlink maken door middel van kopiëren en plakken vanuit een Excel-werkblad

 1. Open het Excel-werkblad waarnaar u een koppeling wilt maken en selecteer een cel of cellenbereik waarnaar u wilt koppelen.

 2. Klik erop met de rechtermuisknop en klik vervolgens op Kopiëren in het snelmenu.

 3. Open het Word-document waaraan u een hyperlink wilt toevoegen.

 4. Ga naar het tabblad Start, klik in de groep Klembord op de pijl bij Plakken en klik op Als hyperlink plakken.

Naar boven

Automatische hyperlinks inschakelen

Als u automatische hyperlinks wilt inschakelen nadat u deze hebt uitgeschakeld, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik op Opties voor Word.

 2. Klik op Controle.

 3. Klik op AutoCorrectie-opties en klik vervolgens op het tabblad AutoOpmaak tijdens typen.

 4. Schakel het selectievakje Internet- en netwerkpaden door hyperlinks in.

Naar boven

Automatische hyperlinks uitschakelen

Ga op een van de volgende manieren te werk om automatische hyperlinks uit te schakelen.

De functie voor automatische herkenning van hyperlinks uitschakelen

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik op Opties voor Word.

 2. Klik op Controle.

 3. Klik op AutoCorrectie-opties en klik vervolgens op het tabblad AutoOpmaak tijdens typen.

 4. Schakel het selectievakje Internet- en netwerkpaden door hyperlinks uit.

Een afzonderlijke hyperlink verwijderen

 • Druk op Ctrl+Z. Als u een hyperlink uit een getypte URL wilt verwijderen, moet u op Ctrl+Z drukken direct nadat u het adres of de URL hebt getypt.

  Als u nogmaals op Ctrl+Z drukt, wordt de getypte URL verwijderd.

Naar boven

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×